Evolveo strongphone g8 Skrócona instrukcja obsługi

Marka
Evolveo
Kategoria
smartfony
Model
strongphone g8
Rodzaj
Skrócona instrukcja obsługi
StrongPhone G8
QUICK START
GUIDE
ENG
PL
4G
LTE
SMARTPHONE
OCTA CORE
WATERPROOF
O U T D O O R
4G
4G
LTE
LTE
SMARTPHONE
OCTA CORE
OCTA CORE
WATERPROOF
WATERPROOF
O U T D O O R
O U T D O O R
4G
LTE
OCTA CORE
WATERPROOF
O U T D O O R
4G
LTE
OCTA CORE
WATERPROOF
O U T D O O R
A: nanoSIM
B: karta microSDHC/SDXC
Telefon
Słuchawki
Aparat
Czytnik linii
Lampa błyskowa
Głośność +/-
microUSB, type-C
Hybrydowe gniazdo
Włączenie/wyłączenie
telefonu lub wyświetlacza
Start
Wyjmij pokrywkę
gniazdka kart
(SIM/microSDHC)
Zamknij telefon
1
3
Włóż karty
Podłącz ładowarkę
2
4
B A
lub
nanoSIM (slot SIM2)
(slot SIM1 slot, główny)
Zalecamy odłączenie
ładowarki sieciowej
natychmiast po
naładowaniu telefonu.
Dzięki temu można
wyraźnie przedłużyć
żywotność i
pojemność
wbudowanej baterii
telefonu.
papilarnych
ENG
SzNanoGwny Kliencie, dziękujemy za wybranie
telefonu komórkowego czeskiej marki EVOLVEO.
Utylizacja
Symbol przekreślonego pojemnika na produkcie, w
dokumentacji lub na opakowaniu oznacza, że na terenie
Unii Europejskiej należy wszystkie produkty elektryczne i
elektroniczne, baterie i akumulator y oddać po
zakończeniu żywotności do punktu selektywnej zbiórki
odpadów. Nie wolno usuwać tych produktów
wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi.
Spółka ABACUS Electric, s.r.o. niniejszym deklaruje, że
EVOLVEO StrongPhone G8 jest zgodny z wymaganiami
norm i rozporządzeń właściwych dla tego typu
urządzeń.
Pełny tekst Deklaracji zgodności można pobrać z
adresu ftp://ftp.evolveo.com/ce
www.evolveo.com
www.facebook.com/EVOLVEOCZ
Chronione prawem autorskim © Abacus Electric, s.r.o.
Błędy drukarskie zastrzeżone. Wygląd i specyfikacja
mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Deklaracja zgodności
Jeżeli telefon wpadnie do wody, nie wolno naciskać
przycisków, ale zanim zostanie ponownie włączony,
należy natychmiast wytrzeć go suchą ściereczką i
pozostawić do swobodnego wyschnięcia. Nie wolno
próbować wysuszyć telefonu zewnętrznymi źródłami
ciepła, takimi jak np. kuchenka mikrofalowa lub
suszarka do włosów.
Telefon jest przeznaczony do pracy w temperaturze
od 0°C do 40°C i może być przechowywany w
temperaturze od -20°C do 45°C. Niższe lub wyższe
wartości temperatury mogą wpłynąć na sposób
zachowywania się telefonu, jak również na żywotność
baterii.
Nie wolno używać telefonu na zewnątrz podczas
burzy. Za ewentualne szkody na urządzeniu lub
uszczerbki na zdrowiu związane z takim
wykorzystaniem nie ponosimy odpowiedzialności.
Nie wolno dziurawić głośnika, wkładać przedmiotów
do otworów, malować telefonu farbą - wszystkie te
czynności wpływają na funkcjonalność i szczelność
telefonu.
EVOLVEO StrongPhone G8 został przetestowany zgodnie
z normami UE dla fal radiowych, WiFi i Bluetooth. Jeżeli
chcesz ograniczyć skutki narażenia na energię o wysokiej
cstotliwci radiowej, należy ograniczyć czas bezpredniego
narażenia na promieniowanie, np. za pomocą zestawu
głośnomówcego Bluetooth, ewentualnie zachować wkszą
odleć pomiędzy swoim ciałem i telefonem.
Nigdy nie wolno samemu podejmować prób naprawienia
telefonu, demontowania telefonu, w tym usuwania
zewnętrznych śrub, co może spowodować uszkodzenia, kre
nie są objęte gwarancją.
Jeżeli telefon był serwisowany, może to
spowodować obnenie jego odpornci na pył i wo.
Producent, dystrybutorzy ani sprzedawcy nie są odpowied
zi a lni za utratę danych, ani za bezprednie lub prednie
szkody powstałe w związku z używaniem telefonu, bez
wzgdu na przyczynę ich powstania.
Zalecenia dotyczące opiekowania się telefonem i
bezpiecznego korzystania z niego:
Telefon EVOLVEO StrongPhone G8 został zaprojektowany tak,
aby był znacznie bardziej wytrzymy niż konwencjonalny
telefon komórkowy, jednak nie jest niezniszczalny.
Telefon korkowy EVOLVEO StrongPhone G8 uzyskał
certyfikat dla IP68. Jednak nawet ta norma nie zapewnia
stuprocentowej wodoszczelności urządzenia.
Telefon jest wodoszczelny i poszczelny, gdy spnione
są następujące warunki: wszystkie otwory weciowe są
zamknięte, a telefon nie zostanie zanurzony głębiej niż 1.2
metra oraz nie przez dłużej niż 60 minut; woda musi b
odka. Sporadyczne stosowanie w basenach z chlorowa
wodą jest mliwe pod warunkiem, że telefon zostanie
następnie opłukany czystą wo. Nie wolno używać urządzenia
w wodzie morskiej ani w basenach ze słoną wodą. W razie
niewłaściwego używania urządzenia gwarancja traci wność.
Telefon wykazuje się ograniczoną odporncią na wióry
metalowe i inne cząstki metalu, które wskutek długotrwałego
narażenia na nie mogą spowodować uszkodzenie np. głośnika
lub słuchawki.
Telefon jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym,
dlatego należy chronić go przed wstrząsami i nie narać na
dzianie pól magnetycznych.
Ze wzgdu na wiele różnych sposobów użytkowania, jak
na przykład czy są prawidłowo zamknięte otwory wejściowe
telefonu czy też nie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialnci
za szkody spowodowane cieczą.
Wyświetlacz telefonu jest wykonany z hartowanego szkła,
kre me pęknąć w razie upadku na twardą powierzchnię,
jeżeli jest narażone na silne uderzenie lub gdy wwietlacz jest
zginany albo deformowany w inny sposób. Jeśli wyświetlacz
jest uszkodzony, nie wolno pbować naprawiać go samemu.
Szo pokane w naspstwie nieciwego używania lub
nadużywania nie jest objęte gwarancją.
Telefon naly oczyścić natychmiast po zetknięciu się
z produktami, kre mogą powodować plamy, takimi jak
atrament, barwniki, makijaż, żywność, olej itp.
Nie wolno używać środw czyszccych do szyb ani
innych środków czyszczących przeznaczonych do użytku
domowego, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku
ani materiałów ściernych.
Rozwiązywanie problemów
Telefonu nie można włączyć
* Przytrzymaj wciśnięty przycisk włączenia przez co najmniej
20 sekund
* Naładuj baterię. Najpierw ładuj około pół godziny,
następnie odłącz ładowarkę, ponownie ją podłącz, i naładuj
baterię całkowicie
* Sprawdź lub wymień kartę SIM
Telefon komórkowy zawiesił się i nie reaguje na dotyk,
sam się wyłącza, zawiesza lub restartuje.
* Sprawdź, czy nie jest aktywna funkcja automatycznego
wyłączania
* Przytrzymaj wciśnięty przycisk RESET przez 10 sekund
* Przytrzymaj wciśnięty przycisk włączenia/wyłączenia tak
długo, aż telefon zrestartuje się (do 15 sekund).
* Odinstaluj aplikację, która powoduje problem
* Wykonaj przywrócenie ustawień fabrycznych (Ustawienia
>Kopia zapasowa i przywrócenie danych > Przywrócenie
danych fabrycznych > Zresetuj telefon).
Przestroga!
Telefon zostanie uruchomiony ponownie z oryginalnymi
ustawieniami fabrycznymi, zostaną usunięte hasła,
zainstalowane programy itd.
Szybki dostęp do ustawień telefonu
Przeciągnij palcem górny pasek informacyjny na
Ekranie głównym w kierunku na dół, aby
wyświetlić informacje takie jak: włączanie i
wyłączanie sieci WiFi, Bluetooth, Transmisje
danych, Tryb samolotowy, Latarka, Lokalizacja,
Profile audio lub Zrzut ekranu.
Gwarancja NIE OBEJMUJE przypadków:
• instalacji innego oprogramowania sprzętowego niż tego,
które było w telefonie EVOLVEO zainstalowane jako fabryczne,
oraz wykonania ROOT systemu operacyjnego Android
• elektromechanicznych lub mechanicznych uszkodzeń
telefonu spowodowanych użytkownikiem przez niewłaściwe
użytkowanie telefonu (np. pęknięty wyświetlacz lub warstwa
dotykowa, pęknięta przednia lub tylna obudowa telefonu,
uszkodzone gniazdko zasilania microUSB, gniazdko karty SIM,
gniazdko karty microSD lub gniazdko słuchawkowe itp.)
• uszkodzeń głośnika i słuchawki cząstkami metalu
• uszkodzeń spowodowanych przez działanie sił przyrody,
takich jak ogień, woda, elektryczność statyczna, podwyższona
temperatura itp.
• wad wynikających ze zwykłego zużycia
• uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowaną naprawą
• oprogramowania sprzętowego telefonu, jeżeli wymaga
ono aktualizacji ze względu na zmiany w parametrach sieci
operatorów telefonii komórkowej
• nieprawidłowego działania sieci komórkowej
• baterii, jeżeli po ponad 6 miesiącach użytkowania nie utrzyma
ona swojej oryginalnej pojemności (gwarancja na pojemność
baterii wynosi 6 miesięcy)
• zamierzonego uszkodzenia
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Naprawy i serwis mogą być wykonywane jedynie
w autoryzowanym punkcie serwisowym dla telefonów
EVOLVEO (więcej na www.evolveo.com), w przeciwnym razie
istnieje ryzyko uszkodzenia telefonu i utraty gwarancji.
Dział Wsparcia Technicznego EVOLVEO
www.evolveo.com/pl/wsparcie
/