KTM 1090 Adventure R 2019 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

INSTRUKCJA OBSŁUGI 2019
1090 Adventure R
Nr art. 3213916pl
SZANOWNY KLIENCIE KTM
*3213916pl*
3213916pl
09/2018
SZANOWNY KLI ENCIE KTM
Serdecznie gratulujemy nabycia motocykla firmy KTM. Stałeś się właścicielem nowoczesnego pojazdu sporto-
wego, który sprawi Ci długotrwałą satysfakcję, jeżeli będziesz o niego odpowiednio dbał.
Życzymy Ci zawsze przyjemnej i bezpiecznej jazdy!
W polach poniżej wpisać numery seryjne pojazdu.
Numer identyfikacyjny pojazdu ( str. 28) Pieczątka dealera
Numer silnika ( str. 30)
Numer kluczyka ( str. 29)
W chwili oddawania do druku niniejsza instrukcja obsługi opisywała najnowszą wersję tej serii. Nie można jed-
nakże całkowicie wykluczyć niewielkich zmian, wynikających z dalszego rozwoju konstrukcyjnego.
Wszystkie informacje niewiążące. Firma KTM Sportmotorcycle GmbH zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian danych technicznych, cen, kolorów, kształtów, materiałów, usług handlowych i
serwisowych, zmian konstrukcyjnych, wyposażenia itp. bądź do całkowitego zlikwidowania jednego z
tych punktów bez uprzedzenia i bez podawania przyczyn, do dopasowywania wymienionych punktów do
uwarunkowań lokalnych, a także do zaprzestania produkcji danego modelu bez uprzedzenia. Firma KTM nie
ponosi odpowiedzialności za możliwości dostawy, wystąpienie różnic w stosunku do ilustracji i opisów oraz za
błędy drukarskie i pomyłki. Przedstawione na ilustracjach modele mogą zawierać wyposażenie dodatkowe, nie
wchodzące w seryjny zakres dostawy.
SZANOWNY KLIENCIE KTM
2
© 2018 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Austria
Wszelkie prawa zastrzeżone
Przedruk, zarówno w całości, jak i we fragmentach, jakiekolwiek rozpowszechnianie dozwolone wyłącznie za
pisemną zgodą autora.
ISO 9001(12 100 6061)
Zgodnie z międzynarodową normą zarządzania systemami jakości ISO 9001 firma HTM stosuje
procesy zapewniania jakości, gwarantujące najwyższą jakość produktów.
Wydane przez: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria
Niniejszy dokument obowiązuje dla następujących modeli:
1090 Adventure R EU (F9903SD)
SPIS TREŚCI
3
SPIS TREŚCI
1 ŚRODKI PREZENTACJI ................................. 10
1.1 Używane symbole............................... 10
1.2 Użyte style formatowania.................... 11
2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA ....................................... 12
2.1 Przeznaczenie użytkowanie
zgodne z przeznaczeniem.................. 12
2.2 Nieprawidłowe użytkowanie................ 12
2.3 Wskazówki bezpieczeństwa ............... 12
2.4 Stopnie zagrożenia i symbole............. 14
2.5 Ostrzeżenie przed manipulacjami....... 15
2.6 Bezpieczeństwo eksploatacji.............. 16
2.7 Odzież ochronna................................. 17
2.8 Zasady pracy ...................................... 18
2.9 Ochrona środowiska ........................... 18
2.10 Instrukcja obsługi................................ 19
3 WAŻNE WSKAZÓWKI .................................... 20
3.1 Gwarancja........................................... 20
3.2 Materiały eksploatacyjne, materiały
pomocnicze......................................... 20
3.3 Części zamienne, akcesoria............... 20
3.4 Serwis ................................................. 21
3.5 Ilustracje.............................................. 21
3.6 Obsługa klienta................................... 21
4 WIDOK POJAZDU .......................................... 24
4.1 Widok pojazdu od przodu z lewej
strony (widok symboliczny)................. 24
4.2 Widok pojazdu od tyłu z prawej
strony (widok symboliczny)................. 26
5 NUMERY SERYJNE ....................................... 28
5.1 Numer identyfikacyjny pojazdu........... 28
5.2 Tabliczka znamionowa ....................... 28
5.3 Numer kluczyka .................................. 29
5.4 Numer silnika ...................................... 30
5.5 Numer na widelcu............................... 30
5.6 Numer katalogowy amortyzatora........ 31
6 ELEMENTY OBSŁUGOWE ............................ 32
6.1 Dźwignia sprzęgła............................... 32
6.2 Dźwignia hamulca ręcznego............... 32
6.3 Manetka gazu ..................................... 33
6.4 Przełączniki po lewej stronie w
kierownicy ........................................... 33
6.4.1 Zestaw wskaźników........................ 33
6.4.2 Przełącznik świateł......................... 34
6.4.3 Włącznik świateł awaryjnych.......... 35
SPIS TREŚCI
4
6.4.4 Przełącznik menu........................... 36
6.4.5 Przełącznik kierunkowskazów........ 36
6.4.6 Przycisk klaksonu........................... 38
6.5 Przełączniki po prawej stronie w
kierownicy ........................................... 38
6.5.1 Wyłącznik awaryjny........................ 38
6.5.2 Przycisk rozrusznika
elektrycznego ................................. 39
6.6 Stacyjka i zamek kierownicy ............... 40
6.7 Immobilizer.......................................... 41
6.8 Blokowanie układu kierowniczego ...... 42
6.9 Odblokowanie układu
kierowniczego..................................... 43
6.10 Otwieranie korka wlewu paliwa........... 43
6.11 Zamykanie korka wlewu paliwa .......... 46
6.12 Kraniki paliwa...................................... 47
6.13 Otwieranie schowka............................ 48
6.14 Zamykanie schowka ........................... 49
6.15 Zamek kanapy .................................... 49
6.16 Uchwyty .............................................. 50
6.17 Płyta bagażnika .................................. 50
6.18 Uchwyty na bagażnik.......................... 51
6.19 Podnóżki pasażera ............................. 52
6.20 Dźwignia zmiany biegów .................... 53
6.21 Dźwignia hamulca nożnego................ 54
6.22 Stopka boczna.................................... 54
7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW ............................... 56
7.1 Przegląd.............................................. 56
7.2 Aktywacja i test................................... 56
7.3 Wyświetlacz główny............................ 58
7.4 Wyświetlacz ........................................ 58
7.5 Wskaźnik poziomu paliwa................... 59
7.6 Lampki kontrolne ................................ 60
7.7 komunikat na wyświetlaczu
głównym.............................................. 62
7.8 Sygnalizator zmiany biegów ............... 64
7.9 Wskazanie serwisu ............................. 65
7.10 Menu wyświetlacza głównego ............ 65
7.10.1 "Favorites"...................................... 65
7.10.2 "Trip 1"............................................ 66
7.10.3 "Trip 2"............................................ 67
7.10.4 "General Info"................................. 68
7.10.5 "Set Favorites"................................ 68
7.10.6 "Settings"........................................ 69
7.10.7 "Warning" ....................................... 69
7.10.8 "Heating" (opcja) ............................ 70
7.10.9 "MTC/ABS"..................................... 70
7.10.10 "Drive Mod" .................................... 71
7.10.11 Przegląd menu ............................... 74
SPIS TREŚCI
5
7.10.12 "Language"..................................... 76
7.10.13 "Distance"....................................... 76
7.10.14 "Temp"............................................ 77
7.10.15 "Pressure" ...................................... 77
7.10.16 "Fuel Cons" .................................... 78
7.10.17 "Clock/Date" ................................... 78
7.10.18 "Shift Light"..................................... 79
7.10.19 "Heat Grip" ..................................... 80
7.10.20 "DRL".............................................. 80
8 ERGONOMIA.................................................. 82
8.1 Pozycja kierownicy ............................. 82
8.2 Regulacja pozycji kierownicy .......... 82
8.3 Ustawianie owiewki przedniej............. 84
8.4 Ustawianie położenia wyjściowego
dźwigni sprzęgła ................................. 86
8.5 Ustawianie położenia wyjściowego
dźwigni hamulca ręcznego ................. 87
8.6 Podnóżki ............................................. 87
8.7 Ustawianie podnóżków ................... 88
8.8 Sprawdzanie położenia wyjściowego
dźwigni zmiany biegów ....................... 91
8.9 Ustawianie położenia wyjściowego
dźwigni zmiany biegów ................... 92
8.10 Regulacja położenia wyjściowego
dźwigni hamulca nożnego ............... 94
9 URUCHOMIENIE ............................................ 96
9.1 Informacje dotyczące pierwszego
uruchomienia ...................................... 96
9.2 Docieranie silnika................................ 98
9.3 Załadowanie pojazdu.......................... 99
10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA .................... 102
10.1 Sprawdzanie i konserwacja przed
każdym uruchomieniem.................... 102
10.2 Uruchamianie pojazdu ...................... 103
10.3 Ruszanie........................................... 106
10.4 Zmiana biegów, jazda....................... 106
10.5 Hamowanie....................................... 112
10.6 Zatrzymywanie, parkowanie ............. 115
10.7 Transport........................................... 117
10.8 Tankowanie paliwa ........................... 118
11 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
SERWISOWYCH .......................................... 121
11.1 Dodatkowe informacje ...................... 121
11.2 Prace obowiązkowe.......................... 121
11.3 Zalecane prace................................. 124
SPIS TREŚCI
6
12 ZESTROJENIE PODWOZIA ......................... 126
12.1 Widelec/amortyzator ......................... 126
12.2 Ustawianie tłumienia dobijania
widelca.............................................. 126
12.3 Ustawianie tłumienia odbijania
widelca.............................................. 128
12.4 Ustawianie naprężenia wstępnego
sprężyny widelca .............................. 130
12.5 Tłumienie dobijania amortyzatora..... 131
12.6 Ustawianie tłumienia dobijania
Lowspeed amortyzatora ................... 132
12.7 Ustawianie tłumienia dobijania
Highspeed amortyzatora................... 133
12.8 Ustawianie tłumienia odbijania
amortyzatora..................................... 135
12.9 Ustawianie naprężenia wstępnego
sprężyny amortyzatora ..................... 136
13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU ....... 138
13.1 Podnoszenie motocykla z tyłu za
pomocą podnośnika.......................... 138
13.2 Zdejmowanie motocykla z
podnośnika z tyłu.............................. 138
13.3 Podnoszenie motocykla za
pomocą podnośnika z przodu........... 139
13.4 Zdejmowanie motocykla z
podnośnika z przodu......................... 140
13.5 Podnoszenie motocykla na stojak
montażowy (wpięty) ...................... 141
13.6 Zdejmowanie motocykla ze stojaka
montażowego (wpiętego) .............. 143
13.7 Zdejmowanie kanapy........................ 145
13.8 Montaż kanapy ................................. 145
13.9 Sprawdzanie zanieczyszczenia
łańcucha............................................ 146
13.10 Czyszczenie łańcucha ...................... 146
13.11 Sprawdzanie naprężenia
łańcucha............................................ 148
13.12 Regulacja naprężenia łańcucha........ 150
13.13 Sprawdzanie łańcucha, koła
łańcuchowego i zębatki
łańcuchowej ...................................... 152
13.14 Sprawdzanie/uzupełnianie
poziomu płynu sprzęgła
hydraulicznego.................................. 156
13.15 Sprawdzanie luzu na łożysku
główki ramy....................................... 158
13.16 Demontaż dolnej osłony półki
widelca.............................................. 160
SPIS TREŚCI
7
13.17 Montaż dolnej osłony półki
widelca.............................................. 161
13.18 Demontaż przedniej okładziny
bocznej.............................................. 162
13.19 Montaż przedniej okładziny
bocznej.............................................. 163
13.20 Demontaż spoilera przedniego ..... 164
13.21 Zamontowanie spoilera
przedniego .................................... 168
13.22 Demontaż błotnika przedniego ......... 171
13.23 Montaż błotnika przedniego.............. 171
13.24 Czyszczenie kapturków
przeciwpyłowych goleni widelca ... 172
13.25 Demontaż okładziny zbiornika
paliwa................................................ 174
13.26 Montaż okładziny zbiornika paliwa ... 176
13.27 Demontaż owiewki............................ 178
13.28 Montaż owiewki przedniej................. 178
13.29 Demontaż osłony silnika ................... 179
13.30 Montaż osłony silnika........................ 179
13.31 Demontaż gmoli ochronnych ........ 180
13.32 Montaż gmoli ochronnych ............. 182
14 UKŁAD HAMULCOWY.................................. 186
14.1 Układ zapobiegania blokowaniu kół
podczas hamowania (ABS) .............. 186
14.2 Sprawdzanie tarcz hamulcowych ..... 189
14.3 Sprawdzanie poziomu płynu
hamulcowego hamulca koła
przedniego ........................................ 190
14.4 Uzupełnianie płynu hamulcowego
w hamulcu koła przedniego .......... 192
14.5 Sprawdzanie okładzin
hamulcowych w hamulcu koła
przedniego ........................................ 195
14.6 Sprawdzanie poziomu płynu
hamulcowego w hamulcu koła
tylnego .............................................. 196
14.7 Uzupełnianie płynu hamulcowego
w hamulcu koła tylnego ................. 197
14.8 Sprawdzanie okładzin
hamulcowych hamulca tylnego......... 200
15 KOŁA, OPONY.............................................. 202
15.1 Demontaż koła przedniego ........... 202
15.2 Montaż koła przedniego ................ 204
15.3 Demontaż koła tylnego ................. 209
15.4 Montaż koła tylnego ...................... 211
SPIS TREŚCI
8
15.5 Sprawdzanie gumowych
amortyzatorów piasty koła
tylnego .......................................... 214
15.6 Sprawdzanie stanu opon .................. 216
15.7 Sprawdzanie ciśnienia powietrza w
oponach ............................................ 219
15.8 Sprawdzanie naprężenia szprych..... 220
15.9 Stosowanie sprayu naprawczego..... 221
15.10 System bezdętkowy.......................... 222
16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA ..................... 223
16.1 Światło do jazdy dziennej ................. 223
16.2 Demontaż akumulatora 12 V ........ 224
16.3 Montaż akumulatora 12 V ............. 226
16.4 Ładowanie akumulatora 12 V ....... 229
16.5 Wymiana bezpiecznika głównego..... 234
16.6 Wymiana bezpieczników w
skrzynce bezpieczników ................... 237
16.7 Demontaż osłony reflektora wraz
z reflektorem ..................................... 240
16.8 Montaż osłony reflektora wraz
z reflektorem ..................................... 241
16.9 Wymiana żarówki światła mijania ..... 243
16.10 Wymiana żarówki światła
drogowego ........................................ 245
16.11 Wymiana żarówki kierunkowskazu... 247
16.12 Sprawdzanie ustawienia reflektora... 248
16.13 Regulacja zasięgu reflektora ............ 249
16.14 Aktywacja/dezaktywacja kluczyka
zapłonowego..................................... 251
16.15 Wtyk diagnostyczny .......................... 257
16.16 ACC1 i ACC2 przód.......................... 257
16.17 ACC1 i ACC2 z tyłu .......................... 258
17 UKŁAD CHŁODZENIA .................................. 259
17.1 Sprawdzanie poziomu płynu
chłodzącego w zbiorniku
wyrównawczym................................. 259
17.2 Korygowanie płynu chłodzącego w
zbiorniku wyrównawczym ................. 261
18 ZESTROJENIE SILNIKA............................... 264
18.1 "Drive Mod"....................................... 264
18.2 Kontrola trakcji (TC).......................... 265
19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU............... 266
19.1 Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego ....................................... 266
19.2 Wymiana oleju silnikowego i filtra
oleju, czyszczenie sitek oleju ........ 267
SPIS TREŚCI
9
19.3 Uzupełnianie oleju silnikowego......... 274
20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA................ 277
20.1 Czyszczenie motocykla .................... 277
20.2 Kontrole i konserwacja dla
eksploatacji zimą .............................. 281
21 PRZECHOWYWANIE ................................... 283
21.1 Przechowywanie............................... 283
21.2 Uruchamianie po zakończeniu
przechowywania. .............................. 285
22 LOKALIZACJA USTEREK ............................ 286
23 DANE TECHNICZNE .................................... 289
23.1 Silnik ................................................. 289
23.2 Momenty dokręcania w silniku.......... 291
23.3 Pojemności ....................................... 296
23.3.1 Olej silnikowy................................ 296
23.3.2 Płyn chłodzący ............................. 296
23.3.3 Paliwo........................................... 297
23.4 Podwozie .......................................... 297
23.5 Instalacja elektryczna ....................... 299
23.6 Opony ............................................... 300
23.7 Widelec ............................................. 300
23.8 Amortyzator....................................... 302
23.9 Momenty dokręcania elementów
podwozia........................................... 303
24 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE................ 310
25 MATERIAŁY POMOCNICZE......................... 314
26 NORMY ......................................................... 317
27 SŁOWNICZEK............................................... 318
28 SPIS SKRÓTÓW........................................... 319
29 SPIS SYMBOLI ............................................. 320
29.1 Czerwone symbole ........................... 320
29.2 Żółte i pomarańczowe symbole ........ 320
29.3 Zielone i niebieskie symbole............. 321
INDEKS ................................................................. 322
1 ŚRODKI PREZENTACJI
10
1.1 ywane symbole
Poniżej objaśniono znaczenie określonych symboli.
Oznacza oczekiwaną reakcję (np. operacji roboczej lub funkcji).
Oznacza nieoczekiwaną reakcję (np. operacji roboczej lub funkcji).
Wszystkie prace, oznaczone tym symbolem, wymagają wiedzy specjalistycznej i technicznej.
Dla własnego bezpieczeństwa należy zlecać wykonywanie tych prac w autoryzowanym warsz-
tacie KTM! Tam motocykl znajdzie się pod optymalną opieką specjalnie wyszkolonych specja-
listów posługujących się koniecznymi do tego specjalnymi narzędziami.
Oznacza odsyłacz do numeru strony (na podanej stronie można znaleźć dodatkowe informa-
cje).
Oznacza treść z dodatkowymi informacjami lub poradami.
Oznacza wynik po zakończeniu etapu kontroli.
ŚRODKI PREZENTACJI 1
11
Oznacza pomiar napięcia.
Oznacza pomiar prądu.
Oznacza koniec danej czynności, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.
1.2 yte style formatowania
Poniżej wyjaśnione zostało znaczenie użytych stylów formatowania.
Nazwa własna Oznacza nazwę własną.
Nazwa
®
Oznacza zastrzeżoną nazwę.
Marka Oznacza markę stosowaną w obrocie handlowym.
Podkreślone terminy Odnoszą się do szczegółów technicznych pojazdu lub oznaczają fachowe
słownictwo, objaśnione w katalogu słownictwa specjalistycznego.
2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
12
2.1 Przeznaczenie ytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Pojazd ten został tak skonstruowany i wyprodukowany, aby był odporny na typowe obciążenia, występujące
przy regularnej jeździe ulicznej i w lekkim terenie (drogi nieutwardzone). Pojazd ten nie nadaje się do użytko-
wania na torach wyścigowych.
Informacja
Pojazd ten został dopuszczony do jazdy po drogach publicznych tylko w wersji z homologacją.
2.2 Nieprawidłowe ytkowanie
Użytkować pojazd tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może skutkow zagrożeniami dla osób, materiału i środowiska.
Wszelkie stosowanie pojazdu wykraczające poza zakres użytkowania zgodnego z przeznaczeniem stanowi nie-
prawidłowe użytkowanie.
Nieprawidłowe użytkowanie obejmuje ponadto stosowanie materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych, które
nie spełniają specyfikacji wymaganych w konkretnym zastosowaniu.
2.3 Wskawki bezpieczeństwa
W interesie bezpieczeństwa podczas eksploatacji opisywanego produktu konieczne jest przestrzeganie kilku
zasad bezpieczeństwa. W związku z tym należy przestrzegać niniejszej instrukcji oraz wszystkich pozostałych
dołączonych instrukcji objętych zakresem dostawy. Zawarte w tekście wskazówki bezpieczeństwa wyróż-
nione optycznie i połączone linkiem wraz z miejscami, do których się one odnoszą.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2
13
Informacja
W dobrze widocznych miejscach opisywanego produktu umieszczone zostały różne naklejki informa-
cyjne i ostrzegawcze. Nie usuwać żadnych naklejek informacyjnych ani ostrzegawczych. W przypadku
ich braku możesz Ty sam lub inne osoby przeoczyć zagrożenia i przez to odnieść obrażenia.
2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
14
2.4 Stopnie zagrożenia i symbole
Zagrenie
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności prowadzi bezpośrednio
i z pewnością do śmierci lub poważnych, trwałych obrażeń ciała.
Ostrzenie
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do
śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.
Ostrożnie
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do lek-
kich obrażeń ciała.
Wskawka
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności powoduje poważne uszkodzenia
maszyny lub szkody materialne.
Wskawka
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności powoduje zanieczyszcze-
nie środowiska.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2
15
2.5 Ostrzenie przed manipulacjami
Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian na częściach i elementach tłumiących hałas. Niniejsze czynno-
ści lub powodowanie podanego stanu są prawnie zabronione:
1 Demontaż lub dezaktywacja jakichkolwiek elementów bądź części nowego pojazdu, służących do tłumie-
nia hałasu, przed sprzedażą lub dostawą pojazdu klientowi końcowemu albo podczas użytkowania pojazdu,
chyba że demont ma miejsce w celu konserwacji, naprawy lub wymiany, oraz
2 Użytkowanie pojazdu po usunięciu lub dezaktywacji wspomnianych elementów bądź części.
Przykłady prawnie zabronionych manipulacji:
1 Usuwanie lub przewiercanie tłumików, blach odbojowych, kolektorów lub innych części wydalających spa-
liny.
2 Usuwanie lub przewiercanie części układu dolotowego.
3 Używanie w stanie niezgodnym z wymaganiami konserwacyjnymi lub serwisowymi.
4 Zamiana części ruchomych pojazdu lub części układu wydechowego lub dolotowego na części niedozwo-
lone przez producenta.
2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
16
2.6 Bezpieczeństwo eksploatacji
Zagrenie
Niebezpieczstwo wypadku Kierowcy niezdolni do prowadzenia pojazdów na drogach zagrażają
sobie i innym.
Nie uruchamiać pojazdu w razie niezdolności do prowadzenia pojazdów na drogach z powodu spo-
życia alkoholu, lekarstw lub narkotyków.
Nie uruchamiać pojazdu, jeśli stan psychiczny lub fizyczny na to nie pozwala.
Zagrenie
Niebezpieczstwo zatrucia Gazy spalinowe trujące i mogą spowodować utratę przytomności i
nawet śmierć.
Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystarczającą wentylację.
Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamknię-
tym pomieszczeniu.
Ostrzenie
Niebezpieczstwo poparzenia Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się
nagrzewają.
Nie dotykać takich części, jak układ wydechowy, chłodnica, silnik, amortyzatory i układ hamulcowy,
zanim części te nie ostygną.
Przed przystąpieniem do pracy zaczekać na ostygnięcie części pojazdu.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2
17
Pojazd można użytkować wyłącznie w stanie jego pełnej sprawności technicznej, zgodnie z jego przeznacze-
niem, a także pamiętając o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Pojazd mogą używ wyłącznie osoby, które uprzednio zostały pouczone. Pojazdem po drogach publicznych
mogą poruszać s wyłącznie osoby posiadające prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
Usterki, które mają wpływ na bezpieczeństwo, niezwłocznie muszą zostać usunięte w autoryzowanym warszta-
cie KTM.
Przestrzegać informacji podanych na naklejkach informacyjnych i ostrzegawczych umieszczonych na pojeździe.
2.7 Odzi ochronna
Ostrzenie
Niebezpieczstwo obrażeń Brak lub niewystarczający ubiór ochronny zwiększa ryzyko niebezpie-
czeństwa.
Podczas każdej jazdy zawsze nakładać odpowiednią odzież ochronną, taką jak kask, buty z chole-
wami, spodnie i kurtkę z protektorami.
Zawsze używać ubioru ochronnego będącego w nienagannym stanie i spełniającego wymagania
ustawowe.
W interesie własnego bezpieczeństwa firma KTM zaleca używanie pojazdu tylko w odpowiednim ubiorze
ochronnym.
2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
18
2.8 Zasady pracy
Do niektórych prac niezbędne narzędzia specjalne. Narzędzia te nie znajdują się na wyposażeniu
pojazdu, jednak można je zamówić po podaniu numeru w nawiasie. Np.: ściągacz do sprężyn zaworowych
(59029019000)
Podczas montażu należy wymieniać na nowe wszystkie elementy, których nie można ponownie użyć (np. śruby
i nakrętki samozakleszczające, uszczelki, pierścienie uszczelniające, o-ringi, zawleczki, podkładki zabezpiecza-
jące).
W wypadku użycia środka zabezpieczającego do połączeń gwintowanych (np. Loctite
®
), należy przestrzegać
specjalnych wskazówek producenta odnośnie korzystania z tego środka.
Części, które mają zostać ponownie użyte po demontażu należy oczyśc i sprawdzić, czy nie uszkodzone
albo zużyte. Uszkodzone lub zużyte części należy wymienić.
Po zakończeniu naprawy lub serwisowania pojazdu należy zagwarantować bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
2.9 Ochrona środowiska
Odpowiedzialne obchodzenie się z pojazdem zmniejsza ryzyko powstawania żnych problemów czy konfliktów.
Aby jazda motocyklem w przyszłości mogła cieszyć się dobrą reputacją, użytkuj motocykl tylko zgodnie z pra-
wem, ekologicznie i respektuj prawa innych.
Podczas utylizacji zużytych olejów, części jak i innych materiałów i środków pomocniczych należy bezwzględnie
stosować się do odpowiednich wytycznych, obowiązujących w danym kraju i przestrzegać prawa.
Ponieważ motocykle nie podlegają dyrektywie Unii Europejskiej dotyczącej recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji, nie ma zatem żadnych ustawowych reg co do utylizacji motocykli. Twój autoryzowany przedstawi-
ciel KTM chętnie udzieli Ci pomocy.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293
 • Page 294 294
 • Page 295 295
 • Page 296 296
 • Page 297 297
 • Page 298 298
 • Page 299 299
 • Page 300 300
 • Page 301 301
 • Page 302 302
 • Page 303 303
 • Page 304 304
 • Page 305 305
 • Page 306 306
 • Page 307 307
 • Page 308 308
 • Page 309 309
 • Page 310 310
 • Page 311 311
 • Page 312 312
 • Page 313 313
 • Page 314 314
 • Page 315 315
 • Page 316 316
 • Page 317 317
 • Page 318 318
 • Page 319 319
 • Page 320 320
 • Page 321 321
 • Page 322 322
 • Page 323 323
 • Page 324 324
 • Page 325 325
 • Page 326 326
 • Page 327 327
 • Page 328 328
 • Page 329 329
 • Page 330 330
 • Page 331 331
 • Page 332 332

KTM 1090 Adventure R 2019 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla