Acer Aspire V5-471PG Skrócona instrukcja obsługi

Kategoria
Klawiatury
Typ
Skrócona instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

Acer Aspire V5-431P/471P
Skrócony poradnik
Rejestracja produktu
Przed pierwszym użyciem urządzenia zalecane jest niezwłoczne zarejestrowanie go.
Zapewni to dostęp do następujących korzyści:
Szybsza obsługa ze strony naszych przeszkolonych przedstawicieli.
Członkowstwo w społeczności Acer: możliwość uczestniczenia w akcjach
promocyjnych i ankietach dla klientów.
Najnowsze wiadomości od firmy Acer.
Nie trać ani chwili i zarejestruj się, czekają na Ciebie jeszcze inne korzyści!
Sposób rejestracji
Aby zarejestrować ten produkt firmy Acer, odwiedź witrynę www.acer.com. Wybierz kraj,
kliknij REJESTRACJA PRODUKTU i postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami.
Zostaniesz również poproszony o zarejestrowanie produktu podczas procesu konfiguracji.
Możesz również kliknąć dwukrotnie ikonę Rejestracja na pulpicie.
Po otrzymaniu informacji o rejestracji produktu wyślemy wiadomość e-mail z
potwierdzeniem, zawierającym ważne dane, które należy przechowywać w bezpiecznym
miejscu.
Uzyskiwanie akcesoriów firmy Acer
Z przyjemnością informujemy o programie rozszerzenia gwarancji Acer oraz akcesoriach
do notebooka dostępnych online. Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu online i
znalezienia tego, co Państwo potrzebujecie w witrynie store.acer.com.
Sklep Acer jest stopniowo rozwijany i niestety może nie być jeszcze dostępny w
niektórych regionach. Prosimy o regularne sprawdzanie, czy jest już dostępny w Państwa
kraju.
Oznaczenie modelu: ____________________________
Numer seryjny: ________________________________
Data zakupu: __________________________________
Miejsce zakupu: ________________________________
© 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skrócony poradnik Acer Aspire V5-431P/471P
Ta zmiana: 12/2012
3
Polski
Po kolei
Dziękujemy za wybranie komputera firmy Acer do spełnienia potrzeb w
zakresie mobilnego przetwarzania.
Instrukcje
Aby pomóc w korzystaniu z notebooka Acer, opracowaliśmy zestaw
instrukcji:
Jako pierwszy plakat instalacyjny pomoże użytkownikom rozpocząć
konfigurowanie komputer.
Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje
nowego komputera.
Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może
pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z Podręcznik
użytkownika. Podręcznik użytkownika zawiera przydatne informacje
dotyczące nowego komputera. Obejmuje podstawowe zagadnienia, takie
jak używanie klawiatury, dźwięki itd.
Podręcznik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów,
jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz
rozwiązywanie problemów. Oprócz nich zawiera także informacje na temat
gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z komputerem
przenośnym.
Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp:
1 Wpisz „User” w polu tekstowym menu Start.
2 Kliknij Podręcznik u
żytkownika komputera Acer.
Zapoznanie z notebookiem Acer
4
Polski
Zapoznanie z notebookiem Acer
Po ustawieniu komputera jak to przedstawiono na ilustracji w plakacie
instalacyjnym, przyjrzyjmy się nowemu notebookowi Acer.
Widok ekranu
# Ikona Element Opis
1
Kamera
internetowa
Kamera internetowa do komunikacji wideo.
Świecenie wskaźnika obok kamery internetowej
sygnalizuje, że jest ona aktywna.
2 Ekran dotykowy
Wyświetla interfejs komputera, obsługuje
sterowanie wielodotykowe.
3MikrofonWewnętrzny mikrofon do rejestrowania dźwięku.
4 Czytnik kart
Akceptuje jedną kartę Secure Digital (SD lub
SDHC).
Uwaga: Aby wyjąć kartę, wystarczy wyciągnąć ją
z gniazda.
5
Wskaźnik
zasilania
Wskazuje stan zasilania komputera.
Wskaźnik
akumulatora
Wskazuje stan naładowania akumulatora.
Ładowanie: Świeci żółtym światłem, gdy
akumulator jest ładowany.
Pełne naładowanie: Świeci niebieskim światłem.
5
Polski
Widok klawiatury
# Ikona Element Opis
1
Przycisk
zasilania
Służy do włączania i wyłączania komputera.
2Klawiatura
Umożliwia wprowadzanie danych do komputera.
Zobacz "Używanie klawiatury" na stronie 9.
Ostrzeżenie: Nie należy używać ochraniacza
klawiatury lub podobnej osłony, ponieważ klawiatura
ma wbudowane chłodzące otwory wentylacyjne.
3 Touchpad
Dotykowe urządzenie wskazujące.
Touchpad i przyciski wyboru stanowią jedną
powierzchnię.
Naciśnij powierzchnię touchpada, aby kliknąć lewym
przyciskiem myszy.
Naciśnij powierzchnię w prawym dolnym rogu, aby
kliknąć prawym przyciskiem myszy.
Zapoznanie z notebookiem Acer
6
Polski
Widok z lewej strony
Informacje dotyczące interfejsu USB 3.0
Zgodność z USB 3.0 oraz wcześniejszymi urządzeniami.
W celu optymalizacji działania używaj urządzeń z certyfikatem USB 3.0.
•Obsługuje specyfikację USB 3.0 (SuperSpeed USB).
# Ikona Element Opis
1 Gniazdo zasilania Gniazdo zasilacza.
2
Otwory wentylacyjne
oraz wentylator
Umożliwiają chłodzenie komputera.
Nie wolno zakrywać ani blokować otworów.
3
Port combo LAN/
VGA
Ułatwia łączenie się z siecią i podłączanie
zewnętrznego wyświetlacza w jednym
miejscu.
Dostarczony combo LAN/VGA można
podłączać lub odłączać nawet wtedy, gdy
notebook jest włączony.
4Port HDMI
Obsługuje połączenie cyfrowego wideo o
wysokiej rozdzielczości.
5 Porty USB
Służy do podłączania urządzeń USB.
Port czarny jest zgodny z USB 2.0, natomiast
port niebieski jest zgodny z USB 3.0 (patrz
niżej).
6
Gniazdo słuchawek/
głośnika
Służy do przyłączania urządzeń audio
(np. gło
śniki, słuchawki) lub zestawu
słuchawkowego z mikrofonem.
7
Polski
Widok z prawej strony
# Ikona Element Opis
1Napęd optyczny
Wewnętrzny napęd optyczny; obsługuje dyski
CD lub DVD.
2
Wskaźnik dostępu do
dysku optycznego
Świeci, kiedy napęd optyczny jest aktywny.
3
Przycisk wysuwania
napędu optycznego
Wyrzuca dysk optyczny z napędu.
4
Otwór wysuwania
awaryjnego
Umożliwia wysunięcie tacy napędu
optycznego, kiedy komputer jest wyłączony.
Wsuń ostrożnie wyprostowany spinacz do
papieru do otworu i wysuń tacę napędu
optycznego.
5
Gniazdo blokady
Kensington
Służy do podłączania blokady zgodnej ze
standardem firmy Kensington.
Kabel zabezpieczenia komputera należy
owinąć wokół ciężkiego nieruchomego
obiektu, takiego jak stół lub uchwyt
zablokowanej szuflady.
Wstaw zamek blokady do gniazda i przekręć
klucz w celu zamknięcia blokady.
Dostępne są także modele bez kluczy.
Zapoznanie z notebookiem Acer
8
Polski
Widok od strony podstawy
# Ikona Element Opis
1 Blokada baterii
Umożliwia zwolnienie i wyjęcie baterii. Włóż
odpowiednie narzędzi i przesuń, aby zwolnić.
2 Przegroda na pamięć Mieści główną pamięć komputera.
3Wnęka na baterię Przechowuje baterię komputera.
4
Otwory wentylacyjne
oraz wentylator
Umożliwiają chłodzenie komputera.
Nie wolno zakrywać ani blokować otworów.
5Głośniki
Zapewniają możliwość odtwarzania dźwięku
stereofonicznego.
9
Polski
Używanie klawiatury
Pełnowymiarowa klawiatura posiada wbudowany blok klawiszy
numerycznych, oddzielne klawisze sterowania kursorem, klawisze blokad,
klawisze Windows, klawisze funkcyjne oraz specjalne.
Klawisze skrótów
Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w
celu uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich
jak jasność ekranu czy ustawienia głośności.
Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn>
przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.
Klawisz skrótu Ikona Funkcja Opis
<Fn> + <F3> Tryb Samolot
Włącza/wyłącza urządzenia sieciowe
komputera.
(Urządzenia sieciowe różnią się w
zależności od konfiguracji.)
<Fn> + <F4> Uśpij
Powoduje przejście komputera do trybu
Wstrzymanie.
<Fn> + <F5>
Przełączenie
wyświetlania
Umożliwia przełączanie sygnału
wyjściowego wyświetlacza na ekran
wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor
(jeśli jest przyłączony) lub na oba.
<Fn> + <F6>
Wyłączanie
ekranu
Wyłącza podświetlenie ekranu
wyświetlacza w celu oszczędzania
energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu
przywrócenia wyświetlania.
<Fn> + <F7>
Przełączenie
touchpada
Służy do włączania i wyłączania
wbudowanego touchpada.
<Fn> + <F8>
Przełączanie
głośnika
Umożliwia włączanie i wyłączanie
głośników.
<Fn> + <F9>
Podświetlenie
klawiatury
Włączanie i wyłączanie podświetlenia
klawiatury (opcjonalnie*).
<Fn> + <F11> NumLk
Włączanie i wyłączanie wbudowanego
bloku klawiszy numerycznych.
<Fn> + < >
Zwiększenie
jasności
Zwiększa jasność ekranu.
Używanie klawiatury
10
Polski
* Dostępny nie we wszystkich modelach.
<Fn> + < >
Zmniejszenie
jasności
Zmniejsza jasność ekranu.
<Fn> + < >
Zwiększenie
głośności
Zwiększa głośność dźwięku.
<Fn> + < >
Zmniejszenie
głośności
Zmniejsza głośność dźwięku.
<Fn> + <Home>
Odtwórz/
Wstrzymaj
Odtwarzanie lub wstrzymanie
wybranego pliku multimedialnego.
<Fn> + <Pg Up> Zatrzymaj
Zatrzymanie odtwarzania wybranego
pliku multimedialnego.
<Fn> + <Pg Dn> Wstecz
Powrót do wcześniejszego pliku
multimedialnego.
<Fn> + <End> Dalej
Przeskoczenie do następnego pliku
multimedialnego.
Klawisz skrótu Ikona Funkcja Opis
11
Polski
Podłączanie do Internetu
Połączenie bezprzewodowe komputera jest włączane domyślnie. System
Windows wykryje i wyświetli listę dostępnych sieci podczas konfiguracji.
Wybierz sieć i wprowadź hasło, jeżeli jest wymagane.
W przeciwnym razie otwórz przeglądarkę Internet Explorer i postępuj
zgodnie z instrukcjami. Uzyskaj również informacje o dostawcy usług
internetowych lub dokumentacji routera.
Zarządzanie energią
Komputer posiada wbudowany moduł zarządzania energią monitorujący
aktywność systemu, urządzeń takich jak: klawiatura, myszka, dysk twardy,
urządzenia peryferyjne podłączone do komputera, a także pamięć wideo.
Jeżeli nie zostanie stwierdzona aktywność w ciągu określonego czasu,
komputer zatrzymuje działanie niektórych lub wszystkich wymienionych
urządzeń w celu oszczędzania energii.
Part no.: NC.M3U11.04E
Ver.: 01.01.01
1 / 1

Acer Aspire V5-471PG Skrócona instrukcja obsługi

Kategoria
Klawiatury
Typ
Skrócona instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla