Palram 706091 Instrukcja instalacji

Typ
Instrukcja instalacji
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy wykonanie montażu produktu przez co najmniej
dwie osoby.
Przed wierceniem upewnij się, że w ziemi nie ma żadnych ukrytych rur lub kabli.
Niektóre części posiadają ostre krawędzie. Należy zachować ostrożność podczas montażu. Należy
zawsze nosić rękawice, buty oraz okulary ochronne podczas montażu bądź konserwacji produktu
Nie należy wykonywać montażu zadaszenia drzwi podczas występowania niekorzystnych
warunków atmosferycznych, takich jak deszcz lub wiatr.
Nie należy wykonywać montażu zadaszenia drzwi w przypadku odczuwania zmęczenia,
znajdowania się pod wpływem środków odurzających, leków, alkoholu lub w przypadku
podatności na zawroty głowy.
Należy w bezpieczny sposób usunąć wszystkie plastikowe torby - trzymać je poza zasięgiem
dzieci.
Trzymaj dzieci z dala od miejsca wykonywania montażu.
Podczas korzystania z drabiny lub elektronarzędzi, upewnij się, ze postępujesz zgodnie z
zaleceniami bezpieczeństwa producenta.
Nie wspinaj się ani nie stawaj na dachu.
Nie zawieszaj się ani nie kładź na profilach.
Nie należy opierać ciężkich przedmiotów o słupki.
Chroń dach i rynny przed zalegającym śniegiem, ziemią oraz liśćmi.
Jeżeli kolor został zadrapany podczas montażu, można go naprawić.
Instrukcje czyszczenia
Do mycia paneli nie używaj acetonu, ściernych środków czyszczących ani innych substancji
chemicznych.
Kiedy zadaszenie drzwi wymaga czyszczenia należy użyć delikatnego środka czyszczącego i
spłukiwać zimną, czystą wodą.
Wyczyść produkt po zakończonym montażu.
Przed montażem
Wybierz swoją witrynę dokładnie przed rozpoczęciem montażu.
Przed montażem rozważ kierunek otwierania drzwi (do wewnątrz lub na zewnątrz).
• Posortuj części i sprawdź zgodnie z listą części zawartości.
• Części powinny być położone blisko, w zasięgu ręki. Małe części (np. śróbki) należy przechowywać
w dpowiednim naczyniu tak, aby ich nie zgubić.
Należy skonsultować się z lokalnymi władzami w sprawie ograniczeń budowlanych lub zezwoleń
potrzebnych do montażu zadaszenia drzwi.
Dodatkowe informacje
Należy zastosować silikonowe szczeliwa na tylnej krawędzi aby zapobiec przeciekaniu wody
do środka.
W razie potrzeby należy użyć silikonowego szczeliwa.
Jesteś całkowicie odpowiedzialny za dopilnowanie obsługi, przechowywania, montażu,
instalacji, oraz czy użytkowanie produktu jest bezpieczne oraz właściwe w jakimkolwiek
położeniu dla jakiegokolwiek zastosowania. Producent nie jest odpowiedzialny za
szkody lub obrażenia nabywcy bądź jakiejkolwiek innej osoby lub własności wynikające
z niewłaściwej obsługi, przechowywania, montażu, instalacji i zastosowania produktu.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do normalnego, mieszkalnego użytku. Nie stosuj
produktu w sposób, który nie jest zalecany przez pisemną instrukcję lub który nie
jest dozwolony przez obowiązujące prawo lub inny kodeks wynikający z lokalizacji w
której nabywca będzie stosował produkt. Zawsze odpowiednio używaj i dbaj o sprzęt
zabezpieczający (włączając ochronę oczu) podczas montażu lub montowaniu produktu.
• Aby uniknąć zadrapań i uszkodzeń, pod części należy położyć miękką podkładkę.
Krok 5: Od tego kroku, uważaj, aby nie porysować panelu!
* Należy dokręcić wszystkie śrubki po ukończeniu montażu.
Uwaga!
Przed przystąpieniem do montażu produktu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją
oraz o przeprowadzanie poszczególnych etapów montażu w kolejności określonej w ninie
-
jszej instrukcji. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do przyszłego użytku.
PL
Uwaga:
Zestaw do mocowania ścian zapewniony z tym produktem jest odpowiedni wyłącznie
dla betonowych ścian. Inne typy ścian wymagają innego, dobranego zestawu do
utrwalania ścian.
Podczas montażu
Ikona informacyjna wskazuje na konieczność zapoznania się z dodatkowymi
informacjami dotyczącymi danego etapu montażu.
A Palram 3 éves korlátozott jótállása
Termék részletek: Ponyvaajtó fedele
A Palram Applications (1995) Ltd (cégjegyzékszám: 512106824), amelynek székhelye a Teradion Industrial Park, MP Misgav 20174, Izrael
(a továbbiakban: “Palram”), garantálja, hogy a termék az eredeti vásárlási dátumtól számítva 3 évig mentes mindennemű anyag vagy a gyártási hibától,
a jelen garanciában szereplő feltételek betartása mellett.
1. Feltételek
1.1 Ez a jótállás csak akkor érvényes, ha a termék a Palram írásbeli ajánlásainak megfelelően lett telepítve, tisztítva, kezelve és karbantartva.
1.2 A garancia nem érvényesíthető, ha: az útmutatóban leírtaktól eltérően használják, tehát ha a kár különféle erő hatására, helytelen kezelés
folytán, nem rendeltetésszerű használat miatt, hanyag használat végett következik be, továbbá az összeszerelés és/vagy a karbantartás
során bekövetkezett kár esetén, vagy ha a kár idegen tárgyak által, vandalizmus, szennyező anyagok végett, vagy a kézikönyvben
előírtaktól eltérő változtatások, festések, más összekötés, ragasztás, nem megfelelő tömítés folytán következett be, vagy a ha a kár
a tisztítás során, nem megfelelő mosószer végett történt. A garancia vagy nem vonatkozik a gyárilag megadott minimális színbeli
eltérésekre.
1.3 Ez a garancia nem vonatkozik a “vis maior” okozta károkra, amely magában foglalja többek közt a jégesőt, vihart, tornádót, hurrikánt,
hóvihart, árvizet, tűzeseteket.
1.4 Ez a garancia érvényét veszti, ha a felhasznált szerkezeti elemek és alkatrészek nem kompatibilisek a Palram által írásos formában
ajánlott alkatrészekkel.
1.5 Ez a garancia kizárólag a termék eredeti vásárlójára vonatkozik. Nem terjed ki a termék második vásárlójára vagy más felhasználójára
(beleértve, de nem kizárólagosan, arra a személyre, aki a terméket az eredeti vásárlótól szerezte meg).
2. Követelések és értesítések
2.1 Minden garanciális igényt, a termék hibájának/meghibásodásának észrevételét követő 30 napon belül, írásban kell közölni a Palram-nak,
mellékelve az eredeti számlát és ezt a garanciajegyet.
2.2 A garanciális igényt érvényesítő félnek lehetővé kell tennie a Palram számára, hogy az érintett terméket és a telepítési helyet saját maga
is ellenőrizze, úgy, hogy a termék eredeti állapotban van, és semmilyen módon nem távolították el, nem helyezték át és nem végeztek
módosításokat. A terméket tehát ne küldje vissza a Palram részére bevizsgálásra.
2.3 A Palram fenntartja magának azon jogot, hogy függetlenül vizsgálja meg a hiba okait.
3. Kártérítés
3.1. Ha a garanciára vonatkozó igényéről a Palram-ot megfelelően értesíti, és az jóváhagyja azt, úgy a vevő, a Palram választása szerint (a)
megvásárolhat egy csereterméket vagy cserealkatrészt; vagy (b) az eredeti termék, vagy annak részleges vételárát visszakapja, mindezt
az alábbi ütemezés szerint:
3.2 A kétségek elkerülése végett a hibás alkatrész/-ek kompenzációjára vonatkozó meghatározás, a fenti ütemezés szerint történik, melynek
alapját a hibás alkatrész eredeti ára képzi. A Palram fenntartja azon jogát, hogy ha a termék vagy annak bármely alkatrésze nem érhető
el, vagy nem gyártják már, úgy azt más termékkel vagy alkatrésszel helyettesítse.
