STEINEL IS 3360 Specyfikacja

Marka
STEINEL
Kategoria
czujniki ruchu
Model
IS 3360
Rodzaj
Specyfikacja
105
Lampa oświetleniowa bez przewodu neutralnego
Lampa oświetleniowa z przewodem neutralnym
Podłączenie przez przełącznik dwugrupowy dla
trybu ręcznego i automatycznego
Podłączenie przez przełącznik schodowy dla
stałego oświetlenia i trybu automatycznego
Położenie I: tryb automatyczny
Położenie II: tryb ręczny
funkcja stałego świecenia
Uwaga: wyłączenie instalacji nie jest możliwe,
można tylko przełączać pomiędzy położeniem
I a położeniem II.
a) odbiorniki energii, oświetlenie o poborze mocy
max. 2000 W (patrz Dane techniczne)
b) zaciski przyłączeniowe czujnika ruchu
c) wyłącznik wewnątrz budynku
d) przełącznik dwugrupowy wewnątrz budynku,
tryb ręczny
e) przełącznik schodowy wewnątrz budynku,
tryb ręczny
Podłączanie równoległe kilku czujników (bez. rys.)
Należy przestrzegać, aby nie przekroczyć maksymalnej
mocy przyłączeniowej czujnika. Ponadto należy podłączyć
wszystkie urządzenia do jednej fazy.
Przyklady podłączenia
Opis urządzenia
IS 3180, IS 3360, IS 345
Montaż standardowy
Montaż w sufitowej puszce instalacyjnej
Element podstawowy
Przewód do instalacji podtynkowej
Przewód do instalacji natynkowej
Zaciski wtykowe
Montaż płytki z czujnikiem
Montaż przesłon
Przykręcanie soczewki
Regulacja czułości zmierzchowej (2 – 2000 luksów)
Ustawianie czasu (5 s – 15 min.)
Zakładanie przesłony stylizowanej
Otwór odpływowy przy montażu na ścianie
(w razie potrzeby otworzyć)
Otwór odpływowy przy montażu na suficie
(w razie potrzeby przewiercić wiertłem 5 mm)
IS 3180
Obracana soczewka umożliwia dwa ustawienia
podstawowe: max. 8 m lub max. 20 m
Ruchoma soczewka umożliwa regulację zasięgu
czujnika 4 – 8 m lub 8 – 20 m
Wysokość
montażu
Zakres ustawie-
nia w kierunku stycznie
w kierunku
promieniowym
Zakres ustawie-
nia w kierunku stycznie
w kierunku
promieniowym
1,5 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
8
20
8
20
8
20
8
20
5 m
6 m
7 m
8 m
12 m
5 m
6 m
7 m
10 m
20 m
6 m
8 m
10 m
13 m
20 m
8 m
9 m
12 m
17 m
20 m
2,5 m
2,5 m
3,0 m
3,0 m
4,5 m
2,5 m
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
5,0 m
4,0 m
4,0 m
4,5 m
5,0 m
4,0 m
4,0 m
4
8
4
8
4
8
4
8
3 m
5 m
6 m
7 m
9 m
4m
5 m
6 m
8 m
8 m
5 m
7 m
8 m
9 m
10 m
5 m
6 m
8 m
10 m
13 m
2,0 m
2,5 m
3,0 m
3,0 m
3,5 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m
3,5 m
3,0 m
3,5 m
3,5 m
4,0 m
3,5 m
3,0 m
3,0 m
4,0 m
4,5 m
5,5 m
Zasięgi wykrywania czujnika IS 3180
soczewka 20 m soczewka 8 m
Urządzenie wyposażone jest w pirodetektory, które odbie-
rają niewidzialne promieniowanie cieplne, emitowane przez
poruszające się ciała (ludzi, zwierząt itp). Zarejestrowane w
ten sposób promieniowanie cieplne przetwarzane jest
przez układ elektroniczny, powodując włączenie podłączo-
nego odbiornika energii (np.: lampy oświetleniowej). Dodat-
kowo świeci wbudowana czerwona dioda świecąca.
Przeszkody, np.: mury lub szyby szklane nie pozwalają na
wykrycie promieniowania cieplnego, a zatem nie następuje
włączenie lampy.
Zasada działania
104
Instrukcja montażu
Szanowny Nabywco!
PL
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy przy
czujniku należy odłączyć napięcie zasilające!
Przewód zasilający, który należy podłączyć przy
montażu nie może być pod napięciem. Dlatego
najpierw należy wyłączyć prąd i sprawdzić brak
napięcia przy pomocy próbnika napięcia.
