Matrix G7-S22 Instrukcja obsługi

Marka
Matrix
Kategoria
fitness, gimnastyka
Model
G7-S22
Rodzaj
Instrukcja obsługi
51

1. Nie należy przekraczać ograniczeń wagowych sprzętu do ćwiczeń.
2. W stosownych przypadkach należy ustawić ogranicznik bezpieczeństwa
na odpowiedniej wysokości.
3. Jeśli dotyczy, przed rozpoczęciem korzystania należy ustawić siedzenie,
podkładki pod nogi, podkładki pod stopy, regulator zakresu ruchu lub każdy
inny regulowany element do wygodnej pozycji startowej. Należy się upewnić,
że mechanizm regulacji został w pełni zabezpieczony. Pozwoli to uniknąć kontuzji
i obrażeń oraz niekontrolowanych ruchów.
4. Usiąść na ławce (jeśli dotyczy) w wygodnej pozycji do ćwiczeń.
5. Ćwiczenia należy wykonywać, stosując ciężar, który jesteś w stanie bezpiecznie
podnieść i kontrolować.
6. Ćwiczenia należy wykonywać w kontrolowany sposób.
7. Należy wrócić z ciężarem do zabezpieczonej pozycji początkowej.
GWARANCJA
Informacje dotyczące gwarancji, w tym wyłączenia i ograniczenia gwarancji
dotyczące Ameryki Północnej, znajdują się w witrynie .
LISTA KONTROLNA PRAC KONSERWACYJNYCH
 
Czyszczenie tapicerki
1
Codziennie
Sprawdzanie linek
2
Codziennie
Czyszczenie drążków prowadzących Co miesiąc
Sprawdzanie komponentów Co miesiąc
Sprawdzanie ramy Co pół roku
Czyszczenie maszyny W razie potrzeby
Czyszczenie uchwytów
1
W razie potrzeby
Smarowanie drążków prowadzących
3
W razie potrzeby
1
Tapicerkę i uchwyty należy czyścić szmatką nasączoną niewielką ilością wody
z łagodnym mydłem lub detergentem niezawierającym amoniaku.
2
Przewody należy sprawdzać pod kątem załamań oraz pęknięć. W razie stwierdzenia
takich usterek natychmiast wymienić przewody. Jeśli przewód jest zbyt luźny, należy
go naciągnąć bez podnoszenia ciężaru podstawowego.
3
Drążki prowadzące powinny być konserwowane smarem na bazie teonu. Smar
należy nałożyć na bawełnianą szmatkę, a następnie rozsmarować na drążkach
prowadzących.
POLSKI

Śruba M10 (nakrętka Nyloc i Flow-
drill)
77 Nm / 57 stopofuntów
Śruby M8 25 Nm / 18 stopofuntów
M8 z tworzywa sztucznego 15 Nm / 11 stopofuntów
Śruby M6 15 Nm / 11 stopofuntów
Śruby z podkładką 10 Nm / 7 stopofuntów
DANE TECHNICZNE PRODUKTU
Maks. waga użytkownika 136 kg / 300 funtów
Maks. obciążenie treningowe
G7-S22
G7-S22B
G7-S22BH
138,4 kg / 307,5 funtów
90 kg / 200 funtów
135 kg / 300 funtów
Masa produktu
G7-S22
G7-S22B
G7-S22BH
390 kg / 860 funtów
283,5 kg / 625 funtów
328,5 kg / 725 funtów
Wymiary całkowite
(dł. x szer. x wys.)*
143,5 x 173,5 x 197 cm /
56,4 x 54,1 x 77,6”
* Wokół maszyny marki MATRIX należy zapewnić wolną przestrzeń
o minimalnej szerokości 0,6 m (24 cale), która zapewni dostęp do sprzętu
i możliwość swobodnego przejścia obok niego. Zalecany w ustawie ADA
odstęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wynosi 0,91 m.
52

Za udzielenie wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania sprzętu, zarówno użytkownikom, jak i osobom nadzorującym,
odpowiedzialny jest wyłącznie nabywca produktów marki MATRIX.
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem użytkowania poinformować użytkowników sprzętu do ćwiczeń marki MATRIX o następujących
kwestiach.
Sprzętu nie należy używać w inny sposób niż zostało to określone i wskazane przez producenta. Sprzętu marki MATRIX należy
używać w sposób prawidłowy, aby uniknąć kontuzji.

