Russell Hobbs 22350-56 Instrukcja obsługi

Kategoria
Okowy
Typ
Instrukcja obsługi
58
3 Instrukcję naly przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli
odstępujemy urządzenie innej osobie.
A WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:
1 Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat i
starsze oraz osoby o ograniczonej sprawnci fizycznej, czuciowej
lub psychicznej lub osoby niemace doświadczenia lub
znajomości urządzenia, jeśli odbywa się to pod nadzorem / z
instruktażem, oraz są świadome istniejących zagrożeń.
•Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
•Dzieci nie powinny czyścić i obsługiwać urządzenia, o ile nie są
starsze niż 8 lat i są nadzorowane.
•Przechowuj urządzenie i przewód zasilania w miejscu
niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
2 Zawsze stawiaj żelazko w pozycji pionowej, na stabilnej, poziomej,
żaroodpornej powierzchni, najlepiej na desce do prasowania.
3 Nie należy pozostawiać żelazka bez nadzoru, gdy żelazko jest
podłączone i kiedy znajduje się na desce do prasowania.
4 Odłączaj przewód żelazka z gniazdka przed napełnianiem wodą,
przed czyszczeniem i po użyciu.
5 Nie używaj urządzenia, jeśli zostanie upuszczone lub uszkodzone,
albo w przypadku nieprawidłowego działania albo nieszczelności.
6 Jeżeli przewód zasilacy ulegnie uszkodzeniu, powinien być
wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub
specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
h Powierzchnia urządzenia jest goca – nie dotykaj jej.
L Nie zanurzaj urdzenia w płynie, nie używaj go w łazience, w pobliżu wody, ani na zewnątrz
budynku.
7 Nie prasuj ubrania, które jest na osobie - ryzyko poparzenia.
8 Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej
instrukcji.
9 Nie porysuj stopy żelazka - omijaj guziki, zamki błyskawiczne, itp.
10 Urządzenie posiada bezpiecznik termiczny, który przepali się, jeśli żelazko ulegnie
przegrzaniu. Jeśli tak się stanie, urdzenie przestanie działać i musi zostać oddane do
naprawy.
tylko do użytku domowego
U PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
•Usuń wszystkie etykiety, naklejki i elementy opakowania z żelazka i z jego stopy.
•Nie przejmuj się, jeśli początkowo z żelazka wydziela się trochę dymu, to ustanie wraz z jego
używaniem.
59
[
instrukcja
•Aby oczcić stopę żelazka, najpierw przeprasuj kawałek starej tkaniny bawełnianej.
•Wciśnij przyciski S i * 3 lub 4 razy, aby je sprawdzić.
C SAMOWYŁĄCZENIE
•Jeżeli żelazko nie jest ruszane, wyłączy się samo po około 30 sekundach, gdy stopa jest
skierowana do dołu, lub po około 8 minutach, jeśli jest w pozycji pionowej.
•Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.
•Do chwili poruszenia żelazkiem będzie migać lampka automatycznego wyłączania.
•Po uniesieniu, przechyleniu do przodu i ustawieniu w pozycji pionowej, żelazko wraca do
temperatury pracy.
X NAPEŁNIANIE
1 Do żelazka można używać wody wodociągowej, ale jeśli woda w miejscu, w którym mieszasz
jest twarda, należy użyć wody destylowanej (nie usuwaj osadu chemicznie).
2 Przy zakupie wody destylowanej sprawdź, czy jest ona sprzedawana jako odpowiednia do
żelazek.
3 Nie dodawaj niczego do wody - możesz uszkodzić żelazko.
4 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
5 Ustaw wyłącznik pary na S.
6 Otwórz pokrywkę otworu do napniania wodą.
7 Przechyl żelazko, aby pokrywka otworu do napełniania wodą była w pozycji pionowej.
8 Wlej wodę z pojemnika w otwór napełniania wodą.
9 Wlewaj wodę powoli, aby powietrze w zbiorniku mogło uciec i nie spowodować korka
powietrznego.
10 Do zbiornika wlewaj wodę tylko do oznaczenia max, inaczej woda wyleje się z żelazka
11 Zamknij pokrywkę otworu do napełniania wodą. Wytrzyj ewentualnie rozlaną wodę.
C WŁĄCZENIE
12 Ustaw wyłącznik pary na S.
13 Postaw żelazko na jego podstawie.
14 Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
15 Kiedy żelazko osiągnie zadaną temperaturę, lampka zgaśnie. Będzie to następować w cyklu
