Russell Hobbs 20631-56 Instrukcja obsługi

Kategoria
Okowy
Typ
Instrukcja obsługi
58
Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy
urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby ( w tym
dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub
osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że
odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy
zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Używaj i przemieszczaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
Zawsze stawiaj żelazko w pozycji pionowej, na stabilnej, poziomej,
żaroodpornej powierzchni, najlepiej na desce do prasowania.
Nie należy pozostawiać żelazka bez nadzoru, gdy żelazko jest podłączone i
kiedy znajduje się na desce do prasowania.
Odłączaj przewód żelazka z gniazdka przed napełnianiem wodą, przed
czyszczeniem i po użyciu.
Nie używaj urządzenia, jeśli zostanie upuszczone lub uszkodzone, albo w
przypadku nieprawidłowego działania albo nieszczelności.
Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony
przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład
naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
h Powierzchnia urządzenia jest gorąca – nie dotykaj jej.
Nie zanurzaj urządzenia w płynie, nie używaj go w łazience, w pobliżu wody, ani na zewnątrz
budynku.
Nie prasuj ubrania, które jest na osobie - ryzyko poparzenia.
Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
Nie porysuj stopy żelazka - omijaj guziki, zamki błyskawiczne, itp.
Urdzenie posiada bezpiecznik termiczny, który przepali się, jeśli żelazko ulegnie przegrzaniu. Jeśli
tak się stanie, urdzenie przestanie działać i musi zostać oddane do naprawy.
TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO
RYSUNKI
1. lampka
2. regulator temperatury
3. otwór do wlewania wody
4. pokrywka otworu do wlewania wody
5. dysza spryskiwacza
6. stopa
7. przącznik pary
8. podstawa
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Usuń wszystkie etykiety, naklejki i elementy opakowania z żelazka i z jego stopy.
Nie przejmuj się, jeśli początkowo z żelazka wydziela się trochę dymu, to ustanie wraz z jego
używaniem.
Aby oczyścić stopę żelazka, najpierw przeprasuj kawałek starej tkaniny bawełnianej.
SAMOWYŁĄCZENIE
Jeżeli żelazko nie jest ruszane, wyłączy się samo po około 30 sekundach, gdy stopa jest skierowana
do dołu, lub po około 8 minutach, jeśli jest w pozycji pionowej.
Po uniesieniu, przechyleniu do przodu i ustawieniu w pozycji pionowej, żelazko wraca do
temperatury pracy.
59
instrukcja
PRZYGOTOWANIE DO PRACY
1. Sprawdź symbole na tkaninie (i j k l).
2. Najpierw prasuj tkaniny wymagające niskich temperatur j, następnie wymagające średnich
temperatur k i dopiero na końcu - tkaniny które wymagają wysokich temperatur l.
NAPEŁNIANIE
Do żelazka można używać wody wodociągowej, ale jeśli woda w miejscu, w którym mieszasz jest twarda,
należy użyć wody destylowanej (nie usuwaj osadu chemicznie).
Przy zakupie wody destylowanej sprawdź, czy jest ona sprzedawana jako odpowiednia do żelazek.
Nie dodawaj niczego do wody - możesz uszkodzić żelazko.
1. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
2. Ustaw regulator temperatury na . Ustaw wącznik pary na S.
3. Otwórz pokrywkę otworu do do wlewania wody.
4. Wlewaj wodę powoli, aby powietrze w zbiorniku mogło uciec i nie spowodować korka powietrznego.
5. Do zbiornika wlewaj wodę tylko do oznaczenia max, inaczej woda wyleje się z żelazka
6. Zamknij pokrywkę otworu do napełniania wodą. Wytrzyj ewentualnie rozlaną wodę.
WŁĄCZENIE
1. Ustaw regulator temperatury na . Ustaw wyłącznik pary na S.
2. Postaw żelazko na jego podstawie.
3. Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
4. Obróć regulatorem temperatury, aby żądane ustawienie znalazło przy znaczniku.
5. Kiedy żelazko osiągnie zadaną temperaturę, lampka zgaśnie. Będzie to następować w cyklu
włączony/wyłączony, gdy termostat pracuje, aby utrzymać temperaturę.
INSTRUKCJA USTAWIENIA TEMPERATURY
oznaczenia na metkach ustawienia temperatury
j zimne żelazko - nylon, akryl, poliester
k ciepłe żelazko - wełna, mieszanki poliestru
••
l gorące żelazko - bawełna, len
•••/max
i nie prasow
-
Jeżeli oznaczenia na metce tkaniny różnią się od wskazanych w tej instrukcji, postępuj zgodnie z
oznaczeniami na metce.
PRASOWANIE PAROWE
1. Jeśli masz zamiar stosować parę, temperatura musi być ustawiona na S lub wyżej.
2. Ustaw przełącznik pary na żądane nastawienie (S = bez pary, # = duża).
3. Zaczekaj, aż lampka zgaśnie, możesz zacząć prasowanie.
SPRYSKIWANIE
Kapiąca woda może plamić niektóre tkaniny. Sprawdź na zakrytym fragmencie materiału.
1. Zdejmij żelazko z tkaniny.
2. Skieruj dyszę spryskiwacza na tkaninę.
3. Naciśnij przycisk ?.
4. Mogą być potrzebne 2 lub 3 naciśnięcia przycisku, zanim woda przedostanie się przez system.
UDERZENIE PARY
1. Jeśli masz zamiar stosować parę, temperatura musi być ustawiona na ~ lub wyżej.
2. Jeśli temperatura będzie niższa, na tkaninę będzie leciała woda nie para wodna.
3. Zdejmij żelazko z tkaniny.
4. Naciśnij przycisk ~.
5. Odczekaj 4 sekundy pomiędzy naciśnięciami przycisku, aż wytworzy się potrzebna para.
60
PRASOWANIE NA SUCHO
1. Jeśli masz zamiar prasować na sucho przez 20 minut lub więcej, najpierw opróżnij zbiornik wody, aby
uniknąć samoistnych uderzeń pary.
2. Ustaw wącznik pary na S.
3. Zaczekaj, aż lampka zgaśnie, możesz zacząć prasowanie.
PIONOWE PRASOWANIE PAROWE
Usuwanie zagnieceń z ubrań na wieszakach, z zasłon i tkanin obiciowych.
Sprawdź, czy tkanina jest dobrze wentylowana, inaczej wilgoć może spowodować powstanie pleśni.
Sprawdź, czy w ubraniu lub za tkaniną nie ma czegoś, co może zostać uszkodzone przez parę.
Sprawdź, czy kieszenie, mankiety u spodni i bluzek są puste.
1. Ustaw regulator temperatury na max. Ustaw wącznik pary na S.
2. Zdejmij żelazko z tkaniny.
3. Naciśnij przycisk ~.
4. Odczekaj 4 sekundy pomiędzy naciśnięciami przycisku, aż wytworzy się potrzebna para.
PO UŻYCIU
1. Ustaw regulator temperatury na . Ustaw wyłącznik pary na S.
2. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
3. Otwórz pokrywkę otworu do wlewania wody.
4. Przytrzymaj żelazko nad zlewozmywakiem, obróć je do góry nogami i opróżnij z resztek wody
znajdujących się w żelazku.
5. Zamknij pokrywkę otworu do wlewania wody.
6. Postaw żelazko na jego podstawie.
7. Ostudź je całkowicie.
8. Kiedy jest już zimne, wytrzyj je i owiń przewód zasilający wokół podstawy.
9. Przechowuj żelazko w pozycji pionowej, aby uniknąć korozji i uszkodzeń stopy.
AUTO CZYSZCZENIE
Aby zapobiec tworzeniu się osadów należy wykorzystać funkcję auto czyszczenia co najmniej raz w
miesiącu, lub częściej w miejscowościach gdzie woda jest twarda.
Urządzenia zgłoszone do naprawy w okresie gwarancji, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane osadami
kamienia, będą naprawiane tylko odpłatnie.
Auto czyszczenie można wykonywać nad zlewozmywakiem, lub umywalką, aby odpłynęła woda ze stopy
żelazka.
1. Napełnij zbiornik do znaku max.
2. Ustaw regulator temperatury na max. Ustaw wącznik pary na S.
3. Postaw żelazko na jego podstawie.
4. Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
5. Zaczekaj, aż lampka zgaśnie.
6. Przytrzymaj żelazko nad zlewozmywakiem albo umywalką, stopą skierowaną w dół.
7. Naciśnij przycisk C i przytrzymaj go.
8. Delikatnie poruszaj żelazkiem tam i z powrotem. Unikaj kontaktu z wylatującą wodą i parą .
9. Woda i para wylatujące przez stopę wypłuczą osad i pył.
10. Wykonuj to, aż zbiornik będzie pusty.
11. Zwolnij przycisk C.
12. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i ustaw żelazko na podstawie w pozycji pionowej
do ostygnięcia.
13. Kiedy jest już zimne, wytrzyj je i owiń przewód zasilający wokół podstawy.
14. Przechowuj żelazko w pozycji pionowej, aby uniknąć korozji i uszkodzeń stopy.
61
CZYSZCZENIE
1. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i ustaw żelazko na podstawie w pozycji pionowej
do ostygnięcia.
2. Wytrzyj powierzchnie zewnętrzne urdzenia wilgotną szmatką.
3. Usuń plamy ze stopy żelazka odrobiną octu.
USUWANIE KAMIENIA
Wkład znajdujący się w żelazku zapobiega tworzeniu się kamienia z osadów.
Nie używaj środków do usuwania kamienia, bo może ulec zniszczeniu wkład zapobiegający
tworzeniu się osadu.
W
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu
niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj
wraz z odpadami komunalnymi.
1 / 1

Russell Hobbs 20631-56 Instrukcja obsługi

Kategoria
Okowy
Typ
Instrukcja obsługi