Volvo 2021 Late Instrukcja obsługi

Marka
Volvo
Model
2021 Late
Rodzaj
Instrukcja obsługi
S90
R E C H A R G E
INSTRUKCJA OBSŁUGI
VÄLKOMMEN!
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostar-
czał wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą
o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Firma Volvo dokłada starań,
aby projektować jedne z najbezpieczniejszych samochodów na
świecie. Również i ten model spełnia wszystkie aktualne wymaga-
nia w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z
samochodu Volvo zalecamy zapoznanie się z instrukcjami i wska-
zówkami dotyczącymi zasad eksploatacji zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi jest również dostępna jako apli-
kacja mobilna (Volvo Manual), a także na stronie wsparcia technicz-
nego Volvo Cars (support.volvocars.com).
Zalecamy wszystkim użytkownikom zapinanie pasów bezpieczeń-
stwa zawsze podczas jazdy tym lub innym samochodem. Nie należy
prowadzić pojazdu, gdy jest się pod wpływem alkoholu lub leków —
lub z innej przyczyny ma się ograniczoną zdolność do prowadzenia
pojazdów.
2
INFORMACJE DLA
WŁAŚCICIELI
Informacje dla właściciela
18
Instrukcja obsługi na wyświetla-
czu centralnym
19
Poruszanie się w obrębie instruk-
cji obsługi na wyświetlaczu cen-
tralnym
21
Instrukcja obsługi do urządzeń
przenośnych
23
Strona wsparcia technicznego
Volvo Cars
23
Czytanie instrukcji obsługi
24
TWOJE VOLVO
Volvo ID
28
Generowanie i rejestracja identyfi-
katora Volvo ID
28
Drive-E – czystsza przyjemność jazdy
30
IntelliSafe – układy wspomaga-
jące kierowcę i bezpieczeństwo
33
Sensus – centrum łączności i rozrywki
34
Aktualizacje oprogramowania
37
Rejestr danych dotyczących eks-
ploatacji samochodu
37
Zasady i warunki świadczenia usług
38
Polityka prywatności klienta
39
Ważne informacje na temat akce-
soriów i wyposażenia dodatkowego
39
Instalacja akcesoriów
40
Podłączanie wyposażenia do
gniazda diagnostycznego samochodu
40
Wyświetlanie numeru identyfika-
cyjnego samochodu
41
Zmiana rynku w przypadku
importu lub zmiany miejsca pobytu
42
Czynniki rozpraszające uwagę kie-
rowcy
42
BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo
46
Bezpieczeństwo kobiet w ciąży
47
Whiplash Protection System
47
Pedestrian Protection System
49
Pasy bezpieczeństwa
50
Zakładanie i zdejmowanie pasów
bezpieczeństwa
50
Napinacze pasów bezpieczeństwa
52
Resetowanie elektrycznego napi-
nacza pasa bezpieczeństwa
53
Przypomnienie o niezamkniętych
drzwiach i niezapiętych pasach
bezpieczeństwa
54
Poduszki powietrzne
55
Poduszki powietrzne kierowcy
56
Poduszka powietrzna pasażera
57
Włączanie i wyłączanie poduszki
powietrznej pasażera*
59
Boczne poduszki powietrzne
61
Kurtyny powietrzne
62
Tryb powypadkowy
63
Uruchomienie i przemieszczenie
samochodu po włączeniu trybu
powypadkowego
64
Bezpieczeństwo dzieci
65
Foteliki dziecięce
66
SPIS TREŚCI
3
Górne zaczepy mocujące foteli-
ków dla dzieci
67
Dolne zaczepy mocujące foteli-
ków dla dzieci
67
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX
do fotelików dziecięcych
68
Lokalizacja fotelika dziecięcego
69
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci
70
Tabela lokalizacji fotelików dzie-
cięcych z użyciem pasów bezpie-
czeństwa
72
Tabela z informacją o rozmie-
szczeniu fotelików dziecięcych i-Size
74
