mothercare Darlington Cot instrukcja

Marka
mothercare
Kategoria
meble dziecięce
Model
Darlington Cot
Rodzaj
instrukcja
28
© Mothercare UK Ltd. 2012Version 1.0 06/09/12
OSTRZEŻENIE! ABY ZAPOBIEC UPADKOM, PODSTAWA MATERACA POWINNA ZOSTAĆ UMIESZCZONA W
NAJNIŻSZEJ POZYCJI W ŁÓŻECZKU, ZANIM DZIECKO ZACZNIE SIEDZIEĆ.
Należy postępować zgodnie z niniejszą instrukcją użytkowania, tak by nie ryzykować zmniejszenia
bezpieczeństwa produktu.
OSTRZEŻENIE! Należy uważać na ryzyko związane ze znajdującym się w pobliżu łóżeczka otwartym ogniem i innymi
źródłami dużego ciepła, takimi jak grzejniki elektryczne, kominki gazowe itp.
OSTRZEŻENIE! Nie używać łóżeczka, jeżeli którakolwiek część jest zepsuta, zniszczona, rozerwana albo jej brakuje;
odpowiednie części zapasowe można otrzymać od Mothercare.
OSTRZEŻENIE! Nie zostawiać niczego w łóżeczku ani nie umieszczać go blisko innego produktu, który mógłby zapewnić
oparcie dla stóp i spowodować ryzyko uduszenia czy zadzierzgnięcia. Na przykład sznurki, linki od
zasłon itp.
OSTRZEŻENIE! Nie używać więcej niż jednego materaca w łóżeczku. Stosować wyłącznie materace zalecane przez
Mothercare; pilnować, żeby szczelina między materacem a bokami/końcami łóżeczka nie przekraczała 30 mm.
OSTRZEŻENIE! Dzieci będą zapewne bawić się, skakać, podskakiwać i wspinać się na łóżko, więc nie należy stawiać go zbyt
blisko innych mebli ani okien; powinno stać albo przy samej ścianie, albo co najmniej 300 mm od ściany.
OSTRZEŻENIE! Nie stawiać tego łóżeczka dziecięcego w pobliżu źródeł ciepła, okien ani innych mebli.
Szerokość i długość zostały określone, ponieważ to ważne, by żeby szczelina między materacem a bokami/końcami łóżeczka
nie przekraczała 30 mm Chodzi o to, aby nóżki czy rączki dziecka nie uwięzły w szczelinie. Określono głębokość materaca, tak
aby głębokość łóżeczka wynosiła co najmniej 500 mm przy podstawie ustawionej w najniższym położeniu, by zminimalizować
ryzyko, że dziecko wespnie się na górę lub wypadnie z łóżeczka.
Łóżeczka dziecinne, które można zamienić w zwykle łóżka, są przewidziane dla dzieci od urodzenia do ok. 5 lat.
Materac używany do łóżka dziecięcego powinien mieć 1200 mm długości, 600 mm szerokości i do 120 mm grubości.
Najbezpieczniejsze jest ustawienie podstawy materaca w najniższym punkcie; należy z niego korzystać, jak tylko dziecko
zacznie siadać.
Należy dopilnować, aby łóżeczko stało w rozsądnej odległości od zasłon, grzejników i gniazdek elektrycznych.
Leki, sznurki, gumki, małe zabawki i podobne małe przedmioty należy zawsze trzymać poza zasięgiem dziecka
w łóżeczku.
Produkt zgodny z normami BS EN 716
Aby zapobiec obrażeń wskutek upadku, kiedy dziecko jest w stanie samo wyjść z łóżeczko, łóżeczko nie powinno być już dla
tego dziecka używane.
Należy stosować materac takiej grubości, aby wewnętrzna głębokość łóżeczka (od powierzchni materaca do górne
powierzchni boku) wynosiła co najmniej 500 mm przy podstawie ustawionej w najniższym położeniu, a co najmniej 200 mm
przy podstawie ustawionej w najwyższym położeniu.
Na nodze łóżeczka jest znacznik wskazujący tę wysokość.
Jeżeli dziecko pozostaje bez opieki w łóżeczku, jego strona ruchoma musi znajdować się w najwyższym położeniu.
Wszelkie połączenia montażowe należy dobrze docisnąć/dokręcić, regularnie sprawdzać i w razie potrzeby ponownie
dociskać.
Śruby i wkręty nie powinny być luźne - dziecko mogłoby wcisnąć część ciała lub ubrania (tasiemki i sznurówki, naszyjniki,
wstążki lalek) i zaczepić się o nie. Zachodziłoby ryzyko uduszenia.
Łóżeczko/łóżko należy ustawić na płaskim, stabilnym podłożu, z dala od gniazd elektrycznych.
Nigdy nie przenosić łóżeczka/łóżka wraz z dzieckiem.
Po złożeniu nie rozkładać ponownie na części.
Jeśli którakolwiek część jest zepsuta, należy zaprzestać używania produktu do czasu otrzymania odpowiedniej części
zapasowej od Mothercare.
Znaczne podgryzanie drewna przez dziecko może doprowadzić do powstania drzazg.
safety & care notes
uwagi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
WAŻNE, ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ:
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE.
Należy dbać o produkt
Łóżeczko/łóżko można wyczyścić, wycierając go wilgotną ściereczką i susząc miękką, czystą szmatką.
Nie używać środków żrących, wybielaczy i środków do polerowania na bazie alkoholu lub amoniaku.
Zwracać szczególną uwagę podczas przenoszenia. Nieostrożne obchodzenie się z drewnianym meblem może spowodować
jego uszkodzenie.
Drewno to materiał naturalny, kolor z czasem ściemnieje.
29
© Mothercare UK Ltd. 2012Version 1.0 06/09/12
obsługa klienta
Bezpieczeństwo Twojego dziecka zależy od Ciebie.
W razie problemów z tym produktem albo potrzeby zakupienia części zamiennych, prosimy skontaktować się z najbliższym
sklepem Mothercare.
/