1. STABILNOŚĆ I POZIOMOWANIE PODŁOŻA: Sprzęt do ćwiczeń MATRIX trzeba zamontować na stabilnym podłożu i prawidłowo
wypoziomować.
2. ZABEZPIECZANIE SPRZĘTU: Producent zaleca, aby wszystkie stacjonarne maszyny siłowe marki MATRIX przymocować do
podłogi w celu ustabilizowania i wyeliminowania możliwości kołysania lub przewrócenia. Czynności te musi przeprowadzić
licencjonowany wykonawca.
Wszystkie punkty zakotwiczenia muszą wytrzymać siłę zrywającą o wartości 340 kg (750 funtów; 3,3 kN).
KONSERWACJA
1. NIE NALEŻY używać sprzętu, który jest uszkodzony lub zawiera uszkodzone lub zużyte elementy. Należy stosować wyłącznie
części zamienne dostarczane przez krajowy autoryzowany serwis marki MATRIX.
2. NALEŻY ZACHOWAĆ ETYKIETY I TABLICZKI ZNAMIONOWE: Nie należy pod żadnym pozorem usuwać etykiet. Zawierają one
ważne informacje. Jeśli etykieta lub tabliczka znamionowa jest nieczytelna lub została zerwana, należy skontaktować się
z serwisem marki MATRIX w celu uzyskania zamienników.
3. KONSERWACJA CAŁEGO SPRZĘTU: Konserwacja zapobiegawcza odgrywa kluczową rolę w bezproblemowym działaniu sprzętu
oraz zmniejsza do minimum odpowiedzialność użytkownika za ewentualne usterki. Należy regularnie kontrolować stan sprzętu.
4. Należy dopilnować, aby każda osoba, która dokonuje jakichkolwiek regulacji, prac konserwacyjnych lub napraw, miała
odpowiednie kwalikacje. Na życzenie, serwis marki MATRIX zapewni szkolenie dotyczące serwisowania i konserwacji w siedzibie
rmy.
UWAGI DODATKOWE
Sprzęt powinien być używany wyłącznie w miejscach, które objęte są kontrolą i nadzorem właściciela. Odpowiedzialność za
udzielanie dostępu do sprzętu spoczywa na właścicielu produktu. Właściciel powinien wziąć pod uwagę: odpowiedzialność, wiek,
doświadczenie itp. użytkownika.
Sprzęt do ćwiczeń spełnia normy branżowe dotyczące wytrzymałości, jeśli jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie
z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
Sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Ten sprzęt to produkt klasy S (zaprojektowany do użytkowania
w celach komercyjnych, np. w centrum tness). Sprzęt spełnia wymogi norm EN ISO 20957-1 oraz EN 957-2.
OSTRZEŻENIE
KORZYSTANIE ZTEGO SPRZĘTU MOŻE
SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ LUB POWAŻNE URAZY.
NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PODANYCH ŚRODKÓW
OSTROŻNOŚCI, ABY UNIKNĄĆ URAZÓW!
1. Trzymać dzieci wwieku poniżej 14lat zdala
od tego sprzętu do treningu siłowego. Osoby
niepełnoletnie powinny być nadzorowane
przez cały czas korzystania ztego urządzenia.
2. To urządzenie nie jest przeznaczone do
użytkowania przez osoby oograniczonych
zdolnościach fizycznych, czuciowych lub
psychicznych ani przez osoby bez
doświadczenia iwiedzy, chyba że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na
temat korzystania zurządzenia przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
3. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia
należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia
iinstrukcje oraz uzyskać właściwe wskazówki.
To urządzenie należy stosować WYŁĄCZNIE
do celu, do jakiego jest przeznaczone.
4. Sprawdzić urządzenie przed użyciem. NIE
stosować urządzenia, jeżeli istnieje podejrzenie,
że jest ono uszkodzone lub niesprawne.
5. Nie przekraczać udźwigu tego sprzętu.
6. Sprawdzić, czy selektor wyboru obciążenia
jest całkowicie wsunięty wstos obciążeń.
7. NIGDY nie stosować urządzenia, gdy stos
obciążeń jest zablokowany selektorem
wpozycji uniesionej.
8. NIGDY nie stosować hantli ani innych środków
do stopniowego zwiększania oporu obciążenia.
Należy używać wyłącznie środków
zapewnionych bezpośrednio przez producenta.
9. Wynikiem nieprawidłowego lub nadmiernego
treningu mogą być urazy zdrowotne. Wrazie
wystąpienia złego samopoczucia lub
zawrotów głowy należy przerwać ćwiczenia.
Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń
należy wykonać badania lekarskie.
10. Części ciała, ubranie, włosy iakcesoria do
ćwiczeń fitness należy trzymać zdala od
wszystkich ruchomych części.
11. Należy przez cały czas stosować regulowane
ograniczniki, oile występują.
12. Podczas ustawiania wszelkich regulowanych
mechanizmów (pozycja ograniczników,
pozycja siedzenia, umiejscowienie podkładek,
zakres ogranicznika ruchu, bloczków lub
wszelkich innych) upewnić się przed użyciem,
że regulowany mechanizm jest wpełni
zabezpieczony, aby zapobiec wykonaniu
przypadkowego ruchu.
13. Producent zaleca, aby przymocować ten
sprzęt do podłogi wcelu ustabilizowania
iwyeliminowania możliwości kołysania lub
przewrócenia. Należy skorzystać zusług
licencjonowanego wykonawcy.
14. Jeśli urządzenie NIE jest przymocowane do
podłogi: NIGDY nie pozwalać na mocowanie
pasków oporowych, lin ani innego sprzętu do
tego urządzenia, ponieważ może to skutkować
poważnymi obrażeniami. NIGDY nie opier
się oto urządzenie podczas rozciągania, gdyż
może to spowodować poważne obrażenia.
15. NIE NALEŻY USUWAĆ TEJ ETYKIETY.
WYMIENIĆ WRAZIE USZKODZENIA LUB JEŚLI
JEST ONA NIECZYTELNA.
POLSKIPOLSKI
53
POLSKI
REAR
DELT
PEC
FLY
Ustaw pozycję
startową u góry
odpowiednio do
ruchu podczas
rozpiętek lub
rozpiętek
odwrotnych
PEC FLY
REAR DELT
PEC FLY
REAR DELT
Ustaw wysokość siedziska, aby uchwyty znajdowy
się w połowie wysokości klatki piersiowej
54

Klucz imbusowy 3 mm w kształcie litery L Klucz imbusowy 10 mm w kształcie litery L
Klucz imbusowy 4 mm w kształcie litery L Wkrętak krzyżakowy
Klucz imbusowy 5 mm w kształcie litery L Klucz płaski 8 mm
Klucz imbusowy 6 mm w kształcie litery L Klucz płaski 17 mm
Klucz imbusowy 8 mm w kształcie litery L Smarowanie drążków prowadzących
Jeśli brakuje któregokolwiek elementu, należy skontaktować się z lokalnym dealerem marki MATRIX w kraju klienta w celu uzyskania pomocy.
0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
ROZPAKOWYWANIE
Dziękujemy za zakup produktu MATRIX Fitness. Przed zapakowaniem produkt
jest poddawany kontroli. Na czas transportu maszyna rozłożona jest na
części, aby ułatwić kompaktowe pakowanie sprzętu. Przed rozpoczęciem
montażu należy sprawdzić, czy w zestawie znajdują się wszystkie elementy
wyszczególnione na rysunkach. Zestaw należy ostrożnie rozpakować,
a opakowanie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Urządzenie
do ćwiczeń musi zostać zmontowane przez przeszkolony zespół montażowy lub
wstępnie zmontowane przed dostawą.
PRZESTROGA
Aby uniknąć skaleczeń i zapobiec uszkodzeniom elementów ramy maszyny,
podczas rozpakowywania sprzętu należy skorzystać z pomocy innych
osób. Maszynę należy zamontować na stabilnym podłożu i prawidłowo
wypoziomować. Wokół maszyny marki MATRIX należy zapewnić wolną
przestrzeń o minimalnej szerokości 0,6 m (24 cale), która zapewni dostęp do
sprzętu i możliwość swobodnego przejścia obok niego. Zalecany w ustawie ADA
odstęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wynosi 0,91 m.
POLSKI

1,94 m
(76,1 cala)
1,44 m
(56,4 cala)
OBSZAR WOLNY
0,6 m (2 stopy)
SZEROKIE PRZEJŚCIE
55
POLSKI
B
F
A
D
C
B
21

 
A
F
B
C
D
Śruba (M10 x 80L)
Podkładka sprężysta (Φ10,2)
Podkładka (Φ10,2)
Nakrętka Nylock (M10)
Zatyczka
9
9
18
9
8
Upewnić się, że usunięto warstwę izolacyjną
podczas montażu licznika powtórzeń.
Łączniki ramy należy dokręcić całkowicie
dopiero po zakończeniu montażu. Złącza, które
zamocowano za pomocą nakrętek innych niż
nakrętki typu Nyloc, należy zabezpieczyć żelem
Vibra-Tite 135 Red Gel lub jego odpowiednikiem.
56
3
POLSKI

 
E Śruba (M10 x 25L) 6
E
E

 
G7-S13  A9 B10 C13
G7-S23  A10 B11 C14
G7-S71  A8 B9 C13
G7-S72  A7 B11 C15
G7-S70  A10 B11 C14
G7-S33  A6 B7 C12
G7-S42  A5 B9 C12
G7-S34  A7 B8 C13
G7-S40  A12 B13 C15
G7-S74  A8 B9 C11
G7-S75  A6 B7 C11
G7-S22  A8 B9 C14
G7-S51  A10 B11 C13
G7-S52  A7 B8 C13
G7-S78  A9 B12 C15
G7-S55  A11 B12 C15
G7-S21  A8 B9 C15
G7-S73  A10 B11 C15
G7-S77  A9 B11 C15
* A = Czujnik górny
B = Czujnik środkowy
C = Czujnik dolny

=
=
/