Geemarc AMPLICALL 1 instrukcja

Marka
Geemarc
Model
AMPLICALL 1
Rodzaj
instrukcja
Norsk
Nederlands
Svenska
Magyar
Eλληνικά
České
Polski
English
Français
Deutsch
תירבע
Русский
Español
Português
Italiano
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا
Dansk
Uwaga: Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium
UE.
GWARANCJA
Od chwili zakupu Geemarc produktu, Geemarc udziela gwarancji na
okres dwóch lat.
W tym czasie, wszelkie wymiany lub naprawy (wedle naszego uznania) są
darmowe. Jeśli stwierdzisz występowanie problemów, skontaktuj się z naszą
linią pomocy, lub odwiedź naszą stronę www.geemarc.com. Gwarancja nie
obejmuje problemów powstałych przypadkowo, na skutek zaniedbania lub
uszkodzenia którejkolwiek z części.
Produkt nie może być naprawiany lub rozbierany przez osoby nie będące
autoryzowanymi przedstawicielami Geemarc.
Gwarancja Geemarc Ltd. w żaden sposób nie ogranicza Twoich praw.
WAŻNE: RACHUNEK JEST CZĘŚCIĄ GWARANCJI I MUSI ZOSTAĆ
ZACHOWANY I PRZEDSTAWIONY W PRZYPADKU ROSZCZENIA
GWARANCYJNEGO
SDeklaracja: Geemarc deklaruje niniejszym, że produkt jest zgodny z
istotnymi wymaganiami i innymi odpowiednimi regulacjami Dyrektywy o
Urządzeniach Radiowych i Telekomunikacyjnych 2014/53/UE.
Kopia Deklaracji Zgodności z istotnymi wymaganiami 2014/53/UE
znajduje się na www.geemarc.com
DYREKTYWY RECYKLINGU
WEEE (Odpady Elektryczne i Elektroniczne) mają zastosowanie do tego
produktu, a po zakończeniu ich czasu użyteczności są przetwarzane w
najlepszy sposób.
Gdy produkt przestanie być użytkowany, prosimy nie wyrzucać go do
domowego kosza na śmieci.
Należy skorzystać z następujących opcji usunięcia:
- Oddać produkt do odpowiedniego punktu zbiórki produktów WEEE.
- Lub oddać produkt sprzedawcy. Jeśli dokonają państwo zakupu nowego
produktu, powinien go przyjąć.
Stosując się do tych zaleceń, zapewniają Państwo zdrowie i ochronę
środowiska.
Aby uzyskać pomoc I wsparcie dotyczące produktu, prosimy odwiedzić
naszą stronę www.geemarc.com
Lub skontaktować się z Geemarc France:
Parc de l’Etoile,
2 rue Galilée,
59791 Grande-Synthe Cedex
AMPLICALL1_v1.6
©
09 Februar
y
2017
/