Epson TM-H6000IV Instrukcja obsługi

Marka
Epson
Model
TM-H6000IV
Rodzaj
Instrukcja obsługi
54
Polsk i
Wprowadzenie
Ten produkt to zestaw modułu sieci bezprzewodowej LAN do drukarek
Epson TM.
Sprawdź, czy ten produkt może być używany w połączeniu z posiadaną
drukarką, zapoznając się z jej instrukcją obsługi.
Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, przeczytaj tę instrukcję przed
rozpoczęciem użytkowania produktu. Przechowuj tę instrukcję pod ręką,
aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby.
Środki ostrożności dotyczące użytkowania
Tego produktu można używać wyłącznie w krajach wymienionych
poniżej:
PRZESTROGA:
Nie używaj tego produktu w krajach innych niż wymienione poniżej.
Używanie tego produktu w kraju innym niż wymienione poniżej może powodować
naruszenie przepisów dotyczących korzystania z fali radiowych tego kraju obciążone sankcję
karną.
Ponadto dopilnuj, aby używać tego produktu w połączeniu z drukarką TM przeznaczoną dla
kraju, w którym będzie używany.
Nie podłączaj tego produktu do urządzeń innych niż odpowiednia zgodna drukarka TM.
W razie podłączania do drukarki TM w Ameryce Północnej:
Kanada, Kolumbia, Kostaryka, USA
W przypadku podłączania do drukarki TM dla Europy/Oceanii:
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg,
Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania,
Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia
W razie podłączania do drukarki TM w Japonii:
Japonia
55
PL
Rozpakowanie
Podłączanie modułu sieci bezprzewodowej LAN
Sprawdź, czy zasilanie drukarki jest wyłączone, a następnie podłącz produkt
do gniazda USB drukarki (typu A).
Jeśli powoduje to utrudnienia w związku z innymi kablami lub słabą jakość
transmisji, podłącz moduł za pomocą kabla przedłużającego USB zgodnie z
ilustracją. W takim przypadku podłącz dołączoną do zestawu gumową
pokrywę, aby zapobiec odłączeniu się produktu. Ponadto użyj dołączonej
taśmy klejącej, aby przymocować moduł bezprzewodowej sieci LAN.
Podłączanie do sieci
Aby poznać sposób podłączania drukarki TM do sieci w połączeniu z tym
produktem skorzystaj z dokumentu OT-WL05 Technical Reference Guide
(Techniczny przewodnik referencyjny).
Dokument Technical Reference Guide (Techniczny przewodnik referencyjny)
można pobrać z następującej strony:
http://www.epson-biz.com/?prd=ot-wl05&inf=trg
USB
56
Dane techniczne
EPSON to zarejestrowany znak handlowy firmy Seiko Epson Corporation.
Exceed Your Vision to zarejestrowany znak handlowy lub znak handlowy
firmy Seiko Epson Corporation.
Wszelkie inne znaki handlowe są własnością ich właścicieli i są używane
wyłącznie do celów identyfikacyjnych. Informacje o produkcie mogą ulegać
zmianom bez powiadomienia.
©Seiko Epson Corporation 2015-2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Napięcie zasilania
5 V prądu stałego
Pobór natężenia
Maks. 0,5 A
Zakres
częstotliwości
Kanada/
Kolumbia/
Kostaryka/
USA
IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz):
1 do 11 k.
IEEE 802.11a/n (5,0 GHz):
W52 (36,40,44,48 k.) *
1
W53 (52,56,60,64 k.) *
2
W56 (100,104,108,112,116,132,136,140 k.) *
2
W58 (149,153,157,161,165 k.)
Europa/
Oceania
IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz):
1 do 13 k.
IEEE 802.11a/n (5,0 GHz):
W52 (36,40,44,48 k.) *
1
W53 (52,56,60,64 k.) *
2,
*
3
W56 (100,104,108,112,116,120,124,128,132,
136,140 k.) *
2
Zasięg potencjalnych
zakłóceń
40 m
Wygląd
Moduł bezprzewodowej sieci LAN:
szer. × gł. × wys.: około 67 mm × 20 mm × 10 mm
Kabel przedłużający USB:
Długość: 1 m
*
1
Korzystanie na zewnątrz pomieszczeń jest zabronione (poza
Kostaryką i USA).
*
2
Tryb "ad hoc" jest niedostępny.
*
3
Korzystanie na zewnątrz pomieszczeń jest zabronione (Europa/Australia).
/