Beurer AS 81 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

22
Q
Serdecznie gratulujemy zakupu nowego czujnika aktywności AS 81
firmy Beurer!
Można korzystać z czujnika aktywności w połączeniu z naszą aplikacją Beurer Body-
Shape (aby formować swoje ciało, zdrowo się odżywiać i osiągnąć pożądaną wagę)
lub z aplikacją Beurer HealthManager (aby wykorzystać nasz kompleksowy system
monitorowania zdrowia).
Przed pierwszym użyciem należy aktywować czujnik aktywności, przyciskając dłu-
żej przycisk.
Przed pierwszym użyciem należy zsynchronizować czujnik aktywności ze smartfonem w
celu przeniesienia ustawień podstawowych (np. godziny) na czujnik aktywności.
Czujnik aktywności w sposób nieprzerwany rejestruje aktywność fizyczną użytkow-
nika.
Wszystkie ruchy ciała są przy tym przeliczane na kroki.
W związku z tym dane dotyczące pokonanej trasy mogą odbiegać od rzeczywi-
stych.
Czujnik aktywności jest bryzgoszczelny.
NIE wolno używać czujnika aktywności podczas brania prysznica lub pływania!
Więcej informacji
http://www.beurer.com/web/en/service/faq/faq.php
I
TR
RUS
PL
23
I Fornitura T Teslimat kapsamı r Комплект поставки
Q Zawartość opakowania
I Bracciale con sensore di attività, cavo di caricamento USB
T Etkinlik sensörlü bileklik, USB şarj kablosu
r Браслет с датчиком активности, USB-кабель для зарядки
Q Pasek na nadgarstek do czujnika aktywności, przewód USB do
ładowania
I Il sensore di attività utilizza Bluetooth
®
Smart (Low Energy)
T Etkinlik sensörü, Bluetooth
®
Smart Ready özellikli akıllı telefonlarla
/tablet bilgisayarlarla uyumlu olan Bluetooth
®
Smart (Low Energy)
kullanmaktadır
r Датчик активности использует технологию Bluetooth
®
Smart
(Low Energy)
Q Czujnik aktywności wykorzystuje technologię Bluetooth
®
Smart
(Low Energy)
I Elenco degli smartphone/tablet supportati
T Desteklenen akıllı telefonların / tablet bilgisayarların listesi için
r
Список поддерживаемых смартфонов и планшетных
компьютеров
Q Lista obsługiwanych smartfonów/tabletów
I
TR
RUS
PL
25
Q Naładować do pełna czujnik aktywności. Czas ładowania wynosi
ok. 3 godzin. Kabel ładowania służy wyłącznie do ładowania
akumulatora. Za pomocą kabla ładowania nie ma możliwości
przenoszenia danych na komputer/laptopa.
3
I Attivare il Bluetooth
®
nelle impostazioni dello smartphone.
T Akıllı telefon ayarlarında Bluetooth
®
‘u etkinleştirin.
r Активируйте в настройках смартфона функцию Bluetooth
®
.
Q Uruchomić funkcję Bluetooth
®
w ustawieniach smartfonu.
4
I Scaricare l‘app gratuita Body Shape di Beurer dall‘App Store o da
Google Play Store. AS 81 BodyShape è compatibile anche con
HealthManager gratuito di Beurer.
T Ücretsiz Beurer Body Shape uygulamasını App Store veya Google
Play Store’dan indirin. AS 81 BodyShape de ücretsiz olan Beurer
HealthManager ile uyumludur.
r Загрузите бесплатное приложение Beurer Body Shape в
App Store или Google Play Store. Датчик активности AS
81 BodyShape совместим с бесплатным приложением
HealthManager от Beurer.
26
Q Pobrać bezpłatną aplikację Body Shape w sklepie App Store lub
Google Play. AS 81 BodyShape zachowuje kompatybilność z
bezpłatną aplikacją Beurer HealthManager.
5
I Avviare l‘app e seguire le istruzioni. HealthManager: È possibile
registrarsi gratuitamente e usufruire dei vantaggi della versione web di
Beurer (Cloud) oppure procedere senza registrazione.
T Uygulamayı başlatın ve talimatlara izleyin. HealthManager: Ücretsiz kayıt
olup Beurer web sürümünün (cloud) avantajlarından yararlanabilir ya da
kayıt olmadan devam edebilirsiniz.
r Запустите приложение и следуйте указаниям. HealthManager:
Вы можете продолжить без регистрации или бесплатно
зарегистрироваться, чтобы использовать все преимущества
интернет-версии Beurer (облачная технология).
Q Uruchomić aplikację i postępować zgodnie ze wskazówkami.
HealthManager: Można się bezpłatnie zarejestrować, aby wykorzystać
zalety wersji online Beurer (w chmurze), lub kontynuować bez
rejestracji.
I
TR
RUS
PL
29
I Trasmissione dei dati T Veri aktarma r Передача данных
Q Przenoszenie danych
I Tenere premuto il pulsante per 5 secondi.
T Tuşu 5 saniye basılı tutun.
r Держите кнопку нажатой в течение 5 секунд.
Q Przytrzymać przycisk wciśnięty przez 5 sekund.
I Modalità sonno T Uyku modu r Спящий режим
Q Tryb uśpienia
I 1. Premere il pulsante finché sul display non compare
.
2. Per attivare o disattivare la modalità sonno, tenere premuto il
pulsante per 3 secondi.
T 1. Ekranda
gösterilene kadar tuşa basın.
2. Uyku modunu etkinleştirmek / kapatmak için tuşu 3 saniye basılı
tutun.
r 1. Нажмите кнопку несколько раз, пока на дисплее не
появится надпись
.
2.
Для активации или деактивации спящего режима
удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд.
Q 1.
Nacisnąć przycisk tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się .
2. Aby włączyć lub wyłączyć tryb uśpienia, należy trzymać przycisk
wciśnięty przez 3 sekundy.
32
Настоящим мы гарантируем, что данное изделие соответствует европейской директиве
R&TTE (Директива ЕС по средствам радиосвязи и телекоммуникационному оконечному
оборудованию) 1999/5/EC. Обратитесь в сервисный центр по указанному адресу для получения
подробных сведений— например, о соответствии директивам ЕС.
Словесный товарный знак Bluetooth
®
и соответствующий логотип являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth
®
SIG,
Inc. Любое использование данных знаков компанией Beurer GmbH осуществляется по лицензии. Прочие торговые знаки и наименования
являются собственностью соответствующих обладателей.
Q Ważne wskazówki
Urządzenie należy chronić przed wilgocią. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie. Unikać
kontaktu z kremami do opalania itp., ponieważ mogłyby one uszkodzić elementy urządzenia
wykonane z tworzywa sztucznego. W przypadku odkręcenia śrub lub nieprawidłowego
użytkowania nastąpi wygaśnięcie gwarancji.
Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą o zużytych urządzeniach elektrycznych
i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytań należy
zwrócić się do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.
Gwarantujemy, że ten produkt jest zgodny z dyrektywą europejską R&TTE 1999/5/WE. Aby
uzyskać szczegółowe dane, np. dot. certyfikatu zgodności CE, należy skontaktować się z punktem
serwisowym pod podanym adresem.
Nazwa i logo Bluetooth
®
są zarejestrowanymi znakami marki Bluetooth
®
SIG, Inc. Jakiekolwiek korzystanie z nich przez firmę Beurer GmbH jest
objęte licencją. Inne marki handlowe i nazwy marek należą do danych właścicieli.
I
TR
RUS
PL
33
I Domande
Per ulteriori informazioni consultare il sito
http://www.beurer.com/web/it/service/faq/faq.php
T Sorular
Ayrıntılı bilgiler için bkz.
http://www.beurer.com/web/en/service/faq/faq.php
r Вопросы
Дополнительная информация:
http://www.beurer.com/web/ru/service/faq/faq.php
Q Pytania
Więcej informacji
http://www.beurer.com/web/en/service/faq/faq.php
I
Ai fini dell‘aggiornamento i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
T Güncelleme sebebiyle önceden haber verilmeksizin teknik bilgilerde değişiklik yapılabilir.
r В связи с усовершенствованием продукта компания оставляет за собой право на изменение технических характеристик без
предварительного уведомления.
Q Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych z powodu aktualizacji bez konieczności powiadamiania.
1 / 1

Beurer AS 81 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla