Sharp Calculator EL-145A Instrukcja obsługi

Marka
Sharp
Kategoria
kalkulatory
Model
Calculator EL-145A
Rodzaj
Instrukcja obsługi
ENGLISH
BEFORE USE
Do not press too hard against the
LCD panel because it contains
glass.
Never dispose of the battery in a fire.
Keep battery out of reach of
children.
Since this product is not waterproof,
do not use it or store it where fluids,
for example water, can splash onto
it. Raindrops, water spray, juice,
coffee, steam, perspiration, etc. will
also cause malfunction.
Please press if you see no
indication.
This product, including accessories,
may change due to upgrading
without prior notice.
SPECIFICATIONS
Type: Electronic calculator
Operating
capacity: 14 digits
Power supply: Built-in solar cell and
Alkaline manganese
battery (1.5V ... (DC)
LR44 or equivalent ×
1)
Automatic
Power-off: Approx. 7 min.
Operating
temperature:
0°C - 40°C (32°F-
104°F)
Dimensions: 110mm(W) ×
168
mm(D) × 15mm(H)
4-11/32
(W) ×
6-5/8
(D) ×
19/32
(H)
Weight: Approx. 160 g
(0.35 lb.) (battery
included)
Accessories: Alkaline manganese
battery (installed),
Operation manual
SHARP will not be liable nor responsible for any incidental or consequential
economic or property damage caused by misuse and/or malfunctions of this
product and its peripherals, unless such liability is acknowledged by law.
EL-145A
ELECTRONIC CALCULATOR
ELEKTRONIKUS SZÁMOLÓGÉP
OPERATION MANUAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
PRINTED IN CHINA
07LT(TINSZ0555THZZ)
1. Prior to starting calculation, press to clear any residual values and
calculation instructions in the calculator.
2. Upon starting memory calculation, press to clear the memory.
3. For expressing calculation examples, only the symbols that are required for
explanation are mentioned.
4. Example procedures are listed in following manner unless otherwise
specified.
(1) Example (2) Key operations (3) Display
1. Számítás előtt nyomja meg a gombot, hogy a számológépben töröljön
minden megmaradt értéket és számítási utasítást.
2. Memóriával végzendő számítások előtt a memória törléséhez nyomja meg a
gombot.
3. Számítási példa-magyarázatoknál csak az adott magyarázathoz szükséges
szimbólumok szerepelnek.
4. A példák a következők szerint kerülnek említésre, ha másként nincsenek
jelölve:
(1) Példa (2) Gomb-műveletek (3) Kijelző
MAGYAR
MIELŐTT MÉG HASZNÁLNÁ
A SZÁMOLÓGÉPET
Ne tegye ki erős nyomásnak az LCD
panelt, mert üvegből készült.
Az elemet tilos tűzbe dobni.
Az elemet tartsa gyermekektől
elzárva.
Mivel a készülék nem vízálló, ne
használja, ne tárolja olyan helyen,
ahol folyadék, például víz kerülhet
bele. Esőcseppek, vizes spray,
gyümölcslé, kávé, gőz, izzadtság
stb. szintén a készülék hibás
működését okozhatják.
Ha a kijelző üres, nyomja meg a
gombot.
A termék és tartozékai előzetes
bejelentés nélkül a fejlesztés
érdekében módosíthatók.
MŰSZAKI ADATOK
Típus: Elektronikus
számológép
Számítási
kapacitás: 14 számjegy
Áramellátás: Beépített napelem és
alkáli vörösréz elem
(1,5 V ... (egyenáram)
LR44 vagy annak
megfelelő × 1)
Automatikus
kikapcsolás: Kb. 7 perc után
Üzemi
hőmérséklet: 0°C–40°C
Külső méretek: 110 mm (Sz) × 168
mm (Mélys.) × 15 mm
(M)
Tömeg: Kb. 160 g (elemekkel)
Tartozékok: Alkáli vörösréz elem
(a számológépben),
használati útmutató
A SHARP nem vállal felelősséget a készülék vagy tartozékai helytelen vagy
hibás használatából eredő semminemű véletlen kárért, illetve szándékos
károkozásért, hacsak a vonatkozó törvény előírásai erre nem kötelezik.
OPERATIONS MŰKÖDÉSI TUDNIVALÓK
HOW TO PERFORM BASIC CALCULATIONS
HOGYAN VÉGEZZEN ALAPMŰVELETEKET
When , , , or is pressed, the “=” symbol appears on the display.
(This symbol is not shown in the calculation examples.)
Ha a , , vagy gombokat megnyomja, a “=” jel jelenik meg a
kijelzőn. (Példaszámításoknál ez a jel nincs jelezve.)
(1) (2) (3)
0.
(–24+2)÷4=–5.5 24 2 4
–5.5
13×(–4)÷2=–26 13 4 2
–26.
34+57=91 34 57
91.
45+57=102 45
102.
38–26=12 38 26
12.
35–26=9 35
9.
68×25=1700 68 25
1’700.
68×40=2720 40
2’720.
35÷14=2.5 35 14
2.5
98÷14=7 98
7.
200×10%=20 200 10
20.
(9÷36)×100=25 009 36
25.
200+(200×10%)=220 200 10
220.
4
6
=(4
3
)
2
=4096 4
4’096.
1/8=0.125 8
0.125
25 × 05 = 125 25 5
M
125.
–) 84 ÷ 03=028 84 3
M
28.
+) 68 + 17 = 085 68 17
M
85.
182 00
M
182.
182.
2+3 2+4=6 2 3 (or/vagy ) 4
6.
5×2 5÷2=2.5 5 2
2.5
123456 123478 123456 78
123’478.
98765432099998÷0.444
98765432099998 0.444
E
2.2244466689188
×
555
555
1’234.5679012499
=1234.5679012499
×
10
14
(1234.5679012499×10
14
=123456790124990000)
CALCULATING TAX / ADÓSZÁMÍTÁS
To perform a tax calculation, first it is absolutely necessary to set and check the
tax rate. (The initial tax rate is 0.)
A tax rate can be set (or changed) with a number containing up to four digits.
(Decimal point is not regarded as a digit.)
The set tax rate is retained until it is changed. However, the set tax rate may be
changed or lost if the battery is consumed largely.
Adószámításhoz először mindenképpen meg kell adnia és ellenőriznie kell az
adókulcsot. (A kiinduló adókulcs 0)
Az adókulcs egy max. 4 számjegyű értékkel adható (vagy változtatható) meg.
(A tizedesvessző nem számít számjegynek.)
A beállított adókulcs a következő változtatásig megmarad. Azonban a beállított
adókulcs megváltozhat vagy elveszhet, ha az elem elhasználódott.
(1) Confirming the tax rate. (0%)
Adókulcs jóváhagyása. (0%)
(1) Set a 5% tax rate.
Calculate the tax on $800 and
calculate the total Including
tax.
5%-os adókulcs megadása.
Számítsa ki 800$ adóját, és a
teljes értéket adóval.
(1) Perform two calculations using
$84 and $52.5, both of which
already include tax.
Calculate the tax on the total
and the total without tax. (tax
rate: 5%)
Végezzen két számítást a 84$
és 52,5$ értékekkel, melyek
már tartalmazzák az adót.
Számítsa ki a végösszeg
adótartalmát és a végösszeget
adó nélkül. (adókulcs: 5%)
(2) (3)
(2) (3)
5
800
(2) (3)
84 52.5
EL-145A(LWO)-1
TILT DISPLAY DÖNTHETŐ KIJELZŐ
BATTERY REPLACEMENT ELEMCSERE
SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg
07.11.5, 8:48 AMPage 1
EL-145A(LWO)-2
A.Information on Disposal for Users (private households)
1. In the European Union
Attention: If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dust bin!
Used electrical and electronic equipment must be treated separately and in accordance with legislation that requires proper treatment,
recovery and recycling of used electrical and electronic equipment.
Following the implementation by member states, private households within the EU states may return their used electrical and electronic
equipment to designated collection facilities free of charge*. In some countries* your local retailer may also take back your old product free of
charge if you purchase a similar new one.
*) Please contact your local authority for further details.
If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators, please dispose of these separately beforehand according to local
requirements.
By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus
prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise arise due to inappropriate waste handling.
2. In other Countries outside the EU
If you wish to discard this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.
For Switzerland: Used electrical or electronic equipment can be returned free of charge to the dealer, even if you dont purchase a new
product. Further collection facilities are listed on the homepage of www.swico.ch or www.sens.ch.
B.Information on Disposal for Business Users.
1. In the European Union
If the product is used for business purposes and you want to discard it:
Please contact your SHARP dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged for the costs arising from
take-back and recycling. Small products (and small amounts) might be taken back by your local collection facilities.
For Spain: Please contact the established collection system or your local authority for take-back of your used products.
2. In other Countries outside the EU
If you wish to discard of this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.
A.Entsorgungsinformationen für Benutzer aus Privathaushalten
1. In der Europäischen Union
Achtung: Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll !
Gemäß einer neuen EU-Richtlinie, die die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektro- und
Elektronikgeräten vorschreibt, müssen elektrische und elektronische Altgeräte getrennt entsorgt werden. Nach der Einführung der Richtlinie in
den EU-Mitgliedstaaten können Privathaushalte ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte nun kostenlos an ausgewiesenen
Rücknahmestellen abgeben*. In einigen Ländern* können Sie Altgeräte u.U. auch kostenlos bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein
vergleichbares neues Gerät kaufen.
*) Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung.
Wenn Ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte Batterien oder Akkus enthalten, sollten diese vorher entnommen und gemäß örtlich
geltenden Regelungen getrennt entsorgt werden.
Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie dazu bei, dass Altgeräte angemessen gesammelt, behandelt und verwendet werden. Dies
verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch eine unsachgemäße Entsorgung.
2. In anderen Ländern außerhalb der EU
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts.
Für die Schweiz: Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte können kostenlos beim Händler abgegeben werden, auch wenn Sie kein neues
Produkt kaufen. Weitere Rücknahmesysteme finden Sie auf der Homepage von www.swico.ch oder www.sens.ch.
B. Entsorgungsinformationen für gewerbliche Nutzer
1. In der Europäischen Union
Wenn Sie dieses Produkt für gewerbliche Zwecke genutzt haben und nun entsorgen möchten:
Bitte wenden Sie sich an Ihren SHARP Fachhändler, der Sie über die Rücknahme des Produkts informieren kann. Möglicherweise müssen Sie
die Kosten für die Rücknahme und Verwertung tragen. Kleine Produkte (und kleine Mengen) können möglicherweise bei Ihrer örtlichen
Rücknahmestelle abgegeben werden.
Für Spanien: Bitte wenden Sie sich an das vorhandene Rücknahmesystem oder Ihre Gemeindeverwaltung, wenn Sie Fragen zur Rücknahme
Ihrer Altgeräte haben.
2. In anderen Ländern außerhalb der EU
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts.
Achtung: Ihr
Produkt trägt
dieses Symbol.
Es besagt, dass
Elektro- und
Elektronikgeräte
nicht mit dem
Haushaltsmüll
entsorgt,
sondern einem
getrennten
Rücknahme-
system zugeführt
werden sollten.
DEUTSCH
A. Información sobre eliminación para usuarios particulares
1. En la Unión Europea
Atención: si quiere desechar este equipo, ¡por favor no utilice el cubo de la basura habitual!
Los equipos eléctricos y electrónicos usados deberían tratarse por separado de acuerdo con la legislación que requiere un tratamiento, una
recuperación y un reciclaje adecuados de los equipos eléctricos y electrónicos usados. Tras la puesta en práctica por parte de los estados
miembros, los hogares de particulares dentro de los estados de la Unión Europea pueden devolver sus equipos eléctricos y electrónicos a los
centros de recogida designados sin coste alguno*. En algunos países* es posible que también su vendedor local se lleve su viejo producto sin
coste alguno si Ud. compra uno nuevo similar.
*) Por favor, póngase en contacto con su autoridad local para obtener más detalles.
Si sus equipos eléctricos o electrónicos usados tienen pilas o acumuladores, por favor deséchelos por separado con antelación según los
requisitos locales.
Al desechar este producto correctamente, ayudará a asegurar que los residuos reciban el tratamiento, la recuperación y el reciclaje
necesarios, previniendo de esta forma posibles efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana que de otra forma podrían
producirse debido a una manipulación de residuos inapropiada.
2. En otros países fuera de la Unión Europea
Si desea desechar este producto, por favor póngase en contacto con las autoridades locales y pregunte por el método de eliminación
correcto.
Para Suiza: Los equipos eléctricos o electrónicos pueden devolverse al vendedor sin coste alguno, incluso si no compra ningún nuevo
producto. Se puede encontrar una lista de otros centros de recogida en la página principal de www.swico.ch o www.sens.ch.
B. Información sobre Eliminación para empresas usuarias
1. En la Unión Europea
Si el producto se utiliza en una empresa y quiere desecharlo:
Por favor póngase en contacto con su distribuidor SHARP, quien le informará sobre la recogida del producto. Puede ser que le cobren los
costes de recogida y reciclaje. Puede ser que los productos de tamaño pequeño (y las cantidades pequeñas) sean recogidos por sus centros
de recogida locales.
Para España: por favor, póngase en contacto con el sistema de recogida establecido o con las autoridades locales para la recogida de los
productos usados.
2. En otros países fuera de la Unión Europea
Si desea desechar este producto, por favor póngase en contacto con sus autoridades locales y pregunte por el método de eliminación
correcto.
Atención: su
producto está
marcado con este
símbolo. Significa
que los productos
eléctricos y
electrónicos
usados no
deberían
mezclarse con
los residuos
domésticos
generales. Existe
un sistema de
recogida
independiente
para estos
productos.
ESPAÑOL
A.Informations sur la mise au rebut à l’intention des utilisateurs privés (ménages)
1. Au sein de l’Union européenne
Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !
Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de
traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils. Suite à la mise en oeuvre de ces dispositions dans les Etats
membres, les ménages résidant au sein de lUnion européenne peuvent désormais ramener gratuitement* leurs appareils électriques et
électroniques usagés sur des sites de collecte désignés. Dans certains pays*, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien
produit si vous achetez un produit neuf similaire.
*) Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements.
Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre séparément et préalablement
au rebut conformément à la législation locale en vigueur.
En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de
ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur lenvironnement et la santé humaine.
2. Pays hors de l’Union européenne
Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d’élimination
correcte de cet appareil.
Suisse : les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent être ramenés gratuitement au détaillant, même si vous nachetez pas
un nouvel appareil. Pour obtenir la liste des autres sites de collecte, veuillez vous reporter à la page daccueil du site www.swico.ch ou
www.sens.ch .
B. Informations sur la mise au rebut à l’intention des entreprises
1. Au sein de l’Union européenne
Si ce produit est utilisé dans le cadre des activités de votre entreprise et que vous souhaitiez le mettre au rebut :
Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des conditions de reprise du produit. Les frais de reprise et de recyclage
pourront vous être facturés. Les produits de petite taille (et en petites quantités) pourront être repris par vos organisations de collecte locales.
Espagne : veuillez contacter lorganisation de collecte existante ou votre administration locale pour les modalités de reprise de vos produits
usagés.
2. Pays hors de l’Union européenne
Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d’élimination
correcte de cet appareil.
Attention: Your
product is
marked with this
symbol. It means
that used
electrical and
electronic
products should
not be mixed
with general
household
waste. There is a
separate
collection system
for these
products.
ENGLISH
Attention : votre
produit comporte
ce symbole. Il
signifie que les
produits
électriques et
électroniques
usagés ne
doivent pas être
mélangés avec
les déchets
ménagers
généraux. Un
système de
collecte séparé
est prévu pour
ces produits.
FRANÇAIS
A. Informações sobre a Eliminação de Produtos para os Utilizadores (particulares)
1. Na União Europeia
Atenção: Se quiser eliminar este equipamento, não o deve fazer juntamente com o lixo doméstico comum!
O equipamento eléctrico e electrónico deve ser tratado separadamente e ao abrigo da legislação aplicável que obriga a um tratamento,
recuperação e reciclagem adequados de equipamentos eléctricos e electrónicos usados. Após a implementação desta legislação por parte
dos Estados-membros, todos os cidadãos residentes na União Europeia poderão entregar o seu equipamento eléctrico e electrónico usado
em estações de recolha específicas a título gratuito*. Em alguns países* o seu revendedor local também pode recolher o seu equipamento
usado a título gratuito na compra de um novo equipamento.
*) Contacte as entidades locais para mais informações.
Se o seu equipamento eléctrico e electrónico usado funcionar a pilhas ou baterias, deverá eliminá-las em separado, conforme a legislação
local, e antes de entregar o seu equipamento.
Ao eliminar este produto correctamente estará a contribuir para que o lixo seja submetido aos processos de tratamento, recuperação e
reciclagem adequados. Desta forma é possível evitar os efeitos nocivos que o tratamento inadequado do lixo poderia provocar no ambiente e
na saúde.
2. Em outros Países fora da UE
Se quiser eliminar este produto, contacte as entidades locais e informe-se sobre o método correcto para proceder à sua eliminação.
Na Suíça: O equipamento eléctrico e electrónico é aceite, a título gratuito, em qualquer revendedor, mesmo que não tenha adquirido um novo
produto. Poderá encontrar uma lista das estações de recolha destes equipamentos na página da Web www.swicho.ch ou www.sens.ch.
B. Informações sobre a Eliminação de Produtos para Utilizadores-Empresas.
1. Na União Europeia
Se o produto for usado para fins comerciais e quiser eliminá-lo:
Contacte o seu revendedor SHARP que irá informá-lo sobre a melhor forma de eliminar o produto. Poderá ter de pagar as despesas
resultantes da recolha e reciclagem do produto. Alguns produtos mais pequenos (e em pequenas quantidades) poderão ser recolhidos pelas
estações locais.
Na Espanha: Contacte o sistema de recolhas público ou as entidades locais para mais informações sobre a recolha de produtos usados.
2. Em outros Países fora da UE
Se quiser eliminar este produto, contacte as entidades locais e informe-se sobre o método correcto para proceder à sua eliminação.
Atenção: O seu
produto está
identificado com
este símbolo.
Significa que os
produtos
eléctricos e
electrónicos não
devem ser
misturados com
o lixo doméstico
comum. Existe
um sistema de
recolhas
específico para
estes produtos.
PORTUGUÊS
A. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti (privati)
1. Nell’Unione europea
Attenzione: Per smaltire il presente dispositivo, non utilizzare il normale bidone della spazzatura!
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere gestite a parte e in conformità alla legislazione che richiede il trattamento, il
recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti. In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE
possono conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati*. In alcuni paesi*, anche il
rivenditore locale può ritirare gratuitamente il vecchio prodotto se lutente acquista un altro nuovo di tipologia simile.
*) Per maggiori informazioni si prega di contattare lautorità locale competente.
Se le apparecchiature elettriche o elettroniche usate hanno batterie o accumulatori, lutente dovrà smaltirli a parte preventivamente in
conformità alle disposizioni locali.
Lo smaltimento corretto del presente prodotto contribuirà a garantire che i rifiuti siano sottoposti al trattamento, al recupero e al riciclaggio
necessari prevenendone il potenziale impatto negativo sullambiente e sulla salute umana, che potrebbe derivare da uninadeguata gestione
dei rifiuti.
2. In paesi che non fanno parte dell’UE
Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.
Per la Svizzera: Le apparecchiature elettriche o elettroniche usate possono essere restituite gratuitamente al rivenditore, anche se non si
acquista un prodotto nuovo. Altri centri di raccolta sono elencati sulle homepage di www.swico.ch o di www.sens.ch.
B. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti commerciali
1. Nell’Unione europea
Se il prodotto è impiegato a scopi commerciali, procedere come segue per eliminarlo.
Contattare il proprio rivenditore SHARP che fornirà informazioni circa il ritiro del prodotto. Potrebbero essere addebitate le spese di ritiro e
riciclaggio. Prodotti piccoli (e quantitativi ridotti) potranno essere ritirati anche dai centri di raccolta locali.
Per la Spagna: Contattare il sistema di raccolta ufficiale o lente locale preposto al ritiro dei prodotti usati.
2. In paesi che non fanno parte dell’UE
Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.
Attenzione: Il
dispositivo è
contrassegnato
da questo
simbolo, che
segnala di non
smaltire le
apparecchiature
elettriche ed
elettroniche
insieme ai
normali rifiuti
domestici. Per
tali prodotti è
previsto un
sistema di
raccolta a parte.
ITALIANO
A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens)
1. In de Europese Unie
Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien!
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde
verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Na de invoering van de wet door de lidstaten
mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos* naar
hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen*. In sommige landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product
kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren.
*) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor verdere informatie.
Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accumulatoren bevat dan moet u deze afzonderlijk conform de plaatselijke
voorschriften weggooien.
Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking, terugwinning en recycling
ondergaat en potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid worden voorkomen die anders zouden ontstaan door
het verkeerd verwerken van het afval.
2. In andere landen buiten de Europese Unie
Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste
verwijderingsprocedure.
Voor Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos bij de distributeur inleveren, zelfs als u geen nieuw
product koopt. Aanvullende inzamelingsinrichtingen zijn vermeld op de startpagina van www.swico.ch or www.sens.ch.
B. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven.
1. In de Europese Unie
Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien:
Neem contact op met uw SHARP distributeur die u inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Het kan zijn dat u een
afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling moet betalen. Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale
inzamelingsinrichtingen worden verwerkt.
Voor Spanje: Neem contact op met de inzamelingsinrichting of de lokale autoriteiten voor de terugname van uw afgedankte producten.
2. In andere landen buiten de Europese Unie
Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste
verwijderingsprocedure.
Let op: Uw
product is van dit
merkteken
voorzien. Dit
betekent dat
afgedankte
elektrische en
elektronische
apparatuur niet
samen met het
normale
huisafval mogen
worden
weggegooid. Er
bestaat een
afzonderlijk
inzamelings-
systeem voor
deze producten.
NEDERLANDS
A) Information om återvinning av elektrisk utrustning för hushåll
1. EU-länder
OBS! Kasta inte denna produkt i soporna!
Förbrukad elektrisk utrustning måste hanteras i enlighet med gällande miljölagstiftning och återvinningsföreskrifter. I enlighet med gällande
EU-regler ska hushåll ha möjlighet att lämna in elektrisk utrustning till återvinningsstationer utan kostnad.* I vissa länder* kan det även hända
att man gratis kan lämna in gamla produkter till återförsäljaren när man köper en ny liknande enhet.
*) Kontakta kommunen för vidare information.
Om utrustningen innehåller batterier eller ackumulatorer ska dessa först avlägsnas och hanteras separat i enlighet med gällande
miljöföreskrifter.
Genom att hantera produkten i enlighet med dessa föreskrifter kommer den att tas om hand och återvinnas på tillämpligt sätt, vilket förhindrar
potentiella negativa hälso- och miljöeffekter.
2. Länder utanför EU
Kontakta de lokala myndigheterna och ta reda på gällande sorterings- och återvinningsföreskrifter om du behöver göra dig av med denna
produkt.
B) Information om återvinning för företag
1. EU-länder
Gör så här om produkten ska kasseras:
Kontakta SHARPs återförsäljare för information om hur man går till väga för att lämna tillbaka produkten. Det kan hända att en avgift för
transport och återvinning tillkommer. Mindre skrymmande produkter (om det rör sig om ett fåtal) kan eventuellt återlämnas till lokala
återvinningsstationer.
2. Länder utanför EU
Kontakta de lokala myndigheterna och ta reda på gällande sorterings- och återvinningsföreskrifter om du behöver göra dig av med denna
produkt.
OBS! Produkten
är märkt med
symbolen ovan.
Denna symbol
indikerar att
elektroniska
produkter inte
ska kastas i det
vanliga
hushållsavfallet
eftersom det
finns ett separat
avfallshanterings-
system för dem.
SVENSKA
A. Hävitysohjeet käyttäjille (yksityiset kotitaloudet)
1. Euroopan unionissa
Huomio: Jos haluat hävittää tämän laitteen, älä käytä tavallista jätesäiliötä.
Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet pitää hävittää erikseen noudattaen lainsäädäntöä, joka takaa käytettyjen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden oikean käsittelyn, keräämisen ja kierrättämisen. Jäsenvaltioiden täytäntöönpanoa seuraten yksityiset kotitaloudet EU:n
jäsenvaltioissa voivat palauttaa käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet määrättyihin keräyspaikkoihin ilmaiseksi*. Joissakin maissa* paikalliset
vähittäismyyjät voivat myös ottaa vastaan vanhan tuotteen ilmaiseksi, jos asiakas ostaa vastaavan uuden tuotteen.
*) Pyydä lisätietoja paikallisviranomaisilta.
Jos käytetyissä sähkö- tai elektroniikkalaitteissa käytetään paristoja tai akkuja, hävitä nämä tuotteet etukäteen erikseen paikallisten säädösten
mukaisesti.
Hävittämällä tuotteen asiamukaisesti, autat varmistamaan, että jätteet käsitellään, kerätään ja kierrätetään asianmukaisella tavalla. Näin
vältytään haitallisilta ympäristö- ja terveysvaikutuksilta, joita saattaa olla seuraamuksena jätteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
2. Muissa maissa EU:n ulkopuolella
Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja pyydä ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
B. Hävitysohjeet yrityskäyttäjille.
1. Euroopan unionissa
Jos tuotetta on käytetty yrityskäytössä, ja haluat hävittää sen,
ota yhteys SHARP-jälleenmyyjään, joka antaa sinulle lisäohjeita tai ottaa tuotteen vastaan. Sinulta saatetaan veloittaa tuotteen
vastaanottamisesta ja kierrätyksestä johtuvat kustannukset. Paikalliset keräyspisteet saattavat ottaa vastaan pienet tuotteet (ja pienet
määrät).
2. Muissa maissa EU:n ulkopuolella
Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja pyydä ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
Huomio: Tuote
on merkitty tällä
symbolilla. Tämä
tarkoittaa, että
käytettyjä sähkö-
ja
elektroniikkalait-
teita ei saa
sekoittaa
kotitalouden
yleisjätteiden
kanssa. Näille
tuotteille on
olemassa
erillinen
keräysjärjestelmä.
SUOMI
A. Oplysninger om kassering og genbrug for brugere (private husholdninger)
1. Inden for EU
Obs: Hvis du ønsker at kassere dette apparat, bør du ikke komme det i din almindelige skraldespand.
Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles særskilt og i overensstemmelse med loven om korrekt behandling og genbrug af brugt
elektrisk og elektronisk udstyr. Som følge af EU-medlemslandenes implementering af denne lov, har private husstande i EU ret til gratis*, at
aflevere deres brugte elektriske og elektroniske udstyr på angivne genbrugspladser. I nogle lande* er det muligvis gratis, at indlevere det
brugte produkt hos den lokale forhandler, hvis du køber et tilsvarende nyt produkt.
*) Kontakt de lokale myndigheder hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Hvis dit brugte elektriske eller elektroniske udstyr indeholder batterier eller akkumulatorer, bedes du skille dig af med dem, i
overensstemmelse med den lokale lovgivning, før du indleverer udstyret.
Ved at kassere dette apparat korrekt, vil du være med til at sikre, at vores affald behandles og genbruges rigtigt. Derved udsættes hverken
miljøet eller vores helbred for overlast som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering.
2. I lande uden for EU
Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge dem om, hvorledes produktet kasseres
korrekt.
B. Oplysninger om kassering og genbrug for virksomheder.
1. Inden for EU
Hvis dette produkt bruges i forbindelse med virksomhedsdrift, og du ønsker at skille dig af med det:
Du bedes kontakte din SHARP-forhandler, som vil fortælle dig hvordan produktet kan indleveres. Du vil muligvis skulle betale for
omkostningerne i forbindelse med indlevering og genbrug. Små produkter (i små mængder) kan muligvis afleveres på den lokale
genbrugsplads.
2. I lande uden for EU
Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge dem, hvordledes produktet kasseres
korrekt.
Obs: Produktet
vil have dette
symbol. Det
betyder at der er
tale om elektrisk
eller elektronisk
udstyr som ikke
bør blandes med
det almindelige
husholdnings-
affald. Der findes
et særskilt
genbrugssystem
til sådanne
produkter.
DANSK
A. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ (ÔÈÎȷ΋ ¯Ú‹ÛË)
1. ™ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË
¶ÚÔÛÔ¯‹: ∞Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ·ÔÚÚ›„ÂÙ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ·˘Ùfi, ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Î¿‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ!
∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ÓÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ Î·È ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË
ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ··ÈÙ› ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ÓÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡
ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ŒÂÈÙ· ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û ¯ÒÚ˜-̤ÏË, Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ οıÂ
ÛÈÙÈÔ‡ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂∂ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÙÚ·Ê› ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË* Û ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜*
Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÙÔ ·ÏÈfi Û·˜ ÚÔ˚fiÓ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Û·˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË, ·Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ
ÚÔ˚fiÓ.
*) °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÊÔÚ¤· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜.
∞Ó Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ Û·˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ‹ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜, ·ÔÚÚ›„Ù ·˘Ù¿ ÚÒÙ· ͯˆÚÈÛÙ¿,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ.
∏ ÛˆÛÙ‹ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·,
·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ·Ó·Î‡ÎψÛË, ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Èı·Ó¤˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘Á›·, ÔÈ Ôԛ˜
‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ·Î·Ù¿ÏÏËÏ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ.
2. ™Â ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∂∂
∞Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ·ÔÚÚ›„ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ Û·˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ˙ËÙ‹ÛÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË
ÛˆÛÙ‹ ̤ıÔ‰Ô ·fiÚÚȄ˘.
B. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ¯Ú‹ÛÙ˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.
1. ™ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË
∞Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ÙÔ ·ÔÚÚ›„ÂÙÂ:
∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ SHARP, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Û·˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó·
¯Úˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ (Î·È Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜) ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Û·˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜.
2. ™Â ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∂∂
∞Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ·ÔÚÚ›„ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ Û·˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ˙ËÙ‹ÛÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË
ÛˆÛÙ‹ ̤ıÔ‰Ô ·fiÚÚȄ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹: ∆Ô
ÚÔ˚fiÓ Û·˜ ¤¯ÂÈ
Û‹Ì·ÓÛË ÌÂ
·˘Ùfi ÙÔ
ۇ̂ÔÏÔ. ∞˘Ùfi
ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ӷ
ËÏÂÎÙÚÈο ηÈ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈο
ÚÔ˚fiÓÙ· ‰ÂÓ ı·
Ú¤ÂÈ Ó·
·Ó·ÌÈÁÓ‡ÔÓÙ·È ÌÂ
ÁÂÓÈο ÔÈÎȷο
·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ
ͯˆÚÈÛÙfi
Û‡ÛÙËÌ·
ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜
ÁÈ· Ù·
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ
ÚÔ˚fiÓÙ·.
∂§§∏¡π∫∞
A. Informace o likvidaci pro uživatele (domácnosti)
1. V zemích Evropské unie
Upozornění: Toto zařízení nelikvidujte v běžných odpadkových koších!
Použité elektrické a elektronické vybavení je třeba likvidovat samostatně a v souladu s legislativou, která vyžaduje řádnou likvidaci, obnovení a
recyklaci použitého elektrického a elektronického vybavení. Na základě dohody členských států mohou domácnosti v zemích Evropské unie vracet
použité elektrické a elektronické vybavení v určených sběrnách zdarma*. V některých zemích* od vás může místní prodejce odebrat zdarma
použitý výrobek, pokud zakoupíte nový podobný.
*) Další podrobnosti vám sdělí orgány místní správy.
Pokud použité elektrické nebo elektronické vybavení obsahuje baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je předem samostatně v souladu s místními
vyhláškami.
Řádnou likvidací tohoto výrobku pomáháte zajistit, že bude odpad vhodným způsobem zlikvidován, obnoven a recyklován a zabráníte tak
možnému poškození životního prostředí a zdraví obyvatel, ke kterému by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace.
2. V ostatních zemích mimo Evropskou unii
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní správní orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace.
B. Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty.
1. V zemích Evropské unie
Chcete-li zlikvidovat výrobek, který je používán pro podnikatelské účely:
Obraťte se na prodejce SHARP, který vás informuje o odebrání výrobku. Odebrání a recyklace mohou být zpoplatněny. Malé výrobky (a malá
množství) mohou odebírat místní sběrny odpadu.
2. V ostatních zemích mimo Evropskou unii
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní správní orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace.
Upozornění: Váš
výrobek je
označen tímto
symbolem.
Znamená to, že
je zakázáno
likvidovat použitý
elektrický nebo
elektronický
výrobek s
běžným domácím
odpadem. Pro
tyto výrobky je k
dispozici
samostatný
sběrný systém.
ČESKY
A. Hulladék-elhelyezési tájékoztató felhasználók részére (magán háztartások)
1. Az Európai Unióban
Figyelem: Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük, ne a közönséges szemeteskukát használja!
A használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön, és a használt elektromos és elektronikus berendezések szabályszerű kezeléséről,
visszanyeréséről és újrahasznosításáról rendelkező jogszabályokkal összhangban kell kezelni. A tagállamok általi végrehajtást követően az EU
államokon belül a magán háztartások használt elektromos és elektronikai berendezéseiket díjmentesen juttathatják vissza a kijelölt
gyűjtőlétesítményekbe*. Egyes országokban* a helyi kiskereskedés is díjmentesen visszaveheti Öntől a régi terméket, ha hasonló új terméket
vásárol.
*) A további részletekről, kérjük, érdeklődjön az önkormányzatnál.
Ha használt elektromos vagy elektronikus berendezésében elemek vagy akkumulátorok vannak, kérjük, előzetesen ezeket selejtezze ki a helyi
előírásoknak megfelelően.
A termék szabályszerű kiselejtezésével Ön segít biztosítani azt, hogy a hulladék keresztülmenjen a szükséges kezelésen, visszanyerési és
újrahasznosítási eljáráson, ezáltal közreműködik a lehetséges káros környezeti és humán egészségi hatások megelőzésében, amelyek ellenkező
esetben a helytelen hulladékkezelés következtében előállhatnának.
2. Az EU-n kívüli egyéb országokban
Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.
B. Hulladék-elhelyezési tájékoztató vállalati felhasználók részére.
1. Az Európai Unióban
Ha a terméket üzleti célokra használta, és ki kívánja selejtezni:
Kérjük, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol tájékoztatják Önt a termék visszavételéről. Lehetséges, hogy a visszavételből és
újrahasznosításból eredő költségeket felszámítják. Előfordulhat, hogy a helyi hulladékbegyűjtő létesítmény átveszi a kisebb termékeket (és kis
mennyiségeket).
2. Az EU-n kívüli egyéb országokban
Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.
Figyelem: A
terméket ezzel a
jelöléssel látták
el. Ez azt jelenti,
hogy a használt
elektromos és
elektronikus
termékeket nem
szabad az
általános
háztartási
hulladékkal
keverni. Ezekhez
a termékekhez
külön
hulladékgyűjtő
rendszer üzemel.
MAGYAR
A. Informacje dla użytkowników (prywatne gospodarstwa domowe) dotyczące usuwania odpadów
1. W krajach Unii Europejskiej
Uwaga: Jeśli chcą Państwo usunąć to urządzenie, prosimy nie używać zwykłych pojemników na śmieci!
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać oddzielnie, zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi odpowiedniego przetwarzania,
odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne
gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie* zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów
zbiórki odpadów. W niektórych krajach* można bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej pod warunkiem, że
zakupią Państwo podobny nowy produkt.
*) W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami.
Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie lub akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami
lokalnych przepisów.
Jeśli ten produkt zostanie usunięty we właściwy sposób, pomogą Państwo zapewnić, że odpady zostaną poddane przetworzeniu, odzyskowi i
recyklingowi, a tym samym zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym
razie mogłyby mieć miejsce na skutek niewłaściwej obróbki odpadów.
2. Kraje pozaunijne
Jeśli chcą Państwo pozbyć się produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody
usunięcia produktu.
B. Informacje dla użytkowników biznesowych dotyczące usuwania odpadów.
1. W krajach Unii Europejskiej
W przypadku gdy produkt używany jest do celów handlowych i zamierzają go Państwo usunąć:
Należy skontaktować się z dealerem firmy SHARP, który poinformuje o możliwości zwrotu wyrobu. Być może będą Państwo musieli ponieść
koszty zwrotu i recyklingu produktu. Produkty niewielkich rozmiarów (i w małych ilościach) można zwrócić do lokalnych punktów zbiórki odpadów.
2. Kraje pozaunijne
Jeśli chcą Państwo usunąć ten produkt, należy skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody jego
usunięcia.
Uwaga: Państwa
produkt
oznaczony jest
tym symbolem.
Oznacza to, że
zużytego sprzętu
elektrycznego i
elektronicznego
nie należy łączyć
z odpadami z
gospodarstw
domowych. Dla
tego typu
produktów
istnieje odrębny
system zbiórki
odpadów.
POLSKI
A. àÌÙÓχˆËfl ÔÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ (‚ ‰Óχ¯ÌÂÏ ıÓÁflÈÒÚ‚Â)
1. Ç Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ëÓ˛ÁÂ
ÇÌËχÌËÂ! á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ÛÚËÎËÁÓ‚‡Ú¸ ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ‚ÏÂÒÚÂ Ò ·˚ÚÓ‚˚Ï ÏÛÒÓÓÏ!
Å˚‚¯Ë ‚ ÛÔÓÚ·ÎÂÌËË ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÂ Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ ÔË·Ó˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡Ú¸Òfl ÓÚ‰ÂθÌÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ,
Òӄ·ÒÌÓ ÍÓÚÓÓÏÛ ‰Îfl Ëı ÔÂÂ‡·ÓÚÍË, ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl Ë ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÓfl‰ÓÍ. èÓÒÎÂ
‡ÎËÁ‡ˆËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ÏË-˜ÎÂ̇ÏË Öë ˜‡ÒÚÌ˚ ıÓÁflÈÒÚ‚‡ ̇ Ëı ÚÂËÚÓËË ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁ‚‡˘‡Ú¸ Ò‚ÓË ÒÚ‡˚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Ë
˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ ÔË·Ó˚ Û͇Á‡ÌÌ˚ ÔÛÌÍÚ˚ Ò·Ó‡ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ*. Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı* ÏÂÒÚÌÓ Ô‰ÔËflÚË ÓÁÌ˘ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË Ú‡ÍÊÂ
ÏÓÊÂÚ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ ÔËÌflÚ¸ ‚‡¯Â ÒÚ‡Ó ËÁ‰ÂÎËÂ, ÂÒÎË ‚˚ ÔÓÍÛÔ‡ÂÚ ÌÓ‚˚È Ò‡‚ÌËÏ˚È ÔË·Ó.
*) ᇠ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËÂÈ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ÏÂÒÚÌ˚ Ó„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
ÖÒÎË ‚ ‚‡¯ÂÏ ÒÚ‡ÓÏ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÏ ËÎË ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÏ ÔË·Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ·‡Ú‡ÂÈÍË ËÎË ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ˚, Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ
ÛÚËÎËÁËÛÈÚ Ëı ÓÚ‰ÂθÌÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚ÏË Ú·ӂ‡ÌËflÏË.
ìÚËÎËÁËÛfl ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ, ‚˚ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ӷÂÒÔ˜ËÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ÔÂÂ‡·ÓÚÍÛ, ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ë ÔÓ‚ÚÓÌÓÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÓÚıÓ‰Ó‚ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ Ì··„ÓÔËflÚÌ˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl ‰Îfl ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ Ë Á‰ÓÓ‚¸fl
˜ÂÎÓ‚Â͇, ÍÓÚÓ˚ ‚ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÏÓ„ÎË ·˚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ËÁ-Á‡ ÌÂ̇‰ÎÂʇ˘Â„Ó Û‰‡ÎÂÌËfl ‚ ÓÚıÓ‰˚.
2. Ç ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı Á‡ Ô‰Â·ÏË Öë
ÖÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ÛÚËÎËÁÓ‚‡Ú¸ ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ÏÂÒÚÌ˚ Ó„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ÔÓÔÓÒËÚ ÔÓÍÓÌÒÛθÚËÓ‚‡Ú¸ ‚‡Ò ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË.
ÑÎfl ò‚ÂȈ‡ËË: ëÚ‡˚È ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ ËÎË ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ÔË·Ó ÏÓÊÌÓ ·ÂÒÔ·ÚÌÓ ‚ÂÌÛÚ¸ ‰ËÎÂÛ, ‰‡Ê ÂÒÎË ‚˚ Ì ÔÓÍÛÔ‡ÂÚ ÌÓ‚ÓÂ
ËÁ‰ÂÎËÂ. àÌÙÓχˆËfl Ó ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı Ò·Ó‡ ÔË‚Ó‰ËÚÒfl ̇ ‰Óχ¯ÌÂÈ ÒÚ‡Ìˈ www.swico.ch ËÎË www.sens.ch.
B. àÌÙÓχˆËfl ÔÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË Îfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ
1. Ç Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ëÓ˛ÁÂ
ÖÒÎË ËÁ‰ÂÎË ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı ˆÂÎÂÈ Ë ‚˚ ıÓÚËÚ ÓÚ ÌÂ„Ó ËÁ·‡‚ËÚ¸Òfl:
é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ò‚ÓÂÏÛ ‰ËÎÂÛ ÍÓÏÔ‡ÌËË SHARP, ÍÓÚÓ˚È ÔÓËÌÙÓÏËÛÂÚ ‚‡Ò Ó ÔÓfl‰Í ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ËÁ‰ÂÎËfl. ë ‚‡Ò ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚Á˚Ò͇Ì˚
Á‡Ú‡Ú˚ ÔÓ ‚ÓÁ‚‡ÚÛ Ë ÛÚËÎËÁ‡ˆËË. ç·Óθ¯Ë ËÁ‰ÂÎËfl (Ë ‚ Ì·Óθ¯ÓÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â) ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔËÌflÚ˚ ‚‡¯ËÏË ÏÂÒÚÌ˚ÏË ÔÛÌÍÚ‡ÏË
Ò·Ó‡.
ÑÎfl àÒÔ‡ÌËË: ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚‡¯Â„Ó ÒÚ‡Ó„Ó ËÁ‰ÂÎËfl Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂβ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË ‚ ÏÂÒÚÌ˚Â
Ó„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
2. Ç ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı Á‡ Ô‰Â·ÏË Öë
ÖÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ÛÚËÎËÁÓ‚‡Ú¸ ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ÏÂÒÚÌ˚ Ó„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ÔÓÔÓÒËÚ ÔÓÍÓÌÒÛθÚËÓ‚‡Ú¸ ‚‡Ò ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË.
ÇÌËχÌËÂ! LJ¯Â
ËÁ‰ÂÎËÂ
ÔÓϘÂÌÓ Ú‡ÍËÏ
ÒËÏ‚ÓÎÓÏ. ùÚÓ
ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ
ÒÚ‡˚Â
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Ë
˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â
ËÁ‰ÂÎËfl ÌÂ
ÒΉÛÂÚ
‚˚·‡Ò˚‚‡Ú¸
‚ÏÂÒÚÂ Ò
Ó·˘ËÏË
·˚ÚÓ‚˚ÏË
ÓÚıÓ‰‡ÏË – ‰Îfl
ÌËı ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ
ÓÚ‰Âθ̇fl
ÒËÒÚÂχ Ò·Ó‡
ÓÚıÓ‰Ó‚.
êìëëäàâ
07.11.5, 8:48 AMPage 2
/