mothercare Please Look After Me Swing instrukcja

Marka
mothercare
Kategoria
meble dziecięce
Model
Please Look After Me Swing
Rodzaj
instrukcja
© Mothercare UK Ltd. 2011
Polski:
wskazówki w sprawie bezpieczeństwa i pielęgnacji wyrobu
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy zostawiać dziecka bez opieki.
OSTRZEŻENIE: Ta kołyska nie jest przeznaczona do dłuższego spania w niej dziecka.
OSTRZEŻENIE: Stawianie kołyski na podwyższeniu, np. na stole, grozi niebezpieczeństwem.
OSTRZEŻENIE: Zawsze stosować uprząż ochronną, dbając o to, aby była należycie zapięta.
OSTRZEŻENIE: Jeżeli kołyska ma uchwyt z zabawkami, nie wolno go używać do podnoszenia.
Dla bezpieczeństwa dziecka próba podniesienia za uchwyt z zabawkami spowoduje odłączenie go od
kołyski.
OSTRZEŻENIE: Zaprzestać użycia w momencie, gdy dziecko zacznie próbować samodzielnie wychodzić z
kołyski.
Kołyska nie zastępuje kojca ani łóżeczka. Do snu należy dziecko ułożyć w odpowiednim kojcu lub łóżeczku.
Nie wolno posługiwać się kołyską w przypadku jej uszkodzenia lub braku jakichkolwiek części składowych.
Nie wolno stosować części zamiennych i akcesoriów niezatwierdzonych przez Mothercare, gdyż mogą one
naruszyć bezpieczeństwo kołyski.
Produkt przeznaczony jest dla dzieci, które nie potrafią siedzieć samodzielnie (w wieku do ok. 6 miesięcy
lub 9 kilogramów wagi).
Zaprzestać używania kołyski, kiedy dziecko zacznie samodzielnie siedzieć.
Nie używać w pobliżu schodów lub stopni.
Nigdy nie używać jako fotelika samochodowego.
Nie stawiać w pobliżu ognia, ani jakichkolwiek grzejników.
Trzymać dzieci z dala od kołyski podczas jej montażu i w czasie, kiedy nie jest używana.
Nie próbować podnosić kołyski z dzieckiem w środku.
Produkt zgodny z normą BS EN12790
Przed czyszczeniem należy zapoznać się z instrukcjami pielęgnacji na spodzie tkaniny siedziska.
Jeżeli pokrycie siedzenia zdejmuje się, przed praniem zdjąć wszystkie części metalowe.
Sprawdzić przed użyciem, czy rama jest prawidłowo zmontowana; regularnie sprawdzać, czy rama
pozostaje solidnie zmontowana i czy materiał i szwy nie są uszkodzone i zniszczone.
Okresowo sprawdzać pod kątem luźnych lub zniszczonych części, nie używać w przypadku złamania się
lub zniszczenia którejkolwiek części.
Stosować tylko akcesoria i części zamienne dostarczane przez Mothercare. W przeciwnym wypadku
można naruszyć bezpieczeństwo produktu.
Informacje na temat baterii
Ten produkt wymaga baterii 4 X C (które nie są załączone)
• Wymiany baterii może dokonywać jedynie osoba dorosła.
• Baterie należy wymieniać dopasowując odpowiednie bieguny, według znaczników (+) i (-) umieszczonych
na bateriach i produkcie.
• Używać jedynie baterii zalecanych lub równoważnych.
• Unikać spięć na stykach schowku na baterie i na biegunach baterii.
• Nie mieszać baterii starych (używanych) i nowych, ani lub baterii różnego typu (np. alkalicznych i
akumulatorków).
• Zużyte baterie wyjąć z zabawek. Wycieki z baterii i korozja mogą uszkodzić produkt.
• Jeżeli produkt będzie przechowywany przez dłuższy czas bez użycia, wyjąć z niego baterie.
• Utylizować baterie zachowując odpowiednie zasady bezpieczeństwa i nigdy nie wrzucać baterii do ognia.
• Nigdy nie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
• Przed ładowaniem zawsze wyjąć akumulatorki. Wyjmować i ładować akumulatorki może jedynie osoba
dorosła.
atención al cliente
La seguridad de su hijo es su responsabilidad.
Si encuentra algún problema con este artículo o necesita piezas de repuesto, póngase en contacto
con su tienda Mothercare más cercana.
/