Evolveo strongphone g4 Skrócona instrukcja obsługi

Marka
Evolveo
Kategoria
smartfony
Model
strongphone g4
Rodzaj
Skrócona instrukcja obsługi
Zdejmij osłonę
gniazda karty
Zamknij telefon
Podłącz ładowarkę
Zalecamy odłączyć
ładowarkę sieciową
natychmiast po
naładowaniu telefonu.
W ten sposób można
przedłużyć żywotność i
pojemność wbudowanej
baterii telefonu.
PL
StrongPhone G4
QUICK START
GUIDE
4G
LTE
ANDROID SMARTPHONE
QUAD CORE
WATERPROOF
O U T D O O R
Utylizacja
Deklaracja zgodności
Gwarancja NIE MA ZASTOSOWANIA do:
A: nanoSIM (gniazdo SIM1, główne)
B: karta microSDHC/SDXC
Telefon
Słuchawki
Głośność +/-
microUSB
Hybrydowe gniazdo
Włączenie/wyłączenie telefonu
lub wyświetlacza
Szybki dostęp do ustawień telefonu
Początek
1
3
Włóż karty
2
4
4G
LTE
ANDROID SMARTPHONE
QUAD CORE
WATERPROOF
O U T D O O R
4G
LTE
ANDROID SMARTPHONE
QUAD CORE
WATERPROOF
O U T D O O R
4G
LTE
ANDROID SMARTPHONE
QUAD CORE
WATERPROOF
O U T D O O R
4G
LTE
ANDROID SMARTPHONE
QUAD CORE
WATERPROOF
O U T D O O R
B A
lub
nanoSIM (gniazdo SIM2)
Kamera
Lampa błyskowa
Szanowny Kliencie, dzkujemy za wybranie telefonu
komórkowego czeskiej marki EVOLVEO. Zalecenia
dotyczące opieki o telefon i bezpiecznego korzystania z
niego:
Telefon EVOLVEO StrongPhone G4 został zaprojektowany
tak, aby był znacznie bardziej wytrzymy n
konwencjonalny telefon komórkowy, jednak nie jest
niezniszczalny.
Telefon komórkowy EVOLVEO StrongPhone G4 posiada
certyfikację IP68. Niemniej, nawet ten standard nie
gwarantuje pełnej wodoszczelnci urządzenia.
Telefon jest wodoszczelny i pyłoszczelny, pod warunkiem
spełnienia następujących warunków: wszystkie otwory
wejściowe są zamknte i telefon nie zostanie zanurzony
ębiej niż 1.2 metr, i nie przez dłej niż 60 minut; woda
musi być słodka. Sporadyczne stosowanie w chlorowanych
basenach jest możliwe pod warunkiem, że telefon zostanie
naspnie oukany czystą wodą. Nie wolno używać w
wodzie morskiej ani w basenach ze słoną wo. W razie
nieaściwego stosowania urządzenia gwarancja traci
ważność.
Ma ograniczoną odpornć wobec metalowych wrów i
innych cstek metalu, kre mogą wskutek długotrwałego
narenia na nie spowodować uszkodzenie np. głnika lub
uchawki.
Ten telefon to skomplikowane urządzenie elektroniczne,
dlatego naly chronić go przed wstrząsami i nie narażać na
dzianie pól magnetycznych.
Ze względu na wiele różnych sposow użytkowania, jak
na przyad czy są albo nie są prawidłowo zamknięte
otwory weciowe telefonu, nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności za szkody spowodowane cieczą.
Wyświetlacz telefonu jest wykonany z hartowanego sza,
kre me pękć w razie upadku na twardą powierzchn,
jeżeli jest narone na silne uderzenie lub gdy wyświetlacz
jest zginany albo deformowany w inny sposób. Jeśli
wyświetlacz jest uszkodzony, nie wolno próbować naprawi
go samemu. Pęknięcia szkła wynikające z niewłaściwego
ywania lub nadużywania nie są objęte gwarancją.
Telefon naly oczcić natychmiast po zetknięciu się z
produktami, które mogą powodować plamy, jak np. atrament,
barwniki, makijaż, żywność, olej itp.
Nie wolno używać środków czyszccych do szyb ani innych
środków czyszccych, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu,
amoniaku ani materiałów ściernych.
Jeżeli telefon wpadnie do wody, nie wolno naciskać
przycisków, ale zanim zostanie ponownie włączony,
natychmiast wytrzeć suchą ściereczką i pozostawić do
wyschncia na otwartej przestrzeni. Nie wolno próbow
wysuszyć telefonu zewtrznym źródłem ciea, takim jak np.
kuchenką mikrofalową lub suszarką do włosów.
Telefon jest przeznaczony do pracy w temperaturach od 0 °
do 40 °C i może być przechowywany w temperaturach od -
20 ° do 45 °C. Nsze lub wyższe temperatury mogą wywać
na zachowanie telefonu i żywotnć baterii.
Nie wolno używać telefonu na zewtrz podczas burzy. Za
jakiekolwiek szkody na urządzeniu lub uszczerbki na zdrowiu
związane z takim wykorzystaniem nie ponosimy
odpowiedzialności.
Nie wolno dziurawić głośnika, wkładać przedmiotów do
otworów, malować telefonu farbą - wszystkie te czynności
wpływają na funkcjonalność i szczelnć telefonu.
EVOLVEO StrongPhone G4 został przetestowany zgodnie z
normami UE dla fal radiowych, WiFi i Bluetooth. Jeżeli chcesz
ograniczyć skutki narenia na energię o (wysokiej)
częstotliwości radiowej, należy ograniczyć czas
bezpośredniego narażenia na promieniowanie np. za pomo
zestawu głnomówiącego Bluetooth lub zachow
odległć między swoim ciem i telefonem.
Nigdy nie wolno samemu podejmować prób naprawienia
telefonu, demontować telefon, w tym usuwać zewtrzne
śruby, co może spowodować uszkodzenia, kre nie są obte
gwarancją.
Jeżeli telefon został serwisowany, może to spowodować
obnenie jego odpornci wobec pu i wodzie.
Producent, dystrybutorzy ani sprzedawcy nie są
odpowiedzialni za utratę danych, ani za bezpośrednie lub
pośrednie szkody spowodowane w związku z
funkcjonowaniem telefonu, powstałe w jakikolwiek sposób.
Rozwiązanie problemów
Telefonu nie można włączyć
* Przytrzymaj wciśnięty przycisk włączenia przez 20 sekund.
* Naładuj baterię. Najpierw ładuj około pół godziny,
następnie odłącz ładowarkę i ponownie podłącz ją, i
całkowicie naładuj baterię.
* Sprawdź lub wymień kartę SIM
Telefon komórkowy się zawiesił i nie reaguje na dotyk,
sam się włącza, zawiesza się lub restartuje.
* Sprawdź, czy nie jest aktywna funkcja automatycznego
wyłączania.
* Przytrzymaj wciśnięty przycisk RESET przez 10 sekund.
* Przytrzymaj wciśnięty przycisk włączania/wyłączania tak
długo, nim telefon się zrestartuje (do 15 sekund).
* Odinstaluj aplikację, która powoduje problem.
* Wykonaj reset do ustawień fabrycznych (Ustawienia >
Kopia zapasowa i przywrócenie danych > Odnowienie
ustawień fabrycznych > Zresetuj telefon).
Przestroga!
Telefon zostanie uruchomiony ponownie z oryginalnymi
ustawieniami, zostaną usunięte hasła, zainstalowane
programy itp.
Przeciągnij palcem górny pasek informacyjny na Głównym
ekranie, aby wyświetlić informacje takie jak Włączanie i
wyłączanie sieci WiFi, Bluetooth, Transmisji danych, Trybu
samolotowego, Latarki, Lokalizacji, przełączyć Profile audio
lub zrobić Zrzut ekranu.
System operacyjny Android został stworzony przez spółkę
Google, dlatego w telefonie można znaleźć niektóre jej
aplikacje. Inne aplikacje i gry można zainstalować ze Sklepu
Google Play - po utworzeniu konta Google (Ustawienia >
Konta > Dodaj konto).
• instalacji innego oprogramowania niż tego, które było w
telefonie EVOLVEO zainstalowane jako oryginalne z fabryki
ani do wykonania ROOTu systemu operacyjnego Android
• elektromechanicznego lub mechanicznego uszkodzenia
telefonu spowodowanego użytkownikiem przez
niewłaściwe użytkowanie telefonu (np. pękniętego
wyświetlacza lub warstwy dotykowej, pękniętej przedniej
lub tylnej obudowy telefonu, uszkodzonego gniazdka
zasilania microUSB, gniazdka karty SIM, gniazdka karty
microSD lub gniazdka słuchawkowego itp.)
• uszkodzenia głośnika i słuchawki cząstkami metalu
• uszkodzenia z przyczyn naturalnych, takich jak ogień,
woda, elektryczność statyczna, podwyższona temperatura
itp.
• wad wynikających z normalnego zużycia
• uszkodzenia spowodowanego nieautoryzowaną naprawą
• oprogramowania telefonu, jeżeli wymaga on aktualizacji
ze względu na zmiany w parametrach sieci operatorów sieci
komórkowej
• nieprawidłowej funkcji sieci komórkowej
• baterii, jeżeli po ponad 6 miesiącach użytkowania nie
utrzyma ona swojej oryginalnej pojemności (gwarancja
pojemności baterii wynosi 6 miesięcy)
• celowego uszkodzenia
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Naprawy i serwis mogą być wykonywane jedynie w
autoryzowanym punkcie serwisowym dla telefonów
EVOLVEO (więcej na w przeciwnym razie www.evolveo.com)
można doprowadzić do uszkodzenia telefonu i utraty
gwarancji.
Wsparcie techniczne EVOLVEO
http://www.evolveo.eu/pl/wsparcie
Symbol przekreślonego pojemnika na produkcie, w
dokumentacji lub na opakowaniu oznacza, że na terenie
Unii Europejskiej należy wszystkie produkty elektryczne i
elektroniczne, baterie i akumulatory oddać po zakończeniu
żywotności do selektywnej zbiórki. Nie wolno wyrzucać
tych produktów razem z nieposortowanym odpadem
komunalnym.
Niniejszym spółka ABACUS Electric, s.r.o. deklaruje, że
telefon komórkowy GSM EVOLVEO StrongPhone G4 jest
zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy
1999/5/WE (rozporządzenie rządu czeskiego nr 426/2000
Sb.).
Pełny tekst Deklaracji zgodności można pobrać z adresu
ftp://ftp.evolveo.com/ce
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia. Błędy drukarskie zastrzeżone.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoEU
/