Volvo 2021 Late Instrukcja obsługi

Marka
Volvo
Model
2021 Late
Rodzaj
Instrukcja obsługi
V60
R E C H A R G E
INSTRUKCJA OBSŁUGI
VÄLKOMMEN!
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostar-
czał wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą
o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Firma Volvo dokłada starań,
aby projektować jedne z najbezpieczniejszych samochodów na
świecie. Również i ten model spełnia wszystkie aktualne wymaga-
nia w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z
samochodu Volvo zalecamy zapoznanie się z instrukcjami i wska-
zówkami dotyczącymi zasad eksploatacji zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi jest również dostępna jako apli-
kacja mobilna (Volvo Manual), a także na stronie wsparcia technicz-
nego Volvo Cars (support.volvocars.com).
Zalecamy wszystkim użytkownikom zapinanie pasów bezpieczeń-
stwa zawsze podczas jazdy tym lub innym samochodem. Nie należy
prowadzić pojazdu, gdy jest się pod wpływem alkoholu lub leków —
lub z innej przyczyny ma się ograniczoną zdolność do prowadzenia
pojazdów.
2
INFORMACJE DLA
WŁAŚCICIELI
Informacje dla właściciela
20
Instrukcja obsługi na wyświetla-
czu centralnym
21
Poruszanie się w obrębie instruk-
cji obsługi na wyświetlaczu cen-
tralnym
23
Instrukcja obsługi do urządzeń
przenośnych
25
Strona wsparcia technicznego
Volvo Cars
25
Czytanie instrukcji obsługi
26
Instrukcja obsługi a środowisko
28
TWOJE VOLVO
Volvo ID
30
Generowanie i rejestracja identyfi-
katora Volvo ID
30
Drive-E – czystsza przyjemność jazdy
32
IntelliSafe – układy wspomaga-
jące kierowcę i bezpieczeństwo
35
Sensus – centrum łączności i rozrywki
36
Aktualizacje oprogramowania
39
Rejestr danych dotyczących eks-
ploatacji samochodu
39
Zasady i warunki świadczenia usług
40
Polityka prywatności klienta
41
Ważne informacje na temat akce-
soriów i wyposażenia dodatkowego
41
Instalacja akcesoriów
42
Podłączanie wyposażenia do
gniazda diagnostycznego samochodu
42
Wyświetlanie numeru identyfika-
cyjnego samochodu
43
Zmiana rynku w przypadku
importu lub zmiany miejsca pobytu
44
Czynniki rozpraszające uwagę kie-
rowcy
44
BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo
48
Bezpieczeństwo kobiet w ciąży
49
Whiplash Protection System
49
Pedestrian Protection System
51
Pasy bezpieczeństwa
52
Zakładanie i zdejmowanie pasów
bezpieczeństwa
52
Napinacze pasów bezpieczeństwa
54
Resetowanie elektrycznego napi-
nacza pasa bezpieczeństwa*
55
Przypomnienie o niezamkniętych
drzwiach i niezapiętych pasach
bezpieczeństwa
56
Poduszki powietrzne
57
Poduszki powietrzne kierowcy
58
Poduszka powietrzna pasażera
59
Włączanie i wyłączanie poduszki
powietrznej pasażera*
61
Boczne poduszki powietrzne
63
Kurtyny powietrzne
64
Tryb powypadkowy
65
Uruchomienie i przemieszczenie
samochodu po włączeniu trybu
powypadkowego
66
Bezpieczeństwo dzieci
67
Foteliki dziecięce
68
SPIS TREŚCI
3
Górne zaczepy mocujące foteli-
ków dla dzieci
69
Dolne zaczepy mocujące foteli-
ków dla dzieci
70
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX
do fotelików dziecięcych
71
Lokalizacja fotelika dziecięcego
71
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci
73
Tabela poglądowa z informacjami
o rozmieszczeniu fotelików dzie-
cięcych
75
Tabela lokalizacji fotelików dzie-
cięcych z użyciem pasów bezpie-
czeństwa
77
Tabela z informacją o rozmie-
szczeniu fotelików dziecięcych i-Size
79
Tabela z informacją o rozmie-
szczeniu fotelików dziecięcych
ISOFIX
80
WYŚWIETLACZE I
STEROWANIE GŁOSOWE
Wyświetlacze i elementy sterowa-
nia w otoczeniu kierowcy w
samochodzie z lewostronnym
układem kierowniczym
86
Wyświetlacze i elementy sterowa-
nia w otoczeniu kierowcy w
samochodzie z prawostronnym
układem kierowniczym
87
Wyświetlacz kierowcy
90
Ustawienia wyświetlacza kierowcy
92
Wskaźnik poziomu paliwa
93
Wskaźnik napędu hybrydowego
93
Wskaźnik akumulatora układu
hybrydowego
95
Komputer pokładowy
95
Wyświetlanie danych podróży na
wyświetlaczu kierowcy
98
Zerowanie licznika przebiegu
dziennego
99
Wyświetlanie danych statystycz-
nych podróży na wyświetlaczu
centralnym
99
Ustawienia danych statystycz-
nych podróży
100
Data i czas
100
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
101
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
102
Umowa licencyjna wyświetlacza
kierowcy
105
Manu aplikacji na wyświetlaczu
kierowcy
111
Obsługa menu aplikacji na
wyświetlaczu kierowcy
112
Komunikaty na wyświetlaczu kie-
rowcy
113
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu kierowcy
115
Obsługa komunikatów zapisanych
z wyświetlacza kierowcy
116
Prezentacja wyświetlacza centralnego
118
Obsługa wyświetlacza centralnego
122
Włączanie i wyłączanie wyświet-
lacza centralnego
125
Nawigacja w obrębie widoków na
wyświetlaczu centralnym
125
Zarządzanie widokami składo-
wymi na wyświetlaczu centralnym
129
Widok funkcji na wyświetlaczu
centralnym
132
Przenoszenie aplikacji i przycis-
ków na wyświetlaczu centralnym
134
Symbole na pasku stanu wyświet-
lacza centralnego
134
Klawiatura na wyświetlaczu cen-
tralnym
136
4
Zmiana wersji językowej klawia-
tury na wyświetlaczu centralnym
140
Ręczne wprowadzanie znaków,
liter i słów na wyświetlaczu cen-
tralnym
140
Zmiana wyglądu wyświetlacza
centralnego
142
Wyłączanie i zmiana głośności
dźwięków systemowych na
wyświetlaczu centralnym
143
Zmiana jednostek systemowych
143
Zmiana wersji językowej systemu
143
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego
144
Otwieranie ustawień konteksto-
wych na wyświetlaczu centralnym
145
Resetowanie danych użytkownika
w przypadku zmiany właściciela
146
Resetowanie ustawień na
wyświetlaczu centralnym
146
Tabela prezentująca ustawienia
wyświetlacza centralnego
147
Profile kierowcy
148
Wybór profilu kierowcy
149
Zmiana nazwy profilu kierowcy
150
Zabezpieczenie profilu kierowcy
150
Przypisywanie kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do profilu
kierowcy
151
Zerowanie ustawień w profilach
kierowcy
152
Komunikat na wyświetlaczu cen-
tralnym
153
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu centralnym
153
Obsługa komunikatów zapisanych
z wyświetlacza centralnego
154
Wyświetlacz przezierny na szybie
przedniej*
155
Włączanie i wyłączanie wyświet-
lacza przeziernego*
156
Ustawienia wyświetlacza prze-
ziernego na szybie przedniej*
157
Rozpoznawanie poleceń głosowych
158
Używanie funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych
159
Sterowanie telefonem za pomocą
poleceń głosowych
161
Sterowanie głosowe funkcjami
radia i multimediów
162
Ustawienia rozpoznawania pole-
ceń głosowych
163
OŚWIETLENIE
Przełączniki świateł
166
Nastawianie funkcji świateł za
pośrednictwem wyświetlacza
centralnego
167
Przystosowanie reflektorów do
ruchu lewo- i prawostronnego
168
Światła pozycyjne
168
Światła do jazdy dziennej
169
Światła mijania
169
Używanie świateł drogowych
170
Aktywne światła drogowe
171
Używanie kierunkowskazów
172
Aktywne reflektory skrętne*
173
Przednie światła przeciwmgielne/
światła doświetlające zakręty*
174
Tylne światło przeciwmgielne
175
Światło hamowania
175
Światła hamowania awaryjnego
176
Światła awaryjne
176
Korzystanie z bezpiecznego
oświetlenia drogi do domu
177
Oświetlenie otoczenia samo-
chodu, przed wejściem do samo-
chodu
177
Oświetlenie wnętrza
178
Regulacja oświetlenia wnętrza kabiny
180
5
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Szyby, szkło i lusterka
182
Zabezpieczenie przed przytrzaś-
nięciem przez szyby i zasłony
przeciwsłoneczne
182
Sekwencja resetowania zabezpie-
czenia przed przytrzaśnięciem
183
Elektryczne sterowanie szyb
184
Obsługa sterowanych elektrycznie
szyb
184
Wewnętrzne i zewnętrzne lus-
terka wsteczne
186
Regulacja przyciemnienia lusterek
wstecznych
187
Zmiana kąta ustawienia lusterek
zewnętrznych
188
Panoramiczne okno dachowe*
190
Obsługa panoramicznego okna
dachowego*
191
Automatycznie zamknięcie
zasłony przeciwsłonecznej pano-
ramicznego okna dachowego*
194
Pióra wycieraczek i płyn do sprys-
kiwaczy
194
Używanie wycieraczek szyby
przedniej
195
Korzystanie z czujnika deszczu
196
Włączanie i wyłączanie funkcji
pamięci czujnika deszczu
197
Używanie spryskiwaczy szyby
przedniej i świateł przednich
198
Używanie wycieraczki i spryski-
wacza tylnej szyby
199
Korzystanie z automatycznego
trybu pracy wycieraczki tylnej
szyby podczas cofania
200
FOTELE I KIEROWNICA
Fotel przedni regulowany ręcznie
202
Fotel przedni regulowany elek-
trycznie*
203
Ustawianie fotela przedniego
regulowanego elektrycznie*
203
Zapisywanie w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i
wyświetlacza przeziernego na
szybie przedniej*
204
Korzystanie z zapisanej w pamięci
pozycji fotela, lusterek zewnętrz-
nych i wyświetlacza przeziernego
na szybie przedniej*
205
Ustawienia funkcji masażu* w
przednim fotelu
207
Regulacja ustawień masażu* w
fotelu przednim
208
Regulacja* długości siedziska
przedniego fotela
209
Regulacja podparcia bocznego*
przedniego fotela
210
Regulacja podparcia lędźwio-
wego* przedniego fotela
211
Regulacja fotela pasażera z fotela
kierowcy*
212
Opuszczanie oparć tylnych siedzeń
213
Regulacja zagłówków na tylnym
siedzeniu
215
Przyciski na kierownicy i sygnał
dźwiękowy
217
6
Blokada kierownicy
217
Regulacja kierownicy
218
KLIMATYZACJA
Klimatyzacja
222
Strefy klimatyzacji
222
Klimatyzacja – czujniki
223
Temperatura odczuwalna
223
Sterowanie regulacją temperatury
za pomocą poleceń głosowych
224
Jakość powietrza
225
CleanZone*
226
Clean Zone Interior Package*
226
Interior Air Quality System*
227
Włączanie i wyłączanie czujnika
jakości powietrza*
227
Filtr powietrza w przedziale pasa-
żerskim
228
Advanced Air Cleaner*
228
Dystrybucja powietrza
228
Zmiana sposobu dystrybucji
powietrza
229
Otwieranie, zamykanie i regulacja
nawiewów
230
Tabela opcji dystrybucji powietrza
231
Elementy sterowania klimatyzacją
234
Włączanie i wyłączanie podgrze-
wania przedniego fotela*
235
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego włączenia podgrze-
wania przedniego fotela*
236
Włączanie i wyłączanie podgrze-
wania tylnych siedzeń*
237
Włączanie i wyłączanie wentylacji
fotela przedniego*
237
Włączanie i wyłączanie ogrzewa-
nia kierownicy*
238
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego włączenia podgrze-
wania kierownicy*
239
Włączanie automatycznej regula-
cji temperatury
239
Włączanie i wyłączanie recyrkula-
cji powietrza
240
Aktywacja i dezaktywacja usta-
wienia czasu recyrkulacji powietrza
240
Włączanie i wyłączanie maksy-
malnej skuteczności odparowania
i odszraniania szyb
241
Włączanie i wyłączanie ogrzewa-
nia przedniej szyby*
242
Włączanie i wyłączanie automa-
tycznego włączenia ogrzewania
przedniej szyby*
243
Włączanie i wyłączanie ogrzewa-
nia szyby tylnej i lusterek zew-
nętrznych
243
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego włączenia podgrze-
wania tylnej szyby i lusterek zew-
nętrznych
244
7
Regulacja prędkości wentylatora
dla przednich siedzeń
244
Regulacja temperatury dla przed-
nich siedzeń
245
Synchronizacja temperatury
246
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
247
Klimatyzacja na postoju
247
Przygotowanie do jazdy
248
Włączanie i wyłączanie funkcji
przygotowania do jazdy
249
Nastawianie czasu przygotowania
do jazdy
250
Dodawanie i zmienianie ustawie-
nia godziny rozpoczęcia przygoto-
wania do jazdy
251
Aktywacja i dezaktywacja godziny
rozpoczęcia przygotowania do jazdy
252
Usuwanie godziny rozpoczęcia
przygotowania do jazdy
253
Wstępne oczyszczanie*
254
Włączanie i wyłączanie funkcji
wstępnego oczyszczania*
254
Utrzymanie komfortowej tempe-
ratury podczas parkowania
255
Włączanie i wyłączanie funkcji
utrzymania komfortowej tempera-
tury podczas parkowania
255
Symbole i komunikaty klimatyzacji
na postoju
257
Nagrzewnica
259
Nagrzewnica postojowa
260
Nagrzewnica dodatkowa
261
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego włączenia nagrzew-
nicy dodatkowej
262
KLUCZYK, ZAMKI I
AUTOALARM
Blokowanie i odblokowywanie
zamków
264
Potwierdzenie zablokowania
264
Ustawienie sygnalizacji zabloko-
wania zamków
266
Kluczyk z pilotem zdalnego stero-
wania
267
Zablokowanie i odblokowanie
zamków przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
270
Ustawienia zdalnego odblokowa-
nia zamków i odblokowania
zamków od wewnątrz
271
Odblokowanie drzwi bagażnika
przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania
272
Zasięg kluczyka z pilotem zdal-
nego sterowania
273
Wymiana baterii w kluczyku z
pilotem zdalnego sterowania
274
Zamawianie dodatkowych kluczy-
ków z pilotem zdalnego sterowania
278
Care Key – kluczyk z pilotem zdal-
nego sterowania z ograniczeniami
278
Ustawienia kluczyka nadzorowa-
nego (Care Key)
279
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
280
8
Zablokowanie i odblokowanie
zamków za pomocą kluczyka
mechanicznego
281
Immobilizer
282
Homologacja typu dla systemu
kluczyka z pilotem zdalnego stero-
wania
283
System bezkluczykowy i powierz-
chnie czułe na dotyk*
298
Zablokowanie i odblokowanie
zamków bez użycia kluczyka*
299
Ustawienia bezkluczykowego
odblokowania zamków*
300
Bezkluczykowe odblokowanie
drzwi bagażnika*
301
Umiejscowienie anten układów
uruchamiania silnika i sterowania
zamkami
302
Zablokowanie i odblokowanie
zamków z wnętrza samochodu
302
Odblokowanie drzwi bagażnika z
wnętrza samochodu
304
Włączanie i wyłączanie blokady
tylnych drzwi
304
Automatyczne blokowanie
zamków podczas jazdy
305
Zamykanie i blokowanie drzwi
bagażnika przyciskiem*
306
Nastawianie maksymalnego
otwarcia uruchamianych elek-
trycznie drzwi bagażnika*
308
Obsługa drzwi bagażnika ruchem
stopy*
308
Blokada dostępu
310
Włączanie i wyłączanie blokady
dostępu
310
Alarm*
312
Włączanie i wyłączanie autoalarmu*
313
Obniżony poziom autoalarmu*
314
Całkowita blokada zamków*
314
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Układy wspomagające kierowcę
316
Wspomaganie kierownicy z siłą
zależną od prędkości
316
Elektroniczny układ stabilizacji
toru jazdy
317
Elektroniczny układ stabilizacji
toru jazdy w trybie sportowym
318
Włączanie i wyłączanie trybu
sportowego układu elektronicznej
stabilizacji toru jazdy
319
Symbole i komunikaty elektro-
nicznego układu stabilizacji toru jazdy
320
Connected Safety
322
Włączanie i wyłączanie funkcji
Connected Safety
323
Ograniczenia funkcjonalne układu
Connected Safety
324
System informacji o znakach dro-
gowych*
324
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
informacji o znakach drogowych*
326
Tryb wyświetlania funkcji informa-
cji o znakach drogowych*
327
Informacja o znakach drogowych i
system Sensus Navigation*
329
Ostrzeżenie o ograniczeniach
prędkości i fotoradarach z sys-
temu informacji o znakach drogo-
wych*
329
9
Aktywacja i dezaktywacja ostrze-
żeń funkcji informacji o znakach
drogowych*
330
Ograniczenia funkcjonalne sys-
temu informacji o znakach drogo-
wych*
331
Ogranicznik prędkości
332
Wybieranie i aktywacja funkcji
ogranicznika prędkości
333
Dezaktywacja funkcji ogranicz-
nika prędkości
334
Tymczasowa dezaktywacja ogra-
nicznika prędkości
335
Ograniczenia funkcjonalne ogra-
nicznika prędkości
335
Automatyczny ogranicznik prędkości
336
Aktywacja i dezaktywacja auto-
matycznego ogranicznika prędkości
337
Zmiana tolerancji automatycz-
nego ogranicznika prędkości
338
Ograniczenia funkcjonalne auto-
matycznego ogranicznika prędkości
339
Przyciski sterujące automatycznej
kontroli prędkości jazdy
339
Wybieranie i aktywacja automa-
tycznej kontroli prędkości jazdy
341
Dezaktywacja automatycznej kon-
troli prędkości
342
Tryb gotowości automatycznej
kontroli prędkości jazdy
343
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
343
Elementy sterowania układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy*
345
Tryb wyświetlania układu aktyw-
nej kontroli prędkości jazdy*
345
Wybieranie i aktywacja aktywnej
kontroli prędkości jazdy*
346
Dezaktywacja aktywnej kontroli
prędkości jazdy*
348
Tryb gotowości układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy*
349
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy*
350
Przełączanie między automa-
tyczną kontrolą prędkości a
aktywną kontrolą prędkości* na
wyświetlaczu centralnym
351
Symbole i komunikaty układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy*
352
Pilot Assist*
355
Elementy sterowania funkcji Pilot
Assist*
357
Tryb wyświetlania funkcji Pilot Assist*
358
Wybieranie i aktywacja funkcji
Pilot Assist*
360
Dezaktywacja funkcji Pilot Assist*
361
Tryb gotowości funkcji Pilot Assist*
362
Tymczasowe wyłączanie wspo-
magania kierowania Pilot Assist*
363
Ograniczenia funkcjonalne układu
Pilot Assist*
364
Symbole i komunikaty funkcji
Pilot Assist*
367
Wspomaganie pokonywania
zakrętów*
368
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
wspomagania pokonywania
zakrętów*
369
Ograniczenia funkcjonalne wspo-
magania pokonywania zakrętów*
369
Wspomaganie wyprzedzania*
370
Korzystanie z funkcji wspomaga-
nia wyprzedzania
371
Ostrzeżenia o ryzyku kolizji gene-
rowane przez układy wspomaga-
jące kierowcę
372
Zmiana celu w układach wspoma-
gających kierowcę
373
Ustawianie prędkości dla układów
wspomagających kierowcę
374
Nastawianie odstępu czasowego
od poprzedzającego pojazdu
375
Tryby jazdy podczas używania
odstępu czasowego od poprzed-
zającego pojazdu
377
Automatyczne hamowanie z
wykorzystaniem układów wspo-
magających kierowcę
377
Funkcja monitorowania pasa ruchu
379
10
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
monitorowania pasa ruchu
381
Wybór opcji wspomagania kie-
rowcy przez funkcję monitorowa-
nia pasa ruchu
381
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
monitorowania pasa ruchu
381
Symbole i komunikaty układu
monitorowania pasa ruchu
383
Tryb wyświetlania funkcji monito-
rowania pasa ruchu
385
City Safety
386
Funkcje składowe układu City Safety
387
Ustawianie odległości reakcji dla
City Safety
389
Wykrywanie przeszkód przez
układ City Safety
391
City Safety w ruchu odbywającym
się w kierunku poprzecznym
393
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety dotyczące ruchu
poprzecznego
394
City Safety – wspomaganie kiero-
wania przy wykonywaniu
manewru omijania
394
Ograniczenia wspomagania kiero-
wania przez układ City Safety
podczas wykonywania manewru
mającego na celu uniknięcie kolizji
395
Automatyczne hamowanie przez
układ City Safety w przypadku
nagłego manewru wymijającego
396
Hamowanie przez układ City
Safety w reakcji na pojazd nadjeż-
dżający z przeciwka
396
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety
397
Komunikaty układu City Safety
401
Wspomaganie kierowania w przy-
padku ryzyka kolizji
402
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
wspomagania kierowania w przy-
padku ryzyka kolizji
403
Wspomaganie kierowania w przy-
padku ryzyka zjechania z pasa ruchu
403
Wspomaganie kierowania w przy-
padku ryzyka zderzenia czołowego
404
Wspomaganie kierowania w przy-
padku ryzyka uderzenia od tyłu*
405
Ograniczenia wspomagania kiero-
wania w przypadku ryzyka kolizji
406
Symbole i komunikaty wspoma-
gania kierowania w przypadku
ryzyka kolizji
407
Rear Collision Warning*
408
Ograniczenia funkcjonalne układu
Rear Collision Warning*
409
BLIS*
409
Włączanie i wyłączanie funkcji BLIS
411
Ograniczenia funkcjonalne układu
BLIS
411
Komunikaty układu BLIS
413
Driver Alert Control
414
Włączanie i wyłączanie funkcji
Driver Alert Control
415
Wybór nawigacji do miejsca odpo-
czynku w razie ostrzeżenia przeka-
zanego przez funkcję Driver Alert
Control
416
Ograniczenia funkcjonalne układu
Driver Alert Control
416
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego
pojazdu*
417
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu
418
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu
419
Cross Traffic Alert*
420
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
Cross Traffic Alert*
421
Ograniczenia funkcjonalne układu
Cross Traffic Alert*
422
Komunikaty układu Cross Traffic Alert*
424
Wspomaganie parkowania*
425
Układ wspomagania parkowania z
przodu, z tyłu i po bokach*
426
11
Aktywacja i dezaktywacja układu
wspomagania parkowania*
428
Ograniczenia funkcjonalne układu
wspomagania parkowania
428
Symbole i komunikaty układu
wspomagania parkowania
430
Kamera wspomagania parkowania*
431
Umiejscowienie kamer wspomaga-
nia parkowania i monitorowane
obszary*
432
Linie pomocnicze kamery układu
wspomagania parkowania*
434
Pola czujników układu wspomaga-
nia parkowania
436
Włączanie kamery wspomagania
parkowania
438
Symbole i komunikaty kamery
wspomagania parkowania
439
Układ wspomagania parkowania*
441
Warianty parkowania z wykorzys-
taniem funkcji Park Assist Pilot*
442
Korzystanie z układu wspomagania
parkowania*
443
Wyjeżdżanie z równoległego
miejsca postojowego z aktywnym
wspomaganiem parkowania*
446
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnego wspomagania parkowania*
447
Komunikaty układu aktywnego
wspomagania parkowania*
449
Moduł radarowy
450
Homologacja typu modułu radarowego
451
Moduł kamery
459
Ograniczenia modułu kamery i radaru
459
Zalecana konserwacja modułu
kamery i radaru
462
Symbole i komunikaty modułu
kamery i radaru
464
JAZDA NA NAPĘDZIE
ELEKTRYCZNYM I ŁADOWANIE
Informacje ogólne o napędzie elek-
trycznym
468
Ładowanie akumulatora układu
hybrydowego
469
Prąd ładowania
471
Przewód ładujący
472
Wyłącznik ziemnozwarciowy na
przewodzie ładującym
474
Monitorowanie temperatury prze-
wodu ładującego
475
Otwieranie i zamykanie klapki
gniazda ładowania
476
Rozpoczęcie ładowania akumula-
tora układu hybrydowego
476
Sygnalizacja stanu ładowania w
gnieździe do ładowania samochodu
479
Stan ładowania w skrzynce ste-
rowniczej przewodu ładującego
480
Stan ładowania na wyświetlaczu
kierowcy w samochodzie
483
Kończenie ładowania akumulatora
układu hybrydowego
485
Symbole i komunikaty związane z
napędem hybrydowym na
wyświetlaczu kierowcy
487
Długotrwałe przechowywanie
samochodów z akumulatorami
napędu hybrydowego
489
12
URUCHAMIANIE SILNIKA I
JAZDA
Uruchomienie samochodu
492
Wyłączanie samochodu
494
Położenia wyłącznika zapłonu
494
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu
496
Blokada antyalkoholowa*
496
Obejście blokady antyalkoholowej*
497
Przed uruchomieniem silnika w
samochodzie z blokadą antyalko-
holową*
497
Funkcje hamulców
498
Hamulec zasadniczy
499
Funkcja wzmocnienia siły hamo-
wania (BFA)
501
Hamowanie na mokrej nawierzchni
501
Hamowanie na nawierzchni solonej
501
Obsługa techniczna układu hamul-
cowego
502
Hamulec postojowy
502
Włączanie i wyłączanie hamulca
postojowego
503
Ustawienie automatycznego włą-
czenia hamulca postojowego
504
Parkowanie na pochyłości
504
W razie usterki hamulca postojowego
505
Automatyczne hamowanie pod-
czas postoju
506
Włączanie i wyłączanie automa-
tycznego hamowania podczas postoju
506
Wspomaganie ruszania pod górę
507
Automatyczne hamowanie po kolizji
507
Hamowanie odzyskowe*
508
Skrzynia biegów
508
Automatyczna skrzynia biegów
509
Zmiana biegów w automatycznej
skrzyni biegów
509
Zmiana biegów za pomocą mane-
tek przy kierownicy*
511
Blokada dźwigni skrzyni biegów
513
Funkcja wymuszonej redukcji
biegu przy przyspieszaniu (kick-down)
513
Funkcja Launch*
514
Symbole i komunikaty automa-
tycznej skrzyni biegów
515
Wskaźnik zmiany biegu
515
Napęd na wszystkie koła
516
Układy napędowe
516
Uruchamianie i wyłączanie silnika
spalinowego
517
Tryby jazdy
518
Zmiana trybu jazdy
522
Planowanie wykorzystania energii
na podstawie danych mapy*
523
Regulacja wysokości zawieszenia*
i poziom amortyzacji
524
Zmiana ustawienia amortyzacji w
wersji Polestar Engineered*
525
Zasady ekonomicznej jazdy
526
Zasięg
527
Hold i Charge
529
Przygotowanie do dłuższej podróży
530
Jazda zimą
530
Jazda przez wodę
531
Otwieranie i zamykanie klapki
wlewu paliwa
532
Tankowanie paliwa
533
Obsługa paliwa
535
Benzyna
535
Filtr cząstek stałych
536
Przegrzanie silnika i układu napę-
dowego
537
Przeciążenie akumulatora rozru-
chowego
538
Awaryjny rozruch silnika z innego
akumulatora
539
Hak holowniczy*
541
Dane techniczne haka holowniczego*
542
Składane haki holownicze*
542
Jazda z przyczepą
545
13
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy*
547
Kontrola świateł przyczepy
548
Bagażnik rowerowy montowany
na haku holowniczym*
549
Awaryjne holowanie samochodu
550
Zakładanie i zdejmowanie zaczepu
holowniczego
551
Holowanie unieruchomionego
samochodu
552
HomeLink
®
*
553
Programowanie sterownika
HomeLink
®
*
554
Korzystanie z HomeLink
®
*
556
Homologacja typu dla sterownika
HomeLink
®
*
557
Kompas*
557
Włączanie i wyłączanie kompasu*
557
Kalibracja kompasu*
558
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I
INTERNET
Dźwięk, multimedia i Internet
560
Ustawienia audio
560
Wrażenia odsłuchowe*
561
Aplikacje
562
Pobieranie aplikacji
563
Aktualizowanie aplikacji
564
Usuwanie aplikacji
564
Radioodbiornik
565
Włączanie radia
566
Zmiana zakresu fal radiowych i
stacji radiowej
566
Wyszukiwanie stacji radiowych
567
Zapisywanie kanałów radiowych w
aplikacji Ulubione w radio
568
Ustawienia radioodbiornika
569
Radio RDS
570
Radio cyfrowe*
571
Powiązanie między radiem FM a
radiem cyfrowym*
572
Odtwarzacz multimedialny
572
Odtwarzanie multimediów
573
Sterowanie i przełączanie multi-
mediów
574
Wyszukiwanie multimediów
575
Gracenote
®
576
Wideo
577
Odtwarzanie filmów
577
Odtwarzanie materiałów DivX
®
577
Ustawienia wideo
578
Przesyłanie multimediów przez
Bluetooth
®
578
Podłączanie urządzenia przez
Bluetooth
®
578
Podłączanie multimediów przez
port USB
579
Podłączanie urządzenia przez port
USB
579
Dane techniczne urządzeń USB
580
Kompatybilne formaty multimediów
580
Apple
®
CarPlay
®
*
581
Korzystanie z Apple
®
CarPlay
®
*
582
Ustawienia Apple
®
CarPlay
®
*
584
Wskazówki dotyczące korzystania
z Apple
®
CarPlay
®
*
585
Android Auto*
586
Korzystanie z Android Auto*
587
Ustawienia Android Auto*
588
Wskazówki dotyczące korzystania
z Android Auto*
588
Telefon
589