3.3 A garancia nem terjed ki a termék eltávolításának és telepítésének költségeire, illetve az adóra, vagy szállítási költségekre, továbbá a
termék meghibásodásából eredő bármilyen más közvetlen, vagy közvetett veszteségre.
4. Általános feltételek és korlátozások
4.1 A GARANCIAJEGYBEN NEM SZEREPLŐ, EGYÉB KÖZVETLEN VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS NINCS, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, AZ
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT IS.
4.2 KIVÉVE, HA EZEN GARANCIAJEGY KI NEM MONDJA, A PALRAM NEM FELELŐS ESETLEGES KÁROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT A VEVŐVEL
SZEMBEN, SEM KÖZVETLENÜL, SEM KÖZVETVE, MÉG HA AZ A HASZNÁLAT SORÁN IS KÖVETKEZIK BE, VAGY HA A KÁR BÁRMILYEN MÁS
MÓDON KAPCSOLÓDIK A TERMÉKHEZ.
4.3 HA A PALRAM-NAK BÁRMELY VONATKOZÓ TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN TILOS A FENTI GARANCIÁT FORGALOMBA HOZNI A TERMÉK EGY
ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁVAL ÉS ALKALMASSÁGÁVAL KAPCSOLATOSAN, ÚGY A TERMÉKKEL KAPCSOLATOS, AZ ÖSSZES
ILYEN GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGE KIZÁRÓLAG AZ EMLÍTETT TÖRVÉNY GARANCIÁLIS IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZÓDIK, VAGY, HA JOGILAG
ALKALMAZHATÓ, ÚGY A GARANCIA A LEGHOSSZABB IDŐSZAKRA ALKALMAZANDÓ, MELYET A JOGSZABÁLYOK ELŐÍRNAK.
4.4 KIZÁRÓLAGOSAN, MINDIG ÉS MINDEN KÖRÜLMÉNY KÖZÖTT, A VÁSÁRLÓ FELEL A TERMÉK MEGFELELŐ FELÉPÍTÉSI HELYÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁÉRT, ANNAK KEZELÉSÉÉRT, TÁROLÁSÁÉRT, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁÉRT, TOVÁBBÁ A TERMÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÉRT,
MINDEN HELYSZÍNEN ÉS MINDEN ALKALMAZÁSI TERÜLETEN. A PALRAM NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SEMMILYEN, A VÁSÁRLÓT, VAGY
MÁS SZEMÉLYEKET ÉRT VAGYONI KÁROKÉRT, VAGY SÉRÜLÉSEKÉRT, AMELYEK A TERMÉK NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁBÓL,
TÁROLÁSÁBÓL, TELEPÍTÉSÉBŐL, ILL. ÖSSZESZERELÉSÉBŐL ADÓDNAK, VAGY HA FENTIEKRE VONATKOZÓAN, A TERMÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ
ÍRÁSOS ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAK NEM LETTEK BETARTVA.
4.5 AMENNYIBEN A PALRAM MÁSHOGY NEM RENDELKEZIK, ÚGY A TERMÉK KIZÁRÓLAG RENDELTETÉSSZERŰ OTTHONI, VAGY KERESKEDELMI
FELHASZNÁLÁSRA KÉSZÜLT. A PALRAM NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET OLYAN VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, MELYEK
AZ OLYAN HELYTELEN, NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATBÓL EREDNEK, MELY HASZNÁLATI CÉL NINCS AZ ÚTMUTATÓBAN
ÍRÁSBA FOGLALVA, ILL. HA A TERMÉKET A TÖRVÉNYEK VAGY ELŐÍRÁSOK ÉRTELMÉBEN TILOS HASZNÁLNI AZON A TERÜLETEN, AHOVÁ
TELEPÍTETTÉK.
