Matrix VS-S601 Instrukcja obsługi

Marka
Matrix
Kategoria
fitness, gimnastyka
Model
VS-S601
Rodzaj
Instrukcja obsługi
67
POLSKI
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Za udzielenie wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania sprzętu, zarówno użytkownikom, jak i osobom nadzorującym,
odpowiedzialny jest wyłącznie nabywca produktów marki MATRIX.
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem użytkowania poinformować użytkowników sprzętu do ćwiczeń marki MATRIX o następujących
kwestiach.
Sprzętu nie należy używać w sposób inny niż określony i wskazany przez producenta. Sprzętu marki MATRIX należy używać
w sposób prawidłowy, aby uniknąć kontuzji.
MONT
1. STABILNOŚĆ I POZIOMOWANIE PODŁOŻA: Sprzęt do ćwiczeń MATRIX należy zamontować na stabilnym podłożu i prawidłowo
wypoziomować.
2. ZABEZPIECZANIE SPRZĘTU: Producent zaleca, aby wszystkie maszyny stacjonarne marki MATRIX przymocować do podłogi
w celu ustabilizowania i wyeliminowania możliwości kołysania lub przewrócenia. Czynności te muszą być wykonane przez
licencjonowanego wykonawcę.
Wszystkie punkty zakotwiczenia muszą wytrzymać siłę zrywającą o wartości 340 kg (750 funtów; 3,3 kN).
KONSERWACJA
1. NIE NALEŻY używać sprzętu, który jest uszkodzony lub zawiera uszkodzone lub zużyte elementy. Należy stosować wyłącznie
części zamienne dostarczane przez krajowy autoryzowany serwis marki MATRIX.
2. NALEŻY ZACHOWAĆ ETYKIETY I TABLICZKI ZNAMIONOWE: Nie należy pod żadnym pozorem usuwać etykiet. Znajdują się na
nich ważne informacje. Jeśli etykieta lub tabliczka znamionowa jest nieczytelna lub została zerwana, należy skontaktować się
z dealerem marki MATRIX w celu uzyskania zamienników.
3. KONSERWACJA CAŁEGO SPRZĘTU: Konserwacja zapobiegawcza odgrywa kluczową rolę w bezproblemowym działaniu sprzętu
oraz zmniejsza do minimum odpowiedzialność użytkownika za ewentualne usterki. Należy regularnie kontrolować stan sprzętu.
4. Należy dopilnować, aby każda osoba przeprowadzająca jakiekolwiek regulacje, prace konserwacyjne lub naprawy miała
odpowiednie kwalikacje. Na życzenie dealerzy marki MATRIX zapewnią szkolenie dotyczące serwisowania i konserwacji
w siedzibie rmy.
UWAGI DODATKOWE
Sprzęt powinien być używany wyłącznie w miejscach, które objęte są kontrolą i nadzorem właściciela. Odpowiedzialność za
udzielanie dostępu do sprzętu spoczywa na właścicielu produktu. Właściciel powinien wziąć pod uwagę: odpowiedzialność, wiek,
doświadczenie itp. użytkownika.
Sprzęt do ćwiczeń spełnia normy branżowe dotyczące wytrzymałości, jeśli jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie
z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
Sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ten sprzęt to produkt klasy S (zaprojektowany do użytkowania
w celach komercyjnych, np. w centrum tness). Sprzęt spełnia wymogi norm EN ISO 20957-1 oraz EN 957-2.
OSTRZEŻENIE
PODCZAS KORZYSTANIA Z TEGO SPRZĘTU MOŻE DOJŚĆ DO
ZGONU LUB POWAŻNYCH URAZÓW. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ
PODANYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI, ABY UNIKNĄĆ URAZÓW!
1. Trzymać dzieci w wieku poniżej 14 lat z dala od tego sprzętu
do treningu siłowego. Osoby niepełnoletnie powinny b
nadzorowane przez cały czas korzystania z tego urządzenia.
2. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez
osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych
lub psychicznych ani przez osoby bez doświadczenia
i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
3. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy
przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje oraz uzyskać
właściwe wskazówki. To urządzenie należy stosować
WYŁĄCZNIE do celu, do jakiego jest przeznaczone.
4. Sprawdzić urządzenie przed użyciem. NIE stosować
urządzenia, jeżeli istnieje podejrzenie, że jest ono
uszkodzone lub niesprawne.
5. Nie przekraczać udźwigu tego urządzenia.
6. Sprawdzić, czy selektor wyboru obciążenia jest całkowicie
wsunięty w stos obciążeń.
7. NIGDY nie stosować urządzenia, gdy stos obciążeń jest
zablokowany selektorem w pozycji uniesionej.
8. NIGDY nie stosować hantli ani innych środków do stopniowego
zwiększania oporu obciążenia. Należy używać wyłącznie
środków zapewnionych bezpośrednio przez producenta.
9. Wynikiem nieprawidłowego lub nadmiernego treningu
mogą być urazy zdrowotne. W razie wystąpienia złego
samopoczucia lub zawrotów głowy należy przerwać
ćwiczenia. Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń należy
wykonać badania lekarskie.
10. Części ciała, ubranie, włosy i akcesoria do ćwiczeń fitness
należy trzymać z dala od wszystkich ruchomych części.
11. Należy przez cały czas stosować regulowane ograniczniki,
o ile występują.
12. Podczas ustawiania wszelkich regulowanych mechanizmów
(pozycja ograniczników, pozycja siedzenia, umiejscowienie
podkładek, zakres ogranicznika ruchu, bloczków lub
wszelkich innych) upewnić się przed użyciem, że
regulowany mechanizm jest w pełni zabezpieczony,
aby zapobiec przypadkowemu ruchowi.
13. Producent zaleca, aby przymocować ten sprzęt do podłogi
w celu ustabilizowania i wyeliminowania możliwości jego
kołysania lub przewrócenia się. Należy skorzystać z usług
licencjonowanego wykonawcy.
14. Jeśli urządzenie NIE jest przymocowane do podłogi:
NIGDY nie pozwalać na mocowanie pasków oporowych,
lin ani innych środków do tego urządzenia, ponieważ może
to skutkować poważnymi obrażeniami. NIGDY nie opierać
się o to urządzenie podczas rozciągania, gdyż może to
spowodować poważne obrażenia.
15. NIE NALEŻY USUWTEJ ETYKIETY. WYMIENIĆ W RAZIE
USZKODZENIA LUB BRAKU CZYTELNOŚCI.
68
POLSKI
Rozciąganie
Dip
Chin
Rozciąganie
Chin / Dip
69
PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE
1. Nie należy przekraczać ograniczeń wagowych sprzętu do ćwiczeń.
2. Ustawić ogranicznik bezpieczeństwa na odpowiedniej wysokości, jeśli dotyczy.
3. Jeśli dotyczy, przed rozpoczęciem korzystania należy ustawić siedzenie,
podkładki pod nogi, podkładki pod stopy, regulator zakresu ruchu oraz każdy
inny regulowany element do wygodnej pozycji startowej. Należy się upewnić, że
mechanizm regulacji został w pełni zabezpieczony. Pozwoli to uniknąć kontuzji
i obrażeń oraz niekontrolowanych ruchów.
4. Usiąść na ławce (jeśli dotyczy) w wygodnej pozycji do ćwiczeń.
5. Ćwiczenia należy wykonywać, stosując ciężar, który można bezpiecznie podnieść
i kontrolować.
6. Ćwiczenia należy wykonywać w kontrolowany sposób.
7. Wrócić z ciężarem do zabezpieczonej pozycji początkowej.
GWARANCJA
Informacje dotyczące gwarancji, w tym wyłączenia i ograniczenia gwarancji
dotyczące Ameryki Północnej, znajdują się w witrynie www.matrixtness.com.
LISTA PRAC KONSERWACYJNYCH
CZYNNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ
Czyszczenie tapicerki
1
Codziennie
Sprawdzanie linek
2
Codziennie
Czyszczenie drążków prowadzących Co miesiąc
Sprawdzanie osprzętu Co miesiąc
Sprawdzanie ramy Co pół roku
Czyszczenie maszyny W razie potrzeby
Czyszczenie uchwytów
1
W razie potrzeby
Smarowanie drążków prowadzących
3
W razie potrzeby
1
Tapicerkę i uchwyty należy czyścić szmatką nasączoną niewielką ilością wody z łagodnym
mydłem lub detergentem niezawierającym amoniaku.
2
Przewody należy sprawdzać pod kątem załamań oraz pęknięć. W razie stwierdzenia
takich usterek natychmiast wymienić przewody. Jeśli przewód jest zbyt luźny, należy
go naciągnąć bez podnoszenia ciężaru podstawowego.
3
Drążki prowadzące powinny być konserwowane smarem na bazie teonu. Smar należy
nałożyć na bawełnianą szmatkę, a następnie rozsmarować na drążkach prowadzących.
PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU
Maks. masa ciała użytkownika 136 kg / 300 funtów
Maks. obciążenie treningowe 68 kg / 150 funtów
Masa produktu 307 kg / 676 funtów
Stos obciążeń 93 kg / 205 funtów
Zwiększanie obciążenia 2,3 kg / 5 funtów
Wymiary całkowite
(dł. x szer. x wys.)*
143 x 153 x 220 cm /
56,2 x 60,2 x 86,5 cala
* Wokół maszyny marki MATRIX należy zapewnić wolną przestrzeń o minimalnej
szerokości 0,6 m (24 cale), która zapewni dostęp do sprzętu i możliwość
swobodnego przejścia obok niego. Zalecany w ustawie ADA odstęp dla
osób poruszających się na wózku inwalidzkim wynosi 0,91 m (36 cali).
POLSKI
70
NARZĘDZIA POTRZEBNE DO MONTAŻU (nie znajdują się w zestawie)
Klucz imbusowy 3 mm w kształcie litery L Klucz imbusowy 10 mm w kształcie litery L
Klucz imbusowy 4 mm w kształcie litery L Wkrętak krzyżakowy
Klucz imbusowy 5 mm w kształcie litery L Klucz płaski 8 mm
Klucz imbusowy 6 mm w kształcie litery L Klucz płaski 17 mm
Klucz imbusowy 8 mm w kształcie litery L Smarowanie drążków prowadzących
Jeśli brakuje któregokolwiek elementu, należy skontaktować się z lokalnym dealerem marki MATRIX w kraju klienta w celu uzyskania pomocy.
0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
ROZPAKOWYWANIE
Dziękujemy za zakup produktu MATRIX Fitness. Produkt jest sprawdzany przed opakowaniem. Na czas przesyłki
maszyna rozłożona jest na części, aby ułatwić kompaktowe pakowanie sprzętu. Przed rozpoczęciem montażu
należy sprawdzić, czy w zestawie znajdują się wszystkie elementy wyszczególnione na rysunkach. Zestaw należy
ostrożnie rozpakować, a opakowanie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Urządzenie do ćwiczeń
musi zostać zmontowane przez przeszkolony zespół montażowy lub wstępnie zmontowane przed dostawą.
UWAGA
Aby uniknąć skaleczeń i zapobiec uszkodzeniom części maszyny, należy skorzystać z pomocy innych
osób podczas rozpakowywania sprzętu. Maszynę należy zamontować na stabilnym podłożu i prawidłowo
wypoziomować. Wokół maszyny marki MATRIX należy zapewnić wolną przestrzeń o minimalnej szerokości
0,6 m (24 cale), która zapewni dostęp do sprzętu i możliwość swobodnego przejścia obok niego. Zalecany
w ustawie ADA odstęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wynosi 0,91 m (36 cali).
STREFA ĆWICZEŃ MASZYNY VS-S601
1,53 m
(60,2 cala)
1,43 m
(56,2 cala)
OBSZAR WOLNY
0,6 m (2 stopy)
SZEROKA ŚCIEŻKA
POLSKI
71
A
F
1
Krok 1 — Osprzęt
Opis Liczba szt.
A
F
Śruba (M10 x 25L)
Podkładka płaska (Φ10,2)
6
6
Moment dokręcania
77 Nm / 57 stopa-funt
2
B
D
C
E
F
Łączniki ramy należy dokręcić całkowicie
dopiero po zakończeniu montażu. Złącza,
które zamocowano za pomocą nakrętek
innych niż nakrętki typu Nylock, należy
zabezpieczyć żelem Vibra-Tite 135 Red
Gel lub jego odpowiednikiem.
Krok 2 — Osprzęt
Opis Liczba szt.
B
C
D
E
F
Podkładka łukowa (Φ10,2)
Śruba (M10 x 125L)
Nakrętka (M10)
Śruba (M10 x 20L)
Podkładka płaska (Φ10,2)
4
2
2
2
2
Moment dokręcania
77 Nm / 57 stopa-funt
POLSKI
#6
72
F
3 4
Krok 3 — Osprzęt
Opis Liczba szt.
E
F
Śruba (M10 x 20L)
Podkładka płaska (Φ10,2)
8
8
Moment dokręcania
77 Nm / 57 stopa-funt
POLSKI
73
5 6
G
H
Krok 6 — Osprzęt
Opis Liczba szt.
G
H
Śruba (M8 x 25L)
Podkładka płaska (Φ8,4)
4
4
Moment dokręcania
15 Nm / 11 stopa-funt
POLSKI
74
7
I
J
MONTZAKOŃCZONY!
Zestaw Premium (opcja)
Krok 10 — Osprzęt
Opis
Liczba szt.
I
J
Śruba (M8 x 60L)
Śruba (M8 x 35L)
4
2
Momenty dokręcania
I
J
25 Nm / 18 stopa-funt
15 Nm / 11 stopa-funt
Dalsze informacje można znaleźć
w instrukcji montażu stosu obciążeń.
POLSKI
/