Hoover HNF6127-80 Instrukcja obsługi

Marka
Hoover
Kategoria
pralki
Model
HNF6127-80
Rodzaj
Instrukcja obsługi
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Informacja o dostarczonym zestawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Zalecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Przeciwwskazania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Rozpakowywanie produktu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Instalacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Wybór miejsca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Zasilanie prądem elektrycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Zasilanie wodą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Podłączanie zimnej wody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Podłączanie urządzenia do przewodów odpływowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Ustawianie urządzenia we właściwym miejscu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Regulacja nóżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Testowanie instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Porady na temat prania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Ładowanie pralki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Sortowanie prania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Dozownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Dozowanie detergentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Zalecenia odnośnie dozowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Panel sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Opcje prania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Funkcje automatyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Pokrętło wyboru programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Programy specjalne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Programy codzienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Informacja odnośnie programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Typowe pranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Wybór programu do prania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Uruchamianie cyklu prania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Czyszczenie i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Wykrywanie i usuwanie usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Przerwa w dopływie prądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
172
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:01 Page 172
Wprowadzenie
Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją i zgodnie z
nią użytkować pralkę. Niniejszy poradnik zawiera
ważne informacje dotyczące bezpiecznej instalacji,
użytkowania, konserwacji oraz porady, jak osiągnąć
najlepsze wyniki podczas korzystania z urządzenia.
Dokumentacja urządzenia powinna być zabezpieczona w
celu wystąpienia potrzeby skorzystania z niej w przyszłości,
jak i dla kolejnych jej posiadaczy.
Informacja o
dostarczonym zestawie
Proszę sprawdzić, czy następujące pozycje zostały
dostarczone wraz z urządzeniem:
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
Korek zaślepiający
Przewód doprowadzający wodę & wygięty wspornik
końcowy
(patrz Instrukcja rozpakowania i instalacji)
Panel podstawy i x2 zaciski naciskowe
Informacja o zużyciu energii
Zalecenia
Wszystkie elementy opakowania są wykonane z
materiałów przyjaznych środowisku i nadają się do
odzysku.. Prosimy o pozbywanie się opakowania w
sposób przyjazny środowisku. Informacje o
aktualnych szczegółach odnośnie do pozbywania się
zużytych urządzeń można uzyskać u lokalnych
władz.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy
pozbywaniu się starej pralki, wyłączyć wtyczkę z
gniazdka, odciąć kabel zasilania i zniszczyć go wraz
z wtyczką. W celu zapobieżenia zamknięciu się
dzieci w starej pralce, wyłamać zawiasy lub zamek
drzwiczek.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku
domowego tj. prania płukania i wirówki suchej
wyrobów tekstylnych i ubrań w gospodarstwie
domowym.
173
Sprawdzić, czy nie
nastąpiło
uszkodzenie
urządzenia
podczas
transportu. Jeżeli
tak się stało,
należy wezwać
serwis GIAS.
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:01 Page 173
Przeciwwskazania
Nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękami lub
nogami.
Nie opierać się o drzwiczki podczas ładowania
urządzenia, nie podnosić ani nie przesuwać
urządzenia przez pociąganie za drzwiczki.
Nie używać przejściówek, rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Nie dopuszczać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem oraz jego pokrętłami.
Nie otwierać drzwiczek, gdy w bębnie widać
wodę lub świeci lampka blokady drzwiczek .
174
Niezastosowanie
się do powyższego
może wpłynąć na
bezpieczeństwo
korzystania z
suszarki. Jeżeli
problem związany
z urządzeniem
wynika z
niewłaściwego
użytkowania, za
wezwanie serwisu
może zostać
pobrana opłata.
Jeżeli urządzenie
nie pracuje
prawidłowo lub
wyłącza się należy
zakręcić dopływ
wody i nie
manipulować przy
nim .
W sprawie
ewentualnych
napraw należy
zgłosić się do
serwisu GIAS.
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:01 Page 174
Rozpakowywanie
produktu
Wyjąć urządzenie z opakowania w pobliżu planowanego
miejsca eksploatacji.
1. Przeciąć ostrożnie opakowanie wokół podstawy.
2. Położyć urządzenie na tylnej ściance i usunąć
podstawę oraz styropianowe zabezpieczenia z obu
stron pralki. Zaleca się, aby przy podnoszeniu i
ustawianiu urządzenia pomagała druga osoba.
3. Ustawić urządzenie w pozycji stojącej, usunąć
pozostałe elementy opakownia i wykręcić środkową
śrubę z listwy transportowej.
4. Wykręcić z listwy transportowej cztery śruby
zabezpieczające oraz wysunąć wspornik blokujący.
175
Zachować ostrożność przy wyrzucaniu
elementów opakowania. Dzieci nie
powinny mieć dostępu do części
opakowania, które mogą stwarzać
niebezpieczeństwo.
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:01 Page 175
5. Rozpakować dostarczony w zestawie panel
podstawy i przymocować do niego dwa paski
samoprzylepne, zrywając wierzchnią warstwę
papieru z każdej strony paska, a następnie umieścić
paski po bokach panelu podstawy.
6. Pochylić urządzenie do przodu i umieścić panel
podstawy pod przednią częścią urządzenia. Usunąć
z samoprzylepnych pasków pozostały papier i
docisnąć panel podstawy do spodu obudowy
urządzenia.
7. Przymocować panel podstawy do podstawy
urządzenia przy pomocy dwóch plastikowych kołków
mocujących. Ustawić urządzenie w pozycji pionowej.
176
Zalecane jest zachowanie wspornika transportowego i śrub w
celu zabezpieczenia urządzenia w przypadku transportowania w
przyszłości.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
uszkodzenia urządzenia spowodowane przez nie przestrzeganie
instrukcji odnoszących się do usuwania zabezpieczeń
transportowych . Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie
koszty instalacji.
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:01 Page 176
8. Zasłonić środkowy otwór przy pomocy zaślepki
załączonej w woreczku z instrukcją.
Wybór miejsca
Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić, czy
wtyczka źródła prądu i zawory dopływu wody są
łatwo dostępne.
Upewnić się, że w ilość miejsca na urządzenie jest
wystarczająca. Wybrać miejsce o szerokości
przynajmiej 600 mm i wysokości 850 mm. Pamiętać
o konieczności pozostawienia miejsca na pełne
otwarcie drzwi oraz łatwe załadowanie i wyładowanie
urządzenia.
Pod urządzeniem oraz dookoła niego nie mogą się
znajdować materiały łatwopalne, np. kurz, papier,
szmaty, substancje chemiczne itp.
177
Instalacja
Nie podłączać
urządzenia ani nie
włączać zasilania
do czasu
zakończenia
instalacji.
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:01 Page 177
Zasilanie prądem
elektrycznym
Pralki są przygotowane do pracy z prądem 230V, 50 Hz,
jednofazowym. Należy upewnić się, że natężenie prądu w
obwodzie wynosi przynajmniej 16 A.
Napięcie elektryczne może być skrajnie niebezpieczne.
Pralka musi być uziemiona.
Gniazdko i wtyczka urządzenia muszą być tego
samego typu.
Nie używać przejściówek ani przedłużaczy.
Druty przewodu sieci zasilającej są pokolorowane według
następującego kodu:
Niebieski NEUTRALNY
Brązowy POD NAPIĘCIEM
Zielony i żółty UZIEMIENIE
Urządzenie z oznaczeniem CE spełnia wymogi dyrektyw
89/336/EWG i 73/23/EWG z późniejszymi zmianami.
Zasilanie wodą
Ciśnienie zimnej wody powinno mieścić się w
zakresie 0,05-0,8 Mpa.
Nie podłączać urządzenia do przepływowego
ogrzewacza wody z pojedynczym wylotem .
Po zainstalowaniu urządzenia zapewniony musi być
dostęp do zaworu zasilającego.
Przed podłączeniem przewodu doprowadzającego
wodę sprawdzić, czy z zaworu zasilającego płynie
woda.
178
Jeżeli problem z
urządzeniem
wynika z
niewłaściwej
instalacji, za
wezwanie serwisu
może zostać
pobrana opłata.
Jeżeli przewód
sieci zasilającej w
urządzeniu ulegnie
uszkodzeniu,
należy go zastąpić
specjalnym
przewodem,
dostępnym TYLKO
w serwisie części
zamiennych GIAS.
Instalację taką
musi
przeprowadzić
upoważniona
osoba.
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:01 Page 178
Urządzenie wyposażone jest w przewód doprowadzający
wodę z nagwintowaną nasadką pierścieniową o śr. 19 mm
(3/4”), która umożliwia podłączenie nagwintowanej złączki
urządzenia do źródła wody.
Używać tylko nowy przewód dostarczony wraz z
urządzeniem i sprawdzić, czy podkładki uszczelniające
znajdują się na swoim miejscu wewnątrz złączek
przewodu.
Nie używać starych przewodów używanych do innych
instalacji.
Nie zaciskać nadmiernie połączeń. Zacisk ręczny jest
wystarczający.
Przewodu nie wolno zaciskać ani załamywać.
1. Podłączyć dostarczoną w zestawie kątową końcówkę
węża do nagwintowanego wlotu z tyłu urządzenia.
Szary wąż do białego nagwintowanego wlotu z
tyłu urządzenia.
2. Dokręcić złączkę ręką.
3. Podłączyć prostą końcówkę węża do zaworu
zasilającego, upewniając się, że nie ma nigdzie
załamań.
4. Odkręcić dopływ wody i sprawdzić, czy nie ma
przecieków. W razie przecieków zakręcić dopływ
wody, odłączyć wąż i sprawdcić uszczelki. Zamocuj
ponownie wąż i odkręć dopływ wody.
Zawór “aqua-stop”
Niektóre modele wyposażone są w specjalny podwójny
wąż z zaworem wodnym (A). W przypadku pęknięcia
wewnętrznego węża zawór automatycznie odcina dopływ
wody, zapobiegając zalaniu. Lampka sygnalizacyjna (B)
zapali się na czerwono. W takim przypadku należy
natychmiast odciąć dopływ wody i zaopatrzyć się w nowy
wąż firmy GIAS Service.
Sposób montażu jest taki sam jak w przypadku węża
konwencjonalnego; końcówka węża z zaworem “aqua-stop”
mocowana jest do złącza doprowadzającego wodę.
179
A
B
Podłączanie zimnej wody
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:02 Page 179
Podłączanie urządzenia do przewodów
odpływowych
Urządzenie musi być podłączone zgodnie z przepisami odnośnie dopływu wody. Regulacje
wodnoprawne zabraniają podłaczania przewodów ściekowych do wód powierzchiowych.
Zadecydować, jaki sposób podłączenia instalacji hydraulicznej najbardziej odpowiedni, a
następnie postępować z poniższymi zaleceniami.
Opcja nr 1
Podłączanie do rury odpływowej (syfonu
odpływowego)
Zamocować wygięty wspornik końcowy do rury wylotowej. Umieścić go przynajmniej 800 mm
nad podłogą.
Po usunięciu korka zaślepiającego lub przecięciu membrany na rurce ściekowej solidnie
zamocować rurę do króćca kanalizacyjnego przy pomocy zacisku.
Zamocować wygięty wspornik końcowy na wysokości min. 800 mm, co zapobiega zasysaniu
wody do urządzenia.
180
Przed opuszczeniem fabryki wszystkie urządzenia są sprawdzane
z użyciem wody, więc w bębnie lub przewodzie ściekowym mogą
pozostawać niewielkie ilości wody.
Niewłaściwe wykonanie któregokolwiek z etapów instalacji może
doprowadzić do zalania.
800 mm
opaska zaciskowa
węża
mocowanie zakrzywionej
końcówki
umywalka
elastyczny wąż
odprowadzający
syfon ze złączką
do węża
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:02 Page 180
Opcja nr 2
Podłączanie do stojaka
hydrantowego
Upewnij się, że stojak hydrantowy nie znajduje się w
pobliżu gniazdka elektrycznego.
Zamocuj zakrzywiony wspornik kończący do rury
wylotowej. Podłącz wąż do stojaka hydrantowego
upewnijąc się, że rura znajduje się min. 500 mm nad
podłogą.
Wsuń rurę wylotową do stojaka na głębokość ok.100 mm.
Ustawianie urządzenia
we właściwym miejscu
Urządzenie jest ciężkie, więc przesuwając je należy
zachować ostrożność. W celu uniknięcia ewentualnych
urazów zaleca się, aby urządzenie przesuwać przy pomocy
drugiej osoby.
Zachować ostrożność, aby podczas przesuwania
urządzenia nie uszkodzić powierzchni podłogi.
Przesuwając urządzenie na miejsce docelowe
zwrócić uwagę, aby nie załamać ani nie uszkodzić
węża z tyłu urządzenia.
Regulacja nóżek
Po ustawieniu urządzenia na miejscu należy upewnić się,
że urządzenie jest wypoziomowane. Niewypoziomowane
urządzenie może w trakcie pracy przemieścić się lub
hałasować.
Wyregulować długość nóżek z przodu urządzenia, tak aby
stało poziomo i stabilnie na miejscu.
Po wypoziomowaniu urządzenia dokręcić nakrętki
mocujące na obu nóżkach.
181
Urządzenia nie
należy podnosić
lub przesuwać
trzymając za za
drzwiczki.
100 mm
min. 500 mm
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:02 Page 181
Informacja odnośnie wyboru programu znajduje się w
poradniku na ten temat.
1. Odkręcić dopływ wody i sprawdzić, czy nie ma
przecieku z przewodu doprowadzającego.
2. Włączyć dopływ elektryczności.
3. Wybrać program wirowania , a następnie
wcisnąć przycisk , aby uruchomić urządzenie.
Uruchomić program na jedną minutę, a następnie
wyłączyć go poprzez przekręcenie pokrętła wyboru
do pozycji WYŁ. W ten sposób usunięta zostanie
woda pozostała w urządzeniu po testach w fabryce.
4. Aby sprawdzić napełnianie urządzenia zimną wodą
należy:
Wybrać program płukania , a następnie
przycisk , aby uruchomić urządzenie.
Pozwolić na pracę bębna, aż do wypompowania
wody. Sprawdzić, czy wylot ściekowy nie przecieka
lub woda nie przelewa się.
5. Wyłączyć urządzenie przy końcu cyklu przekręcając
pokrętło programów do pozycji OFF (Wył.).
6. Wybrać program wirowania , a następnie
wcisnąć przycisk , aby uruchomić urządzenie.
Jeżeli urządzenie pracuje dłużej niż jedną minutę w
celu opróżnienia sprawdzić, czy przewody ściekowe
nie uległy załamaniu.
Testowanie instalacji jest teraz
zakończone.
Po pomyślnym zainstalowaniu urządzenia zaleca się
uruchomienie urządzenia, w celu upewnienia się, że bęben
jest całkowicie czysty po testach i składowaniu. Wybrać
90 i uruchomić urządzenie na jeden cykl używając tylko
detergentu i wody.
182
Testowanie instalacji
Wykonanie
tego programu
zajmie ok.
2 godzin.
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:02 Page 182
Poniższe wskazówki mają pomóc w uzyskaniu jak
najlepszych wyników pracy urządzenia oraz korzystaniu z
niego w sposób ekonomiczny i przyjazny dla środowiska
Ważne jest również, aby zdawać sobie sprawę, że
pewnych rzeczy nie należy prać w pralce. Dzięki temu
urządzenie będzie działało bezpiecznie oraz niezawodnie.
Ładowanie pralki
W celu zredukowania zużycia energii, wody i detergentu
zaleca się pełne załadowanie pralki. Dalsza oszczędność
energii aż do 50% może być osiągnięta poprzez jedno
pełne załadowanie pralki w porównaniu z dwu pół
ładunkami.
Nie przeładowywać bębna. Wpłynie to ujemnie na
jakość prania oraz może doprowadzić do uszkodzeń
urządzenia lub zniszczenia pranych rzeczy.
Kiedy wymagane jest pranie
wstępne?
Tylko przy szczególnie brudnych rzeczach do prania!
Poprzez nie wybieranie cyklu prania wstępnego dla mniej
brudnych rzeczy dokonuje się oszczędności energii od 5 to
15%. Uporczywe plamy prać po wcześniejszym
zastosowaniu wywabiacza do plam.
Jaką temperaturę prania
wybierać?
Używanie wywabiaczy plam przed praniem w pralce
zapobiega praniu w temperaturze ponad 60°C.
Ustawienie temperatury wody na 40°C może ograniczyć
koszty energii nawet o 50%.
