GoodHome Nantua faible profondeur L. 40 x H. 190 x P. 20 cm instrukcja

Typ
instrukcja
[F] x2
(Ø3 x 15 mm)
[G] x12
[Z] x1
[A] x2
[C] x2
EN WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.
FR AVERTISSEMENT!
Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d’avoir
lu attentivement
et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécurité.
PL OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem
do użytkowania
produktu należy
dokładnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
bezpieczeństwa
oraz upewnić się,
że zostały w pełni
zrozumiane.
DE WARNUNG! Bitte
lesen Sie alle
Sicherheitshinweise
sorgfältig durch
und vergewissern
Sie sich, dass Sie
sie vollständig
verstanden haben,
bevor Sie das
Produkt verwenden.
RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед
использованием
изделия внимательно
ознакомьтесь с
указаниями по технике
безопасности и
убедитесь, что они
вам понятны.
RO AVERTISMENT!
Citiţi cu atenţie toate
avertismentele de
siguranţă şi asiguraţi-
vă că au fost complet
înţelese înainte
de manevrarea
produsului.
ES ¡ATENCIÓN!
Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegúrese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular
el producto.
PT AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de segurança e
certifique-se de que
estes são totalmente
compreendidos
antes de manusear o
produto.
TR UYARI! Lütfen
tüm güvenlik
uyarılarını dikkatle
okuyun ve ürün
üzerinde çalışmaya
başlamadan önce
hepsini iyice
anladığınızdan emin
olun.
1
2
x ?
ORGKF127643 IM+SM.indb 3 08/04/2019 10:09
8
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR Sécurité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient
s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la demande d’intervention de
l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause,
si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.
Article 1641 du code civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas
acquise, ou nen aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1648 alinéa 1er du code civil :
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte
du vice.
Ceci n’affecte pas vos droits légaux.
Pour toutes requêtes relatives à la garantie, veuillez-vous adresser
à un magasin affilié au distributeur auprès duquel vous avez acheté
ce produit.
IMPORTANT A
CONSERVER POUR
CONSULTATION
ULTERIEURE :
A LIRE
SOIGNEUSEMENT
PL
Pierwsze kroki…
Sprawdź paczkę i upewnij się, że masz wszystkie części. Jeśli nie,
skontaktuj się z lokalnym sklepem, w którym znajdziesz pomoc.
Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że masz wszystkie
potrzebne narzędzia pod ręką, dużo miejsca i suchą I czystą
powierzchnię do montażu mebla.
Upewnij się, że w miejscu wiercenia nie ma ukrytych rur
ani przewodów.
Do montażu tego produktu nie zalecamy używania
wkrętarek elektrycznych.
Upewnij się, że śruby są właściwie zamocowane w wcześniej
wywierconych otworach pilotowych
Nie dokręcaj zbyt mocno żadnej ze śrub.
Uwaga: Śruby i kki do przytwierdzenia do ściany nie są dołączone,
ponieważ ich rodzaj zależy od typu ściany, przy której mebel
będziemontowany. W tym zakresie należy poradzić się sprzedawcy
w sklepie.
Bezpieczeństwo
Meble przeznaczone do użytkowania prywatnego: domowego.
Zawsze umieszczaj produkt na stabilnej, równej powierzchni,
upewniwszy się, że wszystkie cztery nogi mają kontakt
z podłożem.
Należy okresowo sprawdzać stan produktu. Nie używaj go, jeśli
masz jakiekolwiek wątpliwości na temat przydatności produktu
do użycia.
Nie pozwól, aby produktem bawiły się dzieci.
Ostrzeżenie
Instalacja musi zostać przeprowadzona dokładnie zgodnie z
zaleceniami producenta.
Meble ustawiane na posadzce: aby zapobiec możliwości
przewrócenia się produktu, należy zawsze używ
dostarczonych w zestawie elementów mocujących.
Meble podwieszane: aby zapobiec możliwci upadku,
należy zawsze używać dostarczonych w zestawie
elementów do montażu ściennego.
Meble podwieszane na ścianie i/lub suficie: należy
sprawdzić wytrzymałość ściany/sufitu, aby upewnić się, że
elementy mocujące wytrzymają wytwarzane obciążenia.
Więcej szczegółów...
Użyj suchej i czystej szmatki do czyszczenia
powierzchni produktu.
Nie pozostawiaj rozlanej wody na szafce. Usuń wodę natychmiast.
Nigdy nie używaj rozpuszczalników, druciaków, ostrych myjek,
wybielaczy, kwasów, silnych detergentów, agresywnych
chemicznych środków czyszczących lub środków czyszczących
zawierających rozpuszczalnik do czyszczenia produktu.
Regularna kontrola
Przed użyciem proszę upewnić się, że wszystkie części i elementy
montażowe zostały prawidłowo przymocowane. Nie używaj, jeśli masz
jakiekolwiek wątpliwości na temat ich przydatności do użycia.
Uważać, by łazienka była dobrze wietrzona, nie umieszczać mebli w
pobliżu wanny lub prysznica.
Gwarancja
Gwarancja produktu jest ważna 2 lat/a od daty zakupu, w ramach
normalnego użytku w gospodarstwie domowym a nie w środowisku
profesjonalnym. Gwarancja jest ważna wyłącznie po okazaniu
paragonu lub faktury zakupu. Prosimy zachować dowód zakupu w
bezpiecznym miejscu.
Gwarancja jest ważna wyłącznie przy stosowaniu domowym.
Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę produktu, jeśli w czasie
okresu gwarancji, począwszy od daty zakupu, pojawi się wada
fabryczna w następujących elementach:
• skrzynie
• fasady
• zawiasy
• szuflady
• półki z hartowanego szkła lub melaminowe
Gwarancja obejmuje usterki i niewłaściwe działanie produktu, z
zastrzeżeniem stosowania zgodnie z przeznaczeniem produktu i
instalacji oraz konserwacji zgodnych z zasadami dobrej praktyki i z
informacjami zawartymi w instrukcji użytkownika.
Produkt należy zainstalować tak, by mógł być później demontowany
bez uszkodzenia.
Gwarancja umowna nie obejmuje wad i uszkodzeń spowodowanych
naturalnym zużyciem części, czynników pogodowych, powodzi,
wytwarzanie ciepła,, morzu, uszkodzeń spowodowanych jakością
wody (wapień, korozja..), obecnością obcych ciał przenoszonych w
wodzie lub poza nią (piasek, opiłki...) lub brak wietrzenia pomieszczenia
oraz uszkodzeń na skutek niewłaściwego lub niedbałego używania,
niezgodnego z przeznaczeniem, wypadku lub wadliwej konserwacji
lub konserwacji niezgodnej z dobrymi praktykami lub informacjami
zawartymi w podręczniku użytkownika.
ORGKF127643 IM+SM.indb 8 08/04/2019 10:09
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

GoodHome Nantua faible profondeur L. 40 x H. 190 x P. 20 cm instrukcja

Typ
instrukcja