Trust 14801 Instrukcja obsługi

Marka
Trust
Kategoria
sterowanie grami
Model
14801
Rodzaj
Instrukcja obsługi
1
Polski
Informacje o produkcie
Komputer PC PlaySation2
A
Przyciski 1 - 4 Przyciski Δ, O, X,
B
Przycisk 5 L2
C
Przycisk 6 R2
D
Przycisk 7 L1
E
Przycisk 8 R1
F
Przycisk 9 Wybierz
G
Przycisk 10 Rozpocznij
H
Oś X/Y + przycisk 11 (naciśnij)
działa tylko w trybie analogowym
Lewy kierunkowy + L3 (naciśnij)
działa w trybach analogowym i cyfrowym
I
Oś Z + przycisk 12 (naciśnij)
działa tylko w trybie analogowym
Prawy kierunkowy + R3 (naciśnij)
działa w trybach analogowym i cyfrowym
J
Tryb cyfrowy: oś X/Y
Tryb analogowy: przycisk HAT (przełączanie
widoku)
Pad pozycyjny
K
Przełącznik trybu analogowego/cyfrowego Przełącznik trybu analogowego/cyfrowego
L
Przycisk Turbo: akcja ciągła (ostrzał) Przycisk Turbo: akcja ciągła (ostrzał)
M
Przycisk Macro: przypisanie sekwencji
działań do pojedynczego przycisku
Przycisk Macro: przypisanie sekwencji działań
do pojedynczego przycisku
N
Kontrolka macra Kontrolka makra
O
- Spowolnienie: spowolnienie wyświetlania (tylko w
przypadku gier obsługujących tę funkcję)
P
- Złącze gamepada
Q
Złącze USB -
i
Instalacja na komputerze PC
(1) Włącz komputer. (2) Podłącz kabel USB do komputera.
Otwórz "Kontrolery gier" w "Panelu sterowania" systemu Windows.
Wybierz to urządzenie (w oknie stanu musi znajdować się "OK") i kliknij "Właściwości".
(1) Kliknij "Testuj":
Tryb cyfrowy
Naciśnij pad pozycyjny w każdym kierunku, aby sprawdzić, czy krzyżyk na ekranie reaguje w odpowiedni
sposób.
Jeśli wszystko działa poprawnie, kliknij "OK". Urządzenie jest gotowe do pracy.
W przeciwnym wypadku powtórz kroki 5-6.
Tryb analogowy
3
2
1
4
2
Ustaw przełącznik trybu w pozycji trybu analogowego.
Naciśnij kolejno 12 przycisków i sprawdź, czy odpowiadają przyciskom 1-12 na ekranie.
Naciśnij pad pozycyjny w każdym kierunku, aby sprawdzić, czy widok zmienia się w odpowiedni sposób.
Przesuń lewy minijoystick, aby sprawdzić, czy krzyżyk na ekranie reaguje we właściwy sposób.
Przesuń prawy minijoystick, aby sprawdzić czy paski osi Z reagują we właściwy sposób.
(2) Kliknij "OK". Kontroler jest gotowy do użytku.
Uwaga
Funkcja wytwarzania drgań dostępna jest tylko dla gier na konsolę PlayStation2, które obsługują tę
funkcję.
Tryb Turbo
(1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk Turbo, naciśnij przycisk akcji (1 – 8 / Δ, O, X, , L1, L2, R1, R2) = tryb
Turbo jest aktywny.
(2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk Turbo, naciśnij ponownie ten sam przycisk = automatyczny tryb Turbo.
(3) Naciśnij i przytrzymaj przycisk Turbo, naciśnij ponownie ten sam przycisk = wyłączenie automatycznego
trybu Turbo.
Tryb Macro: przypisywanie przycisku lub przycisków do przycisku akcji
Programowanie: (1) naciśnij i przytrzymaj przycisk Macro <kontrolka świeci się>, (2) wybierz przycisk,
któremu ma być przypisane makro (5, 6, 11, 12 / L2, L3, R2, R3) <kontrolka miga>, (3) podaj sekwencję
przycisków poprzez naciśnięcie jednego lub więcej przycisków na padzie pozycyjnym lub spośród przycisków
1 – 8 / Δ, O, X, , L1, L2, R1, R2, (4) naciśnij przycisk Macro
<kontrolka gaśnie>
.
Obsługa: naciśnij zaprogramowany przycisk, aby aktywować przypisaną mu sekwencję
<kontrolka miga dla
każdego przycisku>
.
Zaprogramować można maksymalnie 15 sekwencji.
Wyłączanie: (1) naciśnij przycisk Macro <kontrolka świeci się>, (2) naciśnij zaprogramowany przycisk
<kontrolka miga>, (3) naciśnij przycisk Macro
<kontrolka gaśnie>
.
Wybór szybkości sekwencji (0,03 lub 0,1 sekundy):
- Szybka: (1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk Macro, (2) naciśnij na padzie pozycyjnym <kontrolka miga
szybko przez 2 sekundy>.
- Wolna: (1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk Macro, (2) naciśnij na padzie pozycyjnym <kontrolka miga
wolniej przez 2 sekundy>.
Użytkowanie z konsolą PlaySation2
Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi konsoli PlayStation2.
Użytkowanie z komputerem PC
Upewnij się, że gra obsługuje ten rodzaj kontrolerów. Zapoznaj się z instrukcją obsługi gry, aby wybrać
najlepsze ustawienia.
Nie używaj kabli USB o łącznej długości ponad 5 metrów.
/