HU
Vásárlás utáni időszak Cseretermék vagy cserealkatrész Visszatérítés
A vásárlás dátumától számítva, az 1. év végéig Díjmentes 100%
Az 1. év végétől a 2. év végéig A vevő az eredeti vételár 33% -át zeti ki 66%
A 2. év végétől a 3. év végéig A vevő az eredeti vételár 66% -át zeti ki 33%
Gwarancja Palramu ograniczona na 3 lat.
Szczegóły produktu: Pokrywa drzwi z baldachimem
Palram Applications (1995) Ltd (Numer rmy: 512106824) której zarejestrowane biuro znajduje się w Teradion Industrial Park, M.P Misgav
20174, Izrael (“Palram”) gwarantuje, że produkt pozbawiony jest wad materiałowych bądź usterek w wykonaniu na okres 3 lat liczonych od
pierwotnej daty zakupu przedmiotu zgodnie z denicjami, warunkami i zastrzeżeniami zawartymi w niniejszej gwarancji.
1. Warunki
1.1 Niniejsza gwarancja obowiązuje dany produkt wyłącznie jeśli jego montaż, czyszczenie, obsługa i konserwacja były wykonywane zgodnie
z pisemnymi zaleceniami Palramu.
1.2 Bez naruszenia powyższych warunków, szkody spowodowane użyciem siły, niepoprawną obsługą, nieodpowiednim zastosowaniem,
niedbałym użyciem lub montażem, wypadkami, oddziaływaniem obcych przedmiotów, wandalizmem, zanieczyszczeniami, przeróbkami,
malowaniem, łączeniem, klejeniem, uszczelnianiem niezgodnym z podręcznikiem użytkownika lub szkody wynikające z czyszczenia
niezgodnymi środkami czyszczącymi oraz pomniejszcze niezgodności Produktu nie są objęte niniejszą gwarancją.
1.3 Niniejsza gwarancja nie dotyczy szkód spowodowanych „siłami wyższymi”, wliczają w to między innymi opady gradu, burze, tornada,
huragany, śnieżyce, powodzie, skutki pożaru.
1.4 Niniejsza gwarancja jest nieważna jeśli części składowe i zastosowane elementy są niezgodne z pisemnymi zaleceniami Palramu.
1.5 Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie oryginalnego nabywcy produktu i nie obejmuje żadnego innego nabywcy bądź użytkownika
produktu. (wliczając w to między innymi jakąkolwiek osobę, która nabyła produkt od pierwotnego nabywcy.)
2. Reklamacje i zgłoszenia
2.1 Każda reklamacja musi być zgłoszona pisemnie do Palramu w ciągu 30 dni od odkrycia wadliwego produktu z załączeniem oryginalnego
paragonu oraz niniejszej gwarancji.
2.2 Wnioskodawca musi zezwolić Palramowi na dokonanie kontroli reklamowanego Produktu oraz samego miejsca montażu, w czasie gdy
Produkt nadal znajduje się w swoim pierwotnym położeniu i nie został usunięty ani przeniesiony lub zmieniony w jakikolwiek sposób i/
lub zwrócić Produkt Palramowi do kontroli.
3. Odszkodowanie
3.1 Jeśli reklamacja zostanie poprawnie zgłoszona i zatwierdzona przez Palram, nabywca, do wyboru przez Palram, może (a) zakupić
zastępczy produkt lub jego części; lub (b) otrzymać zwrot kosztów za oryginalny Produkt lub jego części, zgodnie z poniższym
schematem:
3.2 W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, kalkulacja postanowienia w związku z odszkodowaniem za wadliwe części, zgodnie z
powyższym schematem, będzie oparta na oryginalnym wkładzie nansowym Produktu za jego wadliwe części. Palram zastrzega sobie
prawo do zapewnienia zamienników jeśli Produkt lub jakakolwiek jego część jest niedostępna lub nieaktualna.
