Volvo 2021 Late Instrukcja obsługi

Marka
Volvo
Model
2021 Late
Rodzaj
Instrukcja obsługi
S60
INSTRUKCJA OBSŁUGI
VÄLKOMMEN!
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostar-
czał wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą
o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Firma Volvo dokłada starań,
aby projektować jedne z najbezpieczniejszych samochodów na
świecie. Również i ten model spełnia wszystkie aktualne wymaga-
nia w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z
samochodu Volvo zalecamy zapoznanie się z instrukcjami i wska-
zówkami dotyczącymi zasad eksploatacji zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi jest również dostępna jako apli-
kacja mobilna (Volvo Manual), a także na stronie wsparcia technicz-
nego Volvo Cars (support.volvocars.com).
Zalecamy wszystkim użytkownikom zapinanie pasów bezpieczeń-
stwa zawsze podczas jazdy tym lub innym samochodem. Nie należy
prowadzić pojazdu, gdy jest się pod wpływem alkoholu lub leków —
lub z innej przyczyny ma się ograniczoną zdolność do prowadzenia
pojazdów.
2
INFORMACJE DLA
WŁAŚCICIELI
Informacje dla właściciela
20
Instrukcja obsługi na wyświetla-
czu centralnym
21
Poruszanie się w obrębie instruk-
cji obsługi na wyświetlaczu cen-
tralnym
23
Instrukcja obsługi do urządzeń
przenośnych
25
Strona wsparcia technicznego
Volvo Cars
25
Czytanie instrukcji obsługi
26
Instrukcja obsługi a środowisko
28
TWOJE VOLVO
Volvo ID
30
Generowanie i rejestracja identyfi-
katora Volvo ID
30
Drive-E – czystsza przyjemność jazdy
32
IntelliSafe – układy wspomaga-
jące kierowcę i bezpieczeństwo
35
Sensus – centrum łączności i rozrywki
36
Aktualizacje oprogramowania
39
Rejestr danych dotyczących eks-
ploatacji samochodu
39
Zasady i warunki świadczenia usług
40
Polityka prywatności klienta
41
Ważne informacje na temat akce-
soriów i wyposażenia dodatkowego
41
Instalacja akcesoriów
42
Podłączanie wyposażenia do
gniazda diagnostycznego samochodu
42
Wyświetlanie numeru identyfika-
cyjnego samochodu
43
Zmiana rynku w przypadku
importu lub zmiany miejsca pobytu
44
Czynniki rozpraszające uwagę kie-
rowcy
44
BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo
48
Bezpieczeństwo kobiet w ciąży
49
Whiplash Protection System
49
Pedestrian Protection System
51
Pasy bezpieczeństwa
52
Zakładanie i zdejmowanie pasów
bezpieczeństwa
52
Napinacze pasów bezpieczeństwa
54
Resetowanie elektrycznego napi-
nacza pasa bezpieczeństwa*
55
Przypomnienie o niezamkniętych
drzwiach i niezapiętych pasach
bezpieczeństwa
56
Poduszki powietrzne
57
Poduszki powietrzne kierowcy
58
Poduszka powietrzna pasażera
59
Włączanie i wyłączanie poduszki
powietrznej pasażera*
61
Boczne poduszki powietrzne
63
Kurtyny powietrzne
64
Tryb powypadkowy
65
Uruchomienie i przemieszczenie
samochodu po włączeniu trybu
powypadkowego
66
Bezpieczeństwo dzieci
67
Foteliki dziecięce
68
SPIS TREŚCI
3
Górne zaczepy mocujące foteli-
ków dla dzieci
69
Dolne zaczepy mocujące foteli-
ków dla dzieci
69
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX
do fotelików dziecięcych
70
Lokalizacja fotelika dziecięcego
71
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci
72
Tabela poglądowa z informacjami
o rozmieszczeniu fotelików dzie-
cięcych
75
Tabela lokalizacji fotelików dzie-
cięcych z użyciem pasów bezpie-
czeństwa
77
Tabela z informacją o rozmie-
szczeniu fotelików dziecięcych i-Size
79
Tabela z informacją o rozmie-
szczeniu fotelików dziecięcych
ISOFIX
80
Szczegółowe informacje dla pro-
ducentów fotelików dziecięcych
84
WYŚWIETLACZE I
STEROWANIE GŁOSOWE
Wyświetlacze i elementy sterowa-
nia w otoczeniu kierowcy w
samochodzie z lewostronnym
układem kierowniczym
88
Wyświetlacze i elementy sterowa-
nia w otoczeniu kierowcy w
samochodzie z prawostronnym
układem kierowniczym
90
Wyświetlacz kierowcy
92
Ustawienia wyświetlacza kierowcy
96
Wskaźnik poziomu paliwa
97
Komputer pokładowy
97
Wyświetlanie danych podróży na
wyświetlaczu kierowcy
99
Zerowanie licznika przebiegu
dziennego
100
Wyświetlanie danych statystycz-
nych podróży na wyświetlaczu
centralnym
100
Ustawienia danych statystycz-
nych podróży
101
Data i czas
102
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
103
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
103
Umowa licencyjna wyświetlacza
kierowcy
106
Manu aplikacji na wyświetlaczu
kierowcy
113
Obsługa menu aplikacji na
wyświetlaczu kierowcy
114
Komunikaty na wyświetlaczu kie-
rowcy
115
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu kierowcy
117
Obsługa komunikatów zapisanych
z wyświetlacza kierowcy
118
Prezentacja wyświetlacza centralnego
120
Obsługa wyświetlacza centralnego
124
Włączanie i wyłączanie wyświet-
lacza centralnego
127
Nawigacja w obrębie widoków na
wyświetlaczu centralnym
127
Zarządzanie widokami składo-
wymi na wyświetlaczu centralnym
131
Widok funkcji na wyświetlaczu
centralnym
134
Przenoszenie aplikacji i przycis-
ków na wyświetlaczu centralnym
136
Symbole na pasku stanu wyświet-
lacza centralnego
136
Klawiatura na wyświetlaczu cen-
tralnym
138
Zmiana wersji językowej klawia-
tury na wyświetlaczu centralnym
142
Ręczne wprowadzanie znaków,
liter i słów na wyświetlaczu cen-
tralnym
142
4
Zmiana wyglądu wyświetlacza
centralnego
144
Wyłączanie i zmiana głośności
dźwięków systemowych na
wyświetlaczu centralnym
145
Zmiana jednostek systemowych
145
Zmiana wersji językowej systemu
145
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego
146
Otwieranie ustawień konteksto-
wych na wyświetlaczu centralnym
147
Resetowanie danych użytkownika
w przypadku zmiany właściciela
148
Resetowanie ustawień na
wyświetlaczu centralnym
148
Tabela prezentująca ustawienia
wyświetlacza centralnego
149
Profile kierowcy
150
Wybór profilu kierowcy
151
Zmiana nazwy profilu kierowcy
152
Zabezpieczenie profilu kierowcy
152
Przypisywanie kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do profilu
kierowcy
153
Zerowanie ustawień w profilach
kierowcy
154
Komunikat na wyświetlaczu cen-
tralnym
155
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu centralnym
155
Obsługa komunikatów zapisanych
z wyświetlacza centralnego
156
Wyświetlacz przezierny na szybie
przedniej*
157
Włączanie i wyłączanie wyświet-
lacza przeziernego*
158
Ustawienia wyświetlacza prze-
ziernego na szybie przedniej*
159
Rozpoznawanie poleceń głosowych
160
Używanie funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych
161
Sterowanie telefonem za pomocą
poleceń głosowych
163
Sterowanie głosowe funkcjami
radia i multimediów
164
Ustawienia rozpoznawania pole-
ceń głosowych
165
OŚWIETLENIE
Przełączniki świateł
168
Nastawianie funkcji świateł za
pośrednictwem wyświetlacza
centralnego
169
Przystosowanie reflektorów do
ruchu lewo- i prawostronnego
170
Światła pozycyjne
170
Światła do jazdy dziennej
171
Światła mijania
171
Używanie świateł drogowych
172
Aktywne światła drogowe
173
Używanie kierunkowskazów
174
Aktywne reflektory skrętne*
175
Przednie światła przeciwmgielne/
światła doświetlające zakręty*
176
Tylne światło przeciwmgielne
177
Światło hamowania
178
Światła hamowania awaryjnego
178
Światła awaryjne
178
Korzystanie z bezpiecznego
oświetlenia drogi do domu
179
Oświetlenie otoczenia samo-
chodu, przed wejściem do samo-
chodu
179
Oświetlenie wnętrza
180
Regulacja oświetlenia wnętrza kabiny
182
5
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Szyby, szkło i lusterka
186
Zabezpieczenie przed przytrzaś-
nięciem przez szyby i zasłony
przeciwsłoneczne
186
Sekwencja resetowania zabezpie-
czenia przed przytrzaśnięciem
187
Elektryczne sterowanie szyb
188
Obsługa sterowanych elektrycznie
szyb
188
Używanie zasłony przeciwsłonecznej*
190
Wewnętrzne i zewnętrzne lus-
terka wsteczne
190
Regulacja przyciemnienia lusterek
wstecznych
191
Zmiana kąta ustawienia lusterek
zewnętrznych
192
Panoramiczne okno dachowe*
194
Obsługa panoramicznego okna
dachowego*
195
Automatycznie zamknięcie
zasłony przeciwsłonecznej pano-
ramicznego okna dachowego*
198
Pióra wycieraczek i płyn do sprys-
kiwaczy
199
Używanie wycieraczek szyby
przedniej
199
Korzystanie z czujnika deszczu
200
Włączanie i wyłączanie funkcji
pamięci czujnika deszczu
201
Używanie spryskiwaczy szyby
przedniej i świateł przednich
201
FOTELE I KIEROWNICA
Fotel przedni regulowany ręcznie
204
Fotel przedni regulowany elek-
trycznie*
205
Ustawianie fotela przedniego
regulowanego elektrycznie*
205
Zapisywanie w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i
wyświetlacza przeziernego na
szybie przedniej*
206
Korzystanie z zapisanej w pamięci
pozycji fotela, lusterek zewnętrz-
nych i wyświetlacza przeziernego
na szybie przedniej*
207
Ustawienia funkcji masażu* w
przednim fotelu
209
Regulacja ustawień masażu* w
fotelu przednim
210
Regulacja* długości siedziska
przedniego fotela
211
Regulacja podparcia bocznego*
przedniego fotela
212
Regulacja podparcia lędźwio-
wego* przedniego fotela
213
Regulacja fotela pasażera z fotela
kierowcy*
214
Opuszczanie oparć tylnych siedzeń*
215
Regulacja zagłówków na tylnym
siedzeniu
217
Przyciski na kierownicy i sygnał
dźwiękowy
218
6
Blokada kierownicy
219
Regulacja kierownicy
219
KLIMATYZACJA
Klimatyzacja
222
Strefy klimatyzacji
222
Klimatyzacja – czujniki
223
Temperatura odczuwalna
224
Sterowanie regulacją temperatury
za pomocą poleceń głosowych
224
Jakość powietrza
225
CleanZone*
226
Clean Zone Interior Package*
227
Interior Air Quality System*
227
Włączanie i wyłączanie czujnika
jakości powietrza*
228
Filtr powietrza w przedziale pasa-
żerskim
228
Advanced Air Cleaner*
228
Dystrybucja powietrza
229
Zmiana sposobu dystrybucji
powietrza
229
Otwieranie, zamykanie i regulacja
nawiewów
230
Tabela opcji dystrybucji powietrza
232
Elementy sterowania klimatyzacją
235
Włączanie i wyłączanie podgrze-
wania przedniego fotela*
237
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego włączenia podgrze-
wania przedniego fotela*
238
Włączanie i wyłączanie podgrze-
wania tylnych siedzeń*
239
Włączanie i wyłączanie wentylacji
fotela przedniego*
240
Włączanie i wyłączanie ogrzewa-
nia kierownicy*
241
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego włączenia podgrze-
wania kierownicy*
241
Włączanie automatycznej regula-
cji temperatury
242
Włączanie i wyłączanie recyrkula-
cji powietrza
242
Aktywacja i dezaktywacja usta-
wienia czasu recyrkulacji powietrza
