Evolveo strongphone g2 Skrócona instrukcja obsługi

Marka
Evolveo
Kategoria
smartfony
Model
strongphone g2
Rodzaj
Skrócona instrukcja obsługi
QUICK START
GUIDE
PL
Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybranie
telefonu komórkowego czeskiej marki
EVOLVEO. Zalecenia dotyczące opieki o
telefon i bezpiecznego korzystania z niego:
g Telefon EVOLVEO StrongPhone G2 został
zaprojektowany tak, aby był znacznie bardziej
wytrzymały niż konwencjonalny telefon
komórkowy, jednak nie jest niezniszczalny.
g Telefon komórkowy EVOLVEO StrongPhone G2
posiada certyfikację IP68. Niemniej, nawet ten
standard nie gwarantuje pełnej wodoszczelności
urządzenia.
g Telefon jest wodoszczelny i pyłoszczelny, pod
warunkiem spełnienia następujących warunków:
wszystkie otwor y wejściowe są zamknięte i
telefon nie zostanie zanurzony głębiej niż 1,2
metra, i nie przez dłużej niż 30 minut; woda musi
być słodka. Sporadyczne stosowanie w
chlorowanych basenach jest możliwe pod
warunkiem, że telefon zostanie następnie
opłukany czystą wodą. Nie wolno używać w
wodzie morskiej ani w basenach ze słoną wodą.
W razie niewłaściwego stosowania urządzenia
gwarancja traci ważność.
g Ma ograniczoną odporność wobec metalowych
wiórów i innych cząstek metalu, które mogą
wskutek długotrwałego narażenia na nie
spowodować uszkodzenie np. głośnika lub
słuchawki.
g Ten telefon to skomplikowane urządzenie
elektroniczne, dlatego należy chronić go przed
wstrząsami i nie narażać na działanie pól
magnetycznych.
g Ze względu na wiele różnych sposobów
użytkowania, jak na przykład czy są albo nie są
prawidłowo zamknięte otwory wejściowe
telefonu, nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności za szkody spowodowane
cieczą.
g Wyświetlacz telefonu jest wykonany z
hartowanego szkła, które może pęknąć w razie
upadku na twardą powierzchnię, jeżeli jest
narażone na silne uderzenie lub gdy wyświetlacz
jest zginany albo deformowany w inny sposób.
Jeśli wyświetlacz jest uszkodzony, nie wolno
próbować naprawiać go samemu. Pęknięcia
szkła wynikające z niewłaściwego używania lub
nadużywania nie są objęte gwarancją.
g Telefon należy oczyścić natychmiast po
zetknięciu się z produktami, które mogą
powodować plamy, jak np. atrament, barwniki,
makijaż, żywność, olej itp. Nie wolno używać
środków czyszczących do szyb ani innych
StrongPhone G2
4G
LTE
ANDROID SMARTPHONE
QUAD CORE
WATERPROOF
O U T D O O R
Zalecamy odłączyć
ładowarkę sieciową
natychmiast po
naładowaniu telefonu.
W ten sposób można
przedłużyć żywotność
i pojemność
wbudowanej baterii
telefonu.
A: nanoSIM
B: microSDHC/SDXC karta
Start
Zdejmij osłonę
gniazda karty
Zamknij wszystkie
1
3
Włóż karty
Podłącz ładowarkę
2
4
A
B
4G
4G
4G
LTE
LTE
LTE
ANDROID SMARTPHONE
ANDROID SMARTPHONE
ANDROID SMARTPHONE
QUAD CORE
QUAD CORE
QUAD CORE
WATERPROOF
WATERPROOF
WATERPROOF
O U T D O O R
O U T D O O R
O U T D O O R
(gniazdo SIM1, główne, 4G/LTE)
lub karta SIM2
Obrócenie gniazda z kartami
do włożenia do telefonu
Telefon
Słuchawki
Kamera
Lampa błyskowa
Głośność +/-
Hybrydowe gniazdo
Włączenie/wyłączenie
telefonu lub wyświetlacza
4G
LTE
ANDROID SMARTPHONE
QUAD CORE
WATERPROOF
O U T D O O R
do włożenia kart
osłony telefonu
Rozwiązanie problemów
Telefonu nie można włączyć
* Przytrzymaj wciśnięty przycisk włączenia przez
20 sekund.
* Naładuj baterię. Najpierw ładuj około pół
godziny, następnie odłącz ładowarkę i ponownie
podłącz ją, i całkowicie naładuj baterię.
* Sprawdź lub wymień kartę SIM
Telefon komórkowy się zawiesił i nie reaguje na
dotyk, sam się włącza, zawiesza się lub
restartuje.
* Sprawdź, czy nie jest aktywna funkcja
automatycznego wyłączania.
* Przytrzymaj wciśnięty przycisk RESET przez 10
sekund.
* Przytrzymaj wciśnięty przycisk
włączania/wyłączania tak długo, nim telefon się
zrestartuje (do 15 sekund).
* Odinstaluj aplikację, która powoduje problem.
* Wykonaj reset do ustawień fabrycznych
(Ustawienia > Kopia zapasowa i przywrócenie
danych > Odnowienie ustawień fabrycznych >
Zresetuj telefon).
Przestroga!
Telefon zostanie uruchomiony ponownie z
oryginalnymi ustawieniami, zostaną usunięte
hasła, zainstalowane programy itp.
Szybki dostęp do ustawień telefonu
środków czyszczących, aerozoli,
rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani
materiałów ściernych.
g Jeżeli telefon wpadnie do wody, nie wolno
naciskać przycisków, ale zanim zostanie
ponownie włączony, natychmiast wytrzeć suchą
ściereczką i pozostawić do wyschnięcia na
otwartej przestrzeni. Nie wolno próbować
wysuszyć telefonu zewnętrznym źródłem ciepła,
takim jak np. kuchenką mikrofalową lub suszarką
do włosów.
g Telefon jest przeznaczony do pracy w
temperaturach od 0 ° do 40 °C i może być
przechowywany w temperaturach od -20 ° do 45
°C. Niższe lub wyższe temperatury mogą
wpływać na zachowanie telefonu i żywotność
baterii.
g Nie wolno używać telefonu na zewnątrz
podczas burzy. Za jakiekolwiek szkody na
urządzeniu lub uszczerbki na zdrowiu związane z
takim wykorzystaniem nie ponosimy
odpowiedzialności.
g Nie wolno dziurawić głośnika, wkładać
przedmiotów do otworów, malować telefonu
farbą - wszystkie te czynności wpływają na
funkcjonalność i szczelność telefonu.
g EVOLVEO StrongPhone G2 został
przetestowany zgodnie z normami UE dla fal
radiowych, WiFi i Bluetooth. Jeżeli chcesz
ograniczyć skutki narażenia na energię o
(wysokiej) częstotliwości radiowej, należy
ograniczyć czas bezpośredniego narażenia na
promieniowanie np. za pomocą zestawu
głośnomówiącego Bluetooth lub zachować
odległość między swoim ciałem i telefonem.
g Nigdy nie wolno samemu podejmować prób
naprawienia telefonu, demontować telefon, w
tym usuwać zewnętrzne śruby, co może
spowodować uszkodzenia, które nie są objęte
gwarancją. g Jeżeli telefon został serwisowany,
może to spowodować obniżenie jego
odporności wobec pyłu i wodzie.
g Producent, dystrybutorzy ani sprzedawcy nie
są odpowiedzialni za utratę danych, ani za
bezpośrednie lub pośrednie szkody
spowodowane w związku z funkcjonowaniem
telefonu, powstałe w jakikolwiek sposób.
Niniejszym spółka ABACUS Electric, s.r.o.
deklaruje, że produkt EVOLVEO
StgrongPhone G2 jest zgodny z
wymaganiami norm i rozporządzeń
właściwych dla tego typu urządzenia.
Pełny tekst Deklaracji zgodności można
pobrać z adresu ftp://ftp.evolveo.com/ce
Chronione prawem autorskim © ABACUS
Electric, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoEU
Wygląd i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia. Błędy drukarskie
zastrzeżone.
Symbol przekreślonego pojemnika na
produkcie, w dokumentacji lub na
opakowaniu oznacza, że na terenie Unii
Europejskiej należy wszystkie produkty
elektryczne i elektroniczne, baterie i
akumulatory oddać po zakończeniu
żywotności do selektywnej zbiórki. Nie
wolno wyrzucać tych produktów razem z
nieposortowanym odpadem komunalnym.
Deklaracja zgodności
Utylizacja
Przeciągnij palcem górny pasek informacyjny na
Głównym ekranie, aby wyświetlić informacje takie
jak Włączanie i wyłączanie sieci WiFi, Bluetooth,
Transmisji danych, Trybu samolotowego, Latarki,
Lokalizacji, przełączyć Profile audio lub zrobić
Zrzut ekranu.
System operacyjny Android został stworzony
przez spółkę Google, dlatego w telefonie można
znaleźć niektóre jej aplikacje. Inne aplikacje i gry
można zainstalować ze Sklepu Google Play - po
utworzeniu konta Google (Ustawienia > Konta >
Dodaj konto).
Szybki dostęp do ustawień telefonu
instalacji innego oprogramowania niż tego, które
było w telefonie EVOLVEO zainstalowane jako
oryginalne z fabryki ani do wykonania ROOTu
systemu operacyjnego Android
elektromechanicznego lub mechanicznego
uszkodzenia telefonu spowodowanego
użytkownikiem przez niewłaściwe użytkowanie
telefonu (np. pękniętego wyświetlacza lub
warstwy dotykowej, pękniętej przedniej lub tylnej
obudowy telefonu, uszkodzonego gniazdka
zasilania microUSB, gniazdka karty SIM, gniazdka
karty microSD lub gniazdka słuchawkowego itp.)
uszkodzenia głośnika i słuchawki cząstkami
metalu
uszkodzenia z przyczyn naturalnych, takich jak
ogień, woda, elektryczność statyczna,
podwyższona temperatura itp.
wad wynikających z normalnego zużycia
uszkodzenia spowodowanego nieautoryzowaną
naprawą
oprogramowania telefonu, jeżeli wymaga ono
aktualizacji ze względu na zmiany w parametrach
sieci operatorów sieci komórkowej
nieprawidłowej funkcji sieci komórkowej
baterii, jeżeli po ponad 6 miesiącach użytkowania
nie utrzyma ona swojej oryginalnej pojemności
(gwarancja pojemności baterii wynosi 6 miesięcy)
celowego uszkodzenia
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Naprawy i serwis mogą być wykonywane jedynie w
autoryzowanym punkcie serwisowym dla
telefonów EVOLVEO (więcej na www.evolveo.com),
w przeciwnym razie można doprowadzić do
uszkodzenia telefonu i utraty gwarancji.
Wsparcie techniczne EVOLVEO
www.evolveo.com/pl/wsparcie
/