Logitech Folio Instrukcja instalacji

Marka
Logitech
Kategoria
etui na tablety
Model
Folio
Typ
Instrukcja instalacji
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
138  Po polsku
Poznaj urządzenie
1. Uchwyt tabletu iPad mini
2. Ochronny pokrowiec
3. Klawisze funkcyjne
4. Klawiatura
5. Wskaźnik Bluetooth®
6. Wskaźnik stanu baterii
7. Przycisk nawiązywania
połączenia Bluetooth
8. Wyłącznik zasilania
9. Port ładowania Micro-USB
10. Kabel do ładowania Micro-USB
11. Dokumentacja
6
7
8
9
10
11
5
1
2
4
3
Ultrathin Keyboard Folio m1
1 2
43
PDF
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-m1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Po polsku  139
Instalacja etui z klawiaturą
Rozpoczynanie użytkowania
1. Otwórz etui, upewnij się, że krawędź
iPada mini jest wyrównana z uchwytem
iPada mini, a następnie wciśnij tablet:
2. Ustaw etui Keyboard Folio w pozycji
do pisania:
Nawiązywanie połączenia
z iPadem mini
Etui Keyboard Folio łączy się z iPadem
mini przez połączenie Bluetooth.
Przy pierwszym użyciu etui Keyboard Folio
należy wykonać parowanie z iPadem mini:
1. Włącz klawiaturę:
Wskaźnik stanu zacznie migać
na niebiesko, wskazując możliwość
wykrycia klawiatury, która będzie
gotowa do sparowania z iPadem mini.
Przy pierwszym włączeniu klawiatura
umożliwia wykrywanie przez 15 minut.
Jeśli wskaźnik stanu akumulatora zmieni
kolor na czerwony, naładuj akumulator.
Więcej informacji zawiera sekcja
„Ładowanie akumulatora klawiatury”.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
140  Po polsku
2. Na tablecie iPad mini:
•Sprawdź, czy w tablecie iPad mini
został włączony interfejs Bluetooth.
Wybierz polecenie Ustawienia >
Bluetooth > Wł.
•W menu Urządzenia wybierz pozycję
„Ultrathin Keyboard Folio m1”.
3. Gdy zostanie wyświetlony monit
o wpisanie kodu PIN, wpisz kod
na klawiaturze etui, a nie na tablecie
iPad mini.
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia
wskaźnik Bluetooth zaświeci krótko
na niebiesko, a następnie zgaśnie.
Podłączanie innego iPada mini
1. Sprawdź, czy klawiatura jest włączona.
2. Sprawdź, czy w tablecie iPad mini
został włączony interfejs Bluetooth.
Wybierz polecenie Ustawienia >
Bluetooth > Wł.
3. Naciśnij przycisk Bluetooth Connect
(Połącz przez Bluetooth).
Klawiaturę można wykryć w ciągu
3 minut.
4. W menu Urządzenia tabletu iPad mini
wybierz pozycję „Ultrathin Keyboard
Folio m1”.
5. Gdy zostanie wwietlony monit
o wpisanie kodu PIN, wpisz kod
na klawiaturze etui, a nie na tablecie
iPad mini.
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia
wskaźnik Bluetooth zaświeci krótko
na niebiesko, a następnie zgaśnie.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Po polsku  141
Korzystanie z etui
KeyboardFolio
Dwie pozycje wyświetlania
Etui Keyboard Folio zapewnia dwie pozycje
wyświetlania — jedna z nich służy
do pisania, a druga do przeglądania.
Aby pisać, przesuń uchwyt tabletu
iPad mini do pozycji do pisania,
wyrównując go z wbudowanym magnesem
w celu zabezpieczenia. Włącz klawiaturę:
Aby pisać, przesuń uchwyt tabletu
iPad mini do pozycji do przeglądania,
pamiętając o wyłączeniu klawiatury
w celu oszczędzania akumulatora:
Jeśli klawiatura nie jest używana
przez pewien czas w pozycji do pisania,
automatycznie przełącza się w tryb
uśpienia. Naciśnięcie dowolnego klawisza
powoduje przerwanie stanu uśpienia.
Odłączanie iPada mini
Aby odłączyć iPada mini od etui,
odegnij do tyłu jeden z narożników
uchwytu tabletu iPad mini:
iPad mini zostanie zwolniony:
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
142  Po polsku
Przechowywanie iPada mini
w podróży
1. Włóż iPada mini do uchwytu tabletu
iPad mini.
2. Zamknij etui Keyboard Folio:
Wskaźniki stanu
Wskaźniki etui Keyboard Folio zapewniają informacje o poziomie naładowania
akumulatora klawiatury i połączeniu Bluetooth:
Wskaźnik stanu baterii
Wskaźnik Opis
Miga na zielono Trwa ładowanie akumulatora.
Kolor zielony,
światło ciągłe
Akumulator jest w pełni naładowany (100%).
Czerwony Niski poziom naładowania akumulatora (poniżej 10%).
Naładuj akumulator.
Wskaźnik Bluetooth
Wskaźnik Opis
Miga Szybko: Klawiatura jest w trybie wykrywania i jest gotowa
do parowania.
Wolno: Klawiatura próbuje ponownie nawiązać połączenie
z tabletem iPad mini.
Ciągłe Parowanie lub ponowne nawiązanie połączenia Bluetooth
powiodło się.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Po polsku  143
Klawisze funkcyjne
Home = ekran główny iPada mini
Fn + 1 = Zablokowanie ekranu
Blokuje lub odblokowuje ekran iPada mini
Fn + 2 = Siri
Pozwala na głosowe wysyłanie
wiadomości, planowanie spotkań,
dzwonienie i wykonywanie
innych czynności
Fn + 3 = Wyszukiwanie*
Uruchamia funkcję wyszukiwania tabletu
iPad
Fn + 4 = Przełączenie języka
Przełącza język klawiatury
Fn + 5 = Klawiatura wirtualna
Wyświetla lub ukrywa klawiaturę
wirtualną
Fn + 6 = Pokaz slajdów*
Fn + 7 = Poprzedni utwór
Fn + 8 = Odtwarzanie/pauza
Fn + 9 = Następny utwór
Fn + 0 = Wyciszenie
Fn + myślnik =
Zmniejszenie siły głosu
Fn + plus = Zwiększenie siły głosu
Fn + X = Wycięcie
Fn + C = Skopiowanie
Fn + V = Wklejenie
Fn + kursor w lewo =
Wybór po lewej
Wybiera tekst po lewej stronie,
słowo po słowie
Fn + kursor w prawo =
Wybór po prawej
Wybiera tekst po prawej stronie,
słowo po słowie
Fn + spacja = przełączanie
między aplikacjami
Uwaga: Aby wybrać klawisz funkcyjny, naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij jeden
z przedstawionych poniżej klawiszy.
* Dostępne tylko dla tabletów iPad z systemem iOS 6 lub nowszym.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
144  Po polsku
Ładowanie akumulatora klawiatury
Jeśli wskaźnik stanu akumulatora świeci na
czerwono, akumulator etui Keyboard Folio
wymaga naładowania.
1. Podłącz jeden koniec kabla micro-USB
do portu ładowania, a drugi koniec
podłącz do portu USB komputera.
Można również użyć ładowarki USB 5 V,
takiej jak dostarczona z tabletem
iPad mini, która zapewnia znamionową
moc wyjściową co najmniej 500 mA.
Wskaźnik stanu miga na zielono podczas
ładowania akumulatora.
2. Ładuj akumulator tak długo, aż wskaźnik
stanu akumulatora zmieni kolor
na zielony.
Informacja o akumulatorze
•Całkowicie naładowany akumulator
umożliwia pracę klawiatury przez trzy
miesiące po dwie godziny dziennie.
•Gdy po włączeniu klawiatury kontrolka
stanu będzie przez krótko świecić
na czerwono, naładuj akumulator.
•Wyłącz nieużywaną klawiaturę.
Dzięki temu energia akumulatora
nie będzie tracona.
•Klawiatura automatycznie przełącza się
w tryb uśpienia, jeśli nie była używana
przez pewien czas w pozycji do pisania.
Naciśnij dowolny klawisz, aby przerwać
stan uśpienia.
USB
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Po polsku  145
Utylizacja akumulatora
po zakończeniu używania produktu
1. Oderwij pokrywę klawiatury przy
użyciu śrubokrętu.
2. Odłącz akumulator od płyty i wyjmij go.
3. Usuń zużyty produkt i jego akumulator,
postępując zgodnie z lokalnymi
przepisami
Przejdź do strony
Centrumproduktu
Znajduje się na niej więcej informacji
o produkcie oraz materiałów pomocy
technicznej. Poświęć chwilę na lepsze
poznanie etui z klawiaturą dzięki
informacjom dostępnym w tej witrynie.
www.logitech.com/support/ultrathin-
keyboard-folio-m1
Zapoznaj się z internetowymi
artykułami o pomocy w konfiguracji,
wskazówkach dotyczących obsługi
oraz dodatkowych funkcjach.
Skontaktuj się z innymi użytkownikami
na naszych forach i poproś o poradę,
zadaj dowolne pytanie lub podziel się
rozwiązaniem.
Możesz znaleźć różne materiały, takie jak:
•Przewodniki
•Rozwiązywanie problemów
•Społeczność pomocy technicznej
•Dokumentacja online
•Informacje o gwarancji
•Części zapasowe (gdy są dostępne)
3
2
1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
146  Po polsku
Rozwiązywanie problemów
Klawiatura nie działa
•Naciśnij dowolny klawisz, aby przerw
stan uśpienia klawiatury.
•Wyłącz i ponownie włącz klawiaturę.
•Naładuj ponownie akumulator.
Więcej informacji zawiera sekcja
„Ładowanie akumulatora klawiatury”.
•Nawiąż ponownie połączenie Bluetooth
między klawiaturą i tabletem iPad mini.
•Upewnij się, że interfejs Bluetooth
jest włączony w ustawieniach iPada mini
(Ustawienia > Bluetooth > Wł.).
•Na tablecie iPad mini w menu Urządzenia
wybierz pozycję „Ultrathin Keyboard
Folio m1”. Po nawiązaniu łączności
Bluetooth wskaźnik stanu połączenia
Bluetooth będzie świecić na niebiesko.
Co o tym myślisz?
Dziękujemy za zakup naszego produktu.
Poświęć chwilę, aby podzielić się z nami
swoją opinią.
www.logitech.com/ithink
/