Tabela z informacją o rozmie-
szczeniu fotelików dziecięcych
ISOFIX
75
Zintegrowany fotelik dziecięcy*
79
Składanie siedziska zintegrowa-
nego fotelika dziecięcego*
80
Rozkładanie siedziska zintegro-
wanego fotelika dziecięcego*
81
WYŚWIETLACZE I
STEROWANIE GŁOSOWE
Wyświetlacze i elementy sterowa-
nia w otoczeniu kierowcy w
samochodzie z lewostronnym
układem kierowniczym
84
Wyświetlacze i elementy sterowa-
nia w otoczeniu kierowcy w
samochodzie z prawostronnym
układem kierowniczym
86
Wyświetlacz kierowcy
88
Ustawienia wyświetlacza kierowcy
90
Wskaźnik poziomu paliwa
91
Wskaźnik napędu hybrydowego
91
Wskaźnik akumulatora układu
hybrydowego
93
Komputer pokładowy
93
Wyświetlanie danych podróży na
wyświetlaczu kierowcy
96
Zerowanie licznika przebiegu
dziennego
97
Wyświetlanie danych statystycz-
nych podróży na wyświetlaczu
centralnym
97
Ustawienia danych statystycz-
nych podróży
98
Data i czas
98
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
99
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
100
Umowa licencyjna wyświetlacza
kierowcy
103
Manu aplikacji na wyświetlaczu
kierowcy
109
Obsługa menu aplikacji na
wyświetlaczu kierowcy
110
Komunikaty na wyświetlaczu kie-
rowcy
111
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu kierowcy
113
Obsługa komunikatów zapisanych
z wyświetlacza kierowcy
114
Prezentacja wyświetlacza centralnego
116
Obsługa wyświetlacza centralnego
120
Włączanie i wyłączanie wyświet-
lacza centralnego
123
Nawigacja w obrębie widoków na
wyświetlaczu centralnym
123
Zarządzanie widokami składo-
wymi na wyświetlaczu centralnym
127
Widok funkcji na wyświetlaczu
centralnym
130
Przenoszenie aplikacji i przycis-
ków na wyświetlaczu centralnym
132
Symbole na pasku stanu wyświet-
lacza centralnego
132
Klawiatura na wyświetlaczu cen-
tralnym
134
4
Zmiana wersji językowej klawia-
tury na wyświetlaczu centralnym
138
Ręczne wprowadzanie znaków,
liter i słów na wyświetlaczu cen-
tralnym
138
Zmiana wyglądu wyświetlacza
centralnego
140
Wyłączanie i zmiana głośności
dźwięków systemowych na
wyświetlaczu centralnym
141
Zmiana jednostek systemowych
141
Zmiana wersji językowej systemu
141
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego
142
Otwieranie ustawień konteksto-
wych na wyświetlaczu centralnym
143
Resetowanie danych użytkownika
w przypadku zmiany właściciela
144
Resetowanie ustawień na
wyświetlaczu centralnym
144
Tabela prezentująca ustawienia
wyświetlacza centralnego
145
Profile kierowcy
146
Wybór profilu kierowcy
147
Zmiana nazwy profilu kierowcy
148
Zabezpieczenie profilu kierowcy
148
Przypisywanie kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do profilu
kierowcy
149
Zerowanie ustawień w profilach
kierowcy
150
Komunikat na wyświetlaczu cen-
tralnym
151
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu centralnym
151
Obsługa komunikatów zapisanych
z wyświetlacza centralnego
152
Wyświetlacz przezierny na szybie
przedniej*
153
Włączanie i wyłączanie wyświet-
lacza przeziernego*
154
Ustawienia wyświetlacza prze-
ziernego na szybie przedniej*
155
Rozpoznawanie poleceń głosowych
156
Używanie funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych
157
Sterowanie telefonem za pomocą
poleceń głosowych
159
Sterowanie głosowe funkcjami
radia i multimediów
160
Ustawienia rozpoznawania pole-
ceń głosowych
161
OŚWIETLENIE
Przełączniki świateł
164
Nastawianie funkcji świateł za
pośrednictwem wyświetlacza
centralnego
165
Przystosowanie reflektorów do
ruchu lewo- i prawostronnego
166
Światła pozycyjne
166
Światła do jazdy dziennej
167
Światła mijania
167
Używanie świateł drogowych
168
Aktywne światła drogowe
169
Używanie kierunkowskazów
170
Aktywne reflektory skrętne*
171
Tylne światło przeciwmgielne
172
Światło hamowania
172
Światła hamowania awaryjnego
173
Światła awaryjne
173
Korzystanie z bezpiecznego
oświetlenia drogi do domu
174
Oświetlenie otoczenia samo-
chodu, przed wejściem do samo-
chodu
174
Oświetlenie wnętrza
175
Regulacja oświetlenia wnętrza kabiny
177
5
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Szyby, szkło i lusterka
180
Zabezpieczenie przed przytrzaś-
nięciem przez szyby i zasłony
przeciwsłoneczne
180
Sekwencja resetowania zabezpie-
czenia przed przytrzaśnięciem
181
Elektryczne sterowanie szyb
182
Obsługa sterowanych elektrycznie
szyb
182
Używanie zasłony przeciwsłonecznej*
184
Wewnętrzne i zewnętrzne lus-
terka wsteczne
185
Regulacja przyciemnienia lusterek
wstecznych
186
Zmiana kąta ustawienia lusterek
zewnętrznych
187
Dach otwierany*
189
Obsługa okna dachowego*
190
Pióra wycieraczek i płyn do sprys-
kiwaczy
192
Używanie wycieraczek szyby
przedniej
192
Korzystanie z czujnika deszczu
193
Włączanie i wyłączanie funkcji
pamięci czujnika deszczu
194
Używanie spryskiwaczy szyby
przedniej i świateł przednich
195
FOTELE I KIEROWNICA
Fotel przedni regulowany ręcznie
198
Fotel przedni regulowany elek-
trycznie*
199
Ustawianie fotela przedniego
regulowanego elektrycznie*
199
Zapisywanie w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i
wyświetlacza przeziernego na
szybie przedniej*
200
Korzystanie z zapisanej w pamięci
pozycji fotela, lusterek zewnętrz-
nych i wyświetlacza przeziernego
na szybie przedniej*
201
Ustawienia funkcji masażu* w
przednim fotelu
203
Regulacja ustawień masażu* w
fotelu przednim
204
Regulacja* długości siedziska
przedniego fotela
205
Regulacja podparcia bocznego*
przedniego fotela
206
Regulacja podparcia lędźwio-
wego* przedniego fotela
207
Regulacja fotela pasażera z fotela
kierowcy*
208
Opuszczanie oparć tylnych siedzeń*
209
Regulacja zagłówków na tylnym
siedzeniu
211
Przyciski na kierownicy i sygnał
dźwiękowy
212
Blokada kierownicy
213
Regulacja kierownicy
213
6
KLIMATYZACJA
Klimatyzacja
216
Strefy klimatyzacji
216
Klimatyzacja – czujniki
217
Temperatura odczuwalna
217
Sterowanie regulacją temperatury
za pomocą poleceń głosowych
218
Jakość powietrza
219
CleanZone*
220
Clean Zone Interior Package*
220
Interior Air Quality System*
221
Włączanie i wyłączanie czujnika
jakości powietrza*
221
Filtr powietrza w przedziale pasa-
żerskim
222
Advanced Air Cleaner*
222
Dystrybucja powietrza
222
Zmiana sposobu dystrybucji
powietrza
223
Otwieranie, zamykanie i regulacja
nawiewów
224
Tabela opcji dystrybucji powietrza
225
Elementy sterowania klimatyzacją
228
Włączanie i wyłączanie podgrze-
wania przedniego fotela*
229
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego włączenia podgrze-
wania przedniego fotela*
230
Włączanie i wyłączanie podgrze-
wania tylnych siedzeń*
231
Włączanie i wyłączanie wentylacji
fotela przedniego*
231
Włączanie i wyłączanie ogrzewa-
nia kierownicy*
232
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego włączenia podgrze-
wania kierownicy*
233
Włączanie automatycznej regula-
cji temperatury
233
Włączanie i wyłączanie recyrkula-
cji powietrza
234
Aktywacja i dezaktywacja usta-
wienia czasu recyrkulacji powietrza
234
Włączanie i wyłączanie maksy-
malnej skuteczności odparowania
i odszraniania szyb
235
Włączanie i wyłączanie ogrzewa-
nia przedniej szyby*
236
Włączanie i wyłączanie automa-
tycznego włączenia ogrzewania
przedniej szyby*
237
Włączanie i wyłączanie ogrzewa-
nia szyby tylnej i lusterek zew-
nętrznych
237
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego włączenia podgrze-
wania tylnej szyby i lusterek zew-
nętrznych
238
Regulacja prędkości wentylatora
dla przednich siedzeń
238
Regulacja temperatury dla przed-
nich siedzeń
239
Synchronizacja temperatury
240
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
241
Klimatyzacja na postoju
241
Przygotowanie do jazdy
242
Włączanie i wyłączanie funkcji
przygotowania do jazdy
243
Nastawianie czasu przygotowania
do jazdy
244
Dodawanie i zmienianie ustawie-
nia godziny rozpoczęcia przygoto-
wania do jazdy
245
Aktywacja i dezaktywacja godziny
rozpoczęcia przygotowania do jazdy
246
Usuwanie godziny rozpoczęcia
przygotowania do jazdy
247
Wstępne oczyszczanie*
248
Włączanie i wyłączanie funkcji
wstępnego oczyszczania*
248
Utrzymanie komfortowej tempe-
ratury podczas parkowania
249
Włączanie i wyłączanie funkcji
utrzymania komfortowej tempera-
tury podczas parkowania
249
Symbole i komunikaty klimatyzacji
na postoju
251
7
Nagrzewnica
253
Nagrzewnica postojowa
254
Nagrzewnica dodatkowa
255
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego włączenia nagrzew-
nicy dodatkowej
256
KLUCZYK, ZAMKI I
AUTOALARM
Blokowanie i odblokowywanie
zamków
258
Potwierdzenie zablokowania
258
Ustawienie sygnalizacji zabloko-
wania zamków
260
Kluczyk z pilotem zdalnego stero-
wania
261
Zablokowanie i odblokowanie
zamków przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
264
Ustawienia zdalnego odblokowa-
nia zamków i odblokowania
zamków od wewnątrz
265
Odblokowanie pokrywy bagażnika
przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania
266
Zasięg kluczyka z pilotem zdal-
nego sterowania
267
Wymiana baterii w kluczyku z
pilotem zdalnego sterowania
268
Zamawianie dodatkowych kluczy-
ków z pilotem zdalnego sterowania
272
Care Key – kluczyk z pilotem zdal-
nego sterowania z ograniczeniami
272
Ustawienia kluczyka nadzorowa-
nego (Care Key)
273
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
274
Zablokowanie i odblokowanie
zamków za pomocą kluczyka
mechanicznego
275
Immobilizer
276
Homologacja typu dla systemu
kluczyka z pilotem zdalnego stero-
wania
277
System bezkluczykowy i powierz-
chnie czułe na dotyk*
292
Zablokowanie i odblokowanie
zamków bez użycia kluczyka*
293
Ustawienia bezkluczykowego
odblokowania zamków*
294
Odblokowanie pokrywy bagażnika
bez użycia kluczyka*
295
Umiejscowienie anten układów
uruchamiania silnika i sterowania
zamkami
296
Zablokowanie i odblokowanie
zamków z wnętrza samochodu
296
Odblokowanie pokrywy bagażnika
z wnętrza samochodu
298
Włączanie i wyłączanie blokady
tylnych drzwi
298
Automatyczne blokowanie
zamków podczas jazdy
299
Zamykanie i blokowanie pokrywy
bagażnika przyciskiem*
300
Obsługa pokrywy bagażnika
ruchem stopy*
301
8
Blokada dostępu
303
Włączanie i wyłączanie blokady
dostępu
303
Alarm*
305
Włączanie i wyłączanie autoalarmu*
306
Obniżony poziom autoalarmu*
307
Całkowita blokada zamków*
307
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Układy wspomagające kierowcę
310
Wspomaganie kierownicy z siłą
zależną od prędkości
310
Elektroniczny układ stabilizacji
toru jazdy
311
Elektroniczny układ stabilizacji
toru jazdy w trybie sportowym
312
Włączanie i wyłączanie trybu
sportowego układu elektronicznej
stabilizacji toru jazdy
313
Symbole i komunikaty elektro-
nicznego układu stabilizacji toru jazdy
314
Connected Safety
316
Włączanie i wyłączanie funkcji
Connected Safety
317
Ograniczenia funkcjonalne układu
Connected Safety
318
System informacji o znakach dro-
gowych*
318
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
informacji o znakach drogowych*
320
Tryb wyświetlania funkcji informa-
cji o znakach drogowych*
321
Informacja o znakach drogowych i
system Sensus Navigation*
323
Ostrzeżenie o ograniczeniach
prędkości i fotoradarach z sys-
temu informacji o znakach drogo-
wych*
323
Aktywacja i dezaktywacja ostrze-
żeń funkcji informacji o znakach
drogowych*
324
Ograniczenia funkcjonalne sys-
temu informacji o znakach drogo-
wych*
325
Ogranicznik prędkości
326
Wybieranie i aktywacja funkcji
ogranicznika prędkości
327
Dezaktywacja funkcji ogranicz-
nika prędkości
328
Tymczasowa dezaktywacja ogra-
nicznika prędkości
329
Ograniczenia funkcjonalne ogra-
nicznika prędkości
329
Automatyczny ogranicznik prędkości
330
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego ogranicznika prędkości
331
Zmiana tolerancji automatycz-
nego ogranicznika prędkości
332
Ograniczenia funkcjonalne auto-
matycznego ogranicznika prędkości
333
Przyciski sterujące automatycznej
kontroli prędkości jazdy
333
Wybieranie i aktywacja automa-
tycznej kontroli prędkości jazdy
335
Dezaktywacja automatycznej kon-
troli prędkości
336
Tryb gotowości automatycznej
kontroli prędkości jazdy
337
9
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
337
Elementy sterowania układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy*
339
Tryb wyświetlania układu aktyw-
nej kontroli prędkości jazdy*
339
Wybieranie i aktywacja aktywnej
kontroli prędkości jazdy*
340
Dezaktywacja aktywnej kontroli
prędkości jazdy*
342
Tryb gotowości układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy*
343
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy*
344
Przełączanie między automa-
tyczną kontrolą prędkości a
aktywną kontrolą prędkości* na
wyświetlaczu centralnym
345
Symbole i komunikaty układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy*
346
Pilot Assist*
349
Elementy sterowania funkcji Pilot
Assist*
351
Tryb wyświetlania funkcji Pilot Assist*
352
Wybieranie i aktywacja funkcji
Pilot Assist*
354
Dezaktywacja funkcji Pilot Assist*
355
Tryb gotowości funkcji Pilot Assist*
356
Tymczasowe wyłączanie wspo-
magania kierowania Pilot Assist*
357
Ograniczenia funkcjonalne układu
Pilot Assist*
358
Symbole i komunikaty funkcji
Pilot Assist*
361
Wspomaganie pokonywania
zakrętów*
362
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
wspomagania pokonywania
zakrętów*
363
Ograniczenia funkcjonalne wspo-
magania pokonywania zakrętów*
363
Wspomaganie wyprzedzania*
364
Korzystanie z funkcji wspomaga-
nia wyprzedzania
365
Ostrzeżenia o ryzyku kolizji gene-
rowane przez układy wspomaga-
jące kierowcę
366
Zmiana celu w układach wspoma-
gających kierowcę
367
Ustawianie prędkości dla układów
wspomagających kierowcę
368
Nastawianie odstępu czasowego
od poprzedzającego pojazdu
369
Tryby jazdy podczas używania
odstępu czasowego od poprzed-
zającego pojazdu
371
Automatyczne hamowanie z
wykorzystaniem układów wspo-
magających kierowcę
371
Funkcja monitorowania pasa ruchu
373
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
monitorowania pasa ruchu
375
Wybór opcji wspomagania kie-
rowcy przez funkcję monitorowa-
nia pasa ruchu
375
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
monitorowania pasa ruchu
375
Symbole i komunikaty układu
monitorowania pasa ruchu
377
Tryb wyświetlania funkcji monito-
rowania pasa ruchu
379
City Safety
380
Funkcje składowe układu City Safety
381
Ustawianie odległości reakcji dla
City Safety
383
Wykrywanie przeszkód przez
układ City Safety
385
City Safety w ruchu odbywającym
się w kierunku poprzecznym
387
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety dotyczące ruchu
poprzecznego
388
City Safety – wspomaganie kiero-
wania przy wykonywaniu
manewru omijania
388
Ograniczenia wspomagania kiero-
wania przez układ City Safety
podczas wykonywania manewru
mającego na celu uniknięcie kolizji
389
10
Automatyczne hamowanie przez
układ City Safety w przypadku
nagłego manewru wymijającego
390
Hamowanie przez układ City
Safety w reakcji na pojazd nadjeż-
dżający z przeciwka
390
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety
391
Komunikaty układu City Safety
395
Wspomaganie kierowania w przy-
padku ryzyka kolizji
396
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
wspomagania kierowania w przy-
padku ryzyka kolizji
397
Wspomaganie kierowania w przy-
padku ryzyka zjechania z pasa ruchu
397
Wspomaganie kierowania w przy-
padku ryzyka zderzenia czołowego
398
Wspomaganie kierowania w przy-
padku ryzyka uderzenia od tyłu*
399
Ograniczenia wspomagania kiero-
wania w przypadku ryzyka kolizji
400
Symbole i komunikaty wspoma-
gania kierowania w przypadku
ryzyka kolizji
401
Rear Collision Warning*
402
Ograniczenia funkcjonalne układu
Rear Collision Warning*
403
BLIS*
403
Włączanie i wyłączanie funkcji BLIS
405
Ograniczenia funkcjonalne układu
BLIS
405
Komunikaty układu BLIS
407
Driver Alert Control
408
Włączanie i wyłączanie funkcji
Driver Alert Control
409
Wybór nawigacji do miejsca odpo-
czynku w razie ostrzeżenia przeka-
zanego przez funkcję Driver Alert
Control
410
Ograniczenia funkcjonalne układu
Driver Alert Control
410
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego
pojazdu*
411
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu
412
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu
413
Cross Traffic Alert*
414
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
Cross Traffic Alert*
415
Ograniczenia funkcjonalne układu
Cross Traffic Alert*
416
Komunikaty układu Cross Traffic Alert*
418
Wspomaganie parkowania*
419
Układ wspomagania parkowania z
przodu, z tyłu i po bokach*
420
Aktywacja i dezaktywacja układu
wspomagania parkowania*
422
Ograniczenia funkcjonalne układu
wspomagania parkowania
422
Symbole i komunikaty układu
wspomagania parkowania
424
Kamera wspomagania parkowania*
425
Umiejscowienie kamer wspoma-
gania parkowania i monitorowane
obszary*
426
Linie pomocnicze kamery układu
wspomagania parkowania*
428
Pola czujników układu wspomaga-
nia parkowania
430
Włączanie kamery wspomagania
parkowania
432
Symbole i komunikaty kamery
wspomagania parkowania
433
Układ wspomagania parkowania*
435
Warianty parkowania z wykorzys-
taniem funkcji Park Assist Pilot*
436
Korzystanie z układu wspomaga-
nia parkowania*
437
Wyjeżdżanie z równoległego
miejsca postojowego z aktywnym
wspomaganiem parkowania*
440
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnego wspomagania parko-
wania*
441
11
Komunikaty układu aktywnego
wspomagania parkowania*
443
Moduł radarowy
444
Homologacja typu modułu radarowego
445
Moduł kamery
453
Ograniczenia modułu kamery i radaru
453
Zalecana konserwacja modułu
kamery i radaru
456
Symbole i komunikaty modułu
kamery i radaru
458
JAZDA NA NAPĘDZIE
ELEKTRYCZNYM I ŁADOWANIE
Informacje ogólne o napędzie elek-
trycznym
462
Ładowanie akumulatora układu
hybrydowego
463
Prąd ładowania
465
Przewód ładujący
466
Wyłącznik ziemnozwarciowy na
przewodzie ładującym
468
Monitorowanie temperatury prze-
wodu ładującego
469
Otwieranie i zamykanie klapki
gniazda ładowania
470
Rozpoczęcie ładowania akumula-
tora układu hybrydowego
470
Sygnalizacja stanu ładowania w
gnieździe do ładowania samochodu
473
Stan ładowania w skrzynce ste-
rowniczej przewodu ładującego
474
Stan ładowania na wyświetlaczu
kierowcy w samochodzie
477
Kończenie ładowania akumulatora
układu hybrydowego
479
Symbole i komunikaty związane z
napędem hybrydowym na
wyświetlaczu kierowcy
481
Długotrwałe przechowywanie
samochodów z akumulatorami
napędu hybrydowego
483
URUCHAMIANIE SILNIKA I
JAZDA
Uruchomienie samochodu
486
Wyłączanie samochodu
488
Położenia wyłącznika zapłonu
488
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu
490
Blokada antyalkoholowa*
490
Obejście blokady antyalkoholowej*
491
Przed uruchomieniem silnika w
samochodzie z blokadą antyalko-
holową*
491
Funkcje hamulców
492
Hamulec zasadniczy
493
Funkcja wzmocnienia siły hamo-
wania (BFA)
495
Hamowanie na mokrej nawierzchni
495
Hamowanie na nawierzchni solonej
495
Obsługa techniczna układu hamul-
cowego
496
Hamulec postojowy
496
Włączanie i wyłączanie hamulca
postojowego
497
Ustawienie automatycznego włą-
czenia hamulca postojowego
498
Parkowanie na pochyłości
498
W razie usterki hamulca postojowego
499
Automatyczne hamowanie pod-
czas postoju
500
12
Włączanie i wyłączanie automa-
tycznego hamowania podczas postoju
500
Wspomaganie ruszania pod górę
501
Automatyczne hamowanie po kolizji
501
Hamowanie odzyskowe*
502
Skrzynia biegów
502
Automatyczna skrzynia biegów
503
Zmiana biegów w automatycznej
skrzyni biegów
503
Zmiana biegów za pomocą mane-
tek przy kierownicy*
505
Blokada dźwigni skrzyni biegów
507
Funkcja wymuszonej redukcji
biegu przy przyspieszaniu (kick-down)
507
Funkcja Launch*
508
Symbole i komunikaty automatycz-
nej skrzyni biegów
509
Wskaźnik zmiany biegu
509
Napęd na wszystkie koła
510
Układy napędowe
510
Uruchamianie i wyłączanie silnika
spalinowego
511
Tryby jazdy
512
Zmiana trybu jazdy
516
Planowanie wykorzystania energii
na podstawie danych mapy*
517
Regulacja wysokości zawieszenia*
i poziom amortyzacji
518
Ustawienia regulacji wysokości
zawieszenia*
521
Zasady ekonomicznej jazdy
521
Zasięg
522
Hold i Charge
524
Przygotowanie do dłuższej podróży
525
Jazda zimą
525
Jazda przez wodę
526
Otwieranie i zamykanie klapki
wlewu paliwa
527
Tankowanie paliwa
528
Obsługa paliwa
530
Benzyna
530
Filtr cząstek stałych
531
Przegrzanie silnika i układu napę-
dowego
532
Przeciążenie akumulatora rozru-
chowego
533
Awaryjny rozruch silnika z innego
akumulatora
534
Hak holowniczy*
536
Dane techniczne haka holowniczego*
537
Składane haki holownicze*
537
Jazda z przyczepą
540
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy*
542
Kontrola świateł przyczepy
543
Bagażnik rowerowy montowany na
haku holowniczym*
544
Awaryjne holowanie samochodu
545
Zakładanie i zdejmowanie zaczepu
holowniczego
546
Holowanie unieruchomionego
samochodu
547
HomeLink
®
*
548
Programowanie sterownika
HomeLink
®
*
549
Korzystanie z HomeLink
®
*
551
Homologacja typu dla sterownika
HomeLink
®
*
552
Kompas*
552
Włączanie i wyłączanie kompasu*
552
Kalibracja kompasu*
553
13
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I
INTERNET
Dźwięk, multimedia i Internet
556
Ustawienia audio
556
Wrażenia odsłuchowe*
557
Aplikacje
558
Pobieranie aplikacji
559
Aktualizowanie aplikacji
560
Usuwanie aplikacji
560
Radioodbiornik
561
Włączanie radia
562
Zmiana zakresu fal radiowych i
stacji radiowej
562
Wyszukiwanie stacji radiowych
563
Zapisywanie kanałów radiowych w
aplikacji Ulubione w radio
564
Ustawienia radioodbiornika
565
Radio RDS
566
Radio cyfrowe*
567
Powiązanie między radiem FM a
radiem cyfrowym*
568
Odtwarzacz multimedialny
568
Odtwarzanie multimediów
569
Sterowanie i przełączanie multi-
mediów
570
Wyszukiwanie multimediów
571
Gracenote
®
572
Wideo
573
Odtwarzanie filmów
573
Odtwarzanie materiałów DivX
®
573
Ustawienia wideo
574
Przesyłanie multimediów przez
Bluetooth
®
574
Podłączanie urządzenia przez
Bluetooth
®
574
Podłączanie multimediów przez
port USB
575
Podłączanie urządzenia przez port
USB
575
Dane techniczne urządzeń USB
576
Kompatybilne formaty multimediów
576
Apple
®
CarPlay
®
*
577
Korzystanie z Apple
®
CarPlay
®
*
578
Ustawienia Apple
®
CarPlay
®
*
580
Wskazówki dotyczące korzystania
z Apple
®
CarPlay
®
*
581
Android Auto*
582
Korzystanie z Android Auto*
583
Ustawienia Android Auto*
584
Wskazówki dotyczące korzystania
z Android Auto*
584
Telefon
585
Podłączanie telefonu do samo-
chodu przez Bluetooth po raz pierwszy
586
Automatyczne podłączanie tele-
fonu do samochodu przez Bluetooth
588
Ręczne podłączanie telefonu do
samochodu przez Bluetooth
588
Odłączanie telefonu podłączonego
przez Bluetooth
589
Przełączanie między telefonami
podłączonymi przez Bluetooth
589
Usuwanie urządzeń podłączonych
przez Bluetooth
590
Zarządzanie połączeniami telefo-
nicznymi
590
Zarządzanie wiadomościami tek-
stowymi
591
Ustawienia wiadomości tekstowych
592
Zarządzanie książką telefoniczną
593
Ustawienia telefonu
593
Ustawienia urządzeń Bluetooth
594
Samochodowe połączenie interne-
towe*
595
Podłączanie samochodu do Inter-
netu przy użyciu telefonu z włą-
czoną funkcją Bluetooth
596
Podłączanie samochodu do Inter-
netu przy użyciu telefonu (Wi-Fi)
597
14
Podłączanie samochodu do Inter-
netu przy użyciu modemu samo-
chodu (karty SIM)
598
Ustawienia modemu samochodu*