Pranie rzeczy silnie zabrudzonych
Najlepsze rezultaty w przypadku szczególnie
zabrudzonego prania osiąga się przy załadowaniu pralki
zmniejszoną ilością rzeczy do prania. Pozostawienie
większej ilości miejsca w bębnie umożliwia lepszą
cyrkulację pranych rzeczy i pozwala osiągnąć lepsze wyniki
prania.
183
Porady na temat prania
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:02 Page 183
Sortowanie prania
Rzeczy, których należy unikać.
Nie zaleca się prania biustonoszy z fiszbinami. Gdyby
fiszbiny oderwały się podczas prania, mogłyby doprowadzić
do uszkodzenia odzieży i urządzenia. Jeżeli wg etykiety z
instrukcją konserwacji biustonosz może być prany w
pralce, zaleca się umieszczenie go w worku do prania.
Zalecenia
Zawsze przestrzegać instrukcji konserwacji, podanych
na etykietach odzieży.
Zasunąć zamki, związać sznurki i zapiąć zatrzaski.
Upewnić się, że w kieszeniach nie ma bilonu lub
innych drobnych rzeczy.
Sprawdzić, czy w praniu nie ma metalowych
przedmiotów, które mogą doprowadzić do uszkodzenia
odzieży i urządzenia.
Małe rzeczy umieścić w worku do prania.
184
Nie należy używać
urządzenia do
prania wyrobów
nie posiadających
etykiety z
informacją o
sposobie prania.
Nie należy prać
przedmiotów
uprzednio
poddanych
działaniu
rozpuszczalników.
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:02 Page 184
Dozowanie detergentu
Używać tylko takich detergentów, które są odpowiednie do stosowania w pralkach.
Najlepsze rezultaty prania zostaną osiągnięte przy użyciu minimalnej ilości produktów
chemicznych, a najlepsza ochrona pranych produktów nastąpi przy braniu pod uwagę stopnia
ich zabrudzenia, jak również rodzaju wybranego detergentu.
Ilość zużytego detergentu zależy od:
Twardość wody.
Zależnie od twardości wody i rodzaju detergentu, jego ilość można ograniczyć.
Przy miękkiej wodzie używa się mniejszej ilości detergentu.
Stopień zabrudzenia.
W zależności od stopnia zabrudzenia, możliwe jest zmniejszenie ilości zużywanego
detergentu.
Używać mniej detergentu dla mniej zabrudzonych rzeczy.
ilość prania.
W przypadku mniejszej ilości prania, możliwe jest zmniejszenie ilości zużywanego
detergentu.
Używać mniej detergentu dla małych ładunków prania.
Na opakowaniach środków piorących do tkanin delikatnych najcześciej podawane jest
dozowanie dla małej ilości prania. Należy zawsze przestrzegać instrukcji dozowania z
opakowaniu detergentu.
185
Dozownik
Nie NALEżY przekraczać maksymalnej ilości detergentu
PRZEGRÓDKA I
Detergent do prania wstępnego
Maksymalna ilość 100ml proszku
PRZEGRÓDKA II
Detergent do prania głównego
Maksymalna ilość 200ml
proszku
PRZEGRÓDKA
Preparat do zmiękczania tkanin
Maksymalna ilość 100ml
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:02 Page 185
Zalecenia odnośnie
dozowania
Pojemnik na detergent jest podzielony na trzy przegródki:
pierwsza oznaczona “I”, przeznaczona jest na
detergent używany podczas prania wstępnego.
druga oznaczona “II”, przeznaczona jest na detergent
używany podczas prania głównego.
trzecia oznaczona , przeznaczona jest na
dodatki specjalne, takie jak środki zmiękczające,
substancje zapachowe, krochmal, rozjaśniacze itp.
Dozowanie do bębna
Detergenty płynne oraz niektóre tabletki umieszcza się
bezpośrednio w bębnie, korzystając z zalecanego
urządzenia dozującego, które ustawia się na wierzchu
załadowanego prania w tylnej części bębna. Niektóre
tabletki przeznaczone są do umieszczenia w szufladce
pojemnika. Należy to sprawdzić na opakowaniu.
186
Do pojemnika nie
należy wkładać
żadnych innych
rzeczy niż
dozowane
detergenty,
ponieważ może to
prowadzić do
zablokowania lub
uszkodzenia
urządzenia.
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:02 Page 186
Włączanie urządzenia
Urządzenie włącza się poprzez wybór programu za pomocą pokrętła. Stan ten sygnalizowany
jest przez migającą lampkę STOP, która miga do momentu rozpoczęcia pracy przez
urządzenie lub przestawienia pokrętła do pozycji WYŁ.
Start/Pauza ( )
Start
Po wybraniu programu oraz wybranych opcji wcisnąć przycisk , aby uruchomić
urządzenie. Lampka STOP przestanie migać i zaświeci się lampka START, a następnie
nastąpi krótka przerwa przed rozpoczęciem programu. W tym czasie urządzenie ustawi
parametry prania dla wybranego programu i opcji. Jeżeli wybrany program trwa króej niż
60 minut, lampka sygnalizacyjna pozostałego czasu zaświeci się we właściwy sposób.
Lampka sygnalizacyjna zaświeci się również na kilka sekund po przyciśnięciu
przycisku .
187
Panel sterowania
Po każdym cyklu prania pokrętło wyboru programu musi
powrócić do pozycji WYŁ, w celu zresetowania ustawień.
Wyświetlacz
CHRONOVISION
Wskaźnik
zamkniętych drzwi
Start/Pauza
Opóżnione
uruchomienie
Pranie wstępne
Dodatkowe
płukanie
Szybkie
prasowanie
Pokrętło wyboru
prędkości
wirowania
Pokrętło wyboru
temperatury
Pokrętło wyboru
programu
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:02 Page 187
Pauza
W dowolnej chwili podczas cyklu prania program można
wstrzymać poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przez około
dwie minuty przycisku . Gdy praca urządzenie jest
wsprzymana, miga czas pozostały do końca programu na
wyświetlaczu CHRONOVISION oraz przyciski opcji.
Lampka będzie świecić przez około 2 minuty. Po jej
zgaśnięciu będzie można otworzyć drzwiczki. W celu
kontynuacji programu ponownie nacisnąć przycisk .
Anulowanie i zmiana programu
Aby anulować program, należy obrócić pokrętło wyboru
programu do pozycji WYŁ.
Wybierać nowy program oraz uruchomić go w sposób
opisany powyżej.
Wskaźnik zablokowanych
drzwiczek ( )
Gdy drzwiczki są całkowicie zamknięte, a urządzenie
włączone, świeci lampka .
Wciśnięcie przycisku przy zamkniętych drzwiczkach
urządzenia spowoduje, że lampka mignie, a następnie
zaświeci się. Jeżeli drzwiczki nie są zamknięte, lampka
będzie migać.
Specjalne urządzenie zabezpiecza drzwi przed otwarciem
zaraz po zakończeniu cyklu. Przed otwarciem drzwi należy
odczekać 2 minuty po zakończeniu cyklu prania, aż
zgaśnie lampka . Jest to środkiem bezpieczeństwa do
sprawdzenia, czy nie ma wody w bębnie. Po zakończeniu
cyklu przekręcić pokrętło programatora do pozycji WYŁ.
Jeżeli program został wstrzymany, po 2 minutach wskaźnik
zgaśnie i będzie można otworzyć drzwiczki.
Sprawdzić, czy nie ma wody w bębnie przed otworzeniem
drzwiczek pralki.
188
Przed
rozpoczęciem
kolejnego cyklu
prania i wybraniem
oraz
uruchomirnirm
nowego programu
pokrętło
programatora musi
zostać
przestawione z
powrotem do
pozycji WYŁ .
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:02 Page 188
Wyświetlacz CHRONOVISION
Aby ułatwić włąścicielowi gospodarowanie czasem, pralka
została wyposażona w system sygnalizacji świetlnej, który
na bieżąco informuje o czasie pozostałym do końca cyklu
oraz stanie funkcji opóźnionego uruchomienia .
Wybranie wyświetlania czasu suszenia spowoduje, że na
wyświetlaczu CHRONOVISION wyświetlany będzie czas
pozostały do końca programu prania, jeśli trwa pranie, lub
czas pozostały do końca fazy suszenia, jeśli trwa suszenie.
189
START
60'
30'
15'
STOP
Pozostało ponad 60 minut
Pozostało poniżej 60 minut
Pozostało poniżej 30 minut
Pozostało poniżej 15 minut
Koniec programu
3 godz.
6 godz.
9 godz.
Do rozpoczęcia programu
pozostały 3 godziny lub mniej
Do rozpoczęcia programu
pozostało 6 godzin lub mniej
Do rozpoczęcia programu
pozostało 9 godzin lub mniej
WYŚWIETLACZ CHRONOVISION
POSTĘP PRANIA OPÓŻNIONE URUCHOMIENIE
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:02 Page 189
Pranie wstępne ( )
Opcja ta jest dostępna w programach prania tkanin
bawełnianych oraz syntetycznych. Pranie wstępne jest
uruchamiane automatycznie po wybraniu programu
Sportowego. Opcja ta jest szczególnie użyteczna dla silnie
zabrudzonych ładunków i może być zastosowana przed
wyborem głównego programu prania. Detergent dla tego
programu powinien być dodany do pierwszej przegródki
pojemnika na proszek oznaczonego “I” (Proszę posłużyć
się podręcznikiem - sekcja odnośnie pojemnik na
detergent). Zalecana ilość detergentu - nie więcej niż 20 %
detergentu używanego podczas prania głównego.
Opóżnione uruchomienie ( )
Funkcja ta pozwala opóźnić uruchomienie cyklu prania
nawet o 9 godzin. Czas opóźnienia wybiera się poprzez
naciśnięcie przycisku . Na wyświetlaczu
CHRONOVISION wyświetlony zostanie wybrany czas. Po
wybraniu właściwego czasu opóźnienia należy nacisnąć
przycisk , aby rozpocząć cykl.
Dodatkowe płukanie ( )
Opcja ta jest dostępna w programach prania tkanin
bawełnianych. Opcja ta powoduje zwiększenie liczby
płukań do pięciu (w tym ostatnie z płynem do płukania).
Może to zapobiegać powstawaniu podrażnień skóry u osób
szczególnie wrażliwych. Wybór przycisku zaleca się
również przy praniu szczególnie zabrudzonych tkanin lub
gdy ładunek prania zawiera tkaniny frotte, które mają
tendencję do wchłaniania detergentu.
190
Opcje prania
Wyboru opcji
należy dokonać
PRZED
naciśnięciem
przycisku
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:02 Page 190
Szybkie prasowanie ( )
Opcja ta jest dostępna jedynie w programach do prania tkanin syntetycznych, tkanin z
akrylu, wełny oraz tkanin jedwabnych.
191
Program
Tkaniny
syntetyczne
( 50)
Tkaniny z
akrylu
( 40)
Wełny
( )
Jedwab
( )
Funkcja szybkiego prasowania
Program zakończy się po
wykonaniu krótkiego wirowania na
bardzo niskich obrotach.
Urządzenie zatrzyma się na
ostatnim etapie płukania, lampki
sygnalizacyjne będą migać, a
pranie pozostanie zamoczone w
wodzie. Czynność ta zmniejsza
gniecenie tkanin i czyni
prasowanie łatwiejszym.
Urządzenie zatrzyma się na
ostatnim etapie płukania, lampki
sygnalizacyjne będą migać, a
pranie pozostanie zamoczone w
wodzie. Czynność ta zmniejsza
gniecenie tkanin i czyni
prasowanie łatwiejszym.
Urządzenie zatrzyma się na
ostatnim etapie płukania, lampki
sygnalizacyjne będą migać, a
pranie pozostanie zamoczone w
wodzie. Czynność ta zmniejsza
gniecenie tkanin i czyni
prasowanie łatwiejszym.
Działania kończące cykl
Jeżeli wymagany jest cykl wirowania
należy wybrać odpowiednie
wirowanie (patrz poradnik
programów).
Nacisnąć przycisk w celu
kontynuacji programu. Urządzenie
wypompuje resztki wody. Nastąpi
krótkie wirowanie i program
zakończy się. Ostatnia czynność
programu to krótkie obracanie w
celu poluźnienia pranych rzeczy.
Naciśnij przycisk . Urządzenie
wypompuje wodę. Nastąpi krótkie
wirowanie i program zakończy się
Naciśnij przycisk . Urządzenie
wypompuje wodę i program
zakończy się Pranie nie zostanie
odwirowane i będzie bardzo mokre
40002005Pol.qxd 04/10/2004 16:02 Page 191
/