3.3 Niniejsza gwarancja nie pokrywa żadnych kosztów usunięcia lub montażu Produktu, podatków lub transportu, bądź jakichkolwiek innych
bezpośrednich lub pośrednich strat które mogły nastąpić po awarii Produktu.
4. Warunki ogólne i ograniczenia
4.1
INNE NIŻ KONKRETNIE OKREŚLONE W NINIEJSZEJ GWARANCJI, WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WYRAŻONE CZY DOROZUMIANE, WŁĄCZAJĄC W
TO WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ BĄDŹ STOSOWNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU NIE SĄ WŁĄCZONE TAK
DŁUGO JAK POZWALA NA TO PRAWO.
4.2 Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW KONKRETNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ GWARANCJI PALRAM NIE NIE JEST ZOBOWIĄZANY ZA JAKIEKOLWIEK
STRATY LUB SZKODY, JAKICH DOZNAŁ NABYWCA W SPOSÓB BEZPOŚREDNI, POŚREDNI, LUB W WYNIKU UŻYTKU, BĄDŹ W JAKIKOLWIEK INNY
SPOSÓB POWIĄZANY Z PRODUKTEM.
4.3 JEŚLI PALRAM JEST ZABRONIONY PRZEZ JAKIEKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCE PRAWO POMIJAJĄC DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ BĄDŹ STOSOWNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ZWIĄZANEGO Z PRODUKTEM, OKRES TRWANIA TAKICH GWARANCJI JEST
JEDNOZNACZNIE OGRANICZONY DO CZASU TRWANIA TEJ GWARANCJI, BĄDŹ MAKSYMALNEGO CZASU WYMAGANEGO PRZEZ PRAWO.
4.4 NABYWCA JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA DOPILNOWANIE OBSŁUGI, PRZECHOWYWANIA, MONTAŻU, INSTALACJI, ORAZ CZY
UŻYTKOWANIE PRODUKTU JEST BEZPIECZNE ORAZ WŁAŚCIWE W JAKIMKOLWIEK POŁOŻENIU DLA JAKIEGOKOLWIEK ZASTOSOWANIA I
JAKICHKOLWIEK OKOLICZNOŚCI. PALRAM NIE JEST ODPOWIEDZIALNE ZA SZKODY LUB OBRAŻENIA NABYWCY BĄDŹ JAKIEJKOLWIEK INNEJ
OSOBY LUB WŁASNOŚCI WYNIKAJĄCE Z Z NIEWŁAŚCIWEJ OBSŁUGI, PRZECHOWYWANIA, MONTAŻU, INSTALACJI I ZASTOSOWANIA PRODUKTU.
4.5 O ILE FIRMA PALRAM WYRAŹNIE NIE WSKAZAŁA INACZEJ, PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO ZWYKŁEGO UŻYTKU DOMOWEGO
I KOMERCYJNEGO. PALRAM NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, KOSZTY LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z
JAKIEKOLWIEK ZASTOSOWANIA PRODUKTU W JAKIMKOLWIEK CELU, KTÓRY NIE JEST ZALECANY PRZEZ PISEMNĄ INSTRUKCJĘ LUB KTÓRY NIE
JEST DOZWOLONY PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LUB INNY KODEKS WYNIKAJĄCY Z LOKALIZACJI W KTÓREJ NABYWCA BĘDZIE STOSOW
PRODUKT.
Okres po zakupie Wymiana produktu lub jego części Refundacja
Od daty zakupu do końca 1 roku Bezłpatnie 100%
Koniec 1 roku do końca 2 roku Nabywca zapłaci 33% oryginalnej ceny 66%
Koniec 2 roku do końca 3 roku Nabywca zapłaci 66% oryginalnej ceny 33%
PL
1 / 1

Palram 706091 Instrukcja instalacji

Typ
Instrukcja instalacji