włączony/wyłączony, gdy termostat pracuje, aby utrzymać temperaturę.
h PRASOWANIE PAROWE
16 Ustaw przełącznik pary na żądane nastawienie (S = bez pary, # = duża).
17 Zaczekaj, aż lampka zgaśnie, możesz zacząć prasowanie.
k SPRYSKIWANIE
, Kapiąca woda może plamić niektóre tkaniny. Sprawdź na zakrytym fragmencie materiału.
18 Zdejmij żelazko z tkaniny.
19 Skieruj dyszę spryskiwacza na tkaninę.
20 Naciśnij przycisk * .
21 Mogą być potrzebne 2 lub 3 naciśnięcia przycisku, zanim woda przedostanie się przez system.
i UDERZENIE PARY
22 Zdejmij żelazko z tkaniny.
23 Naciśnij przycisk ~ .
24 Mogą być potrzebne 2 lub 3 naciśnięcia przycisku, zanim woda przedostanie się przez system.
25 Odczekaj 4 sekundy pomiędzy naciśnięciami przycisku, aż wytworzy się potrzebna para.
rysunki
1 lampka
2 przełącznik pary
3 pokrywka otworu
napełniania wodą
4 otwór napniania wodą
5 dysza spryskiwacza
6 stopa
7 otwory wylotu pary
8 zbiornik
9 podstawa
60
n PRASOWANIE NA SUCHO
, Jeśli masz zamiar prasować na sucho przez 20 minut lub więcej, najpierw opróżnij zbiornik
wody, aby uniknąć samoistnych uderzeń pary.
26 Ustaw wącznik pary na S.
27 Zaczekaj, aż lampka zgaśnie, możesz zacząć prasowanie.
l PIONOWE PRASOWANIE PAROWE
28 Usuwanie zagnieceń z ubrań na wieszakach, z zasłon i tkanin obiciowych.
29 Sprawdź, czy tkanina jest dobrze wentylowana, inaczej wilgoć może spowodować
powstanie pleśni.
30 Sprawdź, czy w ubraniu lub za tkaniną nie ma czegoś, co może zostać uszkodzone przez parę.
31 Sprawdź, czy kieszenie, mankiety u spodni i bluzek są puste.
32 Ustaw wyłącznik pary na S.
33 Zdejmij żelazko z tkaniny.
34 Naciśnij przycisk ~ .
35 Mogą być potrzebne 2 lub 3 naciśnięcia przycisku, zanim woda przedostanie się przez
system.
36 Odczekaj 4 sekundy pomiędzy naciśnięciami przycisku, aż wytworzy się potrzebna para.
C PO UŻYCIU
37 Ustaw wyłącznik pary na S.
38 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
39 Otwórz pokrywkę otworu do napełniania wodą.
40 Przytrzymaj żelazko nad zlewozmywakiem, obróć je do góry nogami i opróżnij z resztek
wody znajdujących się w żelazku.
41 Zamknij pokrywkę otworu do napełniania wodą.
42 Postaw żelazko na jego podstawie.
43 Ostudź je całkowicie.
44 Kiedy jest już zimne, wytrzyj je i owiń przewód zasilający wokół podstawy.
45 Wytrzyj powierzchnie zewnętrzne urządzenia wilgotną szmatką.
46 Usuń plamy ze stopy żelazka odrobiną octu.
47 Przechowuj żelazko w pozycji pionowej, aby uniknąć korozji i uszkodzeń stopy.
CAUTO CZYSZCZENIE
48 Aby zapobiec tworzeniu się osadów należy wykorzystać funkcję auto czyszczenia co
najmniej raz w miesiącu, lub częściej w miejscowościach gdzie woda jest twarda.
, Urdzenia zgłoszone do naprawy w okresie gwarancji, jeśli uszkodzenie zostało
spowodowane osadami kamienia, będą naprawiane tylko odpłatnie.
49 Auto czyszczenie można wykonywać nad zlewozmywakiem, lub umywalką, aby odpłyła
woda ze stopy żelazka.
50 Napełnij zbiornik do znaku max.
51 Ustaw wyłącznik pary na S.
52 Postaw żelazko na jego podstawie.
53 Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
54 Zaczekaj, aż lampka zgaśnie.
55 Przytrzymaj żelazko nad zlewozmywakiem albo umywalką, stopą skierowaną w dół.
56 Naciśnij przycisk C i przytrzymaj go.
57 Delikatnie poruszaj żelazkiem tam i z powrotem.
58 Woda i para wylatujące przez stopę wypłuczą osad i pył.
59 Wykonuj to, aż zbiornik będzie pusty.
60 Zwolnij przycisk C.
, Przejdź do pkt 38.
61
e USUWANIE KAMIENIA
61 Wkład znajdujący się w żelazku zapobiega tworzeniu się kamienia z osadów.
62 Nie używaj środków do usuwania kamienia, bo może ulec zniszczeniu wkład zapobiegający
tworzeniu się osadu.
W
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w
urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla
środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.
1 / 1

Russell Hobbs 22350-56 Instrukcja obsługi

Kategoria
Okowy
Typ
Instrukcja obsługi