Epson TM-T70II Series Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
54
Polsk i
Wprowadzenie
Ten produkt to zestaw modułu sieci bezprzewodowej LAN do drukarek
Epson TM.
Sprawdź, czy ten produkt może być używany w połączeniu z posiadaną
drukarką, zapoznając się z jej instrukcją obsługi.
Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, przeczytaj tę instrukcję przed
rozpoczęciem użytkowania produktu. Przechowuj tę instrukcję pod ręką,
aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby.
Środki ostrożności dotyczące użytkowania
Tego produktu można używać wyłącznie w krajach wymienionych
poniżej:
PRZESTROGA:
Nie używaj tego produktu w krajach innych niż wymienione poniżej.
Używanie tego produktu w kraju innym niż wymienione poniżej może powodować
naruszenie przepisów dotyczących korzystania z fali radiowych tego kraju obciążone sankcję
karną.
Ponadto dopilnuj, aby używać tego produktu w połączeniu z drukarką TM przeznaczoną dla
kraju, w którym będzie używany.
Nie podłączaj tego produktu do urządzeń innych niż odpowiednia zgodna drukarka TM.
W razie podłączania do drukarki TM w Ameryce Północnej:
Kanada, Kolumbia, Kostaryka, USA
W przypadku podłączania do drukarki TM dla Europy/Oceanii:
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg,
Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania,
Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia
W razie podłączania do drukarki TM w Japonii:
Japonia
55
PL
Rozpakowanie
Podłączanie modułu sieci bezprzewodowej LAN
Sprawdź, czy zasilanie drukarki jest wyłączone, a następnie podłącz produkt
do gniazda USB drukarki (typu A).
Jeśli powoduje to utrudnienia w związku z innymi kablami lub słabą jakość
transmisji, podłącz moduł za pomocą kabla przedłużającego USB zgodnie z
ilustracją. W takim przypadku podłącz dołączoną do zestawu gumową
pokrywę, aby zapobiec odłączeniu się produktu. Ponadto użyj dołączonej
taśmy klejącej, aby przymocować moduł bezprzewodowej sieci LAN.
Podłączanie do sieci
Aby poznać sposób podłączania drukarki TM do sieci w połączeniu z tym
produktem skorzystaj z dokumentu OT-WL05 Technical Reference Guide
(Techniczny przewodnik referencyjny).
Dokument Technical Reference Guide (Techniczny przewodnik referencyjny)
można pobrać z następującej strony:
http://www.epson-biz.com/?prd=ot-wl05&inf=trg
USB
56
Dane techniczne
EPSON to zarejestrowany znak handlowy firmy Seiko Epson Corporation.
Exceed Your Vision to zarejestrowany znak handlowy lub znak handlowy
firmy Seiko Epson Corporation.
Wszelkie inne znaki handlowe są własnością ich właścicieli i są używane
wyłącznie do celów identyfikacyjnych. Informacje o produkcie mogą ulegać
zmianom bez powiadomienia.
©Seiko Epson Corporation 2015-2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Napięcie zasilania
5 V prądu stałego
Pobór natężenia
Maks. 0,5 A
Zakres
częstotliwości
Kanada/
Kolumbia/
Kostaryka/
USA
IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz):
1 do 11 k.
IEEE 802.11a/n (5,0 GHz):
W52 (36,40,44,48 k.) *
1
W53 (52,56,60,64 k.) *
2
W56 (100,104,108,112,116,132,136,140 k.) *
2
W58 (149,153,157,161,165 k.)
Europa/
Oceania
IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz):
1 do 13 k.
IEEE 802.11a/n (5,0 GHz):
W52 (36,40,44,48 k.) *
1
W53 (52,56,60,64 k.) *
2,
*
3
W56 (100,104,108,112,116,120,124,128,132,
136,140 k.) *
2
Zasięg potencjalnych
zakłóceń
40 m
Wygląd
Moduł bezprzewodowej sieci LAN:
szer. × gł. × wys.: około 67 mm × 20 mm × 10 mm
Kabel przedłużający USB:
Długość: 1 m
*
1
Korzystanie na zewnątrz pomieszczeń jest zabronione (poza
Kostaryką i USA).
*
2
Tryb "ad hoc" jest niedostępny.
*
3
Korzystanie na zewnątrz pomieszczeń jest zabronione (Europa/Australia).
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88

Epson TM-T70II Series Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi