Logitech Folio Instrukcja instalacji

Kategoria
Etui na tablety
Typ
Instrukcja instalacji
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
138  Po polsku
Poznaj urządzenie
1. Uchwyt tabletu iPad mini
2. Ochronny pokrowiec
3. Klawisze funkcyjne
4. Klawiatura
5. Wskaźnik Bluetooth®
6. Wskaźnik stanu baterii
7. Przycisk nawiązywania
połączenia Bluetooth
8. Wyłącznik zasilania
9. Port ładowania Micro-USB
10. Kabel do ładowania Micro-USB
11. Dokumentacja
6
7
8
9
10
11
5
1
2
4
3
Ultrathin Keyboard Folio m1
1 2
43
PDF
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-m1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Po polsku  139
Instalacja etui z klawiaturą
Rozpoczynanie użytkowania
1. Otwórz etui, upewnij się, że krawędź
iPada mini jest wyrównana z uchwytem
iPada mini, a następnie wciśnij tablet:
2. Ustaw etui Keyboard Folio w pozycji
do pisania:
Nawiązywanie połączenia
z iPadem mini
Etui Keyboard Folio łączy się z iPadem
mini przez połączenie Bluetooth.
Przy pierwszym użyciu etui Keyboard Folio
należy wykonać parowanie z iPadem mini:
1. Włącz klawiaturę:
Wskaźnik stanu zacznie migać
na niebiesko, wskazując możliwość
wykrycia klawiatury, która będzie
gotowa do sparowania z iPadem mini.
Przy pierwszym włączeniu klawiatura
umożliwia wykrywanie przez 15 minut.
Jeśli wskaźnik stanu akumulatora zmieni
kolor na czerwony, naładuj akumulator.
Więcej informacji zawiera sekcja
„Ładowanie akumulatora klawiatury”.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
140  Po polsku
2. Na tablecie iPad mini:
•Sprawdź, czy w tablecie iPad mini
został włączony interfejs Bluetooth.
Wybierz polecenie Ustawienia >
Bluetooth > Wł.
•W menu Urządzenia wybierz pozycję
„Ultrathin Keyboard Folio m1”.
3. Gdy zostanie wyświetlony monit
o wpisanie kodu PIN, wpisz kod
na klawiaturze etui, a nie na tablecie
iPad mini.
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia
wskaźnik Bluetooth zaświeci krótko
na niebiesko, a następnie zgaśnie.
Podłączanie innego iPada mini
1. Sprawdź, czy klawiatura jest włączona.
2. Sprawdź, czy w tablecie iPad mini
został włączony interfejs Bluetooth.
Wybierz polecenie Ustawienia >
Bluetooth > Wł.
3. Naciśnij przycisk Bluetooth Connect
(Połącz przez Bluetooth).
Klawiaturę można wykryć w ciągu
3 minut.
4. W menu Urządzenia tabletu iPad mini
wybierz pozycję „Ultrathin Keyboard
Folio m1”.
5. Gdy zostanie wwietlony monit
o wpisanie kodu PIN, wpisz kod
na klawiaturze etui, a nie na tablecie
iPad mini.
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia
wskaźnik Bluetooth zaświeci krótko
na niebiesko, a następnie zgaśnie.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Po polsku  141
Korzystanie z etui
KeyboardFolio
Dwie pozycje wyświetlania
Etui Keyboard Folio zapewnia dwie pozycje
wyświetlania — jedna z nich służy
do pisania, a druga do przeglądania.
Aby pisać, przesuń uchwyt tabletu
iPad mini do pozycji do pisania,
wyrównując go z wbudowanym magnesem
w celu zabezpieczenia. Włącz klawiaturę:
Aby pisać, przesuń uchwyt tabletu
iPad mini do pozycji do przeglądania,
pamiętając o wyłączeniu klawiatury
w celu oszczędzania akumulatora:
Jeśli klawiatura nie jest używana
przez pewien czas w pozycji do pisania,
automatycznie przełącza się w tryb
uśpienia. Naciśnięcie dowolnego klawisza
powoduje przerwanie stanu uśpienia.
Odłączanie iPada mini
Aby odłączyć iPada mini od etui,
odegnij do tyłu jeden z narożników
uchwytu tabletu iPad mini:
iPad mini zostanie zwolniony:
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
142  Po polsku
Przechowywanie iPada mini
w podróży
1. Włóż iPada mini do uchwytu tabletu
iPad mini.
2. Zamknij etui Keyboard Folio:
Wskaźniki stanu
Wskaźniki etui Keyboard Folio zapewniają informacje o poziomie naładowania
akumulatora klawiatury i połączeniu Bluetooth:
Wskaźnik stanu baterii
Wskaźnik Opis
Miga na zielono Trwa ładowanie akumulatora.
Kolor zielony,
światło ciągłe
Akumulator jest w pełni naładowany (100%).
Czerwony Niski poziom naładowania akumulatora (poniżej 10%).
Naładuj akumulator.
Wskaźnik Bluetooth
Wskaźnik Opis
Miga Szybko: Klawiatura jest w trybie wykrywania i jest gotowa
do parowania.
Wolno: Klawiatura próbuje ponownie nawiązać połączenie
z tabletem iPad mini.
Ciągłe Parowanie lub ponowne nawiązanie połączenia Bluetooth
powiodło się.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Po polsku  143
Klawisze funkcyjne
Home = ekran główny iPada mini
Fn + 1 = Zablokowanie ekranu
Blokuje lub odblokowuje ekran iPada mini
Fn + 2 = Siri
Pozwala na głosowe wysyłanie
wiadomości, planowanie spotkań,
dzwonienie i wykonywanie
innych czynności
Fn + 3 = Wyszukiwanie*
Uruchamia funkcję wyszukiwania tabletu
iPad
Fn + 4 = Przełączenie języka
Przełącza język klawiatury
Fn + 5 = Klawiatura wirtualna
Wyświetla lub ukrywa klawiaturę
wirtualną
Fn + 6 = Pokaz slajdów*
Fn + 7 = Poprzedni utwór
Fn + 8 = Odtwarzanie/pauza
Fn + 9 = Następny utwór
Fn + 0 = Wyciszenie
Fn + myślnik =
Zmniejszenie siły głosu
Fn + plus = Zwiększenie siły głosu
Fn + X = Wycięcie
Fn + C = Skopiowanie
Fn + V = Wklejenie
Fn + kursor w lewo =
Wybór po lewej
Wybiera tekst po lewej stronie,
słowo po słowie
Fn + kursor w prawo =
Wybór po prawej
Wybiera tekst po prawej stronie,
słowo po słowie
Fn + spacja = przełączanie
między aplikacjami
Uwaga: Aby wybrać klawisz funkcyjny, naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij jeden
z przedstawionych poniżej klawiszy.
* Dostępne tylko dla tabletów iPad z systemem iOS 6 lub nowszym.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
144  Po polsku
Ładowanie akumulatora klawiatury
Jeśli wskaźnik stanu akumulatora świeci na
czerwono, akumulator etui Keyboard Folio
wymaga naładowania.
1. Podłącz jeden koniec kabla micro-USB
do portu ładowania, a drugi koniec
podłącz do portu USB komputera.
Można również użyć ładowarki USB 5 V,
takiej jak dostarczona z tabletem
iPad mini, która zapewnia znamionową
moc wyjściową co najmniej 500 mA.
Wskaźnik stanu miga na zielono podczas
ładowania akumulatora.
2. Ładuj akumulator tak długo, aż wskaźnik
stanu akumulatora zmieni kolor
na zielony.
Informacja o akumulatorze
•Całkowicie naładowany akumulator
umożliwia pracę klawiatury przez trzy
miesiące po dwie godziny dziennie.
•Gdy po włączeniu klawiatury kontrolka
stanu będzie przez krótko świecić
na czerwono, naładuj akumulator.
•Wyłącz nieużywaną klawiaturę.
Dzięki temu energia akumulatora
nie będzie tracona.
•Klawiatura automatycznie przełącza się
w tryb uśpienia, jeśli nie była używana
przez pewien czas w pozycji do pisania.
Naciśnij dowolny klawisz, aby przerwać
stan uśpienia.
USB
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Po polsku  145
Utylizacja akumulatora
po zakończeniu używania produktu
1. Oderwij pokrywę klawiatury przy
użyciu śrubokrętu.
2. Odłącz akumulator od płyty i wyjmij go.
3. Usuń zużyty produkt i jego akumulator,
postępując zgodnie z lokalnymi
przepisami
Przejdź do strony
Centrumproduktu
Znajduje się na niej więcej informacji
o produkcie oraz materiałów pomocy
technicznej. Poświęć chwilę na lepsze
poznanie etui z klawiaturą dzięki
informacjom dostępnym w tej witrynie.
www.logitech.com/support/ultrathin-
keyboard-folio-m1
Zapoznaj się z internetowymi
artykułami o pomocy w konfiguracji,
wskazówkach dotyczących obsługi
oraz dodatkowych funkcjach.
Skontaktuj się z innymi użytkownikami
na naszych forach i poproś o poradę,
zadaj dowolne pytanie lub podziel się
rozwiązaniem.
Możesz znaleźć różne materiały, takie jak:
•Przewodniki
•Rozwiązywanie problemów
•Społeczność pomocy technicznej
•Dokumentacja online
•Informacje o gwarancji
•Części zapasowe (gdy są dostępne)
3
2
1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
146  Po polsku
Rozwiązywanie problemów
Klawiatura nie działa
•Naciśnij dowolny klawisz, aby przerw
stan uśpienia klawiatury.
•Wyłącz i ponownie włącz klawiaturę.
•Naładuj ponownie akumulator.
Więcej informacji zawiera sekcja
„Ładowanie akumulatora klawiatury”.
•Nawiąż ponownie połączenie Bluetooth
między klawiaturą i tabletem iPad mini.
•Upewnij się, że interfejs Bluetooth
jest włączony w ustawieniach iPada mini
(Ustawienia > Bluetooth > Wł.).
•Na tablecie iPad mini w menu Urządzenia
wybierz pozycję „Ultrathin Keyboard
Folio m1”. Po nawiązaniu łączności
Bluetooth wskaźnik stanu połączenia
Bluetooth będzie świecić na niebiesko.
Co o tym myślisz?
Dziękujemy za zakup naszego produktu.
Poświęć chwilę, aby podzielić się z nami
swoją opinią.
www.logitech.com/ithink
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256

Logitech Folio Instrukcja instalacji

Kategoria
Etui na tablety
Typ
Instrukcja instalacji