Evolveo android stick q3 4k Instrukcja obsługi

Marka
Evolveo
Model
android stick q3 4k
Rodzaj
Instrukcja obsługi
PL
Szanowni Państwo,
dziękujemy za wybranie EVOLVEO Android Stick Q3 4K.
Wierzymy, że dostarczy on mnóstwo dobrej zabawy i zadowolenia.
Opis
A.
Port
USB
do podłączenia dongle klawiatury
bezprzewodowej lub myszy
B. microUSB
do podłącze
nia zasilania z
portu
USB telewizora lub ładowarki 230 V
D.
slot
microSDHC
na kartę pamięci
E.
Przycisk funkcyjny
do aktualizacji firmware
Start
Podłączenie tego produktu do WiFi wymaga, aby został on umieszczony w odległości nie większej
niż 6 metrów od wiekszości zazwyczaj używanych Access point (Punktów dostępu). Wskaźnik siły
sygnału WiFi jest jedynie informacyjny. W przypadku problemów z podłączeniem do WiFi, należy
zmniejszyć odległość od Access pointu.
Należy podłączyć EVOLVEO Android Stick Q3 4K do portu HDMI telewizora. Do zasilania należy
użyć adaptera 230 V lub portu USB w telewizorze (minimalnie wyjście prądu 1 A).
EVOLVEO Android Stick Q3 4K obsługuje standard 2.4 GHz do podłączenia klawiatury lub myszy
bezprzewodowej.
WiFi
Należy kliknąć na ikonę a następnie na ikonę .
Należy wrócić na menu z lewej strony ekranu i znaleźć folder “WiFi” pod “BEZPRZEWODOWE
PODŁĄCZENIA &SIECI” a następnie włączyć przełącznik w prawym górnym rogu. Po kilku
sekundach należy wybrać swoją sieć bezprzewodową, podać hasło i poczekać aż urządzenie
podłączy się do sieci.
Klikając na strzałkę wstecz na dole ekranu, wróci się do menu „Aplikacje"
Należy uruchomić ikonkę aplikacji „Play Store“ a następnie zalogować się na swoje konto
Google lub utworzyć nowe konto.
APLIKACJE
Należy kliknąć na iko . Pojawi się lista zainstalowanych aplikacji. Wybraną aplikację można
uruchomić poprzez krótkie kliknięcie. Można utworzyć skrót na pulpicie poprzez przytrzymanie i
przeciągnięcie ikonki. W celu usunięcia ikonki należy przy pomocy myszy przeciagnąć ikonkę na
folderu „Usuń“.
Na Stronie głównej można również dodać następujace foldery:
1. Aplikacje: dodanie skrótów do aplikacji, zakładek stron web, ulubionych kontaktów,
lokalizacji na mapach, kont Gmail, playlist i wielu innych. Dostępność załączników zależy od
zainstalowanych aplikacji.
2. Widgety: Można dodać dowolną ilość mini aplikacji (Widget) do własnej strony głównej.
Można również ściągnąć Widgety z Google Play.
Ustawienia
W tym menu można zmieniać poszczególne ustawienia urządzenia.
PL
Kopie zapasowe i resetowanie
Funkcja ustawień fabrycznych usuwa wszystkie dane użytkownika.
EVOLVEO Android Stick Q3 4K korzysta z systemu operacyjnego Android, który nie jest w pełni
kompatybilny z ekranem telewizora. Z tego powodu jest ograniczona lub niemożliwa instalacja i
korzystanie z niektórych aplikacji i stron web z aktywną zawartością (Flash, Video, ActiveX, Java,
atd.). Usługi stron trzecich mogą zostać zmienione, usunięte lub przerwane bez wcześniejszego
ostrzeżenia. EVOLVEO nie odpowiada za dostępność takich usług, ich zawartości czy tłumaczenia w
menu Android na ekranie.
Rozwiązywanie problemów
Proble
m
Rozwiązanie
Nie można włączyć
urządzenia
Należy sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do portu
HDMI oraz sprawdzić zasilanie
Urządzenie się restartuje
lub niepoprawnie się
otwiera strona główna.
Portu USB w telewizorze nie należy używać do zasilania, ponieważ może
nie mieć wystarczającej mocy. Należy podłączyć zasilanie adapterem
230 V. Następnie należy odłączyć ładowarkę i ponownie podłączyć stick
do portu HDMI
Nie słychać dźwięku
Należy sprawdzić czy dźwięk nie został przyciszony na dolnym pasku
zadań Androidu; może również być uszkodzony folder lub playlista,
które mają być odtwarzane. Należy sprawdzić ustawiony poziom
dźwięku w telewizorze.
Nie można podłączyć przy
pomocy WiFi
Należy sprawdzić
Wi
Fi router oraz czy jest włączony tryb transferu
WiFi
na urządzeniu. Można spróbować podłączyć inne urządzenia (np.
smartphone lub notebook). Jeśli połączenie na innym urządzeniu będzie
działało poprawnie, to należy wybrać takie samo łącze dla EVOLVEO
Android Stick Q3 4K. Należy sprawdzić czy jest podłączony do
odpowiedniej sieci i czy ma wystarczający zasięg.
Instrukcja obsługi nie dostarczyła odpowiednich informacji?
Najpierw należy zapoznać się z działem „Najczęstsze pytania“ na stronie www.evolveo.eu lub
skontaktować się z pomocą techniczną EVOLVEO. Nasze produkty są bez przerwy unowocześniane i
poprawiane. Dlatego może się stać, że wygląd, funkcje lub operacje nie będą w pełni odpowiadały
opisanym w instrukcji obsługi. Różnice nie są wadą produktową i nie podlegają reklamacji.
Gwarancja nie obejmuje:
użycia urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszym dokumencie
Instalacji innego firmware niż oryginalnie zainstalowany na EVOLVEO Android Stick Q3 4K
lub ściągniętego z menu urządzenia
elektrycznych i mechanicznych uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego obchodzenia się ze
sprzętem
szkód spowodowanych działaniem sił natury takich jak: ogień, woda, prąd statyczny, zwarcie
itp.
PL
szkód spowodowanych nieautoryzowaną naprawą
uszkodzeń plomby gwarancyjnej lub nieczytelnego numeru seryjnego urządzenia
Likwidacja:
Symbol przekreślonego kontenera na produkcie, w dokumentach lub na opakowaniu oznacza, że w
EU wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do
specjalnych kontenerów po zakończeniu swej żywotności. Nie wolno ich wyrzucać do wspólnych
niesegregowanych śmieci.
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
Niniejszym firma ABACUS Electric s.r.o. oznajmia, że EVOLVEO Android Stick Q3 4K
(EAN: 8594161336860) spełnia wymagania norm i przepisów odpowiednich dla danego typu
urządzeń.
Pełny tekst oświadczenia jest dostępny na ftp://ftp.evolveo.eu/ce
Copyright © 2015 ABACUS Electric s.r.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego ostrzeżenia
/