Form Mixxit instrukcja

Typ
instrukcja
6
+
You will need
Vous aurez besoin de
Вам потребуется
İhtiyacınız olacak
Usted necesita
Będziesz potrzebować
PL
ir ro i .P e wsze kk..
9
System MIXXIT pod marką Form
PL
ir ro i .P e wsze kk..
Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami:
Wyłącznie do użytku domowego.
Wyłącznie do użytku domowego.
UWAGA:przed użyciem zawsze upewnij się, że produkt
został w bezpieczny sposób zamontowany. Montaż powinien
zostać przeprowadzony przez kompetentną osobę.
UWAGA:nie dokręcaj zbyt mocno elementów mocujących, w
przeciwnym wypadku może to uszkodzić produkt.
UWAGA:upewnij się, że wysokie meble wolnostojące oraz
te przeznaczone do montażu na ścianę zostały w
sposób
bezpieczny przymocowane do ściany. Użyj dołączonych okuć
montażowych.
Należy zachować ostrożność podczas wiercenia otworów
w ścianach, aby uniknąć uszkodzenia niewidocznych rur i
przewodów.
Stosuj właściwe środki ochronne podczas używania narzędzi
ręcznych i narzędzi elektrycznych.
Zawsze używaj na stabilnej i równej powierzchni upewniając
się, że wszystkie nogi bezpośrednio przylegają do ziemi, a
obciążenie jest równomiernie
rozłożone.
Zaleca się regularne sprawdzanie elementów mocujacych
produktu, aby upewnić się, że one bezpiecznie
przymocowane i zbyt luźne.
Jeśli meble zostały uszkodzone lub zdeformowany, natychmiast
zaniechaj jego używania. W przeciwnym wypadku może
doprowadzić to do urazu użytkownika, uszkodzenia produktu
lub mienia.
Nie pozwól, aby dzieci bawiły się tym produktem.
Nie przestrzeganie niniejszych instrukcji może
doprowadzić do
urazu użytkownika, uszkodzenia produktu lub mienia.
Remember: You have to fix additional shelves during carcass assembly!
FR
PL
RU
ES
TR
GB
IE
13
E
A
F
B
G
C
H
D
[20]
Pamiętaj, że dodatkowe półki możesz zamontować tylko w trakacie montażu obudowy!
Обратите внимание, что дополнительные полки могут быть установлены только
вo время монтажа корпуса
Tenga en cuenta que los estantes adicional es pueden instala rse solamente durante un
montaje de cuerpo del m.. ueble
Unutmay
ın: Karkas montajı sırasında ek raflar sabitlenmeli dir!
Attention : Vous devez fixer les tablettes supplementaires pendant
le montage du meuble
11
21
+
POLSKI
Ważne!
Mebel należy przytwierdzić do ściany za pomocą specjalnego
mocowania dołączonego do zestawu. Różne materiały
wymagają różnych typów mocowań. Korzystaj z produktów
(nie będących częścią zestawu) odpowiednich do typu ścian
w Twoim domu. W przypadku wątpliwości zwróć się o poradę
do najbliższego sklepu specjalistycznego.
ENGLISH
Important!
This furniture must be fixed to the wall with
the enclosed wall
fastener.Different wall materials require different types of fixing
devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home
(not included). If you are uncertain about what type of screw
or fitting to use, please contact your hardware store.
FRANÇAIS
Attention !
Ce meuble doit être fixé au mur à
l’aide de l’accessoire de
fixation murale inclus. Le choix des vis dépend du matériau
dans lequel elles doivent être fixées. Utilisez des vis
adaptées au matériau de votre mur (non incluses). En cas
de doute, demandez conseil à un vendeur spécialisé.
РУССКИЙ
Внимание!
Мебель должна быть закреплена на стене с помощью
прилагаемого стенного крепления.
Для различного типа
стен требуются различные виды креплений. Всегда
выбирайте шурупы и инструменты, которые подходят
к материалу Ваших стен. Если Вы не уверены, какой тип
креплений подходит к Вашим стенам, обратитесь
в местный магазин строительных материалов.
TÜRKÇE
Önemli!
Bu mobilya içindeki bağlantı parçaları ileduvara sabitlenmelidir.
Farklı duvar materyalleri farklı bağlantı parçaları gerektirir.
Evinizin duvarlarına uygun
bağlantı parçaları kullanınız (ürüne
dahil değildir). Vida, çivi ya da diğer parçaların hangisini
kullanacağınız konusunda emin değilseniz en yakın
nalburdan bu konuda yardım alabilirsiniz.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Form Mixxit instrukcja

Typ
instrukcja