243
Włączanie i wyłączanie maksy-
malnej skuteczności odparowania
i odszraniania szyb
243
Włączanie i wyłączanie ogrzewa-
nia przedniej szyby*
245
Włączanie i wyłączanie automa-
tycznego włączenia ogrzewania
przedniej szyby*
246
Włączanie i wyłączanie ogrzewa-
nia szyby tylnej i lusterek zew-
nętrznych
246
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego włączenia podgrze-
wania tylnej szyby i lusterek zew-
nętrznych
247
7
Regulacja prędkości wentylatora
dla przednich siedzeń
247
Regulacja prędkości wentylatora
dla tylnych siedzeń*
248
Regulacja temperatury dla przed-
nich siedzeń
249
Regulacja temperatury dla tylnych
siedzeń*
250
Synchronizacja temperatury
251
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
252
Klimatyzacja na postoju*
253
Przygotowanie do jazdy*
253
Włączanie i wyłączanie funkcji
przygotowania do jazdy*
254
Nastawianie czasu przygotowania
do jazdy*
255
Dodawanie i zmienianie ustawie-
nia godziny rozpoczęcia przygoto-
wania do jazdy*
255
Aktywacja i dezaktywacja godziny
rozpoczęcia przygotowania do jazdy*
257
Usuwanie godziny rozpoczęcia
przygotowania do jazdy*
258
Wstępne oczyszczanie*
258
Włączanie i wyłączanie funkcji
wstępnego oczyszczania*
259
Utrzymanie komfortowej tempe-
ratury podczas parkowania*
259
Włączanie i wyłączanie funkcji
utrzymania komfortowej tempera-
tury podczas parkowania*
260
Symbole i komunikaty klimatyzacji
na postoju*
261
Nagrzewnica*
262
Nagrzewnica postojowa*
263
Nagrzewnica dodatkowa*
264
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego włączenia nagrzew-
nicy dodatkowej*
265
KLUCZYK, ZAMKI I
AUTOALARM
Blokowanie i odblokowywanie
zamków
268
Potwierdzenie zablokowania
268
Ustawienie sygnalizacji zabloko-
wania zamków
270
Kluczyk z pilotem zdalnego stero-
wania
271
Zablokowanie i odblokowanie
zamków przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
274
Ustawienia zdalnego odblokowa-
nia zamków i odblokowania
zamków od wewnątrz
275
Odblokowanie pokrywy bagażnika
przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania
276
Zasięg kluczyka z pilotem zdal-
nego sterowania
277
Wymiana baterii w kluczyku z
pilotem zdalnego sterowania
278
Zamawianie dodatkowych kluczy-
ków z pilotem zdalnego sterowania
282
Care Key – kluczyk z pilotem zdal-
nego sterowania z ograniczeniami
282
Ustawienia kluczyka nadzorowa-
nego (Care Key)
283
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
284
8
Zablokowanie i odblokowanie
zamków za pomocą kluczyka
mechanicznego
285
Immobilizer
286
Homologacja typu dla systemu
kluczyka z pilotem zdalnego stero-
wania
287
System bezkluczykowy i powierz-
chnie czułe na dotyk*
302
Zablokowanie i odblokowanie
zamków bez użycia kluczyka*
303
Ustawienia bezkluczykowego
odblokowania zamków*
304
Odblokowanie pokrywy bagażnika
bez użycia kluczyka*
305
Umiejscowienie anten układów
uruchamiania silnika i sterowania
zamkami
306
Zablokowanie i odblokowanie
zamków z wnętrza samochodu
306
Odblokowanie pokrywy bagażnika
z wnętrza samochodu
308
Włączanie i wyłączanie blokady
tylnych drzwi
308
Automatyczne blokowanie
zamków podczas jazdy
309
Blokowanie pokrywy bagażnika za
pomocą przycisku*
310
Obsługa pokrywy bagażnika
ruchem stopy*
310
Blokada dostępu
311
Włączanie i wyłączanie blokady
dostępu
312
Alarm*
313
Włączanie i wyłączanie autoalarmu*
314
Obniżony poziom autoalarmu*
315
Całkowita blokada zamków*
316
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Układy wspomagające kierowcę
318
Wspomaganie kierownicy z siłą
zależną od prędkości
318
Elektroniczny układ stabilizacji
toru jazdy
319
Elektroniczny układ stabilizacji
toru jazdy w trybie sportowym
320
Włączanie i wyłączanie trybu
sportowego układu elektronicznej
stabilizacji toru jazdy
321
Symbole i komunikaty elektro-
nicznego układu stabilizacji toru jazdy
322
Connected Safety
324
Włączanie i wyłączanie funkcji
Connected Safety
325
Ograniczenia funkcjonalne układu
Connected Safety
326
System informacji o znakach dro-
gowych*
326
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
informacji o znakach drogowych*
328
Tryb wyświetlania funkcji informa-
cji o znakach drogowych*
329
Informacja o znakach drogowych i
system Sensus Navigation*
331
Ostrzeżenie o ograniczeniach
prędkości i fotoradarach z sys-
temu informacji o znakach drogo-
wych*
331
9
Aktywacja i dezaktywacja ostrze-
żeń funkcji informacji o znakach
drogowych*
332
Ograniczenia funkcjonalne sys-
temu informacji o znakach drogo-
wych*
333
Ogranicznik prędkości
334
Wybieranie i aktywacja funkcji
ogranicznika prędkości
335
Dezaktywacja funkcji ogranicz-
nika prędkości
336
Tymczasowa dezaktywacja ogra-
nicznika prędkości
337
Ograniczenia funkcjonalne ogra-
nicznika prędkości
337
Automatyczny ogranicznik prędkości
338
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego ogranicznika prędkości
339
Zmiana tolerancji automatycz-
nego ogranicznika prędkości
340
Ograniczenia funkcjonalne auto-
matycznego ogranicznika prędkości
341
Przyciski sterujące automatycznej
kontroli prędkości jazdy
341
Wybieranie i aktywacja automa-
tycznej kontroli prędkości jazdy
343
Dezaktywacja automatycznej kon-
troli prędkości
344
Tryb gotowości automatycznej
kontroli prędkości jazdy
345
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
345
Elementy sterowania układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy*
347
Tryb wyświetlania układu aktyw-
nej kontroli prędkości jazdy*
347
Wybieranie i aktywacja aktywnej
kontroli prędkości jazdy*
348
Dezaktywacja aktywnej kontroli
prędkości jazdy*
350
Tryb gotowości układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy*
351
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy*
352
Przełączanie między automa-
tyczną kontrolą prędkości a
aktywną kontrolą prędkości* na
wyświetlaczu centralnym
353
Symbole i komunikaty układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy*
354
Pilot Assist*
357
Elementy sterowania funkcji Pilot
Assist*
359
Tryb wyświetlania funkcji Pilot Assist*
360
Wybieranie i aktywacja funkcji
Pilot Assist*
362
Dezaktywacja funkcji Pilot Assist*
363
Tryb gotowości funkcji Pilot Assist*
364
Tymczasowe wyłączanie wspo-
magania kierowania Pilot Assist*
365
Ograniczenia funkcjonalne układu
Pilot Assist*
366
Symbole i komunikaty funkcji
Pilot Assist*
369
Wspomaganie pokonywania
zakrętów*
370
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
wspomagania pokonywania
zakrętów*
371
Ograniczenia funkcjonalne wspo-
magania pokonywania zakrętów*
371
Wspomaganie wyprzedzania*
372
Korzystanie z funkcji wspomaga-
nia wyprzedzania
373
Ostrzeżenia o ryzyku kolizji gene-
rowane przez układy wspomaga-
jące kierowcę
374
Zmiana celu w układach wspoma-
gających kierowcę
375
Ustawianie prędkości dla układów
wspomagających kierowcę
376
Nastawianie odstępu czasowego
od poprzedzającego pojazdu
377
Tryby jazdy podczas używania
odstępu czasowego od poprzed-
zającego pojazdu
379
Automatyczne hamowanie z
wykorzystaniem układów wspo-
magających kierowcę
380
Funkcja monitorowania pasa ruchu
381
10
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
monitorowania pasa ruchu
383
Wybór opcji wspomagania kie-
rowcy przez funkcję monitorowa-
nia pasa ruchu
383
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
monitorowania pasa ruchu
384
Symbole i komunikaty układu
monitorowania pasa ruchu
385
Tryb wyświetlania funkcji monito-
rowania pasa ruchu
387
City Safety
388
Funkcje składowe układu City Safety
389
Ustawianie odległości reakcji dla
City Safety
391
Wykrywanie przeszkód przez
układ City Safety
393
City Safety w ruchu odbywającym
się w kierunku poprzecznym
395
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety dotyczące ruchu
poprzecznego
396
City Safety – wspomaganie kiero-
wania przy wykonywaniu
manewru omijania
396
Ograniczenia wspomagania kiero-
wania przez układ City Safety
podczas wykonywania manewru
mającego na celu uniknięcie kolizji
397
Automatyczne hamowanie przez
układ City Safety w przypadku
nagłego manewru wymijającego
398
Hamowanie przez układ City
Safety w reakcji na pojazd nadjeż-
dżający z przeciwka
398
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety
399
Komunikaty układu City Safety
403
Wspomaganie kierowania w przy-
padku ryzyka kolizji
404
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
wspomagania kierowania w przy-
padku ryzyka kolizji
405
Wspomaganie kierowania w przy-
padku ryzyka zjechania z pasa ruchu
405
Wspomaganie kierowania w przy-
padku ryzyka zderzenia czołowego
406
Wspomaganie kierowania w przy-
padku ryzyka uderzenia od tyłu*
407
Ograniczenia wspomagania kiero-
wania w przypadku ryzyka kolizji
408
Symbole i komunikaty wspoma-
gania kierowania w przypadku
ryzyka kolizji
409
Rear Collision Warning*
410
Ograniczenia funkcjonalne układu
Rear Collision Warning*
411
BLIS*
411
Włączanie i wyłączanie funkcji BLIS
413
Ograniczenia funkcjonalne układu
BLIS
413
Komunikaty układu BLIS
415
Driver Alert Control
416
Włączanie i wyłączanie funkcji
Driver Alert Control
417
Wybór nawigacji do miejsca odpo-
czynku w razie ostrzeżenia przeka-
zanego przez funkcję Driver Alert
Control
418
Ograniczenia funkcjonalne układu
Driver Alert Control
418
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego
pojazdu*
419
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu
420
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu
421
Cross Traffic Alert*
422
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
Cross Traffic Alert*
423
Ograniczenia funkcjonalne układu
Cross Traffic Alert*
424
Komunikaty układu Cross Traffic Alert*
426
Wspomaganie parkowania*
427
Układ wspomagania parkowania z
przodu, z tyłu i po bokach*
428
11
Aktywacja i dezaktywacja układu
wspomagania parkowania*
430
Ograniczenia funkcjonalne układu
wspomagania parkowania
430
Symbole i komunikaty układu
wspomagania parkowania
432
Kamera wspomagania parkowania*
433
Umiejscowienie kamer wspomaga-
nia parkowania i monitorowane
obszary*
434
Linie pomocnicze kamery układu
wspomagania parkowania*
436
Pola czujników układu wspomaga-
nia parkowania
438
Włączanie kamery wspomagania
parkowania
440
Symbole i komunikaty kamery
wspomagania parkowania
441
Układ wspomagania parkowania*
443
Warianty parkowania z wykorzys-
taniem funkcji Park Assist Pilot*
444
Korzystanie z układu wspomagania
parkowania*
445
Wyjeżdżanie z równoległego
miejsca postojowego z aktywnym
wspomaganiem parkowania*
448
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnego wspomagania parkowania*
449
Komunikaty układu aktywnego
wspomagania parkowania*
451
Moduł radarowy
452
Homologacja typu modułu radarowego
453
Moduł kamery
461
Ograniczenia modułu kamery i radaru
461
Zalecana konserwacja modułu
kamery i radaru
464
Symbole i komunikaty modułu
kamery i radaru
466
URUCHAMIANIE SILNIKA I
JAZDA
Uruchomienie samochodu
470
Wyłączanie samochodu
471
Położenia wyłącznika zapłonu
472
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu
473
Blokada antyalkoholowa*
474
Obejście blokady antyalkoholowej*
475
Przed uruchomieniem silnika w
samochodzie z blokadą antyalko-
holową*
475
Funkcje hamulców
476
Hamulec zasadniczy
476
Funkcja wzmocnienia siły hamo-
wania (BFA)
478
Hamowanie na mokrej nawierzchni
478
Hamowanie na nawierzchni solonej
479
Obsługa techniczna układu hamul-
cowego
479
Hamulec postojowy
479
Włączanie i wyłączanie hamulca
postojowego
480
Ustawienie automatycznego włą-
czenia hamulca postojowego
481
Parkowanie na pochyłości
482
W razie usterki hamulca postojowego
482
Automatyczne hamowanie pod-
czas postoju
483
12
Włączanie i wyłączanie automa-
tycznego hamowania podczas postoju
484
Wspomaganie ruszania pod górę
484
Automatyczne hamowanie po kolizji
485
Hamowanie odzyskowe*
485
Skrzynia biegów
486
Automatyczna skrzynia biegów
486
Zmiana biegów w automatycznej
skrzyni biegów
487
Zmiana biegów za pomocą mane-
tek przy kierownicy*
490
Blokada dźwigni skrzyni biegów
491
Wyłączanie automatycznej blokady
dźwigni skrzyni biegów
492
Funkcja wymuszonej redukcji
biegu przy przyspieszaniu (kick-down)
493
Funkcja Launch*
494
Symbole i komunikaty automatycz-
nej skrzyni biegów
494
Wskaźnik zmiany biegu
495
Napęd na wszystkie koła*
496
Tryby jazdy*
496
Zmiana trybu jazdy*
498
Położenie jazdy Eco
499
Włączanie i wyłączanie trybu jazdy
Eco za pomocą przycisku funkcji
501
Funkcja Start/Stop
502
Jazda z wykorzystaniem funkcji
Start/Stop
502
Wyłączanie funkcji Start/Stop
504
Warunki działania funkcji Start/Stop
504
Regulacja wysokości zawieszenia*
i poziom amortyzacji
506
Zasady ekonomicznej jazdy
507
Przygotowanie do dłuższej podróży
508
Jazda zimą
508
Jazda przez wodę
509
Otwieranie i zamykanie klapki
wlewu paliwa
510
Tankowanie paliwa
510
Obsługa paliwa
512
Benzyna
512
Filtr cząstek stałych
513
Przegrzanie silnika i układu napę-
dowego
514
Przeciążenie akumulatora rozru-
chowego
515
Awaryjny rozruch silnika z innego
akumulatora
516
Hak holowniczy*
518
Dane techniczne haka holowniczego*
519
Składane haki holownicze*
519
Jazda z przyczepą
522
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy*
524
Kontrola świateł przyczepy
525
Bagażnik rowerowy montowany na
haku holowniczym*
526
Awaryjne holowanie samochodu
527
Zakładanie i zdejmowanie zaczepu
holowniczego
529
Holowanie unieruchomionego
samochodu
531
HomeLink
®
*
531
Programowanie sterownika
HomeLink
®
*
532
Korzystanie z HomeLink
®
*
534
Homologacja typu dla sterownika
HomeLink
®
*
535
Kompas*
535
Włączanie i wyłączanie kompasu*
535
Kalibracja kompasu*
536
13
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I
INTERNET
Dźwięk, multimedia i Internet
538
Ustawienia audio
538
Wrażenia odsłuchowe*
539
Aplikacje
540
Pobieranie aplikacji
541
Aktualizowanie aplikacji
542
Usuwanie aplikacji
542
Radioodbiornik
543
Włączanie radia
544
Zmiana zakresu fal radiowych i
stacji radiowej
544
Wyszukiwanie stacji radiowych
545
Zapisywanie kanałów radiowych w
aplikacji Ulubione w radio
546
Ustawienia radioodbiornika
547
Radio RDS
548
Radio cyfrowe*
549
Powiązanie między radiem FM a
radiem cyfrowym*
550
Odtwarzacz multimedialny
550
Odtwarzanie multimediów
551
Sterowanie i przełączanie multi-
mediów
552
Wyszukiwanie multimediów
553
Gracenote
®
554
Wideo
555
Odtwarzanie filmów
555
Odtwarzanie materiałów DivX
®
555
Ustawienia wideo
556
Przesyłanie multimediów przez
Bluetooth
®
556
Podłączanie urządzenia przez
Bluetooth
®
556
Podłączanie multimediów przez
port USB
557
Podłączanie urządzenia przez port
USB
557
Dane techniczne urządzeń USB
558
Kompatybilne formaty multimediów
558
Apple
®
CarPlay
®
*
559
Korzystanie z Apple
®
CarPlay
®
*
560
Ustawienia Apple
®
CarPlay
®
*
562
Wskazówki dotyczące korzystania
z Apple
®
CarPlay
®
*
563
Android Auto*
564
Korzystanie z Android Auto*
565
Ustawienia Android Auto*
566
Wskazówki dotyczące korzystania
z Android Auto*
566
Telefon
567
Podłączanie telefonu do samo-
chodu przez Bluetooth po raz pierwszy
568
Automatyczne podłączanie tele-
fonu do samochodu przez Bluetooth
570
Ręczne podłączanie telefonu do
samochodu przez Bluetooth
570
Odłączanie telefonu podłączonego
przez Bluetooth
571
Przełączanie między telefonami
podłączonymi przez Bluetooth
571
Usuwanie urządzeń podłączonych
przez Bluetooth
572
Zarządzanie połączeniami telefo-
nicznymi
572
Zarządzanie wiadomościami tek-
stowymi
573
Ustawienia wiadomości tekstowych
574
Zarządzanie książką telefoniczną
575
Ustawienia telefonu
575
Ustawienia urządzeń Bluetooth
576
Bezprzewodowa ładowarka do
telefonu*
577
Korzystanie z bezprzewodowej
ładowarki do telefonu*
577
Certyfikat ładowarki bezprzewodowej
579
Samochodowe połączenie interne-
towe*
583
14
Podłączanie samochodu do Inter-
netu przy użyciu telefonu z włą-
czoną funkcją Bluetooth
584
Podłączanie samochodu do Inter-
netu przy użyciu telefonu (Wi-Fi)
585
Podłączanie samochodu do Inter-
netu przy użyciu modemu samo-
chodu (karty SIM)
586
Ustawienia modemu samochodu*
587
Udostępnianie połączenia interne-
towego systemu samochodu za
pośrednictwem hotspota Wi-Fi
588
Brak lub słabe połączenie z Internetem
589
Usuwanie sieci Wi-Fi
589
Technika i bezpieczeństwo Wi-Fi
590
Warunki użytkowania i udostęp-
nianie danych
590
Włączanie i wyłączanie udostęp-
niania danych
591
Udostępnianie danych dla usług
591
Miejsce na dane na twardym dysku
593
Umowa licencyjna systemu audio-
multimedialnego
594
ECALL
eCall
606
Automatyczny alarm o kolizji za
pośrednictwem systemu eCall
606
Pomoc w nagłych wypadkach za
pośrednictwem systemu eCall
607
Pomoc drogowa
607
KOŁA I OGUMIENIE
Opony
610
Oznaczenie rozmiaru opony
612
Oznaczenie rozmiaru obręczy koła
613
Kierunek toczenia opony
613
Wskaźniki zużycia bieżnika na
oponach
614
Sprawdzanie ciśnienia w oponach
614
Korygowanie ciśnienia w oponach
615
Zalecane ciśnienie w ogumieniu
616
Układ monitorowania ciśnienia w
oponach*
617
Zapisywanie nowej wartości refe-
rencyjnej dla układu monitorowa-
nia ciśnienia w oponach*
619
Sprawdzanie stanu ciśnienia w
oponach na wyświetlaczu centralnym*
620
Działanie w razie ostrzeżenia o
niskim ciśnieniu w oponach
620
Komunikaty układu monitorowania
ciśnienia w oponach*
621
Wymiana koła
622
Zestaw narzędzi
624
Podnośnik*
625
Nakrętki kół
626
Koło zapasowe*
626
Postępowanie z kołem zapasowym*
627
Opony zimowe
628