Xavax Picta Instrukcja obsługi

Marka
Xavax
Kategoria
wagi osobiste
Model
Picta
Rodzaj
Instrukcja obsługi
27
4. Elementy obsługi i sygnalizacji
k
Przycisk z tyłu wagi: wybór jednostek wagi:
kilogram (kg), Pfund (lb) i Stone (St)
Wskazanie czasu
5. Uruchamianie
5.1 Włożenie baterii:
Waga zasilana jest baterią pastylkową, typu PCS
CR2032
Aby wymienić baterię należy otworzyć komorę
baterii z tyłu obudowy wagi, umieścić w komorzę
baterię typu CR2032 zgodnie z polaryzacją
(biegun + do góry). Zamknąć komorę baterii.
Wskazówki
Przed pierwszym użyciem lub po zmianie
miejsca, należy wagę uruchomić ponownie.
Bez ponownego uruchomienia mogą wystąpić
problemy z poprawnym funkcjonowaniem.
6. Obsługa
Umieścić wagę na czystej i poziomej powierzchni.
Upewnij się, że waga jest postawiona stabilnie
Ważenie:
Waga włącza się automatycznie w momencie
wchodzenia na nią. Masa ciała na wyświetlaczu
miga podczas procesu ważenia.
Poczekaj, aż wyświetlona waga przestaje migać.
Po ustabilizowaniu się pomiaru wagi będzie
wyświetlana przez kolejne 15 sekund.
Waga następnie wyłącza się automatycznie.
Komunikaty o błędach
Komunikat „Err” jest wyświetlany, gdy waga jest
przeciążona.
Komunikat „LO” oznacza, że bateria jest prawie
wyczerpana. Wymień baterię na nową jak
najszybciej
Wskazówki
W celu zapewnienia dokładnych pomiarów,
zaleca się ważyć o tej samej porze każdego
dnia (np. rano zaraz po przebudzeniu)
Wskazówki
Jeżeli podany wynik ważenia przez wagę
wydaje się Państwu niewłaściwy należy się
upewnić, że styki między baterią a gniazdem
są czyste i nic nie zakłóca przepływu prądu.
Jeżeli waga była przez dłuższy czas nie
używana należy wymienić baterie na nowe
7. Ustawienie czasu
Aby ustawić czas, należy na chwilę wyjąć baterię,
a następnie ją ponownie włożyć. Po włożeniu
baterii do komory, będzie mrugać godz. „12:00“
na wyświetlaczu. Za pomocą przycisku „kg/lb/st“
z tyłu obudowy urządzenia można ustawić czas.
Przez przyciskanie przycisku można zwiększyć
wartość liczbową godz. Po ustawieniu właściwej
godz., należy przycisk przytrzymać około 5 sek.
aby potwierdzić ustawienie, aż minuty zaczną
mrugać. Minuty ustawia się w analogiczny
sposób co godz. Po ustawieniu należy zatwierdzić
ustawienie przytrzymując przycisk przez około
5 sek. Czas będzie wyświetlany przez na
wyświetlaczu ciągle, również w trybie czuwania.
8. Funkcja wbudowanej ramki
W szalę wagi została wbudowana ramka na zdjęcie.
Wkładkę fabryczną można wymienić na swoje
zdjęcia, rysunki, itp.
Aby wymienić zdjęcie należy otworzyć plastikowe
zabezpieczenie z tyłu obudowy, podciągając dwa
zatrzaski do góry. Następnie można całkowicie
zdjąć zabezpieczenie i wsunąć zdjęcie. Wielkość
wkładki: maks. 24,50 cm x 19,50 cm
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 27 21.10.13 10:43
/