Podczas instalacji czujnika mamy do czynienia z pracą
wykonywaną pod napięciem sieciowym. Dlatego należy
ją wykonać fachowo i zgodnie z obowiązującymi w
danym kraju przepisami dotyczącymi instalacji i podłą-
czania do zasilania elektrycznego.
(np.:
D
– VDE 0100,
A
– ÖVE-EN 1,
– SEV 1000)
Regulacji czasu i progu czułości zmierzchowej
dokonywać tylko z zamontowaną soczewką.
Dziękujemy za okazane zaufanie i zakup nowego czujnika
na podczerwień firmy STEINEL. Wybraliście Państwo wy-
rób wysokiej jakości, który wyprodukowano, przetestowano
i zapakowano z największą starannością.
Przed uruchomieniem prosimy zapoznać się z poniższą in-
strukcją montażu. Tylko prawidłowa instalacja i uruchomie-
nie urządzenia zapewniają długoletnią, niezawodną
i bezusterkową eksploatację.
Życzymy Państwu wiele radości z użytkowania nowego
czujnika na podczerwień.
Miejsce montażu powinno być oddalone o co najmniej
50 cm od następnej lampy oświetleniowej, ponieważ pro-
mieniowanie cieplne może spowodować błędne działanie
systemu.
Do montażu w rogach lub na narożnikach dostępny jest
opcjonalnie uchwyt narożny (czarny – nr art. 648015 lub
biały – nr art. 648114).
Przewód zasilający jest kablem 3-żyłowym:
L = przewód fazowy
N = przewód neutralny
PE = przewód ochronny
W razie uszkodzenia uszczelki gumowej otwory do prze-
prowadzenia przewodów należy uszczelnić za pomocą
uszczelki dwuprzeponowej M 16 lub M 20 (stopień ochrony
IP 54).
Obok uszczelek gumowych zaznaczony jest otwór na
skropliny. W razie potrzeby należy go przebić.
Wskazówki instalacyjne
PL
BDAL_IS3180_24spr 25.01.2010 15:33 Uhr Seite 105
107
Tryb pracy czujnika
1) Włączanie światła (gdy lampa jest wyłączona):
1 x wyłączyć i włączyć wyłącznik.
Lampa będzie świecić w zaprogramowanym czasie.
2) Wyłączanie światła (gdy lampa jest włączona):
1 x wyłączyć i włączyć wyłącznik.
Lampa gaśnie lub przechodzi na tryb pracy czujnika.
Funkcja stalego świecenia
2 x aus/an
4 Stunden
5 s – 15 min.
1 x wyłączyć i włączyć
wyłącznik sieciowy
IS 3180: IS 3360: IS 345:
Wymiary: (wys. x szer. x gł.) 95 x 95 x 65 mm
Moc:
max 2000 W, z atestem VDE
(obciążenie omowe, np. żarówka)
max. 10 AX, z atestem VDE (świetlówka)
max 900 W (obcążienie skompensowane szeregowo)
max 500 W (obciążenie skompensowane równolegle o C = 45,6
µ
F)
max 600 W (z elektron. urządzeniami stabil.-zapłon., obciążenie
pojemnościowe, np.: żarówki energooszczędne, max. 8 sztuk)
Zasilanie: 230 – 240 V, 50 Hz
Zalecana wysokość montażu: 2 m 2,5 m 3 m
Kąt wykrywania czujnika: 180° poziomo 360° poziomo 12 x 4 m promieniowo
90° pionowo 180° pionowo 20 x 4 m stycznie
Zasięgi wykrywania czujnika: max 20 m dookoła max 20 x 4 m
Ustawienie podstawowe 1: max 4 – 8 m
Ustawienie podstawowe 2: max 8 – 20 m
Poziomy wykrywania: 7 10 5
Strefy wykrywania: 448 1416 280
Ustawianie progu czułości
zmierzchowej: 2 – 2000 luksów 2 – 2000 luksów 2 – 2000 luksów
Ustawianie czasu załączenia: 5 s – 15 min. 5 s – 15 min. 5 s – 15 min.
Stałe oświetlenie: przełączalne (4 godz.) przełączalne (4 godz.) przełączalne (4 godz.)
Stopień ochrony: IP 54 IP 54 IP 54
Zakres temperatur: - 20° C do + 50° C - 20° C do + 50° C - 20° C do + 50° C
Dane techniczne
Tryb stałego świecenia
1) Włączanie stałego świecenia:
2 x wyłączyć i włączyć wyłącznik. Lampa ustawiona jest
na 4 godziny na tryb stalego świecenia (świeci czerwona
dioda świecąca za soczewką). Następnie przechodzi auto-
matycznie na tryb pracy czujnika (gaśnie czerwona dioda
świecąca).
2) Wyłączanie stałego świecenia:
1 x wyłączyć i włączyć wyłącznik. Lampa gaśnie lub
przechodzi na tryb pracy czujnika.
2 x aus/an
4 Stunden
4 godziny
2 x wyłączyć i włączyć
Jeśli w przewodzie zasilającym jest zainstalowany wyłącz-
nik sieciowy, to oprócz zwykłego włączania i wyłączania
lampy można ustawić następujące funkcje:
Ważne: Kilkakrotne naciskanie wyłącznika należy wykonać
raz za razem w krótkich odstępach (w czasie 0,5 – 1 s.).
106
Po podłączeniu do zasilania sieciowego, zamknięciu obu-
dowy i założeniu soczewki można uruchomić urządzenie.
Stylizowana przesłona kryje w sobie dwie możliwości usta-
wienia.
Ważne: Regulację czasu i progu czułości zmierzchowej
wykonywać tylko z zamontowaną soczewką.
Funkcje
e
2x
u
s
e
a
PL
Tryb samouczenia
Po pojawieniu się warunków świetlnych, przy których w
przyszłości lampa z czujnikiem ruchu powinna się włączyć
w razie detekcji ruchu, należy ustawić regulator na .
Po upływie 10 s zostanie zapamiętana jasność otoczenia.
Opisywany czujnik ruchu jest wyposażony w zintegrowaną
przesłonę, przy czym należy uwzględnić następujące
wskazówki: Jeśli przeprowadzono test funkcjonowania
przy świetle dziennym, to pokrętło do ustawiania progu
czułości zmierzchowej można ustawić na nocny tryb pracy.
Przed upływem ustawionego czasu świecenia plus
60 sekund nie wolno wykonywać żadnych ruchów w
obszarze wykrywania czujnika, gdyż lampa nie przestanie
się świecić. Przy każdej zmianie ustawionego progu
czułości zmierzchowej należy postępować dokładnie
w opisany wyżej sposób.
(ustawienie fabryczne:
praca przy świetle dziennym,
2000 luksów)
Ustawianie progu czułości zmierzchowej
2 – 2000 luksów
(ustawienie fabryczne:
ok. 5 s)
Ustawianie czasu świecenia (opóźnienie wyłączenia)
max.
m
in.
5 s – 15 min.
Wymagany czas świecenia lampy można regulować
bezstopniowo w zakresie od ok. 5 s do max 15 min.
(Zakupiona lampa ustawiona jest fabrycznie na minimalny
czas.) Każdy kolejny ruch zarejestrowany przed upływem
ustawionego czasu powoduje ponowne uruchomienie
zegara.
Funkcja włączania impulsowego
Przy pomocy funkcji włączania impulsowego pobudzane
jest przez 2 s wyjście czujnika (np. dla automatycznego
przełącznika schodowego).
Wymagany próg czułości lampy można ustawić płynnie
w zakresie ok. 2 – 2000 luksów. Pokrętło regulacyjne
obrócone do oporu w lewo oznacza pracę o zmierzchu -
próg czułości ok. 2 luksy. Pokrętło regulacyjne obrócone
do oporu w prawo oznacza tryb samouczenia, a obrócone
nie do końca w prawo - pracę przy świetle dziennym -
próg czułości ok. 2000 luksów (ustawienie fabryczne).
BDAL_IS3180_24spr 25.01.2010 15:33 Uhr Seite 107
Czujnik na podczerwień nadaje się do automatycznego
włączania oświetlenia. Urządzenie nie nadaje się do spe-
cjalnych instalacji antywłamaniowych, gdyż nie posiada za-
bezpieczenia antysabotażowego, przewidzianego przepisa-
mi. Czynniki atmosferyczne mogą mieć wpływ na funkcjo-
nowanie czujnika ruchu. Silne wiatry, śnieg, deszcz, grad
mogą spowodować błędne zadziałanie czujnika, gdyż
nagłe zmiany temperatury nie dają się odróżnić od źródeł
ciepła. Zabrudzoną soczewkę czujnika można oczyścić
wilgotną szmatką (bez użycia środków czyszczących).
Eksploatacja/konserwacja
Poniższy produkt firmy STEINEL został bardzo starannie
wykonany. Prawidłowe działanie i bezpieczeństwo użyt-
kowania potwierdzają przeprowadzone losowo kontrole
jakości oraz zgodność z obowiązującymi przepisami.
Firma STEINEL udziela gwarancji na prawidłową jakość
i działanie.
Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i rozpoczyna się z
dniem sprzedaży użytkownikowi. W ramach gwarancji
usuwamy braki wynikłe z wad materiałowych lub produk-
cyjnych, świadczenie gwarancyjne nastąpi według naszej
decyzji przez naprawę lub wymianę wadliwych części.
Świadczenie gwarancyjne nie obejmuje szkód dotyczą-
cych części ulegających szybkiemu zużyciu, szkód i bra-
ków spowodowanych nieprawidłowym postępowaniem
z urządzeniem lub nieprawidłową konserwacją.
Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za szkody
wtórne powstałe na przedmiotach trzecich.
Gwarancja udzielana jest tylko w przypadku, gdy prawid-
łowo zapakowane urządzenie (nie rozłożone na części)
wraz z krótkim opisem nieprawidĮowości oraz z paragonem
lub fakturą (z datą zakupu i pieczątką sklepu) zostanie
odesłane do odpowiedniego punktu serwisowego.
Serwis naprawczy:
Po upływie okresu gwarancji albo w razie usterek nie
objętych gwarancją naprawy wykonuje
nasz serwis firmowy. Prosimy o
przesłanie dobrze zapakowanego przy-
rządu do najbliższej placówki serwisowej.
Gwarancja funkcjonowania
Produkt spełnia wymogi dyrektywy w sprawie urządzeń
niskiego napięcia 73/23/EWG oraz dyrektywy o zgodności
elektromagnetycznej 89/336/EWG.
Deklaracja zgodności z normami
109108
Zakłócenia w pracy
Usterka Przyczyna Usuwanie
Czujnik bez napięcia
przepalony bezpiecznik, nie włączony
włącznik sieciowy, przerwany prze-
wód
zwarcie
założyć nowy bezpiecznik, włączyć
wyłącznik sieciowy, sprawdzić
przewód próbnikiem napięcia
sprawdzić przyłącza
Czujnik nie włącza się
przy dziennym trybie pracy ustawio-
no próg czułości dla nocnego trybu
pracy
uszkodzona żarówka
wyłączony wyłącznik sieciowy
uszkodzony bezpiecznik
niedokładnie ustawiony obszar
wykrywania czujnika
ustawić na nowo
wymienić żarówkę
włączyć
założyć nowy bezpiecznik, ewentu-
alnie sprawdzić podłączenia elek-
tryczne
wyregulować na nowo
Czujnik nie wyłącza się
w obszarze wykrywania czujnika
ciągle się coś porusza
podłączona lampa znajduje się w
obszarze wykrywania czujnika i
włącza się stale na skutek zmiany
temperatury
podłączona lampa jest włączona
w trybie stałego świecenia
(świeci dioda świecąca)
skontrolować obszar wykrywania
czujnika i ewentualnie ustawić na
nowo
zmienić obszar wykrywania czujnika
lub zasłonić przesłonami
wyłączyć tryb stałego świecenia
Czujnik stale włącza się i wyłącza
podłączona lampa znajduje się w
obszarze wykrywania czujnika
w obszarze wykrywania poruszają
się zwierzęta
zmienić obszar wykrywania czujnika
lub zasłonić przesłonami, zwiększyć
odstęp od czujnika
zmienić obszar wykrywania czujnika
lub zasłonić przesłonami
Czujnik włącza się
w niepożądanym momencie
wiatr porusza gałęziami i krzewami
w obszarze wykrywania czujnika
czujnik rejestruje ruch pojazdów
na ulicy
na soczewkę padają promienie
słoneczne
gwałtowne zmiany temperatury na
skutek czynników atmosferycznych
(wiatr, deszcz, śnieg) lub nadmuch
z wentylatorów, otwartych okien
zmienić obszar wykrywania
zmienić obszar wykrywania
zamontować czujnik w osłoniętym
miejscu lub zmienić obszar wykry-
wania
zmienić obszar wykrywania czujni-
ka, zmienić miejsce montażu
Zmiana zasięgu wykrywania czujnika
inne temperatury otoczenia
dokładnie ustawić obszar wykrywa-
nia czujnika przy pomocy przesłon
Dioda świecąca miga szybko
(ok. 5 x na sekundę)
podłączone za duże obciążenie
zmniejszyć obciążenie lub
zastosować stycznik
PL
BDAL_IS3180_24spr 25.01.2010 15:33 Uhr Seite 109
/