KTM 1090 ADVENTURE 2018 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI 2018
1090 Adventure
Nr art. 3213755pl
SZANOWNY KLIENCIE KTM
*3213755pl*
3213755pl
10/2017
SZANOWNY KLIENCIE KTM
Serdecznie gratulujemy nabycia motocykla firmy KTM. Stałeś s właścicielem nowoczesnego, sportowego
motocykla, który z pewnością sprawi Ci dużo przyjemności, jeżeli będziesz go odpowiednio serwisował
i pielęgnował.
Życzymy przyjemnej jazdy!
W polach poniżej wpisać numery seryjne pojazdu.
Numer podwozia ( str. 28) Pieczątka dealera
Numer silnika ( str. 30)
Numer kluczyka ( str. 29)
W chwili oddawania do druku niniejsza instrukcja obsługi opisywała najnowszą wersję tej serii. Nie można jed-
nakże całkowicie wykluczyć niewielkich zmian, wynikających z dalszego rozwoju konstrukcyjnego.
Wszystkie informacje niewiążące. Firma KTM Sportmotorcycle GmbH zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian danych technicznych, cen, kolorów, kształtów, materiałów, usług handlowych i
serwisowych, zmian konstrukcyjnych, wyposażenia itp. bądź do całkowitego zlikwidowania jednego z
tych punktów bez uprzedzenia i bez podawania przyczyn, do dopasowywania wymienionych punktów do
uwarunkowań lokalnych, a także do zaprzestania produkcji danego modelu bez uprzedzenia. Firma KTM nie
ponosi odpowiedzialności za możliwości dostawy, wystąpienie różnic w stosunku do ilustracji i opisów oraz za
błędy drukarskie i pomyłki. Przedstawione na ilustracjach modele mogą zawierać wyposażenie dodatkowe, nie
wchodzące w seryjny zakres dostawy.
SZANOWNY KLIENCIE KTM
2
© 2017 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Austria
Wszelkie prawa zastrzeżone
Przedruk, zarówno w całości, jak i we fragmentach, jakiekolwiek rozpowszechnianie dozwolone wyłącznie za
pisemną zgodą autora.
ISO 9001(12 100 6061)
Zgodnie z międzynarodową normą zarządzania systemami jakości ISO 9001 firma KTM stosuje
proces zapewniania jakości, gwarantujący najwyższą możliwą jakość produktów.
Wydane przez: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria
Niniejszy dokument obowiązuje dla następujących modeli:
1090 Adventure EU (F9903RC)
1090 Adventure L EU (F9903RB)
1090 Adventure CN (F9987RC)
SPIS TREŚCI
3
SPIS TREŚCI
1 ŚRODKI PREZENTACJI................................. 10
1.1 Używane symbole............................... 10
1.2 Użyte style formatowania.................... 11
2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA ....................................... 12
2.1 Przeznaczenie - zakres użytku
zgodnego z przeznaczeniem.............. 12
2.2 Nieprawidłowe użytkowanie................ 12
2.3 Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa .................................. 12
2.4 Stopnie zagrożenia i symbole............. 14
2.5 Ostrzeżenie przed manipulacjami....... 15
2.6 Bezpieczeństwo eksploatacji.............. 16
2.7 Odzież ochronna................................. 17
2.8 Zasady pracy ...................................... 18
2.9 Ochrona środowiska ........................... 18
2.10 Instrukcja obsługi ................................ 19
3 WAŻNE WSKAZÓWKI .................................... 20
3.1 Gwarancja........................................... 20
3.2 Materiały eksploatacyjne i
pomocnicze......................................... 20
3.3 Części zamienne, akcesoria............... 20
3.4 Serwis ................................................. 21
3.5 Ilustracje.............................................. 21
3.6 Obsługa klienta ................................... 21
4 WIDOK POJAZDU .......................................... 24
4.1 Widok pojazdu od przodu z lewej
strony (widok symboliczny)................. 24
4.2 Widok pojazdu od tyłu z prawej
strony (widok symboliczny)................. 26
5 NUMERY SERYJNE ....................................... 28
5.1 Numer podwozia................................. 28
5.2 Tabliczka znamionowa ....................... 28
5.3 Numer kluczyka .................................. 29
5.4 Numer silnika ...................................... 30
5.5 Numer na widelcu ............................... 30
5.6 Numer katalogowy amortyzatora ........ 31
6 ELEMENTY OBSŁUGOWE ............................ 32
6.1 Dźwignia sprzęgła............................... 32
6.2 Dźwignia hamulca ręcznego............... 32
6.3 Manetka gazu ..................................... 33
6.4 Przełączniki po lewej stronie w
kierownicy ........................................... 33
6.4.1 Zestaw wskaźników........................ 33
6.4.2 Przełącznik świateł......................... 34
SPIS TREŚCI
4
6.4.3 Włącznik świateł awaryjnych.......... 35
6.4.4 Przełącznik menu........................... 36
6.4.5 Przełącznik kierunkowskazów........ 36
6.4.6 Przycisk klaksonu........................... 38
6.5 Przełączniki po prawej stronie w
kierownicy ........................................... 38
6.5.1 Wyłącznik awaryjny........................ 38
6.5.2 Przycisk rozrusznika
elektrycznego ................................. 39
6.6 Stacyjka/blokada kierownicy............... 40
6.7 Immobilizer.......................................... 41
6.8 Blokowanie układu kierowniczego...... 42
6.9 Odblokowanie układu
kierowniczego..................................... 43
6.10 Otwieranie korka wlewu paliwa........... 43
6.11 Zamykanie korka wlewu paliwa .......... 46
6.12 Kraniki paliwa...................................... 47
6.13 Otwieranie schowka............................ 48
6.14 Zamykanie schowka ........................... 48
6.15 Zamek kanapy .................................... 49
6.16 Uchwyty .............................................. 49
6.17 Płyta bagażnika .................................. 50
6.18 Uchwyty na bagażnik.......................... 51
6.19 Podnóżki dla pasażera ....................... 52
6.20 Dźwignia zmiany biegów .................... 52
6.21 Dźwignia hamulca nożnego................ 53
6.22 Stopka boczna .................................... 54
7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW ............................... 55
7.1 Przegląd.............................................. 55
7.2 Aktywacja i test ................................... 55
7.3 Wyświetlacz główny............................ 57
7.4 Wyświetlacz ........................................ 57
7.5 Wskaźnik poziomu paliwa................... 58
7.6 Lampki kontrolne ................................ 59
7.7 komunikat na wyświetlaczu
głównym.............................................. 61
7.8 Sygnalizator zmiany biegów ............... 63
7.9 Wskazanie serwisu ............................. 64
7.10 Menu wyświetlacza głównego ............ 64
7.10.1 "Favorites"...................................... 64
7.10.2 "Trip 1"............................................ 65
7.10.3 "Trip 2"............................................ 66
7.10.4 "General Info"................................. 67
7.10.5 "Set Favorites"................................ 67
7.10.6 "Settings"........................................ 68
7.10.7 "Warning" ....................................... 68
7.10.8 "Heating" (opcja) ............................ 69
7.10.9 "MTC/ABS"..................................... 69
7.10.10 "Drive Mod" .................................... 70
SPIS TREŚCI
5
7.10.11 Przegląd menu ............................... 72
7.10.12 "Language"..................................... 73
7.10.13 "Distance"....................................... 74
7.10.14 "Temp"............................................ 74
7.10.15 "Pressure" ...................................... 75
7.10.16 "Fuel Cons" .................................... 75
7.10.17 "Clock/Date" ................................... 76
7.10.18 "Shift Light"..................................... 76
7.10.19 "Heat Grip" (opcja) ......................... 77
7.10.20 "DRL".............................................. 78
8 ERGONOMIA.................................................. 80
8.1 Pozycja kierownicy ............................. 80
8.2 Regulacja pozycji kierownicy .......... 80
8.3 Ustawianie owiewki przedniej ............. 82
8.4 Ustawianie położenia wyjściowego
dźwigni sprzęgła ................................. 84
8.5 Ustawianie położenia wyjściowego
dźwigni hamulca ręcznego ................. 85
8.6 Podnóżki ............................................. 85
8.7 Ustawianie podnóżków ................... 86
8.8 Sprawdzanie położenia wyjściowego
dźwigni zmiany biegów ....................... 89
8.9 Ustawianie położenia wyjściowego
dźwigni zmiany biegów ................... 90
8.10 Regulacja położenia wyjściowego
dźwigni hamulca nożnego ............... 92
9 URUCHOMIENIE ............................................ 94
9.1 Informacje dotyczące pierwszego
uruchomienia ...................................... 94
9.2 Docieranie silnika................................ 96
9.3 Załadowanie pojazdu.......................... 97
10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA .................... 100
10.1 Sprawdzanie i konserwacja przed
każdym uruchomieniem.................... 100
10.2 Proces rozruchu................................ 101
10.3 Ruszanie........................................... 104
10.4 Zmiana biegów, jazda....................... 104
10.5 Hamowanie....................................... 110
10.6 Zatrzymywanie, parkowanie ............. 113
10.7 Transport........................................... 115
10.8 Tankowanie paliwa ........................... 116
11 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
SERWISOWYCH .......................................... 119
11.1 Dodatkowe informacje ...................... 119
11.2 Prace obowiązkowe.......................... 119
11.3 Zalecane prace ................................. 122
SPIS TREŚCI
6
12 ZESTROJENIE PODWOZIA ......................... 123
12.1 Ustawianie tłumienia przy odbiciu
amortyzatora..................................... 123
12.2 Ustawianie naprężenia wstępnego
sprężyny amortyzatora ..................... 124
13 PRACE SERWISOWE PODWOZIA.............. 125
13.1 Podnoszenie motocykla z tyłu za
pomocą podnośnika.......................... 125
13.2 Zdejmowanie motocykla z
podnośnika z tyłu .............................. 125
13.3 Podnoszenie motocykla za
pomocą podnośnika z przodu........... 126
13.4 Zdejmowanie motocykla z
podnośnika z przodu......................... 127
13.5 Podnoszenie motocykla na stojak
montażowy (wpięty) ...................... 128
13.6 Zdejmowanie motocykla ze stojaka
montażowego (wpiętego) .............. 130
13.7 Zdejmowanie kanapy........................ 132
13.8 Montaż kanapy ................................. 132
13.9 Sprawdzanie zanieczyszczenia
łańcucha............................................ 133
13.10 Czyszczenie łańcucha ...................... 133
13.11 Sprawdzanie naprężenia
łańcucha............................................ 135
13.12 Regulacja naciągu łańcucha............. 137
13.13 Sprawdzanie łańcucha, koła
łańcuchowego i zębatki
łańcuchowej ...................................... 139
13.14 Sprawdzanie/uzupełnianie
poziomu płynu sprzęgła
hydraulicznego.................................. 143
13.15 Sprawdzanie luzu łożyskowego
główki ramy....................................... 145
13.16 Demontaż dolnej osłony półki
widelca.............................................. 147
13.17 Zamontowanie dolnej osłony półki
widelca.............................................. 148
13.18 Demontaż przedniej okładziny
bocznej.............................................. 149
13.19 Montaż przedniej okładziny
bocznej.............................................. 150
13.20 Demontaż spoilera przedniego ..... 151
13.21 Zamontowanie spoilera
przedniego .................................... 155
13.22 Demontaż błotnika przedniego ......... 158
13.23 Montaż błotnika przedniego.............. 158
SPIS TREŚCI
7
13.24 Czyszczenie kapturków
przeciwpyłowych ........................... 159
13.25 Demontaż pokrywy zbiornika
paliwa................................................ 160
13.26 Zamontowanie pokrywy zbiornika..... 163
13.27 Demontaż owiewki............................ 165
13.28 Zamontowanie owiewki..................... 165
13.29 Demontaż osłony silnika ................... 166
13.30 Montaż osłony silnika........................ 166
14 UKŁAD HAMULCOWY.................................. 167
14.1 ABS / układ przeciwdziałający
blokowaniu kół .................................. 167
14.2 Sprawdzanie tarcz hamulcowych ..... 170
14.3 Sprawdzanie poziomu płynu
hamulcowego w hamulcu koła
przedniego ........................................ 171
14.4 Uzupełnianie płynu hamulcowego
w hamulcu koła przedniego .......... 173
14.5 Sprawdzanie okładzin
hamulcowych w hamulcu koła
przedniego ........................................ 175
14.6 Sprawdzanie poziomu płynu
hamulcowego w hamulcu koła
tylnego .............................................. 177
14.7 Uzupełnianie płynu hamulcowego
w hamulcu koła tylnego ................. 178
14.8 Sprawdzanie okładzin
hamulcowych hamulca tylnego......... 181
15 KOŁA, OPONY.............................................. 183
15.1 Demontaż koła przedniego ........... 183
15.2 Montaż koła przedniego ................ 185
15.3 Demontaż koła tylnego ................. 189
15.4 Montaż koła tylnego ...................... 192
15.5 Kontrola odbojów gumowych piasty
koła tylnego ................................... 195
15.6 Sprawdzanie stanu opon .................. 197
15.7 Sprawdzanie ciśnienia powietrza
w oponach......................................... 200
16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA ..................... 201
16.1 Światło do jazdy dziennej ................. 201
16.2 Demontaż akumulatora ................. 202
16.3 Montaż akumulatora ..................... 204
16.4 Ładowanie akumulatora ................ 207
16.5 Wymiana bezpiecznika głównego..... 212
16.6 Wymiana bezpieczników w
skrzynce bezpieczników ................... 215
SPIS TREŚCI
8
16.7 Demontaż osłony reflektora wraz
z reflektorem ..................................... 218
16.8 Montaż osłony reflektora wraz
z reflektorem ..................................... 219
16.9 Wymiana żarówki światła mijania ..... 221
16.10 Wymiana żarówki światła
drogowego ........................................ 223
16.11 Wymiana żarówki kierunkowskazu... 225
16.12 Sprawdzanie ustawienia reflektora ... 226
16.13 Regulowanie zasięgu reflektora........ 227
16.14 Aktywacja/dezaktywacja kluczyka
zapłonowego..................................... 229
16.15 Wtyk diagnostyczny .......................... 235
17 UKŁAD CHŁODZENIA .................................. 236
17.1 Sprawdzanie poziomu płynu
chłodzącego w zbiorniku
wyrównawczym................................. 236
17.2 Korygowanie płynu chłodzącego w
zbiorniku wyrównawczym ................. 238
18 ZESTROJENIE SILNIKA............................... 241
18.1 "Drive Mod"....................................... 241
18.2 Kontrola trakcji (TC).......................... 242
19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU............... 243
19.1 Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego ....................................... 243
19.2 Wymiana oleju silnikowego i filtra
oleju, czyszczenie sitek oleju ........ 244
19.3 Uzupełnianie oleju silnikowego......... 251
20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA................ 254
20.1 Czyszczenie motocykla .................... 254
20.2 Sprawdzanie i konserwacja w
eksploatacji zimą .............................. 258
21 PRZECHOWYWANIE ................................... 260
21.1 Przechowywanie............................... 260
21.2 Uruchamianie po składowaniu.......... 262
22 LOKALIZACJA USTEREK ............................ 263
23 DANE TECHNICZNE .................................... 266
23.1 Silnik ................................................. 266
23.2 Momenty dokręcania w silniku.......... 268
23.3 Pojemności ....................................... 273
23.3.1 Olej silnikowy................................ 273
23.3.2 Płyn chłodzący ............................. 273
23.3.3 Paliwo........................................... 273
SPIS TREŚCI
9
23.4 Podwozie .......................................... 274
23.5 Instalacja elektryczna ....................... 275
23.6 Opony ............................................... 277
23.7 Widelec ............................................. 277
23.8 Amortyzator....................................... 278
23.9 Momenty dokręcania elementów
podwozia........................................... 278
24 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE................ 285
25 MATERIAŁY POMOCNICZE......................... 289
26 NORMY ......................................................... 292
27 SŁOWNICZEK............................................... 293
28 SPIS SKRÓTÓW........................................... 294
29 SPIS SYMBOLI ............................................. 295
29.1 Czerwone symbole ........................... 295
29.2 Żółte i pomarańczowe symbole ........ 295
29.3 Zielone i niebieskie symbole............. 296
INDEKS ................................................................. 297
1 ŚRODKI PREZENTACJI
10
1.1 ywane symbole
Poniżej objaśniono znaczenie określonych symboli.
Oznacza oczekiwaną reakcję (np. operacji roboczej lub funkcji).
Oznacza nieoczekiwaną reakcję (np. operacji roboczej lub funkcji).
Wszystkie prace, oznaczone tym symbolem, wymagają wiedzy specjalistycznej i technicznej.
Dla własnego bezpieczeństwa należy zlecać wykonywanie tych prac w autoryzowanym warsz-
tacie KTM! Tam motocykl znajdzie się pod optymalną opieką specjalnie wyszkolonych specja-
listów posługujących się koniecznymi do tego specjalnymi narzędziami.
Oznacza odsyłacz do numeru strony (na podanej stronie można znaleźć dodatkowe informa-
cje).
Oznacza treść z dodatkowymi informacjami lub poradami.
Oznacza wynik po zakończeniu etapu kontroli.
ŚRODKI PREZENTACJI 1
11
Oznacza pomiar napięcia.
Oznacza pomiar prądu.
Oznacza koniec danej czynności, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.
1.2 yte style formatowania
Poniżej wyjaśnione zostało znaczenie użytych stylów formatowania.
Nazwa własna Oznacza nazwę własną.
Nazwa
®
Oznacza zastrzeżoną nazwę.
Marka Oznacza markę stosowaną w obrocie handlowym.
Podkreślone terminy Odnoszą się do szczegółów technicznych pojazdu lub oznaczają fachowe
słownictwo, objaśnione w katalogu słownictwa specjalistycznego.
2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
12
2.1 Przeznaczenie - zakres użytku zgodnego z przeznaczeniem
Pojazd ten został tak skonstruowany i wyprodukowany, aby był odporny na typowe obciążenia, występujące
przy regularnej jeździe ulicznej i w lekkim terenie (drogi nieutwardzone). Pojazd ten nie nadaje się do użytko-
wania na torach wyścigowych.
Informacja
Pojazd ten został dopuszczony do jazdy po drogach publicznych tylko w wersji z homologacją.
2.2 Nieprawidłowe użytkowanie
Użytkować pojazd tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może skutkować zagrożeniami dla osób, materiału i środowiska.
Wszelkie stosowanie pojazdu wykraczające poza zakres użytkowania zgodnego z przeznaczeniem stanowi nie-
prawidłowe użytkowanie.
Nieprawidłowe użytkowanie obejmuje ponadto stosowanie materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych, które
nie spełniają specyfikacji wymaganych w konkretnym zastosowaniu.
2.3 Wskawki dotycce bezpieczstwa
W interesie bezpieczeństwa podczas eksploatacji opisywanego modelu konieczne jest przestrzeganie kilku
zasad bezpieczeństwa. W związku z tym należy przestrzegać niniejszej instrukcji oraz wszystkich pozostałych
dołączonych instrukcji objętych zakresem dostawy. Zawarte w tekście wskazówki bezpieczeństwa wyróż-
nione optycznie i połączone linkiem wraz z miejscami, do których się one odnoszą.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2
13
Informacja
W dobrze widocznych miejscach opisywanego modelu umieszczone zostały różne naklejki informacyjne
i ostrzegawcze. Nie usuwać żadnych naklejek informacyjnych ani ostrzegawczych. W przypadku ich
braku możesz Ty sam lub inne osoby przeoczyć zagrożenia i przez to odnieść obrażenia.
2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
14
2.4 Stopnie zagrożenia i symbole
Zagrenie
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności prowadzi bezpośrednio
i z pewnością do śmierci lub poważnych, trwałych obrażeń ciała.
Ostrzenie
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do
śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.
Uwaga
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do lek-
kich obrażeń ciała.
Wskawka
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności powoduje poważne uszkodzenia
maszyny lub szkody materialne.
Ostrzenie
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności powoduje zanieczyszcze-
nie środowiska.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2
15
2.5 Ostrzenie przed manipulacjami
Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian na częściach i elementach tłumiących hałas. Niniejsze czynno-
ści lub powodowanie podanego stanu prawnie zabronione:
1 Demontaż lub dezaktywacja jakichkolwiek elementów bądź części nowego pojazdu, służących do tłumie-
nia hałasu, przed sprzedażą lub dostawą pojazdu klientowi końcowemu albo podczas użytkowania pojazdu,
chyba że demontaż ma miejsce w celu konserwacji, naprawy lub wymiany jak i
2 użytkowanie pojazdu po usnięciu lub dezaktywacji wspomnianych elementów bądź części.
Przykłady prawnie zabronionych manipulacji:
1 Usuwanie lub przewiercanie tłumika, blach, rur lub innych części wydalających spaliny.
2 Usuwanie lub przewiercanie części układu zasysania.
3 Używanie w stanie niezgodnym z wymaganiami konserwacyjnymi lub serwisowymi.
4 Zamiana jakichkolwiek części ruchomych pojazdu lub części układu wydechowego na części niedozwolone
przez producenta.
2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
16
2.6 Bezpieczeństwo eksploatacji
Zagrenie
Niebezpieczeństwo wypadku Kierowcy niezdolni do prowadzenia pojazdów na drogach zagrażają
sobie i innym.
Nie uruchamiać pojazdu w razie niezdolności do prowadzenia pojazdów na drogach z powodu spo-
życia alkoholu, lekarstw lub narkotyków.
Nie uruchamiać pojazdu, jeśli stan psychiczny lub fizyczny na to nie pozwala.
Zagrenie
Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe trujące i mogą spowodować utratę przytomności i
nawet śmierć.
Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystarczającą wentylację.
Stosować odpowiednią instalację wentylacyjną, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w pomiesz-
czeniu zamkniętym.
Ostrzenie
Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się
nagrzewają.
Nie dotykać takich części, jak układ wydechowy, chłodnica, silnik, amortyzatory i układ hamulcowy,
zanim części te nie ostygną.
Przed przystąpieniem do pracy zaczekać na ostygnięcie części pojazdu.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2
17
Pojazd używać wyłącznie w nienagannym stanie technicznym, tylko zgodnie z przeznaczeniem oraz w bez-
pieczny i ekologiczny sposób.
Pojazd mogą używać wyłącznie osoby, które uprzednio zostały pouczone. Pojazdem po drogach publicznych
mogą poruszać się wyłącznie osoby posiadające prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
Awarie, które mają wpływ na bezpieczeństwo, niezwłocznie muszą zostać usunięte w autoryzowanym warszta-
cie KTM.
Przestrzegać umieszczone na pojeździe naklejki informacyjne i ostrzegawcze.
2.7 Odzi ochronna
Ostrzenie
Niebezpieczeństwo obraż Brak lub niewystarczający ubiór ochronny zwiększa ryzyko niebezpie-
czeństwa.
Podczas każdej jazdy zawsze nakładać odpowiednią odzież ochronną, taką jak kask, buty z chole-
wami, spodnie i kurtkę z protektorami.
Zawsze używać ubioru ochronnego będącego w nienagannym stanie i spełniającego wymagania
ustawowe.
W interesie własnego bezpieczeństwa firma KTM zaleca używanie pojazdu tylko w odpowiednim ubiorze
ochronnym.
2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
18
2.8 Zasady pracy
Do niektórych prac niezbędne narzędzia specjalne. Narzędzia te nie znajdują się na wyposażeniu
pojazdu, jednak można je zamówić po podaniu numeru w nawiasie. Np.: ściągacz do sprężyn zaworowych
(59029019000)
Podczas montażu należy wymieniać na nowe wszystkie elementy, których nie można ponownie użyć (np. śruby
i nakrętki samozakleszczające, uszczelki, pierścienie uszczelniające, o-ringi, zawleczki, podkładki zabezpiecza-
jące).
W wypadku użycia środka zabezpieczającego do połączeń gwintowanych (np. Loctite
®
), należy przestrzegać
specjalnych wskazówek producenta odnośnie korzystania z tego środka.
Części, które mają zostać ponownie użyte po demontażu należy oczyścić i sprawdzić, czy nie uszkodzone
albo zużyte. Uszkodzone lub zużyte części należy wymienić.
Po zakończeniu naprawy lub serwisowania pojazdu należy zagwarantować bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
2.9 Ochrona środowiska
Odpowiedzialne obchodzenie się z pojazdem zmniejsza ryzyko powstawania różnych problemów czy konfliktów.
Aby jazda motocyklem w przyszłości mogła cieszyć się dobrą reputacją, użytkuj motocykl tylko zgodnie z pra-
wem, ekologicznie i respektuj prawa innych.
Podczas utylizacji zużytych olejów, części jak i innych materiałów i środków pomocniczych należy bezwzględnie
stosować się do odpowiednich wytycznych, obowiązujących w danym kraju i przestrzegać prawa.
Ponieważ motocykle nie podlegają dyrektywie Unii Europejskiej dotyczącej recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji, nie ma zatem żadnych ustawowych reguł co do utylizacji motocykli. Twój autoryzowany przedstawi-
ciel KTM chętnie udzieli Ci pomocy.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293
 • Page 294 294
 • Page 295 295
 • Page 296 296
 • Page 297 297
 • Page 298 298
 • Page 299 299
 • Page 300 300
 • Page 301 301
 • Page 302 302
 • Page 303 303
 • Page 304 304
 • Page 305 305
 • Page 306 306

KTM 1090 ADVENTURE 2018 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi