Ford 307 313 Instrukcja obsługi

Marka
Ford
Kategoria
samochody
Model
307 313
Rodzaj
Instrukcja obsługi
© Copyright Ford 2007
HM02 E 11464820 000
SK7S7J 19D520 JA
15/24
HAK HOLOWNICZYINSTRUKCJA
MONTAŻU
Typ: 307 313
Wartość D: 11,6 kN
Obciążenie kuli haka: 80 kg
Producent: Westfalia Automotive GmbH
Am Sandberg 45
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Zakres zastosowania: Ford Mondeo 03/2007
Nr dopuszczenia typu UE: e13*94/20*2228
Nazwa urzędowa: BA7
Wskazówka:
Montaż należy wykonać zgodnie z niniejszą instrukcją
montażu.
W odniesieniu do jazdy z przyczepą obowiązują informacje
producenta pojazdu dotyczące ciężaru ciągnionego i
nacisku pionowego na urządzeniu sprzęgającym, przy czym
przekraczanie wartości wskazanych dla urządzenia
sprzęgającego jest niedozwolone.
Wzór na wyznaczenie wartości D:
Nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej łącznej
masy całkowitej pojazdu wraz z przyczepą. Dopuszczalna
wartość masy łącznej dla pojazdu z przyczepą jest podana
na tabliczce znamionowej pojazdu. Sprzedawca w salonie
samochodowym Forda chętnie służy pomocą.
Przed przystąpieniem do użytkowania haka holowniczego
należy zamontować odpowiedni zestaw elektryczny.
Zaleca się zainstalowanie elektrycznego zestawu
montażowego przed zamontowaniem zespołu sprzęgu
przyczepowego.
Podnieść pojazd.
Zdemontować tylny zderzak (X1) i kształtki odbojowe
zgodnie z podręcznikiem warsztatowym.
Kształtki odbojowe nie będą już potrzebne.
PL
XXXX kg
Ciężar ciągniony [kg] x masa całkowita pojazdu [kg] 9,81
Ciężar ciągniony [kg] + masa całkowita pojazdu [kg] 1000
x
= D [kN]
Uwaga:
Śruby kształtki odbojowej (X2) i dodatkową śrubę
(F) wkręcić w otwory gwintowane tylnej ścianki i
dokręcić ze wskazanym momentem obrotowym.
Odwiesić tłumiki układu wydechowego z wieszaków w
sposób pokazany na ilustracji i usunąć osłony termiczne
zgodnie z podręcznikiem warsztatowym.
Wsunąć części boczne sprzęgu przyczepowego (A) w
otwory podłużnic i zamocować przy pomocy kształtek (2x C)
i śrub (6x D) przez dokręcenie śrub siłą palców.
Uwaga: Zamocowanie zespołu sprzęgu przycze-
powego na pojeździe przy pomocy łączników
śrubowych należy wykonać bez przesmarowania
śrub i gwintów olejem lub smarem.
Dokręcić śruby (D) ze wskazanym momentem obrotowym.
Na powrót zamocować tłumiki na wieszakach i osadzić
osłony termiczne.
Zamocować wieszak gniazda wtykowego (L) na sprzęgu
przyczepowym (A) w sposób pokazany na ilustracji i
dokręcić śruby ze wskazanym momentem obrotowym.
Wskazówka:
Teraz należy zakończyć instalowanie elektrycznego zestawu
montażowego.
Wyciąć tylny zderzak w strefie środkowej w sposób
pokazany na rysunku.
Zamontować zderzak. Zdemontowane lub zwolnione części
zamontować wzgl. zamocować zgodnie z podręcznikiem
warsztatowym.
Zamocować drążek z kulą (B) przy pomocy śrub (2x E),
podkładek (4x G) i nakrętek (2x H) na sprzęgu przyczepowym
(A) i dokręcić ze wskazanym momentem obrotowym.
Jeśli sprzęg przyczepowy nie jest używany można wieszak
gniazda wtykowego (L) odchylić w lewo pod zderzak.
Wskazówki eksploatacji:
Kulę haka holowniczego należy utrzymywać w czystości,
przesmarować warstwą smaru (*).
(*) Wyjątek:
Przy stosowaniu wyposażenia stabilizującego działającego
na kulę haka holowniczego należy postępować zgodnie z
instrukcjami producenta wyposażenia stabilizującego.
Z chwilą, gdy w dowolnym miejscu średnica kuli haka
holowniczego osiągnie wymiar 49,0 mm lub mniejszy nie
wolno kontynuować użytkowania wyposażenia do holowania
do ciągnięcia przyczepy. W razie potrzeby należy wymienić
wyposażenie do holowania przyczepy.
Po montażu wyposażenia do holowania masa pojazdu bez
ładunku ulega zwiększeniu o ok. 18,0 kg.
!
!
/