Aqprox APPMP34GBP Instrukcja obsługi

Kategoria
Odtwarzacze MP3 / MP4
Typ
Instrukcja obsługi
15
Rozdział 1. Wprowadzenie i Opis produktu
1.1 Opis produktu
DziękujemyzazakupodtwarzaczaMP3APPMP34GBx.
OdtwarzaczMP3APPMP34GBxzostałopracowany,abybyćprosty,
intuicyjnyiłatwywużyciu.Projektowaniemały,kompaktowyistylowy,
dziękiczemumożnacieszyćsięmuzykąwstylu.
Rozdział 2. Zawarto opakowania
•APPMP34GBx
•Przewodnik szybkiej instalacji
•Kabel USB 2.0
•Słuchawki
Rozdział 3. Wymagania systemowe
•1 port USB 2.0
•SystemuWindows98SE/ME/2000/XP/7lubpóźniej
Rozdział 4. Instrukcja instalacji
•ProszępodłączyćswójodtwarzaczMP3zapomocąkablaUSB2.0
do wolnego portu laptopa lub komputera
•Abypierwszymużyciemwpełninaładowanegoakumulatoraprzez
8godzin(3godzinynaprzyszłekosztybaterii).Podczasładowania
urządzenia w świetle jego
miganie diody LED raz załadowany
demonstracyjnejestwyświetlanywsposóbciągły
•Znajdź urządzenie pamięci flash odtwarzacz MP3 w systemie
Windows,
wyszukiwanieprzejdźdoMójKomputerlubMójkomputeriwskaż
napęd,wnowymmagazynie
•Kopiowanie wszystkich obsługiwanych plików audio chcesz
odtwarzaćzkomputeraiwkleićjedoMP3jednostki
16
Rozdział 5. Wsparcie
Więcej informacji na temat instalacji i konfiguracji produktu lub
chciałbyśkupićkompletnypodręcznikużytkownika,przejdźdonaszego
www.approx.esinternetowej,wdzialepomocytechnicznejlubnapisać
mailana[email protected]wsparcia.gdziemożnauzyskaćpomocw
kwestiach technicznych
•OdłączkabelUSB2.0
•Podłączsłuchawkidoodtwarzacza
•Place“OFF”/“ON”on
•Naciśnijprzycisk / abyzmienićmuzykęNIe
•“+/-”Przyciskabyzwiększyćlubzmniejszyćgłośność
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21

Aqprox APPMP34GBP Instrukcja obsługi

Kategoria
Odtwarzacze MP3 / MP4
Typ
Instrukcja obsługi