Evolveo gladiator rg400 Skrócona instrukcja obsługi

Marka
Evolveo
Kategoria
telefony komórkowe
Model
gladiator rg400
Rodzaj
Skrócona instrukcja obsługi
mic roSD
Włóż kartę SIM do prawego
slotu lekko ją dociskając.
Włóż kartę micro
SD
lekko ją
dociskając i upewnij się, że jest
poprawnie umieszczona
EVOLVE Gladiator RG
4
00
www.evolve-europe.com
PL
GUIDE
Szybkie włączenie Opis urdzenia
Otwórz gniazdo karty SIM
Włóż
baterię
Aparat
Głośnik
Włóż kartę SIM
Załóż ponownie
tyl pokrywę
Włóż
kartę
microSD
Ładuj 12
godzin
przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara jak na
rysunku i otwórz
pokrywę
.
Załóż ponownie tylna pokrywę i
dokręć wszystkie śrubki.
Zalecamy aby przed
pierwszym użytkowaniem
ładować baterię minimum
12 godzin
Latarka
SOS
Lewy przycisk
Przycisk wybierania
Przycisk nawigacyjny
Naciskając jednocześnie
lewy przycisk i * blokuje
się klawiatutelefonu
w trybie gotowości
Przycisk
głosności
Podświetlenia tła
Włączenie/Wyłaczenie
telefonu lub
zawieszenie
Naciskając # w trybie
gotowości można
zmienić profil
użytkownika
USB
Uwaga
Telefon komórkowy EVOLVE Gladiator RG400
uzyskał certyfikat IP67, co oznacza, że w ściśle
określonych warunkach (norma IEC 60529, temp.
15°C do 35°C, ciśnienie 86-106 kPa, 1 metr słupa
wody przez 30 minut) jest on odporny na pył i
wodę. Jednak nawet dotrzymanie tych warunków
nie oznacza, że telefon jest wodoszczelny..
Aby odporność na wodę i pył była zachowana
należy utrzymywać gniazdo słuchawek, slot SIM i
port microUSB w czystości i dobrze zakryte.
Ze względu na różne sposoby użytkowania,
producent nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia
płynami..
Nie wolno używać telefonu na zewnątrz w czasie
burzy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
powstałe w ten sposób szkody na zdrowiu lub w
urządzeniu.
Nie wolno bez powodu zanurzać telefonu do
wody ani wystawiać go na działanie zbyt wysokich
lub niskich temperatur.
Należy chronić telefon przed wilgocią i parą.
Wilgoć może spowodować przegrzanie, zwarcie
lub uszkodzenie całego urządzenia.
W przypadku upadku telefonu do wody, nie
wolno naciskać przycisków przed dokładnym
wytarciem telefonu suchym materiałem.
Telefon jest skomplikowanym urządzeniem
elektronicznym dlatego należy chronić go przed
uderzeniami i działaniem pola magnetycznego.
Nie wolno przekłuwać membrany głośnika,
wkładać przedmiotów do otworów ani malować
telefonu farbą – ma to wpływ na działanie i
wodoodporność urządzenia.
Telefony pogwarancyjne mogą mieć obniżoną
odporność na wodę i pył.
Opis użytkowania telefonu komórkowego i interfejsu
użytkownika może się różnić od niniejszego
dokumentu ze względu na używanie różnych wersji
firmware oraz warunków operatorów sieci
komórkowych.
Naprawy i serwis należy zlecać jedynie
autoryzowanym punktom dla telefonów EVOLVE
(więcej na www.evolve- europe.com), w innym
wypadku może dojść do utraty gwarancji
Ważne postanowienia handlowo-prawne
Producent/dystrybutor zastrzegają sobie prawo do
zmian w produkcie różniących się od opisanych w
niniejszym dokumencie bez wcześniejszego
ostrzeżenia. Produkt ulega ciągłemu rozwojowi i
ulepszeniom.
Producent, dystrybutorzy ani sprzedawcy nie ponoszą
jakiejkolwiek odpowiedzialności za pośrednią lub
bezpośrednią utratę danych spowodowa
użytkowaniem telefonu, powstałą w dowolny sposób.
Bezpieczeństwo
Blokada karty SIM: Ta funkcja chroni kartę SIM przed
nieuprawnionym wykorzystaniem przez inne osoby.
Jeśli kod PIN blokady karty SIM jest włączony, to kod
musi być podany przy każdorazowym włączeniu
telefonu komórkowego. W innym wypadku będzie
możliwe tylko połączenie alarmowe.
Uwaga: kod PIN to hasło uruchamiające kartę SIM.
Trzykrotne błędne podanie kodu PIN spowoduje
blokadę karty SIM.
Do odblokowania potrzeba będzie kodu PUK, który
powinien być dostarczony razem z kartą SIM i kodem
PIN. W przypadku braku kodu PUK należy
skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.
Blokada telefonu
Ta funkcja chroni telefon przed użytkowaniem przez
osoby trzecie (fabryczne hasło to „0000“).
Rozwiązywanie problemów
Telefonu nie można włączyć
Przycisk włączania nie był przytrzymany
wystarczająco długo = przytrzymaj przycisk
włączania przez minimalnie 3 sekundy lub
dłużej
bateria jest słaba = naładuj baterię
błąd karty SIM = sprawdź lub wymień kartę SIM
Błąd ładowania telefonu
wadliwy kontakt = sprawdź łączniki, wymień
kabel lub ładowarkę
napięcie ładowania jest zbyt niskie = najpierw
ładuj telefon około pół godziny, potem odłącz
ładowarkę i podłącz ja ponownie i doładuj
telefon do pełna.
wadliwa ładowarka = użyj innej, dobrej
ładowarki
Nie można uzyskać połączenia
błąd karty SIM = sprawdź lub wymień kartę
SIM
błąd przy wybieraniu numeru = wybierz
ponownie numer
brak kredytu = skontaktuj się z operatorem
Częściowy błąd połączenia
błędny numer telefonu = sprawdź numer
telefonu
błędne ustawienia = sprawdź blokadę połączeń
Nie można wysłać SMS
usługa nie jest włączona lub nie jest ustawiony
numer centrum SMS = należy skontaktować się
z operatorem i uzyskać numer centrum SMS
Błędny kod PIN
po trzykrotnym podaniu błędnego kodu PIN =
skontaktuj się z operatorem
Błąd automatycznej blokady
podanie błędnego kodu (brak kodu) = skontaktuj
się z centrum serwisowym EVOLVE
Telefon sam się wyłącza
bateria jest słaba = doładuj baterię
błąd w ustawieniach = sprawdź czy nie jest
włączona funkcja automatycznego wyłączenia
przypadkowy błąd = należy ponownie włączyć
telefon
Telefon nie dzwoni przy połaczeniu
przychodzącym
głośność jest ściszona na minimum = nastaw
ponownie głośność
Specyfikacja
Wodoszczelny (IP67)
Nadajnik
Dual SIM
Odporny na uderzenia i wibracje
Latarka z osobním przyciskiem
Wyświetlacz 2,2"
Wyświetlacz 240 x 230 pikseli, 262 000 kolorów
GSM 850/9001800/1900 MHz
Dzwonki polifoniczne / wibracyjne
GPRS klasa 12
Bluetooth 2.0
SMS / MMS / WAP
Radio FM
Odtwarzacz MP3
Aparat fotograficzny VGA
Nagrywarka wideo
Odtwarzacz wideo
Konektor microUSB
Li-Ion bateria 1 700 mAh
Pełna wersja instrukcji obsługi znajduje się na
ftp://ftp.evolve-europe.com/mobile_phone/
Serwis gwarancyjny i naprawy pogwarancyjne
Opakowanie z telefonem, wysyłanym do naprawy,
powinno zawierać: urządzenie zapakowane w folię
bąbelkową zapobiegającą uszkodzeniom w trakcie
transportu – ważną kartę gwarancyjną, ewentulanie
rachunek zawierający dane urządzenia IMEI – opisaną
wadę lub usterkę – kontakty (adresa, telefon, email).
ABACUS Electric s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmian
lub wycofania niniejszego dokumentu bez
wcześniejszego ostrzeżenia i nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności w przypadku jeśli urządzenie było
używane w sposób inny niż opisany w niniejszym
dokumencie
2200
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI:
Firma ABACUS Electric s.r.o. niniejszym oświadcza, że
model EVOLVE Gladiator RG400 spełnia wymagania
norm i przepisów odpowiednich dla tego typu
urządzeń.
Pełen tekst oświadczenia o zgodności jest do dyspozycji
na - ftp.evolve-europe.com/ce
Copyright © 2012 ABACUS Electric s.r.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygląd i specyfikacja
mogą zostać zmienione bez wcześniejszego ostrzeżenia.
www.evolve-europe.com
Pokazanie kanału
Czas
Poziom sygnału
Przedział kanału
Wybór kanału
wskaźnik wysyłania i
odbioru
Głosność
/