Matrix GO-S13 Instrukcja obsługi

Kategoria
Fitness, gimnastyka
Typ
Instrukcja obsługi
35
2
1
CHEST PRESS
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Za udzielenie wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania sprzętu, zarówno
użytkownikom, jak iosobom nadzorującym, odpowiedzialny jest wyłącznie nabywca
produktów marki MATRIX.
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem użytkowania poinformować użytkowników sprzętu do
ćwiczeń marki MATRIX onastępujących kwestiach.
Sprzętu nie należy używać winny sposób niż zostało to określone iwskazane przez
producenta. Sprzętu marki MATRIX należy używać wsposób prawidłowy, aby uniknąć
kontuzji.
MONTAŻ
1. STABILNOŚĆ IPOZIOMOWANIE PODŁOŻA: Sprzęt do ćwiczeń MATRIX trzeba
zamontować na stabilnym podłożu iprawidłowo wypoziomować.
2. ZABEZPIECZANIE SPRZĘTU: Producent zaleca, aby wszystkie stacjonarne
maszyny siłowe marki MATRIX przymocować do podłogi wcelu ustabilizowania
iwyeliminowania możliwości kołysania lub przewrócenia. Czynności te musi
przeprowadzić licencjonowany wykonawca.
Wszystkie punkty zakotwiczenia muszą wytrzymać siłę zrywającą owartości 340kg
(750funtów; 3,3kN).
KONSERWACJA
1. NIE NALEŻY używać sprzętu, który jest uszkodzony lub zawiera uszkodzone lub zużyte
elementy. Należy stosować wyłącznie części zamienne dostarczane przez krajowy
autoryzowany serwis marki MATRIX.
2. NALEŻY ZACHOWAĆ ETYKIETY ITABLICZKI ZNAMIONOWE: Nie należy pod
żadnym pozorem usuwać etykiet. Zawierają one ważne informacje. Jeśli etykieta lub
tabliczka znamionowa jest nieczytelna lub została zerwana, należy skontaktować się
zserwisem marki MATRIX wcelu uzyskania zamienników.
3. KONSERWACJA CAŁEGO SPRZĘTU: Konserwacja zapobiegawcza odgrywa
kluczową rolę wbezproblemowym działaniu sprzętu oraz zmniejsza do minimum
odpowiedzialność użytkownika za ewentualne usterki. Należy regularnie kontrolować
stan sprzętu.
4. Należy dopilnować, aby każda osoba, która dokonuje jakichkolwiek regulacji, prac
konserwacyjnych lub napraw, miała odpowiednie kwalifikacje. Na życzenie, serwis
marki MATRIX zapewni szkolenie dotyczące serwisowania ikonserwacji wsiedzibie
firmy.
UWAGI DODATKOWE
Sprzęt powinien być używany wyłącznie wmiejscach, które objęte są kontrolą
inadzorem właściciela. Odpowiedzialność za udzielanie dostępu do sprzętu spoczywa
na właścicielu produktu. Właściciel powinien wziąć pod uwagę: odpowiedzialność, wiek,
doświadczenie itp. użytkownika.
Sprzęt do ćwiczeń spełnia normy branżowe dotyczące wytrzymałości, jeśli jest stosowany
zgodnie zprzeznaczeniem oraz zgodnie zinstrukcjami dostarczonymi przez producenta.
Sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wpomieszczeniach.Ten sprzęt to
produkt klasy S(zaprojektowany do użytkowania wcelach komercyjnych, np.
wcentrum fitness). Sprzęt spełnia wymogi norm EN ISO 20957-1 oraz EN 957-2.
OSTRZEŻENIE
KORZYSTANIE ZTEGO SPRZĘTU MOŻE
SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ LUB POWAŻNE URAZY.
NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PODANYCH ŚRODKÓW
OSTROŻNOŚCI, ABY UNIKNĄĆ URAZÓW!
1. Trzymać dzieci wwieku poniżej 14lat zdala
od tego sprzętu do treningu siłowego. Osoby
niepełnoletnie powinny być nadzorowane
przez cały czas korzystania ztego urządzenia.
2. To urządzenie nie jest przeznaczone do
użytkowania przez osoby oograniczonych
zdolnościach fizycznych, czuciowych lub
psychicznych ani przez osoby bez
doświadczenia iwiedzy, chyba że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na
temat korzystania zurządzenia przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
3. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia
należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia
iinstrukcje oraz uzyskać właściwe wskazówki.
To urządzenie należy stosować WYŁĄCZNIE
do celu, do jakiego jest przeznaczone.
4. Sprawdzić urządzenie przed użyciem. NIE
stosować urządzenia, jeżeli istnieje podejrzenie,
że jest ono uszkodzone lub niesprawne.
5. Nie przekraczać udźwigu tego sprzętu.
6. Sprawdzić, czy selektor wyboru obciążenia
jest całkowicie wsunięty wstos obciążeń.
7. NIGDY nie stosować urządzenia, gdy stos
obciążeń jest zablokowany selektorem
wpozycji uniesionej.
8. NIGDY nie stosować hantli ani innych środków
do stopniowego zwiększania oporu obciążenia.
Należy używać wyłącznie środków
zapewnionych bezpośrednio przez producenta.
9. Wynikiem nieprawidłowego lub nadmiernego
treningu mogą być urazy zdrowotne. Wrazie
wystąpienia złego samopoczucia lub
zawrotów głowy należy przerwać ćwiczenia.
Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń
należy wykonać badania lekarskie.
10. Części ciała, ubranie, włosy iakcesoria do
ćwiczeń fitness należy trzymać zdala od
wszystkich ruchomych części.
11. Należy przez cały czas stosować regulowane
ograniczniki, oile występują.
12. Podczas ustawiania wszelkich regulowanych
mechanizmów (pozycja ograniczników,
pozycja siedzenia, umiejscowienie podkładek,
zakres ogranicznika ruchu, bloczków lub
wszelkich innych) upewnić się przed użyciem,
że regulowany mechanizm jest wpełni
zabezpieczony, aby zapobiec wykonaniu
przypadkowego ruchu.
13. Producent zaleca, aby przymocować ten
sprzęt do podłogi wcelu ustabilizowania
iwyeliminowania możliwości kołysania lub
przewrócenia. Należy skorzystać zusług
licencjonowanego wykonawcy.
14. Jeśli urządzenie NIE jest przymocowane do
podłogi: NIGDY nie pozwalać na mocowanie
pasków oporowych, lin ani innego sprzętu do
tego urządzenia, ponieważ może to skutkować
poważnymi obrażeniami. NIGDY nie opierać
się oto urządzenie podczas rozciągania, gdyż
może to spowodować poważne obrażenia.
15. NIE NALEŻY USUWAĆ TEJ ETYKIETY.
WYMIENIĆ WRAZIE USZKODZENIA LUB JEŚLI
JEST ONA NIECZYTELNA.
POLSKI
36
PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE
1. Nie należy przekraczać ograniczeń wagowych sprzętu do ćwiczeń.
2. Ustawić ogranicznik bezpieczeństwa na odpowiedniej wysokości, jeśli dotyczy.
3. Jeśli dotyczy, przed rozpoczęciem korzystania należy ustawić siedzenie,
podkładki pod nogi, podkładki pod stopy, regulator zakresu ruchu lub
każdy inny regulowany element do wygodnej pozycji startowej. Należy
się upewnić, że mechanizm regulacji został wpełni zabezpieczony.
Pozwoli to uniknąć kontuzji iobrażeń oraz niekontrolowanych ruchów.
4. Usiąść na ławce (jeśli dotyczy) wwygodnej pozycji do ćwiczeń.
5. Ćwiczenia należy wykonywać, stosując ciężar, który
można bezpiecznie podnieść ikontrolować.
6. Ćwiczenia należy wykonywać wkontrolowany sposób.
7. Wrócić zciężarem do zabezpieczonej pozycji początkowej.
GWARANCJA
Informacje dotyczące gwarancji, wtym wyłączenia iograniczenia gwarancji
dotyczące Ameryki Północnej, znajdują się wwitrynie matrixfitness.com.
DANE TECHNICZNE PRODUKTU
Maks. waga użytkownika 159 kg / 350 funtów
Maks. obciążenie treningowe 74,3 kg / 165 funtów
Masa produktu 166 kg / 366 funtów
Stos obciążeń 72 kg / 160 funtów
Zwiększanie obciążenia 2,3 kg / 5 funtów, Opór rzeczywisty
Wymiary całkowite
(dł. xszer. xwys.)*
101 x 118 x 137 cm /
39,8 x 46,6 x 54 cala
* Wokół maszyny marki MATRIX należy zapewnić wolną przestrzeń ominimalnej
szerokości 0,6m (24cale), która zapewni dostęp do sprzętu imożliwość
swobodnego przejścia obok niego. Zalecany wustawie ADA odstęp dla
osób poruszających się na wózku inwalidzkim wynosi 0,91m (36 cali).
LISTA PRAC KONSERWACYJNYCH
CZYNNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ
Czyszczenie tapicerki
1
Codziennie
Sprawdzanie linek
2
Codziennie
Czyszczenie drążków prowadzących Co miesiąc
Sprawdzanie komponentów Co miesiąc
Sprawdzanie ramy Co pół roku
Czyszczenie maszyny W razie potrzeby
Czyszczenie uchwytów
1
W razie potrzeby
Smarowanie drążków prowadzących
3
W razie potrzeby
1
Tapicerkę iuchwyty należy czyścić szmatką nasączoną niewielką ilością wody
złagodnym mydłem lub detergentem niezawierającym amoniaku.
2
Przewody należy sprawdzać pod kątem załamań oraz pęknięć. Wrazie stwierdzenia
takich usterek natychmiast wymienić przewody. Jeśli przewód jest zbyt luźny, należy
go naciągnąć bez podnoszenia ciężaru podstawowego.
3
Drążki prowadzące powinny być konserwowane smarem na bazie teflonu. Smar
należy nałożyć na bawełnianą szmatkę, anastępnie rozsmarować na drążkach
prowadzących.
WARTOŚCI MOMENTU OBROTOWEGO
Śruba M10 (nakrętka Nyloc iFlowdrill) 77 Nm / 57 stopofuntów
Śruby M8 25 Nm / 18 stopofuntów
M8 ztworzywa sztucznego 15 Nm / 11 stopofuntów
Śruby M6 15 Nm / 11 stopofuntów
Śruby zpodkładką 10 Nm / 7 stopofuntów
POLSKI
37
ROZPAKOWYWANIE
Dziękujemy za zakup produktu MATRIX Fitness. Przed zapakowaniem produkt jest kontrolowany.
Na czas transportu maszyna rozłożona jest na części, aby ułatwić kompaktowe pakowanie
sprzętu. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy wzestawie znajdują się wszystkie
elementy wyszczególnione na rysunkach. Zestaw należy ostrożnie rozpakować, aopakowanie
zutylizować zgodnie zlokalnymi przepisami prawa. Urządzenie do ćwiczeń musi zostać
zmontowane przez przeszkolony zespół montażowy lub wstępnie zmontowane przed dostawą.
PRZESTROGA
Aby uniknąć skaleczeń izapobiec uszkodzeniom części maszyny, należy skorzystać
zpomocy innych osób podczas rozpakowywania sprzętu. Maszynę należy zamontować na
stabilnym podłożu iprawidłowo wypoziomować. Wokół maszyny marki MATRIX należy
zapewnić wolną przestrzeń ominimalnej szerokości 0,6m (24cale), która zapewni dostęp
do sprzętu imożliwość swobodnego przejścia obok niego. Zalecany wustawie ADA
odstęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wynosi 0,91m (36 cali).
STREFA ĆWICZEŃ MASZYNY
1,01 M
(39,8 cala)
1,18 M
(46,5 cala)
OBSZAR WOLNY
0,6m (2stopy)
SZEROKIE PRZEJŚCIE
POLSKI
NARZĘDZIA POTRZEBNE DO MONTAŻU (poza zestawem)
Klucz imbusowy 3mm wkształcie literyL Klucz imbusowy 10mm wkształcie literyL
Klucz imbusowy 4mm wkształcie literyL Wkrętak krzyżakowy
Klucz imbusowy 5mm wkształcie literyL Klucz płaski 8mm
Klucz imbusowy 6mm wkształcie literyL Klucz płaski 17mm
Klucz imbusowy 8mm wkształcie literyL Smarowanie drążków prowadzących
Jeśli brakuje któregokolwiek elementu, należy skontaktować się zlokalnym dealerem marki MATRIX wkraju klienta wcelu uzyskania pomocy.
0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
38
A
B
F
E
D
A
B
C
B
L
B
G
B
I
J
K
F
3
Osprzęt
Liczba
szt.
G
B
F
H
I
J
K
Śruba (M10x50L-15L)
Podkładka płaska (M10)
Nakrętka (M10)
Wkręt (M6x12L)
Śruba (M12x25L)
Podkładka płaska
(Φ13.0xΦ35.0x2.5T)
Podkładka falista
(Φ20.7xΦ29.1x0.3T)
1
2
1
2
2
2
1
4
Osprzęt
Liczba
szt.
A
B
L
Śruba (M10x25L)
Podkładka płaska (M10)
Śruba (M10x75L)
4
6
2
2
Osprzęt
Liczba
szt.
A
B
D
E
F
Śruba (M10x25L)
Podkładka płaska (M10)
Śruba (M10x125L)
Podkładka łukowa (M10)
Nakrętka (M10)
4
4
2
4
2
MONTAŻ ZAKOŃCZONY
Łączniki ramy należy dokręcić całkowicie
dopiero po zakończeniu montażu. Złącza,
które zamocowano za pomocą nakrętek
innych niż nakrętki typu Nylock, należy
zabezpieczyć żelem Vibra-Tite 135 Red
Gel lub jego odpowiednikiem.
1
Osprzęt
Liczba
szt.
A
B
C
Śruba (M10x25L)
Podkładka płaska (M10)
Śruba (M8x12L)
4
4
2
POLSKI
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47

Matrix GO-S13 Instrukcja obsługi

Kategoria
Fitness, gimnastyka
Typ
Instrukcja obsługi