Worx WG549E.9 Karta katalogowa

Marka
Worx
Kategoria
dmuchawy / suszarki powietrza
Model
WG549E.9
Rodzaj
Karta katalogowa
WG549E WG549E.3 WG549E.5
WG549E.9
P05
P14
P24
P34
P44
P54
P64
P74
P84
P94
P104
Cordless Li-Ion Blower/Sweeper
Gebläse/Kehrmaschine mit Lithiumbatterie
Souffleur/Balayeur à piles de Lithium
Soffiante/Spazzatrice con batteria al litio
Sopladora/Barredora con Batería de Litio
Lithiumbatterij Blazer/Veger
Bezprzewodowa dmuchawa/zamiatarka z akumulatorem Li-Jon
Zsinór nélküli, lítium-ion elemmel működő porszívós seprű
Ventilator/Aspirator cu baterie din Li-Ion fără cablu
Bezdrátový Li-Ion foukač/zametač
Akumulátorový (lítiovo-iónový) vysávač/dúchadlo
EN
D
F
I
ES
NL
PL
HU
RO
CZ
SK
Original instructions EN
Originalbetriebsanleitung D
Notice originale F
Istruzioni originali I
Manual original ES
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing NL
Instrukcja oryginalna PL
Eredeti használati utasítás HU
Instrucţiuni originale RO
Překlad CZ
Preklad SK
Bezprzewodowa dmuchawa/
zamiatarka z akumulatorem Li-Jon
PL
64
1. UCHWYT
2. WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK
3. PRZYCISK ZWOLNIENIA DMUCHAWY
4. RURA DMUCHAWY
5. POJEMNIK BATERYJNY
6. ZATRZASK POJEMNIKA BATERYJNEGO (Patrz C)
Nie wszystkie pokazane na ilustracji akcesoria są dostarczane standardowo.
Bezprzewodowa dmuchawa/
zamiatarka z akumulatorem Li-Jon
PL
65
DANE TECHNICZNE
Typ WG549E WG549E.3 WG549E.5 WG549E.9 (520-559 - oznaczenie maszyny,
odpowiednie dla bezprzewodowej dmuchawy/odkurzacza)
DANE DOTYCZĄCE HAŁASU I WIBRACJI
Ważone ciśnienie akustyczne L
pA
:74dB(A)
Ważona moc akustyczna L
wA
:85dB(A)
K
pA
& K
wA
3.0dB(A)
Używać ochrony słuchu
INFORMACJE DOTYCZĄCE DRGAŃ
Łączna wartość drgań (suma wektora triax) określona według normy EN 60745
Wartość przenoszenia wibracji 1.96m/s²
Zadeklarowana całkowita wartość wibracji może być wykorzystana do porównania jednego narzędzia z
innym oraz może być użyta we wstępnej ocenie narażenia.
OSTRZEŻENIE: Wartość emisji wibracji w czasie rzeczywistego używania elektronarzędzia
może się różnić od zadeklarowanej, w zależności od sposobu używania narzędzia w
następujących przykładach i innych sposobach używania narzędzia:
Jak używane jest narzędzie oraz, czy materiał jest cięty czy wiercony.
Czy narzędzie jest w dobrym stanie i czy jest prawidłowo konserwowane.
Czy używane są prawidłowe akcesoria narzędzia i czy narzędzie jest właściwie naostrzone oraz w
dobrym stanie.
Czy dokręcone są szczęki na uchwycie i czy używane są jakiekolwiek akcesoria antybiracyjne.
Oraz, czy narzędzie jest używane zgodnie z przeznaczeniem i według instrukcji.
Niepawidłowe prowadzenie tego narzędzia może spowodować syndrom wibracji rąk
WG549E WG549E.3 WG549E.5 WG549E.9
Napięcie znamionowe Maks*20V
litowy
Prędkość znamionowa bez obciążenia 12500/min
Prędkość wydmuchiwania 200km/h
Czas ładowania
Ok. 3 godz. Ok. 2 godz.
Ok. 1 godz.
/
Masa urządzenia
1.6kg
1.9kg 1.6kg 1.2kg
* Napięcie mierzone bez obciążenia. Początkowe napięcie akumulatora osiąga maksymalną wartość
20V. Napięcie nominalne wynosi 18V.
Bezprzewodowa dmuchawa/
zamiatarka z akumulatorem Li-Jon
PL
66
OSTRZEŻENIE: W szczególności, oszacowanie poziomu ekspozycji w rzeczywistych
warunkach używania powinno brać także pod uwagę wszystkie elementy cyklu działania, takie
jak czasy wyłączenia narzędzia i czas bezczynności, ale nie rzeczywiście wykonywaną pracę. Może to
znacznie zmniejszyć poziom ekspozycji w całym okresie pracy.
Pomoc w minimalizacji narażenia na wibracje.
Narzędzie należy konserwować z godnie z instrukcjami i prawidłowo smarować (w odpowiednich
miejscach)
Jeśli narzędzie jest używane regularnie należy zakupić akcesoria antywibracyjne.
Należy unikać używania narzędzi w temperaturach 10
0
C lub niższych
Należy zaplanować harmonogram pracy w celu rozłożenia używania narzędzi wytwarzających wysoki
poziom drgań na kilka dni.
AKCESORIA
WG549E WG549E.3 WG549E.5 WG549E.9
Akumulatorki 1(WA3551.1) 1(WA3553) 1(WA3551.1) /
Ładowarki 1(WA3760) 1(WA3860) 1(WA3860) /
Zaleca się zakup wszystkich akcesoriów w sklepie, gdzie zakupiono narzędzie. Używać dobrej
jakości akcesoriów oznaczonych dobrze znanymi markami. Wybierać wiertła według rodzaju pracy,
która ma być wykonana. Więcej szczegółów można znaleźć w dodatkowym opakowaniu. Personel
sklepu może również udzielić pomocy i porad.
Bezprzewodowa dmuchawa/
zamiatarka z akumulatorem Li-Jon
PL
67
OGÓLNE OSTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS PRACY Z
ELEKTRONARZĘDZIAMI
UWAGA: Należy przeczytać
wszystkie przepisy. Błędy w
przestrzeganiu następujących przepisów mogą
spowodować porażenie prądem, pożar i/lub
ciężkie obrażenia ciała.
Należy dobrze przechowywać te
przepisy.
Użyte w dalszej części pojęcie „elektronarzędzie”
odnosi się do elektronarzędzi napędzanych
prądem (z kablem zasilającym) i do
elektronarzędzi napędzanych akumulatorami (bez
kabla zasilającego).
1. MIEJSCE PRACY
a) Miejsce pracy należy utrzymyw
w czystości i dobrze oświetlone.
Nieporządek i nie oświetlane zakresy pracy
mogą doprowadzić do wypadków.
b) Nie należy pracować tym
narzędziem w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się
np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wywołują iskry, które mogą
podpalić ten pyt lub pary.
c) Elektronarzędzie trzymać podczas
pracy z daleka od dzieci i innych
osób. Przy odwróceniu uwagi można stracić
kontrole nad narzędziem.
2. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka urządzenia musi pasować
do gniazda. Nie wolno zmieniać
wtyczki w jakikolwiek sposób.
Nie należy używać wtyczek
adapterowych razem z uziemionymi
narzędziami. Niezmienione wtyczki
i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko
porażenia prądem.
b) Należy unikać kontaktu z
uziemionymi powierzchniami jak
rury, grzejniki, piece i lodówki. Istnieje
zwiększone ryzyko porażenia prądem, gdy
Państwa ciało jest uziemione.
c) Urządzenie natęży trzymać
zabezpieczone przed deszczem
i wilgocią. Wniknięcie wody do
elektronarzędzia podwyższa ryzyko
porażenia prądem.
d) Nigdy nie należy używać kabla do
innych czynności. Nigdy nie używać
kabla do noszenia urządzenia
za kabel, zawieszenia lub do
wyciągania wtyczki z gniazda.
Kabel należy trzymać z daleka od
wysokich temperatur, oleju; ostrych
krawędzi lub ruchomych części
urządzenia. Uszkodzone lub poplątane
kable zwiększają ryzyka porażenia prądem.
e) W przypadku, że elektronarzędziem
pracuje się na świeżym
powietrzu należy używać kabla
przedłużającego, który dopuszczony
jest do używania na zewnątrz. Użycie
dopuszczonego do używania na zewnątrz
kabla przedłużającego zmniejsza ryzyko
porażenia prądem.
f) Jeśli nie można uniknąć
posługiwania się elektronarzędziem
w miejscu o dużej wilgotności
należy użyć zabezpieczonego
zasilacza domowego (RCD).
Stosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3. BEZPIECZEŃSTWO OSÓB
a) Należy być uważnym, zważać
na to co się robi i pracę
elektronarzędziem rozpoczynać
z rozsądkiem. Nie należy używać
urządzenia gdy jest się zmęczonym
lub pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi
przy użyciu urządzenia może doprowadzić do
poważnych obrażeń ciała,
b) Należy nosić osobiste wyposażenie
ochronne i zawsze okulary
ochronne. Noszenie osobistego
wyposażenia ochronnego jak maska
przeciwpyłowa, nie ślizgające się buty
robocze, hełm ochronny lub ochrona
słuchu, w zależności od rodzaju i użycia
elektronarzędzia zmniejsza ryzyko obrażeń
ciała.
c) Należy zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu. Przed podłączeniem
do sieci zasilającej i/lub zestawu
baterii, podniesieniem urządzenia
Bezprzewodowa dmuchawa/
zamiatarka z akumulatorem Li-Jon
PL
68
i przenoszeniem urządzenia należy
sprawdzić, czy przełącznik znajduje
się w pozycji wyłączenia.W przypadku,
że przy noszeniu urządzenia trzyma się
palec na włączniku/wyłączniku lub włączone
urządzenie podłączone zostanie do prądu, to
może to doprowadzić do wypadków.
d) Zanim urządzenie zostanie włączone
należy usunąć narzędzia nastawcze
lub klucze. Narzędzie lub klucz, które
znajdują się w ruchomych częściach
urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń
ciała.“
e) Nie należy przeceniać swoich
możliwości. Należy dbać o
bezpieczną pozycję pracy i zawsze
utrzymywać równowagę. Przez to
możliwa jest lepsza kontrola urządzenia w
nieprzewidzianych sytuacjach.
f) Należy nosić odpowiednie ubranie.
Nie natęży nosić luźnego ubrania lub
biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy
trzymać z daleka od ruchomych części.
Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać ujęte przez poruszające się
części.
g) W przypadku, że możliwe
jest zamontowanie urządzeń
odsysających lub podchwytujących
należy upewnić się, czy są one
właściwie podłączone i prawidłowo
użyte. Użycie tych urządzeń zmniejsza
zagrożenie spowodowane pyłami.
4. STARANNE OBCOWANIE ORAZ
UŻYCIE ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie należy przeciążać urządzenia.
Do pracy używać należy
elektronarzędzia, które jest do tego
przewidziane. Odpowiednim narzędziem
pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym
zakresie sprawności.
b) Nie należy używać elektronarzędzia,
którego włącznik/wyłącznik jest
uszkodzony.Elektronarzędzie, którego
nie można włączyć lub wyłączyć jest
niebezpieczne i musi zostać naprawione.
c) Należy odłączyć wtykę od źródła
zasilania i/lub zestawu baterii,
przed wykonaniem jakichkolwiek
regulacji, zmiany akcesoriów
lub podczas przechowywania
elektronarzędzi. Ten środek ostrożności
zapobiega niezamierzonemu włączeniu się
urządzenia.
d) Nie używane elektronarzędzia należy
przechowywać poza zasięgiem
dzieci. Nie należy dać narzędzia do
użytku osobom, które jego nie znają
lub nie przeczytały tych przepisów.
Używane przez niedoświadczone osoby
elektronarzędzia są niebezpieczne.
e) Urządzenie należy pieczołowicie
pielęgnować. Należy kontrolować,
czy ruchome części urządzenia
funkcjonują bez zarzutu i nie
są zablokowane, czy części nie
są pęknięte lub uszkodzone, co
mogłoby mieć wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie urządzenia.
Uszkodzone części należy przed użyciem
urządzenia oddać do naprawy. Wiele
wypadków spowodowanych jest przez
niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
f) Narzędzia tnące należy utrzymyw
ostre i czyste. Starannie pielęgnowane
narzędzia tnące z ostrymi krawędziami
tnącymi zablokowują się rzadziej i łatwiej się
je prowadzi.
g) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia
itd. należy używać odpowiednio
do tych przepisów i tak, jak jest to
przewidziane dla tego specjalnego
typu urządzenia. Uwzględnić należy przy
tym warunki pracy i czynność do wykonania.
Użycie elektronarzędzi do innych niż
przewidziane prace może doprowadzić do
niebezpiecznych sytuacji.
5. STARANNE UŻYTKOWANIE
ELEKTRONARZĘDZI NAPĘDZANYCH
AKUMULATORAMI
a) Akumulatory należy ładować tylko
w ładowarkach, które poleci)
producent. Dla ładowarki, która nadaje
się do ładowania określonych akumulatorów
istnieje niebezpieczeństwo pożaru, gdy użyte
zostaną inne akumulatory.
b) Do elektronarzędzi należy używać
jedynie przewidzianych do tego
akumulatorów. Użycie innych
akumulatorów może doprowadzić do obrażeń
ciała i niebezpieczeństwa pożaru.
c) Nie używany akumulator należy
Bezprzewodowa dmuchawa/
zamiatarka z akumulatorem Li-Jon
PL
69
trzymać z daleka od spinaczy,
monet, kluczy, gwoździ, śrub
lub innych małych przedmiotów
metalowych, które mogłyby
spowodować zmostkowanie
kontaktów. Zwarcie pomiędzy kontaktami
akumulatora może spowodować oparzenia
lub pożar.
d) Przy niewłaściwym użyciu możliwe
jest wydostanie się cieczy z
akumulatora. Należy unikać
kontaktu z nią. Przy przypadkowym
kontakcie spłukać wodą. W
przypadku, że ciecz dostała
się do oczu należy dodatkowo
skonsultować się z lekarzem. Ciecz
akumulatorowa może doprowadzić do
podrażnienia skóry lub oparzeń,
6. SERWIS
a) Naprawę urządzenia należy
zlecić jedynie kwalikowanemu
fachowcowi i przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. To
gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia
zostanie zachowane.
DODATKOWE
OSTRZEŻENIA
BEZPIECZEŃSTWA
DLA DMUCHAWY
BEZPRZEWODOWEJ
UWAGA: Należy przeczytać
wszystkie przepisy. Błędy w
przestrzeganiu następujących przepisów mogą
spowodować porażenie prądem, pożar i/lub
ciężkie obrażenia ciała.
Należy dobrze przechowywać te
przepisy.
- Esta ferramenta não deve ser usada por
pessoas (incluindo crianças) com reduzidas
capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou
com falta de experiência ou conhecimentos,
a não ser que sejam devidamente
supervisionadas ou tenham recebido
formação dada por uma pessoa responsável
pela sua segurança.
- As crianças devem ser sempre
supervisionadas para ter a certeza de que não
brincam com esta ferramenta.
1) PODSTAWOWE SZKOLENIE
UŻYTKOWNIKA
a) Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
Zapoznaj się z elementami sterującymi
oraz zasadami prawidłowego użytkowania
urządzenia.
b) Nigdy nie należy pozwalać na używanie
tego urządzenia osobom nie obeznanym
z instrukcjami. Przepisy miejscowe mogą
regulować minimalny wiek użytkownika
podobnych urządzeń.
c) Nigdy nie należy używać tego urządzenia,
gdy w pobliżu znajdują się ludzie, szczególnie
dzieci lub zwierzęta domowe.
d) Operator lub użytkownik odpowiada za
wypadki i zagrożenia dla ludzi lub ich mienia.
2) PRZYGOTOWANIE
a) Podczas posługiwania się tym urządzeniem
należy zawsze zakładać odpowiednie obuwie i
długie spodnie.
b) Nie należy zakładać luźnych ubrań lub
biżuterii, która mogła by dostać się do wlotu
powietrza. Długie włosy należy zabezpieczyć,
aby nie dostały się do wlotów powietrza.
c) Podczas działania należy zakładać okulary
ochronne
d) Aby zabezpieczyć przed podrażnieniem
kurzem, zaleca się zakładanie maski na twarz.
e) Nigdy nie należy używać urządzenia z
uszkodzonymi osłonami lub ekranami, albo
bez urządzeń ochronnych.
3) DZIAŁANIE
a) Wyjąć akumulator z urządzenia,
- Gdy nie jest używane;
- Przed usuwaniem blokad;
- Przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub
wykonywaniem prac dotyczących urządzenia;
- Jeśli wystąpią nienormalne drgania urządzenia.
b) Urządzenie można uruchamiać wyłącznie
w świetle dziennym lub przy silnym świetle
sztucznym.
c) Nie należy sięgać urządzeniem zbyt daleko, a
cały czas należy utrzymywać równowagę.
d) Należy zawsze zapewnić odpowiednie oparcie
stop na stokach.
Bezprzewodowa dmuchawa/
zamiatarka z akumulatorem Li-Jon
PL
70
e) Należy chodzić, nigdy nie należy biegać;
f) Należy dbać, aby wloty powietrza nie były
zanieczyszczone.
g) Nigdy nie należy wydmuchiwać cząstek w
kierunku przechodniów.
4) KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
a) Aby zachować dobry stan techniczny kosiarki
i zapewnić bezpieczeństwo pracy, należy
okresowo dokręcać wszystkie nakrętki i śruby.
b) Dla bezpieczeństwa należy wymieniać zużyte
lub uszkodzone części.
c) Należy używać wyłącznie oryginalnych części
zamiennych i akcesoriów.
d) Urządzenie można przechowywać wyłącznie
w suchym miejscu.
INSTRUKCJA
BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCA MODUŁU
AKUMULATORA
a) Nie demontuj, nie otwieraj lub nie
niszcz ogniw pomocniczych lub
modułu akumulatora.
b) Nie zwieraj ogniwa lub modułu
akumulatora. Nie przechowuj ogniw
lub modułu akumulatora w sposób
bezładny w pudle lub szuadzie,
gdzie mogą się wzajemnie zewrzeć
lub ulec zwarciu przez inne
metalowe przedmioty.
Nie używany
akumulator należy trzymać z daleka od
spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub
innych małych przedmiotów metalowych,
które mogłyby spowodować zmostkowanie
kontaktów. Zwarcie pomiędzy kontaktami
akumulatora może spowodować oparzenia
lub pożar.
c) Nie narażaj ogniw lub modułu
akumulatora na działanie ciepła
lub ognia. Unikaj składowania
w miejscach pod bezpośrednim
działaniem światła słonecznego.
d) Nie narażaj ogniw lub modułu
akumulatora na uderzenia
mechaniczne.
e) W razie wycieku z ogniwa, nie
dopuść, aby płyn zetknął się ze
skórą lub dostał się do oczu. Jeśli
już nastąpił kontakt z płynem,
przemyj skażoną powierzchnię dużą
ilością wody i zwróć się o pomoc
medyczną.
f) Nie używaj ogniwa lub modułu
akumulatora nie przeznaczonego do
pracy z danym urządzeniem.
g)
Utrzymuj ogniwa i moduł akumulatora
w czystości i w stanie suchym.
h) Jeśli zaciski ogniwa lub akumulatora
zostały zanieczyszczone, oczyść je
czystą i suchą szmatką.
i) Ogniwa pomocnicze i moduł
akumulatora należy przed użyciem
naładować. Zawsze używaj
właściwej ładowarki i przestrzegaj
instrukcji ładowania zawartej w
instrukcji obsługi dostarczonej przez
producenta urządzenia.
j) Nie pozostawiaj modułu
akumulatora na długie ładowanie,
jeśli go nie używasz.
k) Po dłuższym okresie składowania
może być niezbędne kilkukrotne
naładowanie i rozładowanie ogniw
lub modułu akumulatora, aby
uzyskać optymalną wydajność.
l) Ogniwa pomocnicze oraz moduł
akumulatora osiągają największą
wydajność podczas pracy w
normalnej temperaturze pokojowej
(20°C ± 5°C).
m) Podczas utylizacji akumulatorów
należy oddzielić od siebie
akumulatory o różnych systemach
elektromechanicznych.
n) Akumulatory należy ładować tylko
w ładowarkach, które poleci)
producent. Dla ładowarki, która nadaje
się do ładowania określonych akumulatorów
istnieje niebezpieczeństwo pożaru, gdy użyte
zostaną inne akumulatory.
o) Nie używaj ogniwa lub modułu
akumulatora nie przeznaczonego do
pracy z danym urządzeniem.
p) Trzymaj ogniwa i moduł akumulatora
poza zasięgiem dzieci.
q) Zachowaj oryginalne instrukcje
produktu do wglądu.
r) Kiedy to możliwe, wyjmuj moduł
akumulatora, jeśli urządzenia się nie
używa.
Bezprzewodowa dmuchawa/
zamiatarka z akumulatorem Li-Jon
PL
71
Ostrzeżenie
Przeczytać instrukcję
Używać ochrony wzroku
Używać ochrony słuchu
Zakaz użytkowania urządzenia w
wilgotnych lub mokrych miejscach ze
względu na ryzyko porażenia prądem.
Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
Należy zachować bezpieczną
odległość o przechodniów.
Nie wyrzucać akumulatorków,
Oddawać zużyte baterie do
odpowiednich punktów zbierania lub
recyklingu.
Nie wystawiać na działanie deszczu
lub wody
Nie wrzucać do ognia
Odpady wyrobów elektrycznych nie
powinny być wyrzucane razem z
odpadami gospodarstwa domowego.
Należy korzystać z recyklingu, jeśli
istnieje odpowiednia infrastruktura.
Porady dotyczące recyklingu można
uzyskać u władz lokalnych lub
sprzedawcy detalicznego.
SYMBOLE
s) Zużyte ogniwa i akumulatory utylizuj
zgodnie z zasadami gospodarki
odpadami.
Bezprzewodowa dmuchawa/
zamiatarka z akumulatorem Li-Jon
PL
72
MONT
MONTAŻ RURY DMUCHAWY
(Patrz A & B)
Przed zmontowaniem rury dmuchawy (4)
upewnić się, że włącznik (2) ustawiony jest w
pozycji wyłączonej „O”.
Dopasuj rurę dmuchawy do obudowy silnika,
zgodnie z ilustracją Rys. A. Zamocowuj rurę
dmuchawy do portu dmuchawy za pomocą
dostarczonej śruby. Sprawdź, czy rura dmuchawy
jest pewnie zamocowana.
OSTRZEŻENIE! Nie podejmować
próby przełączenia lub odłączenia
włącznika w sposób inny, niż normalny
montaż lub usunięcie rury.
UWAGA: Przed demontażem rury dmuchawy
upewnić się, że włącznik (2) ustawiono w
pozycji wyłączonej „O”. Poluzować śrubę.
Nacisnąć przycisk zwalniający (3), aby można
było odłączyć rurę (patrz Rys. B). Nie próbować
odłączyć rury siłą lub za pomocą narzędzi.
DZIAŁANIE
UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM:
Dmuchawa jest przeznaczona do wydmuchiwania
zanieczyszczeń. Nie jest przeznaczona
do użytku wewnętrznego ani do oporządzania
zwierząt.
OSTRZEŻENIE: Ładowarka oraz
akumulatorki są specjalnie zaprojektowane
do tego, aby pracowały razem, a więc nie
należy usiłować używać innych urządzeń.
Nigdy nie należy wkładać ani dopuszczać
przedmiotów metalicznych do ładowarki
lub pojemnika bateryjnego, gdyż może to
spowodować uszkodzenie układu elektrycznego i
niebezpieczeństwo porażenia prądem.
1. PRZED UŻYCIEM BEZPRZEWODOWEJ
DMUCHAWY
Akumulatorki są NIENAŁADOWANE i należy je
naładować przed użyciem.
Dostarczona ładowarka baterii pasuje do
zainstalowanej w urządzeniu baterii litowo-
jonowej.
Nie należy używać innej ładowarki baterii.
2. ŁADOWANIE AKUMULATORKÓW
Bateria litowo-jonowa jest zabezpieczona przed
głębokim rozładowaniem. Gdy bateria jest
rozładowana, urządzenie jest wyłączane przez
obwód zabezpieczający.
W miejscach o wysokiej temperaturze lub po
intensywnym używaniu, zestaw baterii może być
zbyt gorący, aby przystąpić do jego ładowania.
Przed ładowaniem należy zaczekać na jego
ochłodzenie.
3. WYJMOWANIE LUB ZAKŁADANIE
AKUMULATORKÓW (Patrz C)
Znaleźć zatrzask po bokach pojemnika
bateryjnego i wcisnąć to w celu zdjęcia pojemnika
z narzędzie. Zdjąć pojemnik bateryjny z
narzędzie. Po naładowaniu umieścić pojemnik
bateryjny w przyłączu narzędzie. Wystarczy do
tego zwykłe popchnięcie i lekki nacisk.
4. URUCHAMIANIE I ZATRZYMYWANIE
(Patrz D)
Uruchomienie
Przesunąć włącznik (2) na pozycję włączoną „I”.
Zatrzymanie
Przesunąć włącznik na pozycję wyłączoną „O”.
OSTRZEŻENIE! Narzędzie działa
jeszcze kilka sekund po wyłączeniu. Przed
położeniem narzędzia zaczekaj na całkowite
zatrzymanie silnika.
5. UŻYWANIE DMUCHAWY (Patrz E)
Dmuchawa jest przeznaczona wyłącznie do
używania na terenie gospodarstw domowych.
Używać dmuchawy na zewnątrz, do usuwania
zanieczyszczeń z twardych powierzchni.
Dmuchawa nie jest przeznaczona do
usuwania liści z dużych obszarów trawiastych
lub przemieszczania mokrych, ciężkich
zanieczyszczeń.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
UŻYTKOWANIA
Podczas pracy urządzenia trzymać rurę
dmuchawy ok. 180mm nad ziemią.
Używać ruchu zamiatającego z jednej strony
w drugą. Posuwać się wolno utrzymując
nagromadzone zanieczyszczenia/liście przed
sobą.
Po zdmuchnięciu zanieczyszczeń/liści na
kupkę łatwiej się jej pozbyć.
Bezprzewodowa dmuchawa/
zamiatarka z akumulatorem Li-Jon
PL
73
OSTRZEŻENIE!
- Nie należy kierować dmuchawy w kierunku
twardych obiektów, takich jak gwoździe, śruby
lub kamienie.
- Nie należy używać dmuchawy w pobliżu
przechodniów lub zwierząt domowych.
- Należy zachować szczególną ostrożność
podczas czyszczenia zanieczyszczeń ze
schodów lub innych ograniczonych obszarów.
- Należy zakładać goggle ochronne lub inne
odpowiednie zabezpieczenie oczu, długie
spodnie i buty.
CZYSZCZENIE
URZĄDZENIA
Urządzenie należy regularnie czyścić.
OSTRZEŻENIE! Utrzymywać
suchość produktu. Nie spryskiwać
wodą pod żadnym pozorem.
- Do czyszczenia urządzenia używać jedynie
łagodnego mydła i nawilżonej szmatki.
- Nie stosować żadnych detergentów, środków
czyszczących lub rozpuszczalników mogących
zawierać środki chemiczne, które mogą
powaznie uszkodzić tworzywo sztuczne.
- W urządzeniu stosowane są łożyska
samosmarujące, dlatego smarowanie nie jest
wymagane.
DEKLARACJA
ZGODNOŚCI
My,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln
Deklarujemy, że produkt,
Opis Bezprzewodowa dmuchawa/
odkurzacz WORX z akumulatorem
litowo-jonowym
Typ WG549E WG549E.3 WG549E.5
WG549E.9( 520-559 - oznaczenie
maszyny, odpowiednie dla
bezprzewodowej dmuchawy/odkurzacza)
Funkcja zdmuchiwanie zanieczyszczeń
Jest zgodny z następującymi dyrektywami,
2006/42/WE,
2004/108/WE,
2011/65/WE,
2000/14/WE zmieniona przez 2005/88/WE
2000/14/WE zmieniona przez 2005/88/WE:
- Procedura oceny zgodności zgodna z
Aneksem V Dyrektywy
- Moc dźwięku 85dB(A)
- Deklarowana gwarantowana moc dźwięku
88dB(A)
Normy są zgodne z,
EN 60745-1 EN ISO 3744
IEC 60335-2-100 EN 55014-1
EN 15503 EN 55014-2
Osoba upoważniona do kompilacji pliku
technicznego,
Nazwa Russell Nicholson
Adres Positec Power Tools (Europe)
Ltd, PO Box 152,Leeds,LS10 9DS,UK
Suzhou
2014/12/15
Allen Ding
Zastępca głównego inżyniera, testowanie i
certykacja
/