Trust 19043 Instrukcja instalacji

Kategoria
Klawiatury
Typ
Instrukcja instalacji

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

Bluetooth Keyboard - USER’S MANUAL
35
Instalacja
- Zdejmij pokrywę komory baterii.
- Umieść baterie w komorze w klawiaturze.
- Uruchom klawiaturę.
- Wciśnij przycisk połączenia i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby umożliwić przełączenie do trybu
parowania.
Konfiguracja
iPad/iPhone
- Przejdź do „Settings” [„Ustawienia”].
- Przejdź do ustawień „General” [„Ogólne”].
- Przejdź do „Bluetooth”.
- Upewnij się, że Bluetooth jest uruchomiony.
- Z listy urządzeń Bluetooth wybierz „Bluetooth Keyboard” (upewnij się, że klawiatura jest w trybie
parowania).
Za pośrednictwem klawiatury wprowadź żądaną frazę i naciśnij Enter.
Gdy status urządzenia to „paired” [„sparowane”], urządzenie jest gotowe do pracy.
Android
- Przejdź do „Settings” [„Ustawienia”].
Ikona ustawień znajduje się na ekranie domowym, w menu skrótów aplikacji lub w pobliżu zegara.
Upewnij się, że Bluetooth jest uruchomiony.
W razie potrzeby, w menu Bluetooth naciśnij przycisk „search for devices” [„wyszukaj urządzenia”].
Z listy urządzeń Bluetooth wybierz „Bluetooth Keyboard” (upewnij się, że klawiatura jest w trybie
parowania).
10 Za pośrednictwem klawiatury wprowadź żądaną frazę i naciśnij Enter.
Urządzenie jest gotowe do pracy.
Windows 8
11 A. Otwórz pasek ustawień i kliknij „Settings” [„Ustawienia”].
(Przejdź do prawego górnego rogu ekranu lub wciśnij kombinację klawiszy „logo Windows + C”, aby
otworzyć pasek ustawień.)
B. Kliknij „Change PC settings” [„Zmień ustawienia komputera”].
C. Kliknij „Devices” [„Urządzenia”].
12
A. Kliknij „Add a device” [„Dodaj urządzenie”].
B. Wybierz „Bluetooth Keyboard”.
C. Za pośrednictwem klawiatury wprowadź żądaną frazę i naciśnij Enter.
Urządzenie jest gotowe do pracy, gdy tylko jego dodawanie zakończy się powodzeniem.
Kliknij lewy dolny róg ekranu, aby powrócić do ekranu startowego.
5
9
7
6
3
4
8
2
1
Bluetooth Keyboard - USER’S MANUAL
36
Windows 7/Vista/XP
13 A. Otwórz pasek zadań.
B. Kliknij ikonę Bluetooth.
C. Kliknij „Add a device” [„Dodaj urządzenie”].
14 Z listy urządzeń Bluetooth wybierz „Bluetooth Keyboard” (upewnij się, że klawiatura jest w trybie
parowania).
15
Za pośrednictwem klawiatury wprowadź żądaną frazę i naciśnij Enter.
16
Urządzenie jest gotowe do pracy, gdy tylko jego dodawanie zakończy się powodzeniem.
Przyciski obsługi multimediów
Android iOS Windows Uwaga
Poprzednia ścieżka Działają tylko w
przypadku
oryginalnej
aplikacji do
odtwarzania
muzyki
Następna ścieżka
Odtwarzanie/Wstrzymanie
Wyciszanie
Poziom głośności -
Poziom głośności +
Klawiatura
Znajdź
Ekran domowy
/ Ekran domowy
Klawisze specjalne oznaczone kolorem niebieskim mogą być używane w kombinacji „fn” + klawisz specjalny.
Bluetooth Keyboard - USER’S MANUAL
37
Rozwiązywanie problemów
Problem Rozwiązanie
Nie mogę nawiązać połączenia
między klawiaturą Bluetooth, a
urządzeniem
- Upewnij się, że klawiatura znajduje się w trybie parowania. Wciśnij
przycisk połączenia i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby uruchomić
tryb parowania.
Jeżeli wymagany jest kod dostępu, za pośrednictwem klawiatury
wprowadź żądaną frazę i naciśnij Enter.
- Umieść klawiaturę Bluetooth bliżej urządzenia (w idealnych
warunkach odległość maksymalna to 10 m).
- Możliwe jest nawiązanie tylko jednego jednoczesnego połączenia
między klawiaturą, a urządzeniem.
- Wymień baterie.
Tylko w przypadku komputera
- Zainstaluj ponownie/zaktualizuj sterowniki urządzenia Bluetooth i
uruchom ponownie system (tylko w przypadku komputera).
Nie wszystkie wprowadzone znaki są
wyświetlane na ekranie
- Umieść klawiaturę Bluetooth bliżej urządzenia.
- Wymień baterie.
- Zainstaluj ponownie/zaktualizuj sterowniki urządzenia Bluetooth i
uruchom ponownie system.
- Jeżeli urządzenie jest użytkowane w pobliżu dużych metalowych
powierzchni, takie powierzchnie należy usunąć lub odsunąć od nich
produkt.
- Umieść klawiaturę Bluetooth z dala od innych urządzeń
bezprzewodowych (takich, jak bezprzewodowe routery sieciowe).
- Nieużytkowana klawiatura po pewnym czasie przełącza się do trybu
uśpienia.
Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje jej wybudzenie. Może to
potrwać kilka sekund.
W jaki sposób sparować klawiaturę z
innym urządzeniem
- Postępuj zgodnie z opisem instalacji, poczynając od kroku 2.
Znaki wyświetlane na urządzeniu
żnią się od tych, które są
wprowadzane
- Zmień w urządzeniu ustawienia języka klawiatury.
Przyciski obsługi multimediów nie
działają
- Korzystanie z innych odtwarzaczy multimediów, niż oryginalne,
może powodować, że przyciski obsługi multimediów nie będą
działały.
Jeżeli problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z działem pomocy pod adresem www.trust.com/19029/faq.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75

Trust 19043 Instrukcja instalacji

Kategoria
Klawiatury
Typ
Instrukcja instalacji
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla