AudioSonic CL-1470 Instrukcja obsługi

Kategoria
Budziki
Typ
Instrukcja obsługi
1 2 3 4
15
17
16
5 6
10111213
7
814
9
Instruction Manual
15
ROZMIESZCZENIE KONTROLEK
1. PRZYCISK WYŁĄCZANIA BUDZIKA
2. PRZYCISK USTAWIEŃ CZASU
3. PRZYCISK BUDZIKA
4. PRZYCISK DRZEMKI
5. PRZYCISK USTAWIEŃ GODZIN
6. PRZYCISK USTAWIEŃ MINUT
7. PRZYCISK FUNKCJI SEN
8. KONTROLKA GŁOŚNOŚCI / BUDZIKA
9. DOSTRAJANIE
10. WYŚWIETLACZ ZEGARA
11. WSKAŹNIK AUTO
12. ETYKIETA (DOLNA CZĘŚĆ URZĄDZENIA)
13. KOMORA BATERII
14. WŁ. / WYŁ / AUTO, PRZEŁĄCZNIK FUNKCYJNY
15. KABEL ZASILANIA AC
16. ANTENA PRZEWODOWA FM
17. PRZEŁĄCZNIK WYBORU PASMA
POŁĄCZENIE ZASILANIA
Podłączyć KABEL ZASILANIA AC (15) do gniazda w domu. Sprawdzić, czy
napięcie jest prawidłowe z przyczyn bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym
uszkodzeniom zestawu. Podłączyć jedną baterię, o napięciu 9V (brak w zestawie)
do zacisków baterii w KOMORZE BATERII (13). Obsługuje funkcje pracy zegara po
zakłóceniach i przerwie w zasilaniu AC.
Uwaga: Wyświetlacz nie pokazuje czasu w przerwach zasilania, ale zegar
utrzymuje prawidłowy czas.
OBSŁUGA RADIA
1. Ustawić PRZEŁĄCZNIK FUNKCYJNY (14) WŁ. / WYŁ / AUTO w pozycji “ON.”.
2. Ustawić PRZEŁĄCZNIK WYBORU PASMA (17) w wybranej pozycji fali.
3. Ustawić wybraną stację za pomocą KONTROLKI STROJENIA (9).
4. Dopasować głośność za pomocą KONTROLKI GŁOŚNOŚCI (8).
5. Aby uzyskać lepszy odbiór FM, do końca rozłożyć PRZEWÓD ANTENY FM (16).
6. Radio można wyłączyć poprzez ustawienie PRZEŁĄCZNIKA FUNKCYJNEGO WŁ.
/ WYŁ / AUTO (14) w pozycji “OFF”.
Ustawienie zegara na porę dnia
• Nacisnąć PRZYCISK USTAWIENIA CZASU (2) wraz z PRZYCISKIEM USTAWIENIA
GODZINY (5) dla godzin lub PRZYCISKIEM USTAWIENIA MINUTY (6) dla minut.
Ustawienie czasu alarmu
• Nacisnąć PRZYCISK USTAWIENIA ALARMU (3) wraz z PRZYCISKIEM USTAWIENIA GODZINY
(5) na ustawienie godziny lub PRZYCISKIEM USTAWIENIA MINUTY (6) dla minut.
• Wybrać typ alarmu (RADIO lub BUDZIK) oraz ustawić PRZEŁĄCZNIK FUNKCYJNY
WŁ. / WYŁ / AUTO (14) w pozycji ”AUTO”.
RADIO: Budzenie z radiem. Radio musi być dostrojone do stacji, która będzie nadawać
w czasie alarmu, a głośność powinna być ustawiona na wybranym poziomie.
ALARM: Aby obudzić się za pomocą budzika, ustawić kontrolkę głośności w
minimalnej pozycji BUDZIKA.
pL
Instrukcje użytkowania
Instruction Manual
16
Przerywanie alarmu (Funkcja ‘drzemki’)
Alarm może być przerwany na 9 minut poprzez naciśnięcie PRZYCISKU DRZEMKI
(4), po którym sygnał radiowy lub budzik ponownie się pojawią.
Aby Wyłączyć alarm
Aby wyłączyć alarm nacisnąć przycisk ALARM WYŁ (1) raz i czas alarmu zostanie
zresetowany na dzień następny. Ustawić PRZEŁĄCZNIK WŁ. / WYŁ / AUTO (14) w
pozycji ”OFF" i WYŁĄCZYĆ alarm, a następnie ustawić go na następny dzień.
Obsługa timera funkcji sen
1. To radio z zegarem wyposażone jest w “timer funkcji sen” , która automatycznie
wyłącza radio po wstępnie wybranym okresie od 59 do 01 minuty.
2. Nacisnąć PRZYCISK FUNKCJI SEN (7), wyświetlacz pokaże czas snu 0:59. W tym
samym czasie radio włącza się i utrzymuje przez 59 minut.
3. Im krótszy czas “snu”, nacisnąć PRZYCISK FUNKCJI SEN (7) wraz z PRZYCISKIEM
MINUT (6), aż wybrany czas “snu” pojawi się na ekranie.
4. Kiedy minie już wstępnie wybrany czas “funkcji sen”, radio wyłączy się
automatycznie. Aby wyłączyć przed upływem wstępnie wybranego czasu na
“sen”, nacisnąć PRZYCISK DRZEMKI (4).
Spanie i budzenie przy dźwiękach radia
1. Ustawić wybrany czas alarmu, jak opisano w rozdziale “USTAWIANIE CZASU
ALARMU” i ustawić PRZEŁĄCZNIK WŁ. / WYŁ / AUTO (14) w pozycji “AUTO”.
2. Ustawić czas funkcji sen, jak opisano w dziale OBSŁUGA TIMERA FUNKCJI SEN.
3. Radio wyłączy się, a po upływie czasu na “sen”, alarm radiowy włączy się
następnego dnia.
SPECYFIKACJE
Zakres częstotliwości: AM525-1610KHz / FM87,5-108MHz
Rezerwowa bateria: Bateria 9V (do zegara)
Źródło zasilania : AC230V ~ 50Hz, 5 W
OSTRZEŻENIE
1. Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia, jak zapalone świece.
2. Urządzenie nie należy ustawiać w zamkniętych szafkach lub regałach, gdzie
wymiana powietrza jest utrudniona.
3. Wtyczka przewodu zasilającego służy do odłączenia urządzenia od źródła
zasilania, i musi być dostępna w każdej chwili.
4. Nie należy utrudniać wymiany powietrza przez zatykanie otworów
wentylacyjnych gazetami, obrusami, firanami, itp.
5. Nie dopuszczać, by na urządzenie kapały krople wody. Na urządzeniu nie
stawiać żadnych pojemników w wodą, np. wazonów.
6. Anteny FM nie podłączać do anteny zewnętrznej.
7. Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
bardzo wysokich lub niskich temperatur, wilgoci, wibracji lub kurzu.
8. Do czyszczenia obudowy urządzenia nie stosować środków ściernych, benzenu,
rozcieńczalników i innych rozpuszczalników. Obudowę czyścić czystą, miękką
ściereczką zwilżoną roztworem łagodnego środka do mycia.
9. Do otworów wentylacyjnych urządzenia pod żadnym pozorem nie wkładać
przewodów, szpilek i podobnych przedmiotów.
Urządzenia nie poddawać likwidacji wraz z odpadami pochodzącymi z
gospodarstwa domowego. Likwidację urządzenia należy przeprowadzić zgodnie
z Dyrektywą UE 2002/96/EC-WEEE (Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).
Zużyte urządzenie należy przekazać do punktu zbiórki takich urządzeń. Prosimy
przestrzegać stosownych przepisów w tym zakresie, a w razie wątpliwości
zasięgnąć informacji u władz lokalnych.
UWAGA
• Zagrożenie wybuchem w przypadku niepoprawnej wymiany baterii.
• Baterie wymieniać wyłącznie stosując ten sam typ baterii lub ich odpowiedniki.
• Baterii nie narażać na działanie nadmiernego ciepła, np. promieni słonecznych,
ognia, itp.
• Przy likwidacji zużytych baterii prosimy zwrócić uwagę na kwestie
ochrony środowiska naturalnego.
Instrukcje użytkowania
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

AudioSonic CL-1470 Instrukcja obsługi

Kategoria
Budziki
Typ
Instrukcja obsługi