Stiga Working Light Kit 2 x 55watt Instrukcja obsługi

Marka
Stiga
Model
Working Light Kit 2 x 55watt
Typ
Instrukcja obsługi
14
POLSKI
PL
1 INFORMACJE OGÓLNE
Ten symbol nakazuje zachowanie
OSTROŻNOŚCI. Niedokladne
stosowanie sie do instrukcji moze
prowadzic do powaznych obrazen ciala
i/lub uszkodzenia mienia.
Przed rozpoczeciem pracy nalezy
uwaznie przeczytac niniejsza instrukcje
obslugi oraz instrukcje bezpieczenstwa
maszyny.
1.0.1 Oznaczenia
Rysunki w niniejszej instrukcji zostaly kolejno
ponumerowane: 1, 2, 3 itd.
Przedstawione na nich komponenty zostaly
oznaczone literami A, B, C itd.
Oznaczenie komponentu E na rysunku 5 to: „5:E”.
2 INSTRUKCJE
BEZPIECZENSTWA
•Należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję, zapoznac sie z elementami
sterowania oraz prawidlowym uzytkowaniem
urzadzenia.
Wszystkie kable należy zamocować zgodnie z
instrukcją. Kable nie powinny luzno zwisac,
poniewaz moga ulec uszkodzeniu w wyniku
zuzycia lub wibracji.
Kable nie powinny dotykac ruchomych czesci
maszyny, poniewaz moga ulec uszkodzeniu w
wyniku zuzycia z powodu tarcia.
Nalezy regularnie sprawdzac, czy izolacja
okablowania jest nienaruszona i czy sa
spelnione powyzsze warunki.
3 OPIS
3.1 Informacje ogólne
Zestaw akcesoriów jest przeznaczony do
stosowania w maszynach Stiga Titan firmy GGP,
aby ulatwic prace w ciemnosciach.
3.2 Dostawa
Dostawa obejmuje nastepujace elementy.
4 MONTAZ
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac montażowych należy wyłączyć
wyłącznik główny akumulatora.
Istnieje zagrozenie zwarciem i
pozarem.
4.1 Wylacznik glówny
Wylacz wylacznik glówny akumulatora. Patrz rys.
1.
4.2 Reflektor
Reflektory (2:A) nalezy zamontowac w
mocowaniach na górnej czesci palaka.
4.3 Okablowanie
1. Patrz rys. 3. Zdemontuj następujące części w
maszynie:
Tylna osłona pulpitu sterowniczego.
Środkowa osłona elektryczna.
2. Zdejmij płytę montażową skrzynki
rozdzielczej, wykręcając dwa wkręty (6:G) i
odginając ją.
3. Podłącz żółty kabel okablowania do zacisku 7
w skrzynce bezpiecznikowej maszyny. Patrz
rys. 6. Pamiętaj, że maszyna może być
wyposażona w dwie alternatywne skrzynki
bezpiecznikowe, Alt. 1 i Alt. 2.
4. Podłącz czarny kabel okablowania do jednego z
zacisków uziemienia.
5. Zamocuj okablowanie (4:C) wzdłuż
wewnętrznej strony pałąka do skrzynki
rozdzielczej.
6. Odszukaj przednią część wiązki przewodów
(4:X) z dołączonym przełącznikiem do pulpitu
sterowniczego.
7. Wykonaj otwór 12 mm zgodnie z rys. 5.
8. Zamocuj przełącznik w otworze.
9. Przymocuj wiązki przewodów za pomocą
opasek w następujących miejscach:
Pod spodem z przodu przymocuj do
przewodów hydraulicznych/ nadwozia.
Pod fotelem przymocuj do dolnej części
ROPS.
Wzdłuż ramy ochronnej do reflektorów.
Wiązkę przewodów należy umieścić
wewnątrz ROPS.
4.4 Skladanie
1. Zalóz bezpiecznik (6:D).
2. Włącz wyłącznik główny akumulatora.
Patrz rys. 1.
3. Zalóz wszystkie pokrywy.
Firma GGP zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w produkcie bez
uprzedzenia.
Poz. Element Ilosc
A Reflektor 2
B Przelacznik 1
C Okablowanie 1
D Bezpiecznik 15 A 1
www.stiga.com
GGP Sweden AB
·
Box 1006
·
SE-573 28 TRANÅS
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla