KTM 1090 Adventure R 2017 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI 2017
1090 Adventure R
Nr art. 3213546pl
SZANOWNY KLIENCIE KTM 1
*3213546pl*
3213546pl
02/2017
SZANOWNY KLIENCIE KTM
Serdecznie gratulujemy nabycia motocykla firmy KTM. Stałeś s właścicielem nowoczesnego, sportowego motocykla, który z pewnością
sprawi Ci dużo przyjemności, jeżeli będziesz go odpowiednio serwisował i pielęgnował.
Życzymy przyjemnej jazdy!
W polach poniżej wpisać numery seryjne pojazdu.
Numer podwozia ( str. 22) Pieczątka dealera
Numer silnika ( str. 23)
Numer kluczyka ( str. 23)
W chwili oddawania do druku niniejsza instrukcja obsługi opisywała najnowszą wersję tej serii. Nie można jednakże całkowicie wykluczyć
niewielkich zmian, wynikających z dalszego rozwoju konstrukcyjnego.
Wszystkie informacje niewiążące. Firma KTM Sportmotorcycle GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych tech-
nicznych, cen, kolorów, kształtów, materiałów, usług handlowych i serwisowych, zmian konstrukcyjnych, wyposażenia itp. bądź do całko-
witego zlikwidowania jednego z tych punktów bez uprzedzenia i bez podawania przyczyn, do dopasowywania wymienionych punktów do
uwarunkowań lokalnych, a także do zaprzestania produkcji danego modelu bez uprzedzenia. Firma KTM nie ponosi odpowiedzialności
za możliwości dostawy, wystąpienie różnic w stosunku do ilustracji i opisów oraz za błędy drukarskie i pomyłki. Przedstawione na ilustra-
cjach modele mogą zawierać wyposażenie dodatkowe, nie wchodzące w seryjny zakres dostawy.
SZANOWNY KLIENCIE KTM 2
© 2017 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Austria
Wszelkie prawa zastrzeżone
Przedruk, zarówno w całości, jak i we fragmentach, jakiekolwiek rozpowszechnianie dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą autora.
ISO 9001(12 100 6061)
Zgodnie z międzynarodową normą zarządzania systemami jakości ISO 9001 firma KTM stosuje proces zapewniania jako-
ści, gwarantujący najwyższą możliwą jakość produktów.
Wydane przez: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen, Austria
Niniejszy dokument obowiązuje dla następujących modeli:
1090 Adventure R EU (F9903QD)
SPIS TREŚCI 3
SPIS TREŚCI
1 ŚRODKI PREZENTACJI....................................................... 8
1.1 Używane symbole..................................................... 8
1.2 Użyte style formatowania.......................................... 9
2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............. 10
2.1 Przeznaczenie - zakres użytku zgodnego
z przeznaczeniem................................................... 10
2.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.................. 10
2.3 Stopnie zagrożenia i symbole................................. 11
2.4 Ostrzeżenie przed manipulacjami........................... 11
2.5 Bezpieczeństwo eksploatacji.................................. 12
2.6 Odzież ochronna..................................................... 13
2.7 Zasady pracy .......................................................... 13
2.8 Ochrona środowiska ............................................... 13
2.9 Instrukcja obsługi .................................................... 14
3 WAŻNE WSKAZÓWKI ........................................................ 15
3.1 Gwarancja............................................................... 15
3.2 Materiały eksploatacyjne i pomocnicze .................. 15
3.3 Części zamienne, akcesoria................................... 15
3.4 Serwis ..................................................................... 16
3.5 Ilustracje.................................................................. 16
3.6 Obsługa klienta ....................................................... 16
4 WIDOK POJAZDU .............................................................. 18
4.1 Widok pojazdu od przodu z lewej strony (widok
symboliczny) ........................................................... 18
4.2 Widok pojazdu od tyłu z prawej strony (widok
symboliczny) ........................................................... 20
5 NUMERY SERYJNE ........................................................... 22
5.1 Numer podwozia..................................................... 22
5.2 Tabliczka znamionowa ........................................... 22
5.3 Numer kluczyka ...................................................... 23
5.4 Numer silnika .......................................................... 23
5.5 Numer na widelcu ................................................... 24
5.6 Numer katalogowy amortyzatora............................ 24
6 ELEMENTY OBSŁUGOWE ................................................ 25
6.1 Dźwignia sprzęgła................................................... 25
6.2 Dźwignia hamulca ręcznego................................... 25
6.3 Manetka gazu ......................................................... 26
6.4 Przełączniki po lewej stronie w kierownicy ............. 26
6.4.1 Zestaw wskaźników............................................ 26
6.4.2 Przełącznik świateł............................................. 27
6.4.3 Włącznik świateł awaryjnych.............................. 27
6.4.4 Przełącznik menu............................................... 28
6.4.5 Przełącznik kierunkowskazów............................ 28
6.4.6 Przycisk klaksonu............................................... 29
6.5 Przełączniki po prawej stronie w kierownicy........... 30
6.5.1 Wyłącznik awaryjny............................................ 30
6.5.2 Przycisk rozrusznika elektrycznego ................... 30
6.6 Stacyjka/blokada kierownicy................................... 31
6.7 Immobilizer.............................................................. 31
6.8 Blokowanie układu kierowniczego.......................... 32
6.9 Odblokowanie układu kierowniczego...................... 33
6.10 Otwieranie korka wlewu paliwa............................... 33
6.11 Zamykanie korka wlewu paliwa .............................. 35
6.12 Kraniki paliwa.......................................................... 36
6.13 Otwieranie schowka................................................ 37
6.14 Zamykanie schowka ............................................... 37
6.15 Zamek kanapy ........................................................ 38
SPIS TREŚCI 4
6.16 Uchwyty .................................................................. 38
6.17 Płyta bagażnika ...................................................... 39
6.18 Podnóżki dla pasażera ........................................... 39
6.19 Dźwignia zmiany biegów ........................................ 40
6.20 Dźwignia hamulca nożnego.................................... 41
6.21 Stopka boczna ........................................................ 41
7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW ................................................... 42
7.1 Przegląd.................................................................. 42
7.2 uruchamianie i test.................................................. 42
7.3 Wyświetlacz główny................................................ 43
7.4 Wyświetlacz ............................................................ 43
7.5 Wskaźnik poziomu paliwa....................................... 44
7.6 Lampki kontrolne .................................................... 44
7.7 komunikat na wyświetlaczu głównym ..................... 45
7.8 Sygnalizator zmiany biegów ................................... 47
7.9 Wskazanie serwisu ................................................. 48
7.10 Menu wyświetlacza głównego ................................ 48
7.10.1 "Favorites".......................................................... 48
7.10.2 "Trip 1"................................................................ 49
7.10.3 "Trip 2"................................................................ 49
7.10.4 "General Info"..................................................... 50
7.10.5 "Set Favorites".................................................... 50
7.10.6 "Settings"............................................................ 51
7.10.7 "Warning" ........................................................... 51
7.10.8 "Heating" (opcja) ................................................ 52
7.10.9 "MTC/ABS"......................................................... 52
7.10.10 "Drive Mod" ........................................................ 53
7.10.11 Przegląd menu ................................................... 54
7.10.12 "Language"......................................................... 55
7.10.13 "Distance"........................................................... 56
7.10.14 "Temp"................................................................ 56
7.10.15 "Pressure" .......................................................... 57
7.10.16 "Fuel Cons" ........................................................ 57
7.10.17 "Clock/Date" ....................................................... 58
7.10.18 "Shift Light"......................................................... 58
7.10.19 "Heat Grip" ......................................................... 59
7.10.20 "DRL".................................................................. 59
8 ERGONOMIA...................................................................... 61
8.1 Pozycja kierownicy ................................................. 61
8.2 Regulacja pozycji kierownicy .............................. 61
8.3 Ustawianie owiewki przedniej ................................. 63
8.4 Regulacja położenia wyjściowego dźwigni
sprzęgła .................................................................. 64
8.5 Regulacja położenia wyjściowego dźwigni
hamulca ręcznego .................................................. 65
8.6 Podnóżki ................................................................. 65
8.7 Ustawianie podnóżków ....................................... 66
8.8 Sprawdzanie położenia wyjściowego dźwigni
zmiany biegów ........................................................ 68
8.9 Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni
zmiany biegów .................................................... 69
8.10 Regulacja położenia wyjściowego dźwigni
hamulca nożnego ................................................ 70
9 URUCHOMIENIE ................................................................ 72
9.1 Informacje dotyczące pierwszego uruchomienia.... 72
9.2 Docieranie silnika.................................................... 74
9.3 Załadowanie pojazdu.............................................. 74
SPIS TREŚCI 5
10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA .......................................... 77
10.1 Prace serwisowe i czyszczenie przed każdym
uruchomieniem ....................................................... 77
10.2 Proces rozruchu...................................................... 78
10.3 Ruszanie................................................................. 79
10.4 Zmiana biegów, jazda............................................. 79
10.5 Hamowanie............................................................. 83
10.6 Zatrzymywanie, parkowanie ................................... 86
10.7 Transport................................................................. 87
10.8 Tankowanie paliwa ................................................. 88
11 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH............ 91
11.1 Dodatkowe informacje ............................................ 91
11.2 Prace obowiązkowe................................................ 91
11.3 Zalecane prace ....................................................... 93
12 ZESTROJENIE PODWOZIA............................................... 95
12.1 Widelec/amortyzator ............................................... 95
12.2 Ustawianie tłumienia dobijania widelca .................. 95
12.3 Ustawianie tłumienia odbijania widelca .................. 96
12.4 Ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny
widelca.................................................................... 97
12.5 Tłumienie dobijania amortyzatora........................... 98
12.6 Ustawianie tłumienia dobijania Low Speed
w amortyzatorze ..................................................... 98
12.7 Ustawianie tłumienia dobijania High Speed
w amortyzatorze ..................................................... 99
12.8 Ustawianie tłumienia odbijania amortyzatora ....... 101
12.9 Ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny
amortyzatora......................................................... 102
13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA.................................. 103
13.1 Podnoszenie motocykla z tyłu za pomocą
podnośnika ........................................................... 103
13.2 Zdejmowanie motocykla z podnośnika z tyłu........ 103
13.3 Podnoszenie motocykla za pomocą podnośnika
z przodu ................................................................ 104
13.4 Zdejmowanie motocykla z podnośnika
z przodu ................................................................ 105
13.5 Podnoszenie motocykla na stojak montażowy
(wpięty) ............................................................. 106
13.6 Zdejmowanie motocykla ze stojaka
montażowego (wpiętego) .................................. 107
13.7 Zdejmowanie kanapy............................................ 108
13.8 Montaż kanapy ..................................................... 108
13.9 Sprawdzanie zanieczyszczenia łańcucha............. 109
13.10 Czyszczenie łańcucha .......................................... 109
13.11 Sprawdzanie naprężenia łańcucha....................... 111
13.12 Regulacja naprężenia łańcucha............................ 112
13.13 Sprawdzanie łańcucha, koła łańcuchowego i
zębatki łańcuchowej.............................................. 114
13.14 Sprawdzanie/uzupełnianie poziomu płynu
sprzęgła hydraulicznego....................................... 117
13.15 Sprawdzanie luzu łożyskowego główki ramy........ 118
13.16 Demontaż dolnej osłony półki widelca.................. 119
13.17 Montaż dolnej osłony półki widelca....................... 120
13.18 Demontaż przedniej okładziny bocznej ................ 121
13.19 Montaż przedniej okładziny bocznej..................... 122
13.20 Demontaż spoilera przedniego ......................... 123
13.21 Zamontowanie spoilera przedniego .................. 126
SPIS TREŚCI 6
13.22 Demontaż błotnika przedniego ............................. 128
13.23 Montaż błotnika przedniego.................................. 129
13.24 Czyszczenie kapturków przeciwpyłowych goleni
widelca .............................................................. 129
13.25 Demontaż pokrywy zbiornika................................ 130
13.26 Montaż pokrywy zbiornika paliwa ......................... 132
13.27 Demontaż owiewki................................................ 134
13.28 Zamontowanie owiewki......................................... 134
13.29 Demontaż osłony silnika ....................................... 135
13.30 Montaż osłony silnika............................................ 135
13.31 Demontaż gmoli ochronnych ............................ 136
13.32 Montaż gmoli ochronnych ................................. 138
14 UKŁAD HAMULCOWY...................................................... 141
14.1 Układ przeciwdziałający blokowaniu kół (ABS) .... 141
14.2 Sprawdzanie tarcz hamulcowych ......................... 143
14.3 Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego
hamulca koła przedniego...................................... 144
14.4 Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu
koła przedniego ................................................. 145
14.5 Sprawdzanie okładzin hamulcowych w hamulcu
koła przedniego .................................................... 147
14.6 Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego
w hamulcu koła tylnego ........................................ 148
14.7 Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu
koła tylnego ....................................................... 149
14.8 Sprawdzanie okładzin hamulcowych hamulca
tylnego .................................................................. 151
15 KOŁA, OPONY.................................................................. 152
15.1 Demontaż koła przedniego ............................... 152
15.2 Montaż koła przedniego .................................... 154
15.3 Demontaż koła tylnego ..................................... 156
15.4 Montaż koła tylnego .......................................... 158
15.5 Kontrola odbojów gumowych piasty koła
tylnego .............................................................. 161
15.6 Sprawdzanie stanu opon ...................................... 162
15.7 Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach ....... 164
15.8 Sprawdzanie naprężenia szprych......................... 165
15.9 System bezdętkowy.............................................. 166
16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA ......................................... 167
16.1 Światło do jazdy dziennej ..................................... 167
16.2 Demontaż akumulatora ..................................... 168
16.3 Montaż akumulatora ......................................... 170
16.4 Ładowanie akumulatora .................................... 172
16.5 Wymiana bezpiecznika głównego......................... 176
16.6 Wymiana bezpieczników w skrzynce
bezpieczników ...................................................... 178
16.7 Demontaż osłony reflektora wraz z reflektorem.... 180
16.8 Montaż osłony reflektora wraz z reflektorem ........ 181
16.9 Wymiana żarówki światła mijania ......................... 182
16.10 Wymiana żarówki światła drogowego................... 184
16.11 Wymiana żarówki kierunkowskazu....................... 186
16.12 Sprawdzanie ustawienia reflektora ....................... 187
16.13 Regulowanie zasięgu reflektora............................ 187
16.14 Aktywacja/dezaktywacja kluczyka
zapłonowego......................................................... 189
17 UKŁAD CHŁODZENIA ...................................................... 194
17.1 Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego w
zbiorniku wyrównawczym ..................................... 194
SPIS TREŚCI 7
17.2 Korygowanie płynu chłodzącego w zbiorniku
wyrównawczym..................................................... 195
18 ZESTROJENIE SILNIKA................................................... 198
18.1 "Drive Mod"........................................................... 198
18.2 Kontrola trakcji (TC).............................................. 198
19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU................................... 200
19.1 Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego .............. 200
19.2 Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju,
czyszczenie sitek oleju ...................................... 201
19.3 Uzupełnianie oleju silnikowego............................. 205
20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA.................................... 208
20.1 Czyszczenie motocykla ........................................ 208
20.2 Sprawdzanie i konserwacja w eksploatacji
zimą ...................................................................... 211
21 PRZECHOWYWANIE ....................................................... 212
21.1 Przechowywanie................................................... 212
21.2 Uruchamianie po składowaniu.............................. 213
22 LOKALIZACJA USTEREK ................................................ 214
23 DANE TECHNICZNE ........................................................ 217
23.1 silnik...................................................................... 217
23.2 Momenty dokręcania w silniku.............................. 218
23.3 Pojemności ........................................................... 222
23.3.1 Olej silnikowy.................................................... 222
23.3.2 Płyn chłodzący ................................................. 223
23.3.3 Paliwo............................................................... 223
23.4 Podwozie .............................................................. 223
23.5 Instalacja elektryczna ........................................... 224
23.6 Opony ................................................................... 225
23.7 Widelec ................................................................. 226
23.8 Amortyzator........................................................... 227
23.9 Momenty dokręcania elementów podwozia.......... 228
24 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE.................................... 233
25 MATERIAŁY POMOCNICZE............................................. 237
26 NORMY ............................................................................. 239
27 SŁOWNICZEK................................................................... 240
28 SPIS SKRÓTÓW............................................................... 241
29 SPIS SYMBOLI ................................................................. 242
29.1 Czerwone symbole ............................................... 242
29.2 Żółte i pomarańczowe symbole ............................ 242
29.3 Zielone i niebieskie symbole................................. 242
INDEKS ..................................................................................... 244
1 ŚRODKI PREZENTACJI 8
1.1 ywane symbole
Poniżej wyjaśnione zostało znaczenie użytych symboli.
Oznacza oczekiwaną reakcję (np. operacji roboczej lub funkcji).
Oznacza nieoczekiwaną reakcję (np. operacji roboczej lub funkcji).
Wszystkie prace, oznaczone tym symbolem, wymagają wiedzy specjalistycznej i technicznej. Dla własnego bezpie-
czeństwa należy zlecać wykonywanie tych prac w autoryzowanym warsztacie KTM! Tam motocykl znajdzie się pod
optymalną opieką specjalnie wyszkolonych specjalistów posługujących się koniecznymi do tego specjalnymi narzę-
dziami.
Oznacza odsyłacz do numeru strony (na podanej stronie można znaleźć dodatkowe informacje).
Oznacza treść z dodatkowymi informacjami lub poradami.
Oznacza wynik po zakończeniu etapu kontroli.
1 ŚRODKI PREZENTACJI 9
1.2 yte style formatowania
Poniżej wyjaśnione zostało znaczenie użytych stylów formatowania.
Nazwa własna Oznacza nazwę własną.
Nazwa
®
Oznacza zastrzeżoną nazwę.
Marka Oznacza markę stosowaną w obrocie handlowym.
Podkrlone terminy Odnoszą się do szczegółów technicznych pojazdu lub oznaczają fachowe słownictwo,
objaśnione w katalogu słownictwa specjalistycznego.
2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 10
2.1 Przeznaczenie - zakres ytku zgodnego z przeznaczeniem
Motocykle sportowe KTM zostały tak skonstruowane i wyprodukowane, aby były odporne na typowe obciążenia, występujące w regu-
larnej jeździe ulicznej i w lekkim terenie (drogi nie utwardzone), natomiast nie zostały przystosowane do wyczynowego użytkowania na
torach wyścigowych.
Informacja
Tylko motocykl z homologacją może być dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.
2.2 Wskawki dotycce bezpieczstwa
W interesie bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojazdu konieczne jest przestrzeganie kilku zasad bezpieczeństwa. Należy dlatego
uważnie przeczytać całą instrukcję. Zawarte w tekście wskazówki bezpieczeństwa wyróżnione optycznie i połączone linkiem wraz z
miejscami, do których się one odnoszą.
Informacja
Na pojeździe umieszczone zostały w dobrze widocznych miejscach różne naklejki informacyjne i ostrzegawcze. Nie usuwać żad-
nych naklejek informacyjnych i ostrzegawczych. W przypadku ich braku możesz Ty sam lub inne osoby przeoczyć zagrożenia
i przez to odnieść obrażenia.
2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 11
2.3 Stopnie zagrożenia i symbole
Zagrożenie
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności prowadzi bezpośrednio i z pewnością do śmierci
lub poważnych, trwałych obrażeń ciała.
Ostrzenie
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń
ciała.
Uwaga
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do lekkich obrażeń ciała.
Wskawka
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności powoduje poważne uszkodzenia maszyny lub szkody
materialne.
Ostrzenie
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności powoduje zanieczyszczenie środowiska.
2.4 Ostrzenie przed manipulacjami
Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian na częściach i elementach tłumiących hałas. Niniejsze czynności lub powodowanie
podanego stanu prawnie zabronione:
1 Demontaż lub dezaktywacja jakichkolwiek elementów bądź części nowego pojazdu, służących do tłumienia hałasu, przed sprzedażą
lub dostawą pojazdu klientowi końcowemu albo podczas użytkowania pojazdu, chyba że demontaż ma miejsce w celu konserwacji,
naprawy lub wymiany jak i
2 użytkowanie pojazdu po usnięciu lub dezaktywacji wspomnianych elementów bądź części.
Przykłady prawnie zabronionych manipulacji:
2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 12
1 Usuwanie lub przewiercanie tłumika, blach, rur lub innych części wydalających spaliny.
2 Usuwanie lub przewiercanie części układu zasysania.
3 Używanie w stanie niezgodnym z wymaganiami konserwacyjnymi lub serwisowymi.
4 Zamiana jakichkolwiek części ruchomych pojazdu lub części układu wydechowego na części niedozwolone przez producenta.
2.5 Bezpieczeństwo eksploatacji
Zagrożenie
Niebezpieczeństwo wypadku Kierowcy niezdolni do prowadzenia pojazdów na drogach zagrażają sobie i innym.
Nie uruchamiać pojazdu w razie niezdolności do prowadzenia pojazdów na drogach z powodu spożycia alkoholu, lekarstw lub
narkotyków.
Nie uruchamiać pojazdu, jeśli stan psychiczny lub fizyczny na to nie pozwala.
Zagrożenie
Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe trujące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet śmierć.
Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystarczającą wentylację.
Stosować odpowiednią instalację wentylacyjną, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w pomieszczeniu zamkniętym.
Ostrzenie
Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się nagrzewają.
Nie dotykać takich części, jak układ wydechowy, chłodnica, silnik, amortyzatory i układ hamulcowy, zanim części te nie osty-
gną.
Przed przystąpieniem do pracy zaczekać na ostygnięcie części pojazdu.
Pojazd używać wyłącznie w nienagannym stanie technicznym, tylko zgodnie z przeznaczeniem oraz w bezpieczny i ekologiczny sposób.
Pojazd mogą używać wyłącznie osoby, które uprzednio zostały pouczone. Pojazdem po drogach publicznych mogą poruszać się wyłącz-
nie osoby posiadające prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
Awarie, które mają wpływ na bezpieczeństwo, niezwłocznie muszą zostać usunięte w autoryzowanym warsztacie KTM.
2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 13
Przestrzegać umieszczone na pojeździe naklejki informacyjne i ostrzegawcze.
2.6 Odzi ochronna
Ostrzenie
Niebezpieczeństwo obraż Brak lub niewystarczający ubiór ochronny zwiększa ryzyko niebezpieczeństwa.
Podczas każdej jazdy zawsze nakładać odpowiednią odzież ochronną, taką jak kask, buty z cholewami, spodnie i kurtkę
z protektorami.
Zawsze używać ubioru ochronnego będącego w nienagannym stanie i spełniającego wymagania ustawowe.
W interesie własnego bezpieczeństwa firma KTM zaleca używanie pojazdu tylko w odpowiednim ubiorze ochronnym.
2.7 Zasady pracy
Do niektórych prac niezbędne narzędzia specjalne. Narzędzia te nie znajdują się na wyposażeniu pojazdu, jednak można je zamówić
po podaniu numeru w nawiasie. Np.: ściągacz do sprężyn zaworowych (59029019000)
Podczas montażu należy wymieniać na nowe wszystkie elementy, których nie można ponownie użyć (np. śruby i nakrętki samozaklesz-
czające, uszczelki, pierścienie uszczelniające, o-ringi, zawleczki, podkładki zabezpieczające).
W wypadku użycia środka zabezpieczającego do połączeń gwintowanych (np. Loctite
®
), należy przestrzegać specjalnych wskazówek
producenta odnośnie korzystania z tego środka.
Części, które mają zostać ponownie użyte po demontażu należy oczyścić i sprawdzić, czy nie uszkodzone albo zużyte. Uszkodzone
lub zużyte części należy wymienić.
Po zakończeniu naprawy lub serwisowania pojazdu należy zagwarantować bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
2.8 Ochrona środowiska
Odpowiedzialne obchodzenie się z pojazdem zmniejsza ryzyko powstawania różnych problemów czy konfliktów. Aby jazda motocyklem
w przyszłości mogła cieszyć się dobrą reputacją, użytkuj motocykl tylko zgodnie z prawem, ekologicznie i respektuj prawa innych.
Podczas utylizacji zużytych olejów, części jak i innych materiałów i środków pomocniczych należy bezwzględnie stosować się do odpo-
wiednich wytycznych, obowiązujących w danym kraju i przestrzegać prawa.
2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 14
Ponieważ motocykle nie podlegają dyrektywie Unii Europejskiej dotyczącej recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nie ma zatem
żadnych ustawowych reguł co do utylizacji motocykli. Twój autoryzowany przedstawiciel KTM chętnie udzieli Ci pomocy.
2.9 Instrukcja obsługi
Przed pierwszym wyjazdem należy bezwzględnie uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi zawiera wiele informa-
cji i rad ułatwiających obsługę i korzystanie z motocykla. Tylko w ten sposób można się dowiedzieć, w jaki sposób najlepiej dopasować
pojazd do własnych potrzeb i uchronić się przed okaleczeniem.
Przechowuj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby zawsze móc z niej skorzystać.
W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji o pojeździe lub w razie wystąpienia jakichkolwiek niejasności, prosimy o kontakt
z autoryzowanym przedstawicielem KTM.
Instrukcja obsługi stanowi ważny element pojazdu. W przypadku jego odsprzedaży instrukcja musi koniecznie zostać przekazana
nowemu właścicielowi.
3 WAŻNE WSKAZÓWKI 15
3.1 Gwarancja
Prace podane w harmonogramie serwisowym muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat KTM, a ich wykonanie
zostać potwierdzone w książce serwisowo-gwarancyjnej oraz serwisie KTM Dealer.net, ponieważ w przeciwnym razie tracą ważność
wszelkie prawa do roszczeń z tytułu gwarancji. Gwarancja wygasa w przypadku uszkodzeń i szkód następczych, spowodowanych przez
manipulacje i/lub modyfikacje pojazdu.
Dalsze informacje na temat gwarancji lub rękojmi oraz ich realizacji znajdują się w książce serwisowo-gwarancyjnej.
3.2 Materiały eksploatacyjne i pomocnicze
Ostrzenie
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia się z paliwem powoduje
zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Nie wolno pozwolić na przedostanie paliwa do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.
Należy stosować tylko podane w instrukcji obsługi materiały eksploatacyjne i pomocnicze (np. smary i paliwa) i zgodne ze specyfikacją.
3.3 Części zamienne, akcesoria
Dla własnego bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie części zamienne i akcesoria, dopuszczone i/lub zalecane przez firmę KTM. Ich
montaż należy powierzać autoryzowanemu warsztatowi KTM. Firma KTM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne produkty i spowo-
dowane przez nie szkody.
Niektóre części zamienne i akcesoria zostały podane przy określonych opisach w nawiasach. Zapytaj o poradę najbliższego autoryzowa-
nego przedstawiciela KTM.
Aktualne KTM PowerParts do Twojego pojazdu znajdziesz na stronie internetowej KTM.
Ogólnoświatowa strona WWW KTM: http://www.ktm.com
3 WAŻNE WSKAZÓWKI 16
3.4 Serwis
Warunkiem bezawaryjnej eksploatacji i zapobiegania przedwczesnemu zużyciu jest terminowe wykonywanie prac serwisowych, pielę-
gnacyjnych oraz regulacyjnych silnika i podwozia, zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi. Nieprawidłowe zestrojenie pod-
wozia może spowodować uszkodzenia lub pęknięcia podzespołów podwozia.
Użytkowanie motocykli w utrudnionych warunkach, np. na silnie zabłoconych i mokrych ulicach lub w suchych i pylistych warunkach
może spowodować nadmierne zużycie podzespołów, na przykład układu napędowego, hamulców lub filtra powietrza. W związku z
tym serwisowanie wzgl. wymiana części eksploatacyjnych może być konieczna już przed upływem przedziału czasu podanym w
harmonogramie czynności serwisowych.
Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań dotyczących okresów docierania oraz terminów serwisowania. Ich dokładne przestrzeganie
przyczynia się w znaczący sposób do zwiększenia żywotności motocykla.
3.5 Ilustracje
Zawarte w tej instrukcji ilustracje przedstawiają częściowo także wyposażenie dodatkowe.
W celu lepszego zilustrowania lub objaśnienia niektóre części mogą być wymontowane lub nieprzedstawione. Demontaż nie musi być
jednak zawsze konieczny. Zwracać uwagę na opis tekstowy i stosować się do niego.
3.6 Obuga klienta
W razie jakichkolwiek pytań, dotyczących pojazdu lub firmy KTM, prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem KTM.
Listę autoryzowanych przedstawicieli KTM znajdziesz na stronie internetowej KTM.
Ogólnoświatowa strona WWW KTM: http://www.ktm.com
17
4 WIDOK POJAZDU 18
4.1 Widok pojazdu od przodu z lewej strony (widok symboliczny)
S01747-10
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252

KTM 1090 Adventure R 2017 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi