Garmin Montana Montana 600 Instrukcja obsługi

Marka
Garmin Montana
Model
Montana 600
Rodzaj
Instrukcja obsługi
68 InstrukcjaobsługiuchwytujachtowegodoMontanaserii600

Przed montażem uchwytu jachtowego należy zapoznać się z przewodnikiem Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa i produktu zamieszczonym w opakowaniu produktu Montana.

Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić okulary ochronne, ochronniki
słuchu i maskę przeciwpyłową.
uwaga
Nieprawidłowe połączenie przewodu zasilania lub kabla audio z nieizolowanymi przewodami
może spowodować uszkodzenie łodzi lub akumulatora. Firma Garmin zaleca zlecić montaż
uchwytu doświadczonemu instalatorowi, dysponującemu odpowiednią wiedzą z zakresu
układów elektrycznych.
Metalowe styki urządzenia Montana oraz uchwytu powinny być przez cały czas suche, co
pozwoli uniknąć uszkodzenia sprzętu. Gdy urządzenie nie jest umieszczone w uchwycie, należy
zawsze korzystać z anteny komunikatów pogodowych uchwytu w celu zabezpieczenia i ochrony
przed zamoczeniem metalowych styków.

Wiertarka
Osprzęt do uchwytu obrotowego: 3 śruby lub 3 wkręty (niedołączone do zestawu)
Śruby maszynowe z łbem stożkowym ściętym w rozmiarze 8 (4 mm) z
dopasowanymi nakrętkami i podkładkami, wiertło o średnicy 5/32 cala (5 mm)
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym ściętym w rozmiarze 8 (4 mm) oraz
wiertło o średnicy 1/16 cala (1,5 mm) do wstępnego nawiercania otworów
InstrukcjaobsługiuchwytujachtowegodoMontanaserii600 69
Klucz maszynowy lub nasadowy 3/8 cala (9,5 mm)
Wkrętak krzyżowy lub płaski

uwaga
Nie należy umieszczać uchwytu obrotowego w miejscach, w których występują ekstremalne
temperatury lub ekstremalne warunki. Odpowiedni zakres temperatury dla urządzenia Montana
wynosi od -15°C do 70°C (5°F do 158°F). Długotrwałe wystawianie urządzenia na działanie
temperatur spoza tego zakresu (dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie ekranu LCD.
Dokręć podstawę obrotową za pomocą śrub maszynowych lub wkrętów samogwintujących
z łbem stożkowym ściętym. Użycie śrub z łbem stożkowym płaskim może spowodować
uszkodzenie uchwytu montażowego.
Wybierz miejsce, w którym chcesz zainstalować uchwyt.
Miejsce musi zapewniać dobrą widoczność ekranu i dostęp do urządzenia Montana.
Miejsce musi być na tyle wytrzymałe, aby umożliwić montaż urządzenia Montana wraz
z uchwytem.
Miejsce musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie przewodów. Należy zachować
co najmniej 3 cale (8 cm) wolnej przestrzeni za obudową.

uwaga
Wkrętów i śrub nie należy dokręcać zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
podstawy obrotowej.
70 InstrukcjaobsługiuchwytujachtowegodoMontanaserii600
1. Odłącz podstawę
od uchwytu.
2. Używając podstawy obrotowej jako szablonu, zaznacz położenie
otworów prowadzących
.
3. Wywierć otwory montażowe.
Aby przykręcić podstawę za pomocą śrub maszynowych,
wywierć trzy otwory o średnicy 5/32 cala (5 mm)
w zaznaczonych miejscach.
Aby przykręcić podstawę za pomocą wkrętów
samogwintujących, nawiercić trzy otwory o średnicy
1/16 cala (1,5 mm) w zaznaczonych miejscach. Wstępnie
nawiercone otwory nie powinny być głębsze niż połowa
długości śruby.
4. Dokręć podstawę obrotową za pomocą 3 wkrętów lub
3 śrub
(niedołączone do zestawu).
5. Umieść uchwyt obrotowy
na podstawie obrotowej i dokręć
go za pomocą krótkiego pokrętła
.

1. Dopasuj otwór
z tyłu podstawki do długiego pokrętła
montażowego
i wsuń podstawkę w odpowiednie miejsce
na drążku.
W razie potrzeby użyj pokrętła, aby rozsunąć ramiona
uchwytu. Obróć pokrętło w lewo, aby rozsunąć ramiona
uchwytu, albo w prawo, aby je zsunąć.
InstrukcjaobsługiuchwytujachtowegodoMontanaserii600 71
2. Ponownie wyreguluj kąt podstawki i dokręć długie pokrętło
montażowe do momentu, aż podstawka
zostanie unieruchomiona.
3. Obróć uchwyt obrotowy
, przekręcając go w lewo i w prawo.
Podczas przekręcania uchwytu powinny być słyszalne pstryknięcia.
Wybierz odpowiedni kąt widzenia, po czym dokręć oba pokrętła.

uwaga
W przypadku niepodłączenia któregokolwiek z przewodów, należy zaizolować go i zabezpieczyć
w łodzi.
1. Podłącz przewód czerwony
i czarny
do głównego gniazda zasilania łodzi
(od 10 do 50 V).
2. W razie potrzeby podłącz w łodzi przewody szeregowe.
Przewód żółty
: przewód wejściowy do szeregowej transmisji danych.
Przewód niebieski
: przewód wyjściowy do szeregowej transmisji danych.
Przewód zielony
: szeregowy przewód uziemiający.
3. W razie potrzeby podłącz wtyk stereo
.
72 InstrukcjaobsługiuchwytujachtowegodoMontanaserii600

uwaga
W celu uniknięcia uszkodzenia sprzętu, przed umieszczeniem urządzenia w uchwycie
należy upewnić się, że metalowe styki urządzenia i uchwytu są suche. Antena komunikatów
pogodowych pozwoli zachować podstawkę uchwytu suchą.
1. Umieść antenę komunikatów pogodowych na swoim miejscu
w uchwycie.
2. Umieść dolną część urządzenia w podstawce
.
3. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na swoim miejscu.
4. Aby zabezpieczyć urządzenie i zapobiec kradzieży, dokręć śrubę zabezpieczającą
u góry
uchwytu za pomocą wkrętaka nasadowego
.
UWAGA: Jeśli światło odbija się od ekranu, utrudniając odczyt danych z urządzenia, należy
nałożyć folię antyreeksyjną na ekran.
InstrukcjaobsługiuchwytujachtowegodoMontanaserii600 73

1. Poluzuj śrubę zabezpieczającą.
2. Naciśnij przycisk
z boku uchwytu, aby zwolnić urządzenie.
3. Wyjmij urządzenie.
4. Załóż antenę komunikatów pogodowych
na metalowe styki
podstawki.

To urządzenie objęte jest standardową gwarancją ograniczoną rmy
Garmin. Więcej informacji znajduje się w przewodniku Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zamieszczonym w opakowaniu produktu.
/