Trust 19043 Instrukcja instalacji

Marka
Trust
Kategoria
Klawiatury
Model
19043
Typ
Instrukcja instalacji
Bluetooth Keyboard - USER’S MANUAL
35
Instalacja
- Zdejmij pokrywę komory baterii.
- Umieść baterie w komorze w klawiaturze.
- Uruchom klawiaturę.
- Wciśnij przycisk połączenia i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby umożliwić przełączenie do trybu
parowania.
Konfiguracja
iPad/iPhone
- Przejdź do „Settings” [„Ustawienia”].
- Przejdź do ustawień „General” [„Ogólne”].
- Przejdź do „Bluetooth”.
- Upewnij się, że Bluetooth jest uruchomiony.
- Z listy urządzeń Bluetooth wybierz „Bluetooth Keyboard” (upewnij się, że klawiatura jest w trybie
parowania).
Za pośrednictwem klawiatury wprowadź żądaną frazę i naciśnij Enter.
Gdy status urządzenia to „paired” [„sparowane”], urządzenie jest gotowe do pracy.
Android
- Przejdź do „Settings” [„Ustawienia”].
Ikona ustawień znajduje się na ekranie domowym, w menu skrótów aplikacji lub w pobliżu zegara.
Upewnij się, że Bluetooth jest uruchomiony.
W razie potrzeby, w menu Bluetooth naciśnij przycisk „search for devices” [„wyszukaj urządzenia”].
Z listy urządzeń Bluetooth wybierz „Bluetooth Keyboard” (upewnij się, że klawiatura jest w trybie
parowania).
10 Za pośrednictwem klawiatury wprowadź żądaną frazę i naciśnij Enter.
Urządzenie jest gotowe do pracy.
Windows 8
11 A. Otwórz pasek ustawień i kliknij „Settings” [„Ustawienia”].
(Przejdź do prawego górnego rogu ekranu lub wciśnij kombinację klawiszy „logo Windows + C”, aby
otworzyć pasek ustawień.)
B. Kliknij „Change PC settings” [„Zmień ustawienia komputera”].
C. Kliknij „Devices” [„Urządzenia”].
12
A. Kliknij „Add a device” [„Dodaj urządzenie”].
B. Wybierz „Bluetooth Keyboard”.
C. Za pośrednictwem klawiatury wprowadź żądaną frazę i naciśnij Enter.
Urządzenie jest gotowe do pracy, gdy tylko jego dodawanie zakończy się powodzeniem.
Kliknij lewy dolny róg ekranu, aby powrócić do ekranu startowego.
5
9
7
6
3
4
8
2
1
Bluetooth Keyboard - USER’S MANUAL
36
Windows 7/Vista/XP
13 A. Otwórz pasek zadań.
B. Kliknij ikonę Bluetooth.
C. Kliknij „Add a device” [„Dodaj urządzenie”].
14 Z listy urządzeń Bluetooth wybierz „Bluetooth Keyboard” (upewnij się, że klawiatura jest w trybie
parowania).
15
Za pośrednictwem klawiatury wprowadź żądaną frazę i naciśnij Enter.
16
Urządzenie jest gotowe do pracy, gdy tylko jego dodawanie zakończy się powodzeniem.
Przyciski obsługi multimediów
Android iOS Windows Uwaga
Poprzednia ścieżka Działają tylko w
przypadku
oryginalnej
aplikacji do
odtwarzania
muzyki
Następna ścieżka
Odtwarzanie/Wstrzymanie
Wyciszanie
Poziom głośności -
Poziom głośności +
Klawiatura
Znajdź
Ekran domowy
/ Ekran domowy
Klawisze specjalne oznaczone kolorem niebieskim mogą być używane w kombinacji „fn” + klawisz specjalny.
Bluetooth Keyboard - USER’S MANUAL
37
Rozwiązywanie problemów
Problem Rozwiązanie
Nie mogę nawiązać połączenia
między klawiaturą Bluetooth, a
urządzeniem
- Upewnij się, że klawiatura znajduje się w trybie parowania. Wciśnij
przycisk połączenia i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby uruchomić
tryb parowania.
Jeżeli wymagany jest kod dostępu, za pośrednictwem klawiatury
wprowadź żądaną frazę i naciśnij Enter.
- Umieść klawiaturę Bluetooth bliżej urządzenia (w idealnych
warunkach odległość maksymalna to 10 m).
- Możliwe jest nawiązanie tylko jednego jednoczesnego połączenia
między klawiaturą, a urządzeniem.
- Wymień baterie.
Tylko w przypadku komputera
- Zainstaluj ponownie/zaktualizuj sterowniki urządzenia Bluetooth i
uruchom ponownie system (tylko w przypadku komputera).
Nie wszystkie wprowadzone znaki są
wyświetlane na ekranie
- Umieść klawiaturę Bluetooth bliżej urządzenia.
- Wymień baterie.
- Zainstaluj ponownie/zaktualizuj sterowniki urządzenia Bluetooth i
uruchom ponownie system.
- Jeżeli urządzenie jest użytkowane w pobliżu dużych metalowych
powierzchni, takie powierzchnie należy usunąć lub odsunąć od nich
produkt.
- Umieść klawiaturę Bluetooth z dala od innych urządzeń
bezprzewodowych (takich, jak bezprzewodowe routery sieciowe).
- Nieużytkowana klawiatura po pewnym czasie przełącza się do trybu
uśpienia.
Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje jej wybudzenie. Może to
potrwać kilka sekund.
W jaki sposób sparować klawiaturę z
innym urządzeniem
- Postępuj zgodnie z opisem instalacji, poczynając od kroku 2.
Znaki wyświetlane na urządzeniu
żnią się od tych, które są
wprowadzane
- Zmień w urządzeniu ustawienia języka klawiatury.
Przyciski obsługi multimediów nie
działają
- Korzystanie z innych odtwarzaczy multimediów, niż oryginalne,
może powodować, że przyciski obsługi multimediów nie będą
działały.
Jeżeli problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z działem pomocy pod adresem www.trust.com/